Ovogodišnji kadrovski plan organa državne uprave

Zaposliće 704 službenika

Ministarstvo ­ finansija i MUP sa Upravom policije zaposliće po 143 službenika, resor turizma sa Direkcijom javnih radova i Agencijom za ekologiju 82, Ministarstvo pravde sa ZIKS-om 44, Ministarstvo vanjskih poslova 28, odbrane 25…
Objavljeno: 31. 05. 2018 - 07:11 Promjenite veličinu teksta: A A A

Ove godine planirano je zapošljavanje 704 državna službenika i namještenika od čega 580 na neodređeno i 124 na određeno vrijeme. Uslov za penziju do kraja godine steći će 35 službenika i namještenika.

Planirano je zapošljavanje 33 pripravnika - 21 sa visokim i 12 sa srednjim obrazovanjem, navedeno je u Vladinom planskom dokumentu koji je prije nekolika dana objelodanjen, a o kojem se raspravljalo u aprilu.

 U organima državne uprave, Generalnom sekretarijatu Vlade i kabinetu premijera sistematizovano je 13.424 radnih mjesta, a zaposleno je 10.630 ljudi, od čega na neodređeno vrijeme 9.918, a na određeno 712. - Za ovu godinu nije planirano stavljanje državnih službenika i namještenika na raspolaganje Upravi za kadrove za potrebe internog tržišta rada i raspore- đivanja - ističe se u dokumentu.

MINISTARSTVA

U Ministarstvu pravde, sa ZIKS-om, sistematizovan je 701, a zaposlen 551 izvršilac. - Ove godine planirano je zapošljavanje 44 državna službenika, od čega 42 na neodređeno, a dva na određeno vrijeme i jednog pripravnika sa srednjim obrazovanjem - navedeno je u planu.

U MUP-u sa Upravom policije predviđeno je 5.679 izvršilaca, a zaposleno 5.056. Planirano je zapošljavanje još 143 ljudi, od čega 134 iz kategorije posebnih zvanja (mlađi policijski inspektor - 36, policijski narednik dva i 97 policajaca), dok će tri službenika ispuniti uslov za penziju.

U Ministarstvu odbrane sistematizovano je 247 izvršilaca, a zaposleno 178. Planirano je zapošljavanje 25 službenika, od čega tri iz kategorije posebnih zvanja – izaslanik i pomoćnik izaslanika odbrane i savjetnik i za međunarodnu i regionalnu saradnju u Centru za bezbjednosnu saradnju RACVIAC-1. U 2018. godini jedan službenik će ispuniti uslov za odlazak u penziju. U resoru finansija, sa poreskom i upravama carina, igara na sreću i nekretnina predviđeno je 2.059 izvršilaca, a zaposleno je 1.619. Ove godine planirali su zapošljavanje 143 službenika, od čega 124 na neodređeno, a 19 na određeno. Četiri službenika će ispuniti uslov za odlazak u penziju, a zaposliće 21 pripravnika.

Opširnije u Pobjedi

Komentari: 0

Novi komentar