Crna Gora sprovodi Rezoluciju UN o pravima žena

Crna Gora konstantno sprovodi Rezoluciju Ujedinjenih nacija (UN) 1325 „Žene, mir, bezbjednost“, i sve međunarodne i domaće dokumenate koji tretiraju ljudska prava žena, saopštio je ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka.
Objavljeno: 21. 06. 2018 - 15:40 Promjenite veličinu teksta: A A A

On je danas na sastanku Regionalnog koordinacionog odbora mehanizama za rodnu ravnopravnost- Balkanske regije razgovarao sa predstavnicama tog tijela, pravobraniteljicom za ravnopravnost polova Hrvatske, Višnjom Ljubičić i direktoricom Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine Samrom Hadžiabdić - Filipović.

Sastanak je organizovan u Ulcinju povodom inicijative Regionalnog koordinacionog odbora za pružanje stručne podrške implementaciji UN Rezolucije 1325 „Žene, mir, bezbjednost“, jer je Odbor prepoznao opštinu Ulcinj, zbog njene multikulturalnosti i multinacionalnosti, kao primjer dobre prakse za izradu Lokalnog akcionog plana za primjenu te Rezolucije.

Zenka je kazao da je nacionalni Plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u skladu sa prioritetnim oblastima koje su definisane tim dokumentima.

“Crna Gora je prepoznala važnost te politike i konstantno sprovodi UN Rezoluzicije 1325, i sve međunarodne i domaće dokumenate koji tretiraju ljudska prava žena”, rekao je Zenka.

Regionalni koordinacioni odbor mehanizama za rodnu ravnopravnost-Balkanske regije djeluje od 2005. godine kada je potpisana Sarajevska deklaracija o saradnji na unaprijeđenju mehanizama za rodnu ravnopravnost u zemljama Zapadnog Balkana.

Izjava o pristupanju kojom su definisane prioritetne oblasti kojima će se baviti rodni mehanizmi u cilju unaprijeđenja politika u zemljama Zapadnog Balkana, potpisana je 2014. Godine.

“Predloženo je potpisivanje Sporazuma o pridruživanju Evropskoj povelji o ravnopravnosti muškaraca i žena na lokalnom nivou, čime bi se opština Ulcinj pridužila mreži gradova ravnopravnosti Zapadnog Balkana”, kaže se u saopštenju.

Dogovoreno je da će Regionalni koordinacioni odbor - Balkanska regija, kroz istraživački rad, podržati i predstaviti dobra iskustva i pozitivne prakse u cilju uključivanja te opštine u Mrežu gradova.

Navodi se da je opština Ulcinj potpisnica Memoranduma o saradnji u oblasti rodne ravnopravnosti od 2008. godine, sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i Misijom OSCE u Crnoj Gori i da konstantno unaprijeđuje svoje mehanizme u predmetnoj oblasti.

“Osnovan je Odbor za rodnu ravnopravnost u lokalnom Parlamentu, a broj odbornica se povećao na blizu 22 odsto, što je značajan pomak u odnosu na prethodnih sedam odsto”, zaključuje se u saopštenju.

Komentari: 0

Novi komentar