Suđenje za pokušaj terorizma

Generalno tužilaštvo Rusije dostavilo zapisnike sa saslušanja Širokova i Popova

Suđenje za pokušaj terorizma na dan izbora 16. oktobra 2016. godine, nastavljeno je danas u Višem sudu u Podgorici. Vještak Marko Lakić, saopštio je da postoji više uređaja za vještačenja digitalnih dokaza, da nijedan nije idealan, a da su u ovom slučaju korišćena dva najbolja  – ˈUFEDˈ i ˈXRYˈ. Sutkinja Suzana Mugoša je saopštila da je Specijalno državno tužilaštvo dostavilo sudu zapisnike Generalnog tužilaštva Rusije, sa saslušanja optuženih Eduarda Širokova i Vladimira Popova.
Objavljeno: 04. 06. 2018 - 12:15 Promjenite veličinu teksta: A A A

Često se pribjegava radu na više uređaja i više metoda jednog uređaja, posebno ako vještak procijeni da jedna metoda nije dovoljna. Kako dva uređaja ne rade na isti način, izvještaji dobijeni različitim uređajima ne mogu biti identični. Iako ne mogu biti identični, prikazani podaci, izuzeti iz telefona, moraju se poklapati ukoliko su oba uređaja izvukla isti podatak. Postoji mogućnost da neki uređaj ˈizvučeˈ neki podatak, a drugi ne“, naveo je Lakić.

Na pitanje advokata odbrane zašto u svom izvještaju nije naveo da je imao tehičkih problema prilikom vještačenja jednog mobilnog telefona, Lakić je odgovorio da to zapravo nisu bili tehički problemi.

 „Ne postoji pravilo koji uređaj i koja metoda se mogu koristiti. Vještaku je ostavljeno na volju da odluči. Ukoliko procijeni da je neka metoda adekvatna da bi se izvukli svi potrebni podaci, nije potrebna druga metoda. Kod nekih telefona podatke bolje izvuče jedan, a kod drugih – drugi uređaj. Ukoliko se odradi jedna metoda i bude kvalitetna, nema nikakve potrebe za radom drugih metoda. U konkretnom slučaju za mobilni telefon 'LG prada' rađene su tri metode, a po mojoj ocjeni nijedna od te tri metode nije odradila dobar izvještaj. To nisu tehički problemi, već tehičke mogućnosti softvera koji se koristi“, naveo je vještak.

Na današnjem ročištu pročitano je i nekoliko poruka svjedoka saradnika Saše Sinđelića.

Pretres se nastavlja sjutra, u 12 časova.

TOK SUĐENJA:

12:14 Današnji pretres je završen, suđenje se nastavlja sjutra u 12 časova. Za sjutra je planirano saslušanje Brajana Skota.

12:12 Sutkinja Mugoša je kazala da je Specijalno državno tužilaštvo dostavilo Višem sudu odgovor Generalnog tužilaštva Rusije, tj. zapisnike o saslušanju optuženih Eduarda Širokova i Vladimira Popova.

12:00 Sinđelićeve poruke su, kako je saopštila sutkinja, napisane, u vrijeme izvršenja djela.

0406sindjelicporuke

0406sindjelicporuke2

11:50 Pročitano je još nekoliko poruka svjedoka saradnika.

11:43 Pročitana je poruka Saše Sinđelića od 30. jula 2016, u kojoj se navodi:

Uzmi od Strine. Dejan nije tu, zvao sam ga, ali ne mogu uzeti knjige, para i goriva nema“.

11:29 Branilac Jovanović je tražio da se prikažu poruke svjedoka saradnika Saše Sinđelića od 29. aprila 2016. Sudsko vijeće to nije dopustilo jer je, kako je kazala sutkinja Mugoša, „očigledno da se radi kako o privatnoj prepisci, tako o tome da ove poruke nemaju veze s aktivnostima svjedoka saradnika s krivično-pravnim događajem u kojem je svjedočio“.

11:20Ne postoji pravilo koji uređaj i koja metoda se mogu koristiti. Vještaku je ostavljeno na volju da odluči. Ukoliko procijeni da je neka metoda adekvatna da bi se izvukli svi potrebni podaci, nije potrebna druga metoda. Kod nekih telefona podatke bolje izvuče jedan, a kod drugih – drugi uređaj. Ukoliko se odradi jedna metoda i bude kvalitetna, nema nikakve potrebe za radom drugih metoda. U konkretnom slučaju za mobilni telefon 'LG prada' rađene su tri metode, a po mojoj ocjeni nijedna od te tri metode nije odradila dobar izvještaj. To nisu tehički problemi, već tehičke mogućnosti softvera koji se koristi“, istakao je Lakić.

11:17 Branilac Dušan Radosavljević kaže da Lakić u osnovnom izvještaju nije konstatovano da je došlo do tehičkih problema.

Ako je bilo tih problema – stariji telefon, softver... da li je vještak preuzeo ikakvu radnju da se vidi da li se može uraditi vještačenje?“, pita advokat.

11:12 Advokat Miroje Jovanović kaže da vještak nije odgovorio na sva postavljena pitanja. On je je pitao vještaka zašto nije koristio ˈUFEDˈ uređaj pri vještačenju svih telefona.

11:11 Govoreći o vještačenju mobilnog telefona optuženog Srboljuba Đorđevića, vještak kaže da je šest fotografija iz tog telefona snimljeno 9. i 10. maja 2015. godine.

Slikane su tim telefonom i nisu poslate s drugog telefona“, rekao je Lakić.

11:07 „Ne postoji način da se izvuku svi podaci šta je rađeno ikada na mobilnom telefonu. Kada obrišemo neki podatak, on se nalazi na tom telefonu sve dok se drugi podatak ne prepiše preko tog mjesta“, podvukao je Lakić.

11:03 Odgovarajući na pitanje žašto u izvještaju nije naveo da je bilo tehičkih problema sa vještačenjem, Lakić kaže da, teorijski, nije došlo do tehičkih problema.

Nijedan od ova dva uređaja nije mogao da uradi eksport podataka sa ovog mobilnog telefona. Iz tog razloga su prikazana tri urađane eksporta, a otkrila se mogućnost eventualnog naknadnog vještačenja ovog mobilnog telefona, upotrebom novije verzije ovih uređaja ili nekog trećeg uređaja. Do danas nije rađeno ponovno vještačenje ovog mobilnog telefona, koliko mi je poznato“, istakao je vještak.

0406lakicvjestak

11:00 U odgovoru na pitanje šta u izvještaju znači riječ ˈmainˈ, vještak kaže da znači ˈglavniˈ, i objašnjava:

U konkretnom slučaju se odnosi na glavni dio vještačenja, odnosno osvnovne dijelove eksporta podataka. Na strani 311 izvještaja na kraju rečenice stoji riječ ˈrecoveredˈ, što u bukvalnom prevodu znači ˈoporavljenoˈ, ˈvraćenoˈ i slično, dok se u konkretnom slučaju odnosi koliko broj koraka je uradio uređaj ˈXRYˈ prilikom eksporta podataka sa ovog mobilnog telefona. Ti koraci se ne odnose samo na konkretne podatke na telefonu, nego na korake koje ovaj uređaj evidentira. Tako, na primjer, evidentira koje verzija ˈXRYˈ se koristila ili koji je operativni sistem na računaru na kojem se radi vještačenje. To su podaci koji nemaju nikakve veze sa podacima koji se nalaze na telefonu, ali ih uređaj upisuje u svom sistemskom log fajlu“, naglašava Lakić.

10:53 Fizička ekstrakcija je, objašnjava Lakić, jedna od metoda koja se koristi kod uređaja za vještačenje.

Kako negdje nije naveden naziv fajla, vještaku je ostavljeno na volju da ga nazove onako kako je najlogičnije, odnosno na način kako smatra da će biti najjasnije. Razlog zašto je (fizička ekstrakcija) negdje napisana na engleskom, a negdje na nešem, je taj što svo vrijeme rada vještak koristi dvojezične podatke. Podaci za telefone su na našem jeziku, prilikom vještačenja koristi naš jezik, i u razgovoru sa strankama koristi naš jezik, dok su uređaji koje koristi i cijeli program za vještačenje na engleskom. Iz tog razloga vještak fizičku ekstrakcije nekada upiše na našem, a nekad na engleskom jeziku“, navodi vještak.

10:44 Nemoguće je, kaže Lakić, utvrditi vrijeme unošenja, odnosno brisanja kontakta iz imenika.

Zato što mobilni telefon ne pamti ovaj podatak. Ponekad se dešava da neke aplikacije pamte datum unosa kontakta, što može da se poklopi sa stvarnim unosom kontakta u telefon, ali i ne mora. Na primjer, ukoliko na nekom telefonu imate imenik a nemate aplikaciju ˈViberˈ, prilikom naknadnog instaliranja ˈViberaˈ u vašem telefonu će se svi vaši kontakti koji koriste tu aplikaciju upisati kao kontakti, vrijeme unosa će biti vrijeme instaliranja ˈViberˈ aplikacije, a ne stvarno vrijeme unosa kontakta u imenik telefona“, istakao je vještak.

10:39 Ne postoji idealan softver za vještačenje mobilnih telefona, kaže vještak.

Najbolja dva su korišćena u ovom predmetu – ˈUFEDˈ i ˈXRYˈ“, naglasio je Lakić.

10:32 U odgovoru na pitanje zašto se dešava da se u analiziranom folderu umjesto kontakata nalaze fotografije, Lakić je rekao da se prilikom kreiranja izvjetšaja iz uređaja ˈXRYˈ sve pronađeno stavi u jedan PDF fajl u okviru istog foldera. ˈUFEDˈ u svom PDF izvještaju, kaže Lakić, smjesti samo tekstualne fajlove i posebno kreira foldere sa ostalim potrebnim podacima, koje povlači prilikom pravljenja izvještaja.

Tako je u konkretnom slučaju ˈUEFDˈ kreirao foldere ˈMMSˈ, ˈChatˈ, ˈRecourcesˈ, ˈThumbnailsˈ...“, istakao je vještak.

0406markolakic

10:27 Odgovarajući na pitanje advokata Miroja Jovanovića, vještak je ponovio da izvještaji dva uređaja ne mogu biti identični.

U konkretnom slučaju se radi o dva izvještaja kreirana različitim uređajima Uređaj ˈUFEDˈ je prikazao 6.692 poruke, a ˈXRYˈ prikazao 2.611 poruka, od kojih 658 izbrisanih“, rekao je on.

10:24 Lakić je pojasnio da postoji više uređaja za vještačenje.

Zato što ne postoji jedan savršeni uređaj. Pod pojmom ˈuređaj za vještačenjeˈ podrazumijeva se komplet koji sadrži hardverski i softverski uređaj za vještačenje. Širom svijeta postoji više uređaja za vještačenje digitalnih dokaza proizvedenih od različitih proizvođača, dok svaki od njih ima više metoda rada. Ne postoji savršeni uređaj, pa se pribjegava korišćenju više od jednog uređaja. Najpoznatija dva uređaja za vještačenje mobilnih su ˈUFEDˈ, izraelski proizvođač, i ˈXRYˈ, švedski proizvođač. U ovom predmetu su korištena oba uređaja. Često se pribjegava radu na više uređaja i više metoda jednog uređaja, posebno ako vještak procijeni da jedna metoda nije dovoljna. Kako dva uređaja ne rade na isti način, izvještaji dobijeni različitim uređajima ne mogu biti identični. Iako ne mogu biti identični, prikazani podaci, izuzeti iz telefona, moraju se poklapati ukoliko su oba uređaja izvukla isti podatak. Postoji mogućnost da neki uređaj ˈizvučeˈ neki podatak, a drugi ne“, istakao je Lakić.

10:21 Pred sudom je vještak Marko Lakić.

10:19 Sutkinja Mugoša je konstatovala pristustvo optuženih, odbrane i tužilaštva.

Za današnje ročište planirani su odgovori vještaka na pitanja advokata odbrane.

Na prethodnom ročištu advokati su predlagali materijal, izuzet sa telefona, koji će se pregledati. Advokat Miroje Jovanović je predložio više SMS poruka, na kojima se vidi kako Sinđelić traži novac u iznosu od 150 do 500 dinara, te kaže da nema novca ni za gorivo. Jovanović je tvrdio da se tim porukama može utvrditi lažan iskaz svjedoka saradnika, jer se, kako je rekao, „jasno vidi da je bio bez pare i dinara“, a sudu je kazao da se među oduzetim novcem nalazi njegovih 35.000 eura. 

Sutkinja Suzana Mugoša je zabranila čitanje tih SMS poruka, jer se, kako je objasnila, radi o privatnoj konverzaciji koja nije činjenično vezana za postupak. Odbrana je burno reagovala na zabranu kazavši da se radi o najgrubljem kršenju prava na odbranu od strane sudskog vijeća u dosadašnjem dijelu postupka. Sutkinja Mugoša i tužilaštvo su odgovorili da sud ima pravo da procijeni šta je dozvoljeno a šta ne. 

Komentari: 0

Novi komentar