Venecijanska komisija podržala Vladino rješenje

Venecijanci podržali da se produži mandat članovima Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika

  Venecijanska komisija Savjeta Evrope podržala je, na današnjoj plenarnoj sjednici u Veneciji, predlog Vlade za izmjenu Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, po kojem članovi Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika nastavljaju da vrše dužnost do izbora novog sastava Savjeta.
Objavljeno: 22. 06. 2018 - 18:10 Promjenite veličinu teksta: A A A

Istovremeno, Venecijanska komisija smatra da je uputno dodatno precizirati da, u slučaju kašnjenja sa izborom članova Sudskog savjeta u Skupštini, samo oni članovi Savjeta koje bira Skupština nastavljaju da obavljaju dužnost do izbora novih, dok se za sve ostale sprovodi redovna procedura izbora. Navedenu sugestiju Venecijanske komisije Vlada će prihvatiti i uvrstiti putem amandmana na Predlog zakona koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, navodi se u saopštenju.

„Venecijanska komisija, kao najviši evropski autoritet za oblast ustavnog prava, podržala je pravno rješenje koje je Vlada Crne Gore predložila u cilju sprječavanja blokade Sudskog savjeta, kao ključnog garanta nezavisnosti pravosuđa. Drago mi je da i Venecijanska komisija u svom mišljenju opominje da visok stepen prava i nadležnosti koja u okviru našeg ustavnog i parlamentarnog sistema pripadaju opoziciji podrazumijevaju i jasnu odgovornost da se data prava ne zloupotrijebe“ , saopštio je potpredsjednik Vlade i ministar pravde Zoran Pažin nakon sjednice Venecijanske komisije.

Dodao je da iako je današnje mišljenje Venecijanske komisije jasna potvrda ustavno-pravne i demokratske utemeljenosti pravnog rješenja koje je predložila Vlada,  očekuje da će vraćanjem opozicije u Skupštinu biti stvoreni uslovi da novi članovi Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika budu uskoro izabrani uz propisanu kvalifikovanu većinu glasova i vlasti i opozicije.

„Ako svi ovom značajnom pitanju pristupimo sa stepenom društvene i političke odgovornosti koje ono zaslužuje, uvjeren sam da poslanici veoma brzo mogu postići saglasnost oko stručnih i moralnih referenci kandidata za članove Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika,“ ocijenio je Pažin.

Venecijanska komisija je saopštila u svom mišljenju da dijeli zabrinutost vlasti u Crnoj Gori da iz razloga kašnjenja u izboru članova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, novi sastav Sudskog savjeta ne može početi sa radom u predviđenom roku, dok četvorogodišnji mandat prethodnom sastavu ističe.

„Produženje mandata članova prethodnog sastava Sudskog savjeta je rješenje koje su usvojile pojedine evropske države i Venecijanska komisija ga preporučuje,“ navodi se u mišljenju VK.

Venecijanska komisija, takođe, zaključuje da je nezavisnost pravosuđa neizostavan element vladavine prava, kao i da je funkcionisanje Sudskog savjeta, u pravnim sistemima u kojima postoji, ključni garant nezavisnosti pravosuđa.

 

 

Komentari: 0

Novi komentar