Svetosavlje u Crnoj Gori

Sv. Petar Cetinjski i Njegoš nikada Svetog Savu nijesu ni pomenuli

Mitropolit SPC u Crnoj Gori Amfilohije Radović je u Kučima prije nekoliko dana rekao kako je vojvoda Marko Miljanov bio "svetosavac do dna svoga bića." Ne postoje dokazi koji idu u prilog ovoj tvrdnji mitropolita.
Objavljeno: 04. 06. 2018 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Ko je bio Sv. Sava? Veliki župan Stefan Nemanja je oko 1185. godine oružjem osvojio Duklju, a srpski istoričari takođe smatraju da je on bio osvajač Duklje, to je pokazao dr Živko Andrijašević u svom radu "Crna Gora i Stefan Nemanja - osvajač ili povratnik na đedovinu", pročitajte na linku.  Stefana Nemanja je imao tri sina, najmlađi je bio Rastko koji se kao mlad zakaluđerio i u monaštvu dobio ime Sava.

Od Nikejskog cara Laskarisa Sava Nemanjić je 1219. dobio dozvolu da u svojoj državi, kojom je tada vladao njegov brat Stefan Prvovenčani, formira nezavisnu crkvu i on je postao (prekršivši crkvene kanone) njen prvi poglavar - arhiepiskop. Tako je Sava 1219. između ostalih episkopija osnovao i Zetsku pravoslavnu episkopiju, u katoličkoj Duklji. Duklja je bila rimokatolička jer je poslije crkvenog raskola 1054. godine potpala pod jurisdikciju Rima.  

U 18. i 19. vijeku srpska elita je izvela pravilan zaključak da je Sv. Sava najznačajniji Srbin u istoriji zbog toga što je oformio nezavisnu Srpsku crkvu, koja je tokom vjekova postala "fabrika" za proizvodnju Srba, što je i danas. Ako bi se iz planina u 13. i 14. vijeku zbog suženih resursa u okruženju u kom su se rodili i odrastali, u ravnicu selili Vlasi i Arbanasi, oni su postajali pripadnici i vjernici Srpske crkve i tako bivali posrbljeni. Ovo je isto s vremenom važilo i za sve ostale neslovenske naseljenike u Srbiji: Grke, njemačke rudare, pa kasnije Rome, Cincare, Bugare...

Dan danas, SPC je glavna fabrika za proizvodnju "etničkih" Srba, tako sam već pokazivao primjere Muslimana Emira Kusturice i Albanca Mahmuta Bušatlije koji su ulaskom u SPC postali Srbi i još su dodatno, što se od njih i očekivalo - izmaštali svoje srpsko porijeklo. Jedan poznati crnogorski političar je prije 7 godina objasnio kako je postao Srbin: prvo je srpskohrvatski iz mladosti zamijenio srpskim jezikom, pa je zatim postao vjernik SPC, i na kraju da bi to kompletirao - u šestoj deceniji života se proglasio Srbinom. Dakle, kao i uvijek "etnički" Srbin postaneš tako što prvo postaneš vjernik SPC. Kad postaneš vjernik SPC porijeklo je lako isfantazirati, možeš da biraš bajkovita objašnjenja desetina srpskih diplomiranih istoričara i stotina publicista. 

Sava je za Crnojeviće i Crnogorce bio običan svetac: Sveti Sava je u srednjem vijeku bio vrlo poštovan svetac, poštovan i od Rimokatoličke crkve. Danas je za Srbe Sveti Sava ličnost nad svim ličnostima, svi drugi Srbi daleko su iza  njega, međutim za Crnojeviće i naše pretke on je bio jedan običan svetac, jedan među stotinama drugih svetaca. Da Crnojevići prema sv. Savi nijesu imali nikakvo posebno poštovanje pokazuje nam crkveni kalendar Đurđa Crnojevića za 1494. godinu. Sava se po starom kalendaru obilježavao 14. januara i obilježen je crnim slovima (prvo slovo crvenim), dok je npr. Veliki Antonije obilježen crvenim slovima i to ponosno na svom sajtu reklamira i mitropolija gospodina Amfilohija, možete pogledati na linku. Kao što vidimo na faksimilu, Crnojevićima i Crnogorcima Veliki Antonije je bio važniji od Svetog Save. Za Velikog Antonija danas u Crnoj Gori zna samo grupica teologa, a za Savu, htjeli ne htjeli, svi moramo da znamo, toliko nam ga SPC agresivno nameće. 

Valja napomenuti, Crnojevići i Crnogorci krajem  15. vijeka kao svetitelja uopšte nijesu priznavali još jednog obožavanog lika srpskih nacionalista - kneza Lazara Hrebeljanovića, koji je poginuo na Kosovu 28. juna 1389. godine. 

Turci su mošti sv. Save iz manastira Mileševe u aprilu 1594. prenijeli u Beograd, đe ih je spalio Sinan paša

Kult Svetog Save je u Crnu Goru importovan 1856. godine: Tanjug i Beta su 27. januara 2014. objavili, u nauci dobro poznate činjenice: 

"Sveti Sava je ustanovljen za školsku slavu 1840. godine, na predlog Atanasija Nikolića, rektora Liceja u Kragujevcu. U odluci tadašnjeg Popečiteljskog prosveštenija, predstavnici državne i crkvene vlasti propisali su da se Sveti Sava proglašava za "patrona svih naših škola i da se najsvečanije proslavlja"

2-milicevicTako je odlukom malog broja ljudi Sava počeo da se u Srbiji proslavlja, međutim, on je srpskom narodu i 27 godina kasnije bio - ne puno važan svetac. Akademik SKA (preteča SANU) Milan Milićević je 1867. godine objavio knjigu "Život Srba seljaka" u kojoj je na strani 53, kazao: 

"Sv. Savi mnogi poste. Taj se post zove savica, a inače sv. Sava nije veliki svetac za seljake. No od kako je naređeno da se taj svetitelj slavi kao patron školski, gotovo svaka opština školska mesi taj dan kolač i kuha koljivo kao na krsno ime što se radi."

Sveti Sava nije osnovao nijednu jedinu školu, a proslavlja se kao školska slava?!! Naravno, cilj elite (novo)Srba koja je odlučila da se Sava proslavlja kao školska slava bio je da se đeci već od đetinjstva Sava nametne kao najveći Srbin u istoriji.

O uvođenju kulta sv. Save u Crnu Goru pisali su Radoslav Rotković, Danilo Radojević, Novak Adžić i drugi naučnici. Novak Adžić piše: 

“Arhimandrit Nikanor Ivanović bio je uključen i u politiku koja se ticala školskog sistema u Crnoj Gori. On je, prvi put, pod uticajem Karlovačke mitropolije i patrijaršije, uveo proslavu Save Nemanjića, čime je importovano širenje dotad nepoznatog i nepostojećeg kulta u Crnoj Gori, što je predstavljalo osnov za njegovu kasniju ideološko – političku promociju i instrumentalizaciju, koju je knjaz Nikola eksploatisao i promovisao kao dio svoje dinastičke i ideološko-političke platforme i programa. Nikanor odmah uvodi u program cetinjske osnovne škole proslavu Save Nemanjića (1856), pa je tu, prvi put u Crnoj Gori, otpjevana pjesma ‘Uskliknimo s ljubavlju’. Pjesmu ‘Usliknimo s ljubavlju’ napisao je neki kaluđer (oko 1810), u jednom od fruškogorskih manastira, u Srijemu; prvi put je otpjevana u crkvi u Segedinu (Mađarska) 1839." (Novak Adžić, Izvanjac iz Dalmacije mitropolit Crnogorske crkve, “Pobjeda”, 10. maj 2011)

Tako je i ideja o  Sv. Savi kao najvećem čoeku u istoriji pravoslavaca zapadnog Balkana importovana u Crnu Goru, uostalom, kao i kompletna srpska nacionalna ideologija. 

3-gojkoPetar I i Njegoš, nikada Savu nijesu ni pomenuli: Treba napomenuti da je Sv. Sava bio poznat malom broju kaluđera u crnogorskim manastirima i prije 1856. godine, naravno da je uvijek bilo obrazovanih kaluđera koji su znali ko je osnivač i prvi arhiepiskop Srpske crkve. 

Ali, Sveti Petar Cetinjski i Petar II Petrović Njegoš nijesu nikada, ni u jednom - pismu, poslanici, proglasu, objavi, pjesmi, spjevu, djelu pomenuli sv. Savu, niti je neki njihov savremenik zapisao da su ga pomenuli.

U Danilovgradu je 29. januara 2012. održana Svetosavska akademija, na kojoj je govorio sveštenik SPC Gojko Perović, on je potvrdio da Sv. Petar Cetinjski i Njegoš nikada nijesu ni pomenuli Sv. Savu, možete poslušati izlaganje popa Perovića na linku (na 14:00).

A viđeli smo da i 1867. godine u samoj Srbiji Sv. Sava za seljake nije bio značajan svetac. 

Isto tako, meni i mojim vršnjacima Sv. Sava je bio skoro potpuno nepoznat, jedva da smo čuli za njega sve do devedesetih - kada je Savin kult opet počela vještački da širi Srpska crkva. Vještački, znači - nabjeđivanjem, novcem i propagandom, a na sličan način je Savin kult širen u Crnoj Gori i od druge polovine 19. vijeka do 1945.

Danas Srpska crkva u Crnoj Gori masovno, na desetinama skupova i akademija proslavlja sv. Savu tako što: zakupi sale, preklinje narod da napuni sale, plati reklamiranje tih skupova, plati govornike da dođu iz Srbije, plati kulturno-umjetnička društva i glumce, plati zakuske i koktele poslije priredbi i akademija. Dakle, SPC golim kešom, hiljadama i hiljadama € stvara ovaj "narodni" kult.

Svetosavlje je grana ideologije srpskog nacionalizma, nema veze sa Sv. Savom: Kažu da je jednom, pošto su se pojavili tumači njegovog djela, Karl Marks rekao "ja nijesam marksista", isto tako ne postoji nikakva mogućnost da je Marko Miljanov mogao biti Svetosavac, jer to nije bio ni Sv. Sava, takozvano svetosavlje je izmišljeno između dva svjetska rata.

Poznati vjerski analitičar Mirko Đorđević je za podgoričku “Republiku” 24. avgusta 2005. godine izjavio: “Svetosavlje je ideološka sintagma nastala 1935. godine i ona nikakve veze nema sa Svetim Savom”. 

4-mirkoIsti Đorđević kaže da je riječ “svetosavlje” skovao jedan Rus: “I od ‘svetosavlja’ koje je kao sintagmu smislio i lansirao jedan očajni Rus koji se zvao Fjodor Titov, i to u Beogradu uoči poslednjeg svetskog rata.” (Mirko Đorđević, Molitva protiv kulture, 4. april 2009. www.pescanik.net)

A Vladimir Veljković piše drugačije: “Tvorac kovanice svetosavlje je pravoslavni svećenik i ljotićevac, otac Dimitrije Najdanović (1897-1986).“ (Vladimir Veljković, Svetosavska politička konfuzija, www.pescanik.net).  

Svetosavlje je jedan ideološki pravac srpskog nacionalizma koji nema nikakve veze sa Sv. Savom.

U srednjem vijeku, u doba kad je Sv. Sava živio, nije bilo nacionalizma. Crkva – i katolička i pravoslavna – propagirala je da su svi ljudi Božja – Hristova bića i crkvi je narodni identitet bio  nevažan, pa tako i Sv. Savi. Ne postoji nijedan Savin spis, ili bilo kojega drugog pisca iz 13. i 14. stoljeća u kojem se slavi srpski narod na način koji bi mi danas razumjeli kao – nacionalistički, a to možemo da vidimo iz sljedećeg izvora.  

Sljedeći citat napisao je lično Sveti Sava, piše o događajima poslije smrti Nemanjine: "I tako mnogi narodi tada dođoše da mu se poklone i da ga sa velikom počašću opoju. Pojali su prvo Grci, potom Iverci, zatim Rusi, posle Rusa Bugari, potom opet mi, njegovo stado sakupljeno.” (Sveti Sava,Žitije Svetog Simeona Nemanjewww.rastko.rs)
Što je to svetosavlje, ako sami Sava izbjegava da pomene srpsko ime, izbjegava da imenuje njegov narod? Da li ga je i mogao imenovati, ako je to Savino "MI", podrazumijevalo mješavinu Slovena, Vlaha, Arbanasa...? 
Učenje Sv. Save je bilo skoro u potpunosti kopija grčkog pravoslavlja, svetosavlje ne može imati veze sa Svetim savom, jer Sava nije imao nikakvo svoje posebno - ni crkveno ni nacionalno učenje. 

5-savine-rijeciSavino počivalo je izmišljeno, naravno: Od 1856. kada je kult Sv. Save importovan među crnogorska plemena, počinju da se žustro mijenjaju imena toponima na našoj teritoriji, preimenuju se Savinim imenom. Bar 90% toponima sa Savinim imenom u Crnoj Gori izmišljeni su od polovine 19. vijeka do danas. Izmišljeni su i nazivi Savin kuk i Savin potok i razne Savine glavice i Savine stope, pa je tako izmišljeno i Savino počivalo u Kučima, za koga vjerujem da je čak nedavno izmišljeno, u posljednjim decenijama. 

Ovo je naravno sasvim u skladu sa istorijskim tokom, jer je cijela srpska nacionalna ideologija u Crnu Goru importovana od Sime Sarajlije do danas, kultovi: Obilića, Karađorđa, Dušana. Zatim  Kosovski mit, priča o Velikoj Srbiji... pa smo umjesto Kastel Lastve dobili Petrovac, dobili smo spomen ploče sa uklesanim lažima koje decenijama zagađuju svijest ljudi...

6-toponimi-u-kucimaJovan Erdeljanović bio je u Crnoj Gori početkom 20. vijeka, istraživao je život i običaje crnogorskih plemena. Napisao je monografije o Kučima, Bratonožićima i Piperima.

U knjizi "Kuči, Bratonožići, Piperi“ (Biblioteka Radosav Ljumović, Podgorica, 1997), na kraju svake monografije dao je pregled geografskih naziva, imena, pa etnografskih naziva, zatim pregled prezimena i narodnih, plemenskih i ličnih imena. U sve tri monografije nema nijedan jedini pomen Sv. Save niti bilo kojeg geografskog lokaliteta koji ima veze sa Sv. Savom. Tek je u monografiji o Piperima Erdeljanović pomenuo jedan Savin spis, dakle, ni to nije vezano za Kuče, Bratonožiće i Pipere.

Kao i u slučaju budvanske ploče koja već skoro 90 godina emituje laž, zagađuje svijest i proizvodi bilborde sa novim lažima, iz SPC - najvećeg, otvorenog i neprikrivenog (SPC nikada nije priznala crnogorsku naciju) protivnika crnogorskog naroda i nacije, klesanjem bajki u kamenu se nastavlja sa mijenjanjem identiteta Crnogorcima. I SPC će ići sve dotle dok im svaki Crnogorac ne bude poslušna ovčica. 

Ipak, mislim da ima Crnogoraca i to dosta, koji nikada neće postati vjernici ili podržavaoci SPC. Ako Sv. Sava ništa nije značio Sv. Petru Cetinjskom i Njegošu, koji ga nikada nijesu ni pomenuli zašto bi Crnogorcima nešto posebno značio? Običan svetac, među stotinama drugih, kako je i predstavljen u crkvenom kalendaru Crnojevića s kraja 15. vijeka. 

 

Komentari: 74

Savin krastavac - Zeta

04. 06. 2018 - 00:20

Sveti Savo na tavanu spav'o, došo đavo pa ga zafrkav'o.
XY

04. 06. 2018 - 06:03

Imate nagradno putovanhe od 10 dana na ŻABLJAKU
...... Segret

04. 06. 2018 - 09:10

On i njegov tata su MACEM I OGNJEM opustosili Diuklju.
Станислав

04. 06. 2018 - 17:39

КРАЈ 7.ГЛАВЕ https://www.rastko.rs/knjizevnost/liturgicka/stefan-sabrana/stefan-sabrana_03_c.html Поврати Диоклитију и Далмацију, отачаство и рођење своје, праву дедовину своју, коју је насиљем држао грчки народ, и градове у њој, сазидане од руку њихових, тако да се прозвала грчка област, а којима су имена: Дањ град, Сардоники град, Дриваст, Росаф град звани Скадар, град Свач, град Улцињ, град славни Бар.А Котор остави, утврди га и пренесе свој двор у њ, који је и до данас.Остале градове пообара, и поруши, и претвори славу њихову у пустош, истреби грчко име, да се никако не помиње име њихово у тој области. Народ свој у њима неповређен остави да служи држави његовој, са страхом, и са уреченим данком од Светога
Djomla

04. 06. 2018 - 19:05

Povrati ''Srpsku'' zemlju koju je popalio cijelu, on i njegovi naslijednici pogotovo Vukan, Brisase svaki trag prethodne "srpske" vlastele, Sto palise sve ''Srpsko''? A Kotor ostavise u zivotu jer im je trebala sredjena luka jer Dubrovnik nisu mogli osvojiti. Tom prilikom Bokeljima dadose autonomiju. Zasto je Boka postala autonomna? Pa naravno jer su upravu morali ostaviti narodu Dukljanskom iz tog kraja. A portal s kojeg serujes ovo je najcetnickiji moguci. Ako je vjerovati toj stranici, nema ni Hrvata, ni Slovenaca niti okoga na Balkanu no smo svi Srbi.
Ljubitelj tutuša

04. 06. 2018 - 19:12

Osvajač koji sve u Duklji dade ognju i maču. Rođen neđe u Dinošu đe ga katolički fratri i krstiše po starom latinskom obredu, taj negdašnji mali dječak iz Duklje, sin izbjeglice iz Raške, bezzemljaša Zavide, se vrnuo kao osvajač i tiranin, što ga po automatizmu čini neprijateljem. Interesamtan je ovaj dio đe se tvrdi da su Dukljom vladali Grci (SIC!) . Kad se zna da ih je sveti Vladimir, zajedno sa dukljanskim narodom, potukao u 3 bitke sredinom 11 vijeka, otpravivši ih da se nikad ne vrnu. I tada dobi insegnije od pape i posta Duklja kraljevstvo, OD PRVA! Upamri taj detalj, Servoslave...
Станислав.

04. 06. 2018 - 22:44

Владимир није био католик,РКЦ ту стиже и шири се као куга смишљена да укида глагољицу и славеносрбски дух тек пола вијека након смрти Владимирове оснивањем Барске надбискупије,како је и загребачки Обруор писао а ЦТ ВЈЕСНИК преносио...да је инсталирана РКЦ ту да укида глагољицу и народни дух. Отуда за приморје Немањићи говоре србске и приморске земље,јер је само расрбљен ужи приобални крај,са градовима а сва унутрашњост је србска,као и приморје,али расрбљено. Стефан Првовјенчани јасно пише НАРОД СВОЈ остави неповређен,а разорио је само грчке градове.Он је против Ромеја ратовао.
24460

04. 06. 2018 - 20:16

А ђе му је отац рођен?
Kiko

04. 06. 2018 - 20:59

Nedamo Savu... Sava je naš Gordon Flaš...!
Zoran beograd

04. 06. 2018 - 00:30

Svetosavlje je politička ideologija koju propagiraju amfi i df.
----idna ideologija Zorane!

04. 06. 2018 - 08:56

Moram da vas ispravim da kazem, a mogu i da DOKAZEM, da je ovo .....idna ideologija koja unistava Crnogorce! Ovo nije patetika nego FAKT. P.S. Ovo je mnogo opasnije od noza i puske jer se od toga nije tesko braniti kad se probudi ratnicki duh Crnogoraca!
FASISTICKA IDEOLOGIJA

04. 06. 2018 - 09:12

To su fasisti Zorane i to su da dokazali crno no bijelo. Nema nikakve sumnje.
Miri

04. 06. 2018 - 01:04

Ili stvarno pojma nemaš ili si dooobro dobro plaćen.
Putnik Namernik

04. 06. 2018 - 06:25

E VIVA VERO MONTENEGRO!!!! NIKAD VISE ZAJEDNO...
danilo s.

04. 06. 2018 - 07:19

Miri, Pošto vi, prema vasoj kritici, "imate pojma" - prenesite to znanje na nas neznavene. A sto se plaćanja tiče, očigledno je da se "svetosavlje" mnogim itekako isplati. Amfiju, na primjer?
Savo

04. 06. 2018 - 07:30

Ili je nešto mnooogo mnogo vjerovatnije - istina
Objektivni

04. 06. 2018 - 01:53

Braco Crnogorci . Ja ne znam , niti sam cuo i procitao u mojih skoro 6O godina da se iko ikada ko je iz Crne Gore i Crnogorac ( pa i od 90 tih Srbin ) zakleo - "Ako nijesam pomogao mi Sv . Sava" . Ili : "Svetoga mi Save bilo je to tako i tako " ... Da li je ikad iko od vas imao prilike da upozna takvog Crnogorca ? Postojalo je samo : " Svetoga mi Vasilija ili Svetoga mi Petra " . Imamo mi jos svetaca ali svi znamo koji se najvise postuju . Sv. Sava je 100-ta liga . Cak je SPC i Sv. Vasilija ( slava mu i milost ) za svoga sveca priznala nedavno . I sad i pored svega sto zna da zna , da ne zbori istinu Amfi nastavlja sa pokusajima da nam "usvrdla" Savu . Ne moze . Nece proci . Ne moze tako na silu . A ne moze ni mirno - lazibajkama . Jednostavno nije u genetskom kodu Crnogoraca i uzalud .
Буди објективан

04. 06. 2018 - 08:43

Опште је познато, да су Свети Василије и Свети Петар били чисти Срби!
Ajde...

04. 06. 2018 - 08:55

...ne lupaj gluposti da te ne čuje neko.
Mišo

04. 06. 2018 - 11:47

Nemojte tako, u pravu je čovek. Zar nije nedavno srpska nauka "dokazala" da je Isus Hristos Srbin i da se sve o čemu pišu jevanđelja odigralo na ušću Save u Dunav, tj. na raskrsnici ulica Tadeuša Košćuška i Strahinjića Bana. Pitajte akademika Bećkovića ako ne verujete, a potvrdio bi i Risto.
Muci jado

04. 06. 2018 - 09:04

Ne .......i fasizmom.
za "budi objektivan"

04. 06. 2018 - 11:02

Naravno da su bili čisti srbi - to je van bilo kakve diskusije! Da ti šapnem nešto: Jedina preživjela kruna iz loze Nemanjića je kruna sv.Stefana III Dečanskog (koji nikada nije napuštao Kosovo), sina Milutinovog a oca Dušanovog. Uzgred kod našeg naroda taj svetac je i Krsna slava - u kalendaru je to Mratindan 24 novembra (ako se ne varam). Nju je dobio na poklon vladika Petar I od mitropolita Mojsija Putnika prilikom hirotonisanja 1784 god u Karlovcima (tada još uvije nisu bili "sremski") - nastaviću.......veliki getsbi
Bokser Janko

04. 06. 2018 - 12:55

Naravno da ste izmisljali i dodavali srbe i srpstvo u potonjih 200 godina. Nije vam imao ko protivurjeciti - Crnogorci su se borili 'za krst casni i slobodu zlatnu' a vi ste u pauzama setanja aginih papuca oko svoje kuce, mastali lazibajke i stampali iste... Dakle, tu se slazemo... Ali morate objasniti indentitetska pitanja starija od 200 godina - kako to da taj vas rodonacelnik za vas kaze... NISTA (pogledaj gore u tekstu, da ne prepisujem)!? Kako to da se potpisuje vojvodicem srpskih zemalja i pomorskih (ovo se nije odnosilo samo na Duklju-Zetu vec i na Travuniju, Hum - nek se dozovu svijesti Hercegovci)... Kako to da se Stefan prozva Prvovencanim kraljem a znao je 9 Dukljanskih kraljeva prije sebe!?... Ipak, ovaj primjer sa MI (!?) je genijalan?! I potpuno objasnjava naziv Servi koji su tim ljudima dali Vizantijci. Jer Serv je izvedeno iz socijalnog statusa, nikako iz etnicke pripadnosti kako se ubiste dokazati... Staying yours.
P.D

04. 06. 2018 - 17:15

Bokseru, jedan od udaraca koje si zadobio u glavu te je očigledno teško oštetio. Nijesi više čoeče u dodiru sa realnošću. Mada imaš ovdje svoje drugare očigledno takođe neke boksere udarene u glavu pa druguj šnjima
za "budi objektivan"- nastavak

04. 06. 2018 - 11:09

Tu krunu je simbolično stavio na glavu kralj Nikola prilikom čina krunisanja u Cetinjskom manastiru. Čuva se u riznici manastira. A sjeti se i one pjesme Vojislava Ilića (važno je zbog vremena kada je napisana) : "Ko udara tako pozno, u dubini noćnog mira, Na kapiji zatvorenoj Svetogorskog manastira:::" - ili tako nešto.---pozdrav
najgori djak DG gimnazijezlire

04. 06. 2018 - 16:43

Vasilije Ostroski je bio prosjak I rob od Koga Su Crnogorci napravili svetca,Petar Cetinjski nije ima nijednu srpsku osobinu borio se za CG a NE protiv I nije se turcio ka srpski svestenici
Svetoga mi Petra Cetinjskoga

04. 06. 2018 - 09:03

Ili Svetoga mi Vasilija i nista drugo. Tako je i to ce potvrditi svako ko ima casti bilo Srbin bilo Crnogorac! Ja Srbe ne mrzim nego rado idem prvo iz inostranstva u Beograd pa u Crnu Goru ali ovi nasi falsifikatori "Velje Srbalji" sa Ristom ....onom ( a GADE se pravim Srbima) stvarno bude nesto iskonsko u meni sto ne zelim da se budi.
24460

04. 06. 2018 - 20:19

Знашли објективни, одакле је св.Василије ?
Janica Matova Beograd

04. 06. 2018 - 05:37

Na crnogorskoj kapi na telepaku nalaze se četiri "S"koji jasno označavaju slogan ,SVETI SAVA SUŠI SMOKVE. Meni nije jasno zašto se pokušava stalno dokazivati očigledno,Sveti Sava je mit koji SPC želi na silu ubaciti u svijest Crnogoraca..Treba samo raditi na sopstvenom indeditetu koji počiva na veličanstvenoj istoriji ,a ne demantovati budalaštine nepismenih popova!
R

04. 06. 2018 - 08:45

Janice radili bi mi na sopstvenom indetitetu ali i dan danas su nam okupirane crkve , manastiri, crkvena imovina i druga kulturno istorijska dobra, od strane posrbica na čelu sa Ristom Radovićem iz Morače. Vlasti u Crnoj Gori ne preduzimaju ama baš ništa da se takvo stanje riješi. Ko je sa kakvim pravom prepisao svu crkvenu imovinu Crne Gore na SPC. Takvo izdajstvo, sramota i kriminal može samo kod nas proći nekažnjeno.
Znas se zasto 'R"

04. 06. 2018 - 09:05

Dali bi i ....... zbog vlasti.
Ramović

04. 06. 2018 - 17:18

Samo vam kukanija ostala ka i vazda
R

04. 06. 2018 - 19:15

Ramoviću ko se zadnji smije najsladje se smije. Mislili su i Srbi da su 18 -te za uvijek aneksirali Crnu Goru. To su mislili prije njih i Turci, Austrougari i Njemci, pa se svi doma vrnuše poraženi a Crna Gora ostade slobodna i suverena, na njihovu žalost i žalost domaćih izdajnika i izroda ili bolje reći fukare. Tako će i ove naše crkve , manastiri i druga kulturna dobra uskoro biti u vlasništvu države Crne Gore. A što se tiče kukanja koje pominješ, ako bi kukali, kukali bi za vama i vašom izopačenom sviješću.
Deki

04. 06. 2018 - 07:33

Kao i ostale mnoge laži i izmišljotine koje u CG plasira sekta spc, tako je i svetosavlje smišljeno radi asimilacije Crnogoraca. Doduše, moramo priznati da su se takve gluposti veoma dobro "primale" u CG isključivo zbog podaničkog mentaliteta posrbica i njihove potrebe da postanu srbi po svaku cijenu.
hihi

04. 06. 2018 - 07:47

Ćosoviću Srbine!!!
Đuke

04. 06. 2018 - 09:10

Istina je jedina kategorija koja za mene ima autoritet. Istina je oštrija od žoleta i zato treba pocijepati sve mitove koje unižavaju CG. Ćosoviću, Bog ti zdravlje dao, živio mi 100 godina. Samo nastavi u razbijanju mitomanija i bajki ovih ušikanih Srba u vlastitom neznanju.
Vito

04. 06. 2018 - 10:30

Ma,o Krstu Zrnovu su stalno pricali. Iako se rodio posle njih. Zna Cosovic,prisluskivao je Njegosa ali nece da se fali... Dukljanin zabljacki
hm...

04. 06. 2018 - 12:15

A sto je ova nervoza montenegrini???
Peć i Prizren

04. 06. 2018 - 13:12

Nema nervoze posrbice. Kod nas je sve kako treba. Nego, što ćete vi sa Kosovom kukala vi majka? Da ga priznate? Pa naravno, tako treba. Komšijski!
Крсто Ивановић

04. 06. 2018 - 14:05

Наслов је заиста бомбастичан. Исто као да кажем да свети Петар и Његош никада нису помињали светог Василија Острошког, светог Стефана Пиперског, светог Јована Златоуста, итд. То значи да их ни ми православни вјерници не морамо славити.
A istina, što s njom?

04. 06. 2018 - 14:42

Jeste Krle, bombastičan je. A je li istinit? Je li važnije da je bombastičan ili da je istinit? Nijesu malo spisa za sobom ostavili Njegoš i Sv. Petar, što misliš Krle?
Крсто Ивановић

04. 06. 2018 - 15:48

Ја сам поставио врло јасно ствар. Ако Његош или свети Петар у својим списима нигдје не помињу велике православне светитеље, док Његош практично никада не спомиње ни Господа Исуса Христа ни Богородицу, значи ли то да их не требамо славити? С друге стране, и свети Петар и Његош колико хоћете пута помињу косовски завјет. Не видим да вам то нешто значи.
Servijaner

04. 06. 2018 - 18:45

Ti si stvar postavio vrlo krivo. Možeš ti da slaviš koga hoćeš, ne samo Savu, nego i Macu. Ovđe je riječ o tome da Amfilohije nameće nešto to nije tačno, da su Crnogorci na samrti (bukvalno) izgovarali ime sv. Save, iako im je on bio zadnja noga od magarca.
A istina, što s njom?

04. 06. 2018 - 19:47

Gospodine Krle, naslov u tekstu je još jasniji. Dva tako značajna Crnogorca, koji su među 5 najznačajnijih sigurno, a mnogo su toga napisali, nikada nijesu Savu ni pomenuli. Dakle, ako je Sava njima bio nevažan, znači da je njegov kult uvezen u Crnu Goru među narod crnogorski. To je strani kult, nije crnogorski.
Крсто Ивановић

05. 06. 2018 - 09:55

Опет Вас питам, ако нису споменули Христа или Богородицу, или многе велике светитеље цркве, значи ли то да ми нисмо православни, него да имамо неку другу вјеру? Сви говорите данас о култу светог Василија Острошког, који такође никада од њих двојице није нигдје поменут. Како онда то објаснити?
Servijaner

07. 06. 2018 - 13:48

Evo opet: Spominjali ga, ne spominjali ga, on nije imao nikakav značaj u CG dok ga nijesu plandki "puštili u promet."
15873

04. 06. 2018 - 16:01

ЕВО КАКО ЋОСОВИЋ РЕЗОНУЈЕ: U 18. i 19. vijeku srpska elita je +++izvela pravilan zaključak da je Sv. Sava najznačajniji Srbin+++ u istoriji Дакле,ту му је то ПРАВИЛАН ЗАКЉУЧАК,а онда тај правилан закључак покушава да сатанизује:Naravno, cilj elite (novo)Srba koja je odlučila da se Sava proslavlja kao školska slava bio je +++da se đeci već od đetinjstva Sava nametne kao najveći Srbin u istoriji+++ АКО СЕ ИСТИНА ПЛАСИРА ТО ЈЕ ЊЕМУ СТРАШНО,ХАХАХА!!!
StanislavJeFantazer

04. 06. 2018 - 17:06

Proglasili ga za najvećeg jer je napravio fabriku za proizvodnju Srba.
Станислав

04. 06. 2018 - 17:57

Проглашен за највећег јер је то правилан закључак, зар не? Ако је то истина а је, како се онда може овако резоновати: odlučila da se Sava proslavlja kao školska slava bio je da se đeci već od đetinjstva Sava nametne kao najveći Srbin u istoriji. Дакле да им се "наметне" истина зар не? а шта је ту лоше и није ли брука за Ћосовићев интелект да сатанизује истину као некакво наметање?
Станислав

04. 06. 2018 - 20:09

Само се у мозговима дукљаноида ИСТИНА може наметати, дакле у негативном контексту јер ви са истином имате проблем!
danilo s.

05. 06. 2018 - 13:23

Zar nije vladika Nikolaj Velimirovic odgovorio na vase dileme. On je uporedio Sv. Savu sa Hitlerom - tada "najvecim sinom njemačkog naroda". I bio je u pravu. Oni imaju dosta sličnosti. Obojica su bili veliki nacionalisti i rasisti.
danilo s.

05. 06. 2018 - 13:23

Zar nije vladika Nikolaj Velimirovic odgovorio na vase dileme. On je uporedio Sv. Savu sa Hitlerom - tada "najvecim sinom njemačkog naroda". I bio je u pravu. Oni imaju dosta sličnosti. Obojica su bili veliki nacionalisti i rasisti.
za razmišljanje

05. 06. 2018 - 20:41

- Sva moderna gesla evropska sastavili su Židi, koji su Hrista raspeli: i demokratiju, i štrajkove, i socijalizam, i ateizam, i toleranciju svih vera, i pacifizam, i sveopštu revoluciju, i kaptalizam, i komunizam. Sve su to izumi Židova, odnosno oca njihova đavola. - Za čuđenje je da su se Evropejci, potpuno predali Židovima, tako da židovskom glavom misle, židovske programe primaju, židovsko hristoborstvo usvajaju, židovske laži kao istine primaju, židovska gesla kao svoja primaju, po židovskom putu hode i židovskim ciljevima služe - napisao je Nikolaj u zarobljeništvu ovaj rad i on je objavljen u Lincu, u Austriji, 1985. godine. Ali, ako ovo zvuči kao antisemitizam, kako onda objasniti sledeće navode Ele Trifunović. Ona je 2001. godine pisala Srpskoj pravoslavnoj crkvi tvrdeći da je nju i njenu porodicu 18 meseci Velimirović skrivao od Nemaca u manastiru Ljubostinja-ima li šta dđe da nije tačno?
24460

04. 06. 2018 - 20:25

Прочитајте др.Ива Јовићевића,,Сјећање једног федералисте,, што му је најдраже било на Ријеци као ђаку, управо Савиндан ђачка слава кад је декламовао пјесме о св.Сави. Њега су либерали својатали својевремено.
Pero Danilov

04. 06. 2018 - 17:07

Za ovog što unižava srpske junake, vladare i svece imam jedno pitanje. Što je tebi druškane čudno što se Sveti Sava slavi među Srbima u Crnoj Gori? On je Srbin ka i narod mu, čak je i iznikao u Crnoj Gori. Trebao bi da imaš mnogo više poštovanja prema istorijski najmoćnijem balkanskom narodu, kome se cijela tadašnja Evropa divila pa i sami neprijatelji. To uključuje i svetu porodicu Petrović Njegoš koje ti smatraš imbecilima. Tada montenegrinskog nesoja nije bilo. Nastao je tek nekoliko vjekova kasnije.
Aleksandar

04. 06. 2018 - 19:19

Pero, kako se zove pop koji ti je reka da si Srbin?
Bokser Janko

04. 06. 2018 - 19:24

Kojom prilikom se Evropa "divila" Servima? Povodom čega? Reči mi Perikle, druže.
vladika

04. 06. 2018 - 21:52

Poć'orek ,,pokažite mi generala koji može da pobedi Srbe_!!!Ausrtrijski car ,,sramota šačica Srpskih vojnika riješila rat,,dovoljno ili hoćeš još?
Bokser Janko

04. 06. 2018 - 23:39

Kao sto ne znas, ili te ne interesuje, Slovenac Pocorek je vodio Austrougarske jedinice na Srbiju na samom pocetku WWI. Njegove trupe su mahom bile sastavljene od mobilizovanih boraca iz Bosne, Hrvatske i Slovenije kojima se bas i nije ginulo za crno zutu Monarhiju. Vjerovatno je Pocorek ocekivao previse od njih. Srbi su branili svoju zemlju, imali su motiv a protivu sebe demoralizovane trupe... Na kraju Car je smijenio Pocoreka, poslao ga u penziju, a na front su dosli Njemci pod komandom njemačkog feldmaršala Makenzena. Kao posljedicu te smjene, srbi su bjezali ste tako brzo i daleko, da bi stigli do Egipta da ne skvasiste noge u Egejsko more. Pocorek je iz penzije kojevitezao da bi ga Makenzen svojim prodorom u Srbiju brzo utisao. Ovo se uci u pocetnim razredima srednje. A sto pise u Svetigori na ovu temu, molim te?
vladika

05. 06. 2018 - 17:17

Vrlo pokvareno a nijesam bolje od tebe ni očekiva.Borile su se hrvatske polkovnije i čak napadale i sam Biograd A KAKO SE ZAVRŠIO RAT?i ZAŠTO JE AUSTRIJSKI CAR REKAO ,,SRAMOTA ŠAČICA SRPSKIH VOJNIKA RIJEŠILA RAT!!!!
A2A1PH908

05. 06. 2018 - 17:20

U PRAVU JE OVI GORE ŠTO REČE DA TI JE UDARAC POREMETIO VIJUGE U MOZGU..
Bokser Janko

06. 06. 2018 - 10:08

Ovo što sam napisao je esencija tih događaja... Valjda ja, Bokser Janko, poslanik DF-a i sindikalni vođa, znam po nešto o ovome, iako su me tukli većma u vugla...
gospod bog

06. 06. 2018 - 20:02

Tvoj problem je što imaš loše namjere i reaguješ na svaki komentar mislim pozitivan o Srbima negativno,neznam odakle ti to ,valjalo bi da pročitaš knjigu MITROPOLIT VASILIJE PETROVIĆ I NJEGOVO DOBA,pa da vidiš kako su nasi bili omraženi zbog pljačke i od nasijeh (kotor ,risan ,grbalj)i od susjeda pa da vidiš kako su nasi plijenili žene i prodavali da prodavali kao stoku...da se malo rasvijestiš
R

04. 06. 2018 - 19:33

Pero Danilov ne unižava ovaj Srpske junake, jer to što je bilo Srpskih junaka sve je izginulo na Kosovu polju, ovi poslije njih i nijesu bili neki junaci već roblje Tursko. Ako misliš na Karadjordja on nije bio Srbin već Albanac iz dobrog plemena Klimenata, a srbi ga prisvoili ka što danas prisvajaju mnoge Crnogorske junake, pisce i poznate ličnosti. A što se tiče Svetog Save Crnogorcima on ništa nije značio jer su imali svoga sveca Svetog Petra Cetinjskoga. Svetog Savu su nam nametnuli Srbi od 18- te pa naovamo i on nije Crnogorac nego Srbin i svi nazivi po njemu su izmišljeni jer da je letio nebi toliko uspio da stigne i dobije toliko naziva po njemu, kao što je Savin kuk, Savina Voda, Savin potok, i da ne nabrajam više.
vladika

04. 06. 2018 - 21:55

Poćorek ,,pokažite mi generala koji može da pobjedi SRBE PA ĆU SE UBITI--DOVOLJNO?
Станислав.

04. 06. 2018 - 22:54

Па читај како су се звали владари Климента и у 17.в.како наводи Андрија Лубурић:Андрија Лубурић у књизи Поријекло и прошлост династије Петровића (1940. г., стр 18.) наводи три владара Климента: цара Вука Додића из 17. вијека, којег спомиње турски историчар Мустафа Наим у својој историји Турске Тарихи наима, књ.3., стр 377. (3. издање), краља Уљу Ђоновића из доба Морејског рата (крај 17. вијека) и у првој половини 18. в. краља Деда Гавру о којем је писао Павле Ровински. Одред Климента против Сулејман паше Бушатлије је предводио Мршин син, војвода Јован који је био дјед Карађорђев. (стр 19.)а о Сави читаје новине цг прије 1918 све врви од Светосавља!
Kremo Rasov

04. 06. 2018 - 22:18

SVAKI STBIN ZNA UA SREBRNE KASIKE I HELIKOPTER SAAVIN
Miki

06. 06. 2018 - 09:39

Na ovakav tekst se ne može odgovoriti jednom rečenicom, pa ću probati u više: Prvo i najvažnije, svi vi vjernici koji čitate ovo, imajte jedno na umu - u Bogu je istina. To neće promijeniti ni ovaj ni milion drugih sličnih tekstova. A nesumnjivo, po Božijoj volji je bio život i rad Svetog Save, u šta spada i stvaranje SPC. Jer kako bi njegove mošti posle smrti djelovale iscjeljujuće na desetine i stotine ljudi, ako nije živio i radio po Božijoj volji? Vidim da autor teksta ovdje u stvaranju SPC tzv. "rušenjem kanona" pokušava da opravda stvaranje CPC. Ali velika je razlika prijatelju moj ako se nešto radi po volji Božijoj i ako to nije slučaj.
Miki

06. 06. 2018 - 10:49

Da nastavim - tvrdnja da je SPC fabrika za proizvodnju Srba je potpuno neutemeljena. Moguće je da su se neki Vlasi i Arbanasi asimilirali nalazeći se među srpskom većinom, ali to ne znači da ih je SPC natjerala na to. Sa druge strane, imate primjere vojvođanskih Hrvata i sandžačkih muslimana za koje ne vidim da ih SPC tjera da budu ono što nisu. Što se tiče naroda Crne Gore, oduvijek se mnoštvo njih izjašnjavalo kao Srbi. A ko može da zabrani nekom (ili čak da sugeriše) kako će da se izjašnjava? Samim tim postojanjem velikog broja ljudi koji se izjašnjavaju kao Srbi, neophodno je postojanje i SPC na tom području.
Miki

06. 06. 2018 - 11:13

I za kraj, autor se pita kakve veze Sveti Sava ima sa školom. Pa, pokušaću da malo pojasnim to pitanje: Samim osnivanjem SPC Sveti Sava je dao doprinos opismenjavanju pravoslavnog naroda na ovim područjima. Poznato je da je Crkva u tadašnje vrijeme bila jedini izvor pismenosti, i da su se sva pisanja, prepisivanja i prevodi obavljali od strane crkvenih lica, u okvirima hramova, crkava, manastira. To su počeci nastanka institucija opismenjavanja naroda na ovom prostoru, a te institucije su danas škole. Otuda se Sveti Sava proslavlja kao školska slava. Samo opismenjavanje i obrazovanje naroda stvara lakše uslove za prosvjećivanje i duhovni preporod jednog ili više naroda (u ovom slučaju većinom srpskog), a to je nešto što se naziva Svetosavlje.
miloandrov

06. 06. 2018 - 20:04

Miki stojim iza svake tvoje riječi SVAKA ČAST!!!!!
Мирослав Ђукић

07. 06. 2018 - 13:36

Заиста, али су зато свако мало помињали цара Дукљана и Јаквинту! Иначе, мало су њих двојица србовали, на свакој страници текста који су исписали само су по 3-4 пута поменули Србе, Српство и Србију!
ODA OKUPATORU

07. 06. 2018 - 14:27

TO IDE OVAKO:KAD JE SVETI SAVO LEGAO DA SPAVA DOŠO MU JE ĐAVO PA GA ZAFRKAVO,KIRIJE SU KIRIJE...
MIroslave Ćosoviću...

09. 06. 2018 - 12:21

..imaš dobru osobinu-tajming..pa se stalno pozivlješ na umrle..koji ti ne mogu odgovoriti.."DA možda NE"...A što ne pitaš sebe i slične tebi...a što ono pop maniti Risto Ćirkov reče 7.juna.2018 u Pivska Dola..u povodu 75 godišnjice pokoljq Pivljana 1943 godine-od bande onih "vaših oslobodioca-sa Rajne i Majne"-koji počijevaju u onaj "monument" u Golubovcima-na vojni aerodrom-od 2016 jubilarne godine ..75 godišnjice Trinaestojulsko ustanka-1941 godine u bivšoj banovini-zvahu je Zecka....dati po vladaru Skenderbegu Stankui Ivanbega Crnojevića iz donje i gornje zete...poturčenjaka-zarad tatinije m,u gu...?
Novi komentar