Savjet za regionalnu saradnju na samitu Zapadnog Balkana u Sofiji

RCC produbio regionalnu saradnju u svim sektorima

Generalni sekretar Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) Goran Svilanović učestvovao je danas u Sofiji na Samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana čiji je domaćin Bugarska kao predsjedavajuća Savjeta Evropske unije. Samit je usmjeren na jačanje veza između Evropske unije i Zapadnog Balkana u infrastrukturi, digitalnoj i povezanosti ljudi. Samit je okupio lidere iz EU i Zapadnog Balkana, kao i predstavnike Svjetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Evropske investicione banke (EIB) i Savjeta za regionalnu saradnju kao jedine regionalne međuvladine organizacije koja je pozvana da se obrati Samitu.
Objavljeno: 17. 05. 2018 - 14:07 Promjenite veličinu teksta: A A A

Govoreći na Samitu, generalni sekretar Goran Svilanović pozdravio je poziv lidera EU i Zapadnog Balkana da se ulože veći napori u sprovođenju Višegodišnjeg akcionog plana za regionalni ekonomski prostor (MAP REA), čime se konkretizuju neke od njegovih mjera, i dodao da je Savjet do sada imao odlučujuću ulogu u pružanju podrške mobilnosti radne snage, te ekonomskoj i digitalnoj povezanosti Zapadnog Balkana sa EU.

 

„Upravo su razvojna strategija Savjeta ‘Jugoistočna Evropa 2020’, saradnja na regionalom planu povezanosti, program za mlade i od prošle godine Višegodišnji akcioni plan za regionalni ekonomski prostor, omogućili da se regionalna saradnja proširi u svim sektorima i da se stvori ‘mreža veza i mogućnosti u regionu kao i sa Evropskom unijom, koja je od suštinskog značaja za zbližavanje naših građana i ekonomija, ali i za jačanje političke stabilnosti, ekonomskog prosperiteta i kulturnog i društvenog razvoja’, kao što se navodi u deklaraciji Samita u Sofiji“, rekao je Svilanović.

 

Dodaje da su kapaciteti i procesi koje je organizacija podržala omogućili unaprijeđivanje aktivnosti i regionalnih programa i planova iz Višegodišnjeg akcionog plana za regionalni ekonomski prostor.  

 

„Od prve analize, preko utvrđivanja nedostataka, konsultacija, pregovora i potvrda do saglasnosti i podrške dogovorima zajednički smo pokrenuli i ispratili realizaciju većeg broja planova vezanih za regionalni ekonomski prostor. Ovaj napredak je ostvaren u zahtjevnim oblastima, opterećenim složenostima našeg regiona, kao što su investicije i priznavanje kvalifikacija,rekao je Svilanović.

 

Rezimirajući aktivnosti preduzete od usvajanja Višegodišnjeg akcionog plana za regionalni ekonomski prostor, Svilanović je predstavio glavne rezultate  sadržane u nacrtu izvještaja o  MAP REA, na osnovu informacija dobijenih od ekonomija Zapadnog Balkana, pri čemu se osvrnuo na oblasti u kojima je Savjet posredovao, a to su investicije, mobilnost i digitalna integracija.

 

Ø  O investicionoj agendi: svih šest ekonomija Zapadnog Balkana podržalo je Regionalnu agendu reformi u oblasti investicija (RIRA) sa odgovarajućom grupom politika i usaglasilo politički dokument o koordinaciji finansijskih tržišta i diversifikaciji pristupa finansijama preko tržišta kapitala;

 

Ø  O agendi za mobilnost: šest ekonomija Zapadnog Balkana podržalo je preporuku za otpočinjanje pregovora o sporazumu o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija. Savjet za regionalnu saradnju je posredovao i pri usaglašavanju ključnih principa zajedničkog modela za automatsko priznavanje akademskih kvalifikacija na Zapadnom Balkanu;

 

Ø  O digitalnoj integraciji: region je pokrenuo strukturiran regionalni politički dijalog na visokom nivou o digitalizaciji šest ekonomija Zapadnog Balkana (ZB6) putem godišnjih digitalnih samita ZB6, a prvi Digitalni samit šest ekonomija Zapadnog Balkana održan je u Skoplju 18. i 19. aprila 2018. godine.Savjet je povezao timove za odgovor na računarske sigurnosne incidente iz šest ekonomija Zapadnog Balkana i njihove predstavnike uključilo u aktivnosti na izgradnji kapaciteta, čime se jačaju kapaciteti za kibernetičku sigurnost i unaprijeđuje regionalna saradnja između ovih timova iz regiona. Osim toga, Savjet je postigao i sporazum da se postojeći Regionalni sporazum o romingu produži i da se u šest ekonomija regiona uvede princip „u romingu kao kod kuće“.

 

U zaključku je rekao da iako je višegodišnji akcioni plan odlično interno usaglašen, sa obavezama na svim nivoima i u fazi realizacije, potrebno je još projekata i aktivnosti za njegovu dalje sprovođenje.

Komentari: 0

Novi komentar