Dragan Kovačević, direktor Uprave za nekretnine

Evidentiraćemo imovinu na oko 100.000 hektara u opštini Nikšić

Uspostavljanje evidencije katastra nepokretnosti oko 100.000 hektara opštine Nikšić započelo je ovih dana uz podršku Vlade Crne Gore. U nekim slučajevima, pogotovo u dijelu Primorja, neophodna će biti obnova ili čak i novi premjer ukoliko se ustanove odstupanja van dozvoljene zakonske norme
Objavljeno: 20. 05. 2018 - 06:15 Promjenite veličinu teksta: A A A

Evidencijom katastra nepokretnosti pokriveno je u ovom trenutku 78 odsto teritorija Crne Gore, za 12 odsto podaci su pripremljeni i u toku je proces njihovog izlaganja na javni uvid, dva odsto je evidencija katastra zemljišta i oko osam odsto je popisni katastar, koji pokriva dio teritorije opštine Nikšić, kazao je u intervjuu Pobjedi direktor Uprave za nekretnine Dragan Kovačević.

Kako je naveo, uspostavljanje evidencije katastra nepokretnosti za oko 100.000 hektara opštine Nikšić započelo je ovih dana uz podršku Vlade Crne Gore i velikog angažovanja zaposlenih .

POBJEDA: Koliko su pouzdani katastarski podaci koje posjeduje Uprava za nekretnine, a koji su osnova za razvojne projekte, prostorno planiranje, sudstvo, poresku politiku, pripremu statističkih podataka, pouzdano bankarstvo…?

KOVAČEVIĆ: Tačnost podataka nesumnjivo je u direktnoj vezi sa imaocima prava na nepokretnostima. Uvođenjem notarijata, podaci o vlasnicima sadržani u notarskom aktu su precizno definisani, što uveliko poboljšava kvalitet baze podataka katastarskih evidencija. Problem predstavljaju podaci stvarani u prethodnom periodu, velikim dijelom zbog nezainteresovanosti ili neobaviještenosti o potrebi prisustva u procesu izrade katastra nepokretnosti, što je uslovilo upis u evidenciju bez tačnog JMBG ili bez osnova sticanja zbog nepostojanja validne dokumentacije.

U ovim slučajevima je nemoguće bez zahtjeva stranke izvršiti bilo kakvu promjenu, što ukazuje na neophodnost provjere podataka od strane zainteresovanih stranaka i podnošenje zahtjeva za ispravku podataka. Upravo iz tih razloga omogućeno je svim korisnicima naših usluga da putem online servisa provjere stanje podataka u realnom vremenu i zajedno ispravimo sve uočene nedostatke.

Svjedoci smo da u ranijem periodu nije postojala velika zainteresovanost za upis imovine, ali povećanjem broja prometa nepokretnosti u periodu od 2005. do 2008. godine i broj zahtjeva za ostvarivanjem prava na nepokretnostima se u velikoj mjeri povećao.

Takođe, moramo istaći i činjenicu da je dio katastarskih evidencija stvaran u periodu kada nije bila moguća primjena tehnologija, koja nam sada omogućava uočavanje grešaka ne samo u poslovima iz nadležnosti Uprave, već i u svim sferama poslovanja. Veoma je važno otkloniti i te greške, ali opterećenost ne samo redovnim, već i vanrednim poslovima važnih državnih projekata često sve ovo stavlja u drugi plan. U nekim slučajevima pogotovo, u dijelu Primorja, neophodno će biti raditi obnovu ili čak i novi premjer ukoliko se ustanove odstupanja van dozvoljene zakonske norme.

POBJEDA: Koliko su podaci Uprave dobra osnova za legalizacuju nelegalno podignutih objekata, procesa koji je u toku?

KOVAČEVIĆ: Kvalitet podataka koji se vode u bazama podataka Uprave ne zavisi samo od nas, već i od vlasnika na nepokretnostima i ispunjavanju, odnosno neispunjavanju njihove obaveze za prijavu promjene na nepokretnostima. Upis objekata izgrađenih suprotno zakonskoj regulativi nije bio moguć u određenom periodu, ali pokušavamo dobrom organizacijom posla izaći u susret svim zainteresovanim strankama u dijelu nadležnosti Uprave za nekretnine i kvalitet podataka i usluga podići na viši nivo. Uloga Uprave odnosi se na preklapanje orto-foto snimaka teritorije Crne Gore, sa važećim digitalnim podlogama i da ih učini dostupnim preko internet stranice Geoportala jedinicama lokalne samouprave, odnosno nadležnim organima lokalne uprave i Ministarstvu sa podacima sa kojima raspolaže.

POBJEDA: Koliko je Uprava, odnosno njeni podaci kvalitetan partner na infrastrukturnim projektima - poput Bar – Boljara, gradnji turističkih kompleksa, projekata stranih i domaćih investitora...

KOVAČEVIĆ: Uprava za nekretnine ima veoma značajnu ulogu u dijelu obezbjeđivanja podataka za potrebe realizacije infrastrukturnih projekata. Značaj je tim prije veći što se najznačajniji i najkompleksniji projekat u istoriji Crne Gore, izgradnja autoputa Bar – Boljare realizuje na velikom dijelu teritorije koja je bila obuhvaćena evidencijom popisnog katastra. Znajući da je evidencija popisnog katastra nepouzdana, Uprava je radila na prioritetnim poslovima obezbjeđivanja evidencije katastra nepokretnosti sa ciljem bržeg, kvalitetnijeg i efikasnijeg obezbjeđivanja podataka. Moram napomenuti i učešće u realizaciji projekata kao što su 400 kV i 110 kV dalekovod Tivat – Čevo – Pljevlja, podzemni kabl Italija – Crna Gora, Regionalni put Berane – Lubnice – Kolašin, kao i mnogi drugi infrastrukturni projekti kako na lokalnom tako i na državnom nivou. Uprava će i dalje aktivno učestvovati u svim projektima značajnim za razvoj Crne Gore i kao do sada odgovorno izvršavati sve povjerene poslove.

Razgraničenja sa Hrvatskom neće biti bez nas

POBJEDA: Koliko su podaci Uprave pouzdani za razgraničenje naše države sa susjedima, prije svega aktuelno sa Hrvatskom?

KOVAČEVIĆ: Jedna od nadležnosti Uprave jesu i poslovi premjera, označavanja, održavanja i obnavljanja graničnih oznaka na državnoj granici, priprema dokumenata o državnoj granici i vođenje evidencije državne granice. Uprava za nekretnine je polazna tačka, osnov za rješavanje jednog od najznačajnijih državnih pitanja, pitanja granica. Imamo bogatu istorijsku dokumentaciju, dovoljno egzaktnu da se sačuva svaki pedalj ustanovljene crnogorske teritorije, međutim, očuvanje dobrosusjedskih odnosa svakako predstavlja dodatnu odgovornost. Učešće naših stručnjaka je bilo od velikog značaja prilikom razgraničenja, odnosno utvrđivanja graničnih linija sa Kosovom, BiH, Albanijom.

To je uspješno završeno potpisivanjem međunarodnih sporazuma. Ima dosta argumenata koje možemo u nekom eventualnom međunarodnom sporu ili arbitraži da upotrijebimo i izvučemo povoljno rješenje u našu korist. Od prvih planova na ovim prostorima koje je radila Austrougarska, Prevlaka je uvijek bila vojna baza, odnosno vojna teritorija. Prvo vojna baza Austrougarske, potom Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, pa Kraljevine Jugoslavije i SFRJ. U nastavku pregovora između Crne Gore i Hrvatske neosporno je da moraju učestvovati i naši stručnjaci jer svi egzaktni podaci se nalaze kod nas. Čak i u slučaju međunar odne arbitraže.

Foto: Standard.co.me

Komentari: 0

Novi komentar