DRAGULJI ISTORIJE

Govor Sv. Petra Cetinjskog prilikom hirotonije u Srijemskim Karlovcima 1784. godine

Na današnji dan prije tačno 100 godina, umro je ruski istoričar i episkop Aleksandar Aleksandrov.  Nakon istraživanja koja je vršio kod nas i širom Balkana Aleksandrov je u Rusiji objavljivao istorijske tekstove o Crnoj Gori, CID iz Podgorice je to skupio i objavio 2006. godine, u knjizi pod naslovom "O Crnoj Gori".  
Objavljeno: 23. 06. 2018 - 09:52 Promjenite veličinu teksta: A A A

Knjigu je prevela i priredila Marina Martinović koja za Aleksandrova kaže da je 1883. završio Istorijsko-filološki fakultet u gradu Kazanu. Poslije toga je na njemačkom jeziku odbranio magistarsku tezu. Godine 1886. je dobio stepen magistra nauka a 22. septembra 1888. je takođe na njemačkom jeziku odbranio doktorsku disertaciju i promovisan je u doktora slavističke filolologije. Od školske 1888/89 profesor je na Kazanskom univerzitetu. Martinovićka još o njemu kaže:

"A. I. Aleksandrov je imao poliglotsko obrazovanje; govorio je više slovenskih jezika; savršeno je znao sanskrit. U cilju naučnih istraživanja dosta je putovao (u periodu 1893-1895), napose po slovenskim zemljama (Bugarska, Srbija, Dalmacija, Crna Gora). Osim knjiga i rasprava o Crnoj Gori, Aleksandrov je pisao niz knjiga iz slavistike, uporedne gramatike, ruske dijalektologije, crkveno-slovenskog i litvanskog jezika, psihologije i fiziologije...” 

Aleksandrov se 1910. zamonašio, a već 1913. je postavljen za episkopa Jamburskog i za rektora duhovne akademije u Sankt-Petersburgu.

Petar I Petrović Njegoš, u narodu poznat kao Sveti Petar Cetinjski, hirotonisan je u Srijemskim Karlovcima 1784. godine. Petar I je na hirotoniju prvo krenuo u Rusiju, ali su ga zbog nekih političkih intriga Rusi odbili. Ruski istoričar Jurij Bičkov piše:

Nakon smrti mitropolita Arsenija Plamenca, sinovac vladike Vasilija, Petar, kao nasljednik cetinjskog crkvenog prijestola, s ciljem da učvrsti prijateljske odnose sa Rusijom, namjeravao je da dobije zvanje vladike u Sankt Peterburgu. Ipak, put sa J. Radonjićem u Austriju stvorio je sumnjičav odnos prema Petru u ruskim političkim krugovima. Shodno tome, ruski poslanik u Beču D.A. Golicin odbio je da mu izda pasoš za odlazak u Rusiju.” (Jurij Bičkov, Istorija i savremenost, montenegrina.net)

Petar I je kao rezervnu varijantu izabrao Srijemske Karlovce. Tamo ga je 13. oktobra 1784. rukopoložio mitropolit Mojsije Putnik. Aleksandar Aleksandrov  piše: “Poslije obavljenog čina novopostavljeni episkop Petar, crnogorski mitropolit, održao je govor, koji se nalazi u predmetu o hirotonisanju u obliku rukopisa koji je napisao sam vladika – mitropolit Petar, i veoma je važan i interesantan – to je još uvijek javnosti nepoznat spis vladike crnogorskog.” (Aleksandar Aleksandrov, O Crnoj Gori, CID, Podgorica 2006, str. 267 i 268).

 Aleksandrov je ovo objavio u Rusiji 1897. godine, u fusnoti je napisao: “Original, pisan rukom samog vladike, nalazi se u Arhivi Karlovačke mitropolije.”  

2-aleksandrovZanimljivo, ovaj vrlo značajan govor Petra I, koji je izgovorio prilikom hirotonije u Srijemskim Karlovcima malo je poznat u Crnoj Gori, evo ga u  cjelosti:

 “Prevashodnejši visokopreosvešteni visokodostonejši Gospodine Arhiepiskope

Bez sumnje da se svaki blagorazumni i razboriti čovjek naročito obraduje kada dobija kakvu stvar, dostojanstvo ili drugo kakvo dobro, koje neće samo njemu služiti na čast, slavu, korist i spas i znake svoje radosti ne krije u sebi nego otkriva i drugima. Ja sam, nedostojni sluga i rab Isusa Hrista primio danas sa blagoslovom i polaganjem ruku Vašega Prevashodstva na sebe čin Arhijereja i osjećam u sebi puno naročito utjehe i radosti, radosti koja utoliko više moje srce obuzima, koliki je broj pravoslavnoga istočnoga ispovijedanja hrišćana sa mnom zajedno u toj radosti učestvuju. Ja se danas radujem da se izvršava nada mnom blagodatna Božja promisao, ali se raduju sa mnom i svi pravoslavni hrišćani Crne Gore, moji najdraži parohijani, ako i neće me za svog duhovnog arhipastira izabrati i samo su me izvolili poslati, isto se raduju i to bezmjerno umnožava radost moju.
Ali ko je radosti ovoj glavni krivac?
Uistinu niko no Vaše Prevashodstvo!
Jer ste odmah i blagonaklono preuzeli pismenu molbu crnogorskog Guvernadura i naroda, drage ste volje primili dozvolu i nalog koji je dao njegova Svjetlost Cesarsko – Kraljevsko i apostolsko Veličanstvo Josif Drugi i sa Božjom pomoću da nije bilo pred samim vratima ovoga grada slučajne prepreke, Vi biste ubrzali ispunjenje želje pastira crnogorskog naroda i svrhu njegovog dolaska.
No što je bilo bilo je. Danas je sve to sa Božjom milošću uređeno i Vaše prevashodstvo ispunilo je tako da su zaboravljene sve pređašnje muke i teškoće.
To loše vrijeme već je prošlo i mene i moju duhovnu pastvu čeka samo radost, za koju je sa mojim dragim parohijanima Vašemu Prevashodstvu, kao nazaslužnijem i najdostojnijem krivcu, kao i u tome učestvujućoj preosvećenoj Gospodi Arhijerejima, besmrtnu zahvalnost i sad i uvijek ću pred prestolom svevišnjeg izražavati.
Istini za volju da je kod sve moje radosti, lako bi se duh moj mogao pomutiti, kad bih razmislio koliko je veliko breme arhijrejski čin i koliko teških obaveza i dužnosti sa tim dostojanstvom padaju meni u dio, ali je i tu, sem drugih pouka i primjera živi i uzbudljivi primjer Vašeg Prevashodstva mene osobito obodrio. Jer, kratko vrijeme po mojemu dolasku sopstvenim očima sam vidio, koliko mnogim i različitim crkvenim i narodnim poslovima u toliko eparhija sa neumornim i stalno budnim trudom Vaše Prevashodstvo upravlja, a videći to, ja sam se jako obodrio i naučio kako ću morati brižljivo jaram arhijerejstva nositi i starati se poslije danas da tome zavjetu budem dostojni pastir povjerenog mi stada Hristovog, a nade mojih ljubaznih parohijana u mene neće biti zaludnje, nego će se potpuno ispuniti.
 Došao sam pod svod Svevišnjeg Boga, koji svim dobrima upravlja ali sam došao kao što je svima poznato tužan i brižan, utoliko je sa više radosti i veselja ispunjeno moje srce sada, jer sem što sam lako dobio visoki čin Arhijereja, imao sam najpodobiju priliku da se uživo obavijestim o ovdašnjoj duhovnoj, svetovnoj i monaškoj upravi, i da upoznam mnogo drugih i pohvale dostojnih institucija pod upravom Vašeg Prevashodstva. Ali iznad svega ostavili su u mom srcu neizbrisivi pečat zahvalnosti očinska blagonaklonost, iskreno povjerenje i izvanredna ali tako prirodna humanost, sa kojima je Vaše Prevashodstvo mene i moju pratnju izvoljelo primiti i držati.
Vraćajući se u krajeve određene mi mojom sudbinom, niti mogu niti hoću prestati ni ja niti sa mnom ljubljeni parohijani, za koje duboko u mom srcu napisana propovijed, da slijedimo tolike izvrsne vrline, a one pobuđuju i mene i njih – da ćemo zajedno blagodarstvenim i radosnim uzvicima svevišnjeg Boga neprestano strasno moliti za blagostanje, zdravlje i spasenje Vašeg Prevashodstva, kao i sveg crkvenog klira i svih pravoslavnih hrišćana u svim cesarsko-kraljevskim zemljama.

Izvolite, Vaše Prevashodstvo, kao i Preosvešteni Arhijereji, da ne samo mene kojeg ste danas u službu Arhijerejsku izvoljeli uzeti, no i svu moju dragu pastvu u molitvi, ljubavi i nezaboravnom pamćenju čuvati, a ja ću zajedno sa parohijanima mojim, iako se daleko nalazimo i sa svih strana smo raznim nesrećama napadnuti, ali u istinskom savezu vjere, ljubavi i nade do kraja života biti sa vama. Amin.“ 

(ista knjiga Aleksandra Aleksandrova, strane 273, 274 i 275)

 

Sudeći prema onome kako nas ubjeđuju iz SPC, za očekivat je da u govoru Petra I nađemo srpske nacionalne ośećaje, zahvalnost srpskom mitropolitu što ga “sunarodnik“ hirotoniše. Ali, od toga nema ništa.

Komentari: 43

Крсто Ивановић

23. 06. 2018 - 10:04

Митрополит Петар I је хиротонисан као канонски митрополит од канонског митрополита карловачког Мојсија Путника. Није сигурно хиротонисан као поглавар аутокефалне цркве. А о томе шта је свети Петар Цетињски говорио о Пећкој патријаршији имате у његовим посланицама.
R

23. 06. 2018 - 11:59

Krsto sve priče i falsifikati posrbica i SPC , koje plasiraš ti i tebi slični , pobija istorija Crne Gore koja polako izlazi na vidjelo, i koja je zdušno uništavana i falsifikovana od strane posrbica i izdajnika Crne Gore. Polako ali sigurno se vedri nebo nad Crnom Gorom, i crkve i manastiri koji su još okupirani polako će se osloboditi i stresti sa sebe balast SPC , koji je pritiska od 18- te.
danilo s.

23. 06. 2018 - 13:00

Krsto, Ako vladika Petar I sebe naziva "pastirom crnogorskog naroda" (...ispunjenje želje pastira crnogorskog naroda..") onda je vase laganje zaista žalostan primjer vaseg intelektualnog nepostenja. Sto jos treba da kaže da bi vas i vase naci-bolesnike uvjerio da mi nijesmo Srbi(janci) no Crnogorci? Vi dobro zante da je "srpstvo" bilo sinonim za pravoslavlje ji da to nema veze sa etnickim Srbima. Vaše je pravo da se identifikujete sa kim god želite ali nam nemojte uporno plasirati vase laži. o navodnom "srpstvu" Crnogoraca.
R

23. 06. 2018 - 13:52

Danilo, isto kao što nervni bolesnik neće da prihvati činjenicu da je bolestan i ds treba da uza terapiju da bi se izliječio, isto tako Crnogorske posrbice neće da čitaju istoriju i da prihvate činjenicu da nijesu Srbi i da im je srpstvo natureno kao neka zarazna bolest od koje treba da se liječe, medjutim ja mislim da za njih nema lijeka.
gospod bog

24. 06. 2018 - 11:52

Onda moraš da izliječiš sve svoje pretke koji su tebi na veliku žalost bili posvećeni SRPSTVU
Крсто Ивановић

23. 06. 2018 - 14:00

Ја нисам писао о српству, већ о томе да је митрополит Петар I остао вјеран Пећкој патријаршији и након њеног укидања 1766 године. То је чињеница и може се наћи у његовим дјелима.
Kod "Boba"

23. 06. 2018 - 21:43

Još jedan falsifikat - Petar Prvi je hirotonisan u S Karlovcima iz nužde. Bio je krenuo da to obavi u Rusiju ali mu nijesu izdali pasoš. Tako je rukopoložen u Karlovačkoj Mitropoliji - iz nužde!
Крсто Ивановић

24. 06. 2018 - 12:03

И да је хиротонисан у Русији, ништа не мијења чињеницу да није био поглавар аутокефалне цркве.
Prentin Do

23. 06. 2018 - 10:10

Ova hirotonija je bila 1784. godine a Simo Sarajlija je u Crnu Goru pristigao tek 1827. godine. Zato nema srbovanja, još srpstvo (srpska ideologija) nije stigla u Crnu Goru. Simo je prvi počeo da širi srpstvo u Crnoj Gori.
3,14

23. 06. 2018 - 10:47

Kakav nacionalistički naboj kada Sremske Karlovce prekrštava u Srijemske. 3,14
Pazi, slavni broju......

23. 06. 2018 - 14:36

.....Sremski Karlovci su sve do 1918 god bili samo K a r l o v c i!!! ...veliki getsbi
Deki

23. 06. 2018 - 10:26

Na hiljade je dokumenata, spisa i knjiga koje su falsifikatori iz četničke sekte spc godinama prepravljali i "posrbljavali". Na mnogim mjestima đe je pisalo Crnogorski danas piše srpski. Takva im je i istorija. Lažava i prevarantska!
Odza Veilji

23. 06. 2018 - 10:27

Jel' moguce da Stanislav i Djuka jos nisu popili kafu ?
CRNOGORSKI 007

23. 06. 2018 - 12:56

DO KASNO SU SINOC OSTALI ,PRIPREMAJUCI SE,JAVIT CE SE SIGURNO.KAKO BI BEZ NJIH ONI SU ,,BISER GLUPOSTI,,.
zelenas

23. 06. 2018 - 10:30

Од 16. вijека Карловци су постали једно од црквених средишта српског народа. После Прве сеобе Срба 1690. Карловци постају један од кандидата за ново средиште српских архијереја. Тек после Трећег црквеног привилегованог изборног сабора, 1713. године, одлучено је да се ново средиште митрополита из манастира Крушедола премести у Карловце.
KOMITA

23. 06. 2018 - 13:58

KAKVI SU OVO HIJEROGLIFI ,MOZELI NEKO DA MI PREVEDE.
Драгутин

23. 06. 2018 - 17:04

Миран Ујо...
ozbiljni analitičar

23. 06. 2018 - 20:15

To je pismo koje su koristili tvoj đed ,prađed ,čukunđed sve tok ih ti nijesi izdao
KOMITA

25. 06. 2018 - 06:16

EEEEE SERE. TI SE NA NEPISMENOG DJEDA.
vladika

25. 06. 2018 - 16:22

Odličan komentar koji odslikava crnogorsko mentalno stanje i kučno vaspitanje ...samo tako možemo u evopu
Džoma Diploma

24. 06. 2018 - 01:13

"Od 16 vijeka"...!? Vjerovatno ti se omaklo... jer tih Srbalja u blizini Karlovaca nije bilo sve do kraja 17 vijeka kada su "pećki patrijarsi", u želji da sačuvaju sopstvenu guz... i žrtvuju "vjeran narod", poveli taj isti narod na austrijsku teritoriju, uz dogovor sa Ćesarom iz Beča, da Austriji služe kao topovsko meso i živi štit pred turskim osvajačima. To se zvalo "Seoba Srbalja #1". Kroz 50 godina desila se "Seoba No2"!... Neopevani kukavičluk srpske crkve... Bežanija srba iz Srbije biblijskih razmjera!... SANU kroz usta Novakovića tvrdi da je poslije te Bježanije u Srbiji, bez Vojvodine, ostalo između 40 i 60 hiljads stanovnika... pa ti sada počni razmišljati ko su i odakle današnji "srbi"!?
KOMITA

24. 06. 2018 - 12:58

KADA SVE ZNAJU ,NEKA ISPRICAJU CEMU SU SLUZILI SRBI HRVATIMA.
Тото

23. 06. 2018 - 12:03

Austrija je bila drzava poznata po slobodi govora i nemanju nikakve cenzure i spijuna. Nije Petar Prvi bio Srbin. Jok. Samo je iz Karlovaca poneo krunu Nemanjica.
Fric

23. 06. 2018 - 12:31

Toto evo me sa Džakom i Šaćirijem, slavili smo cijelu noć. Evo te pozdravljaju. E viva nezavisno Kosovo!
gospod bog

24. 06. 2018 - 11:48

Dijete idi sa tatom kod čika doktora tebi stvarno nije dobro...što prije
Kremo Rasov

23. 06. 2018 - 12:32

KAKO ZAOBIDJE ISTINU TOTO KA VOZAC FORMULE
Djordje

23. 06. 2018 - 12:35

Samo da interpretacija cijelog teksta zadovolji Montenegrine. Bitno je da je to njihova istina. I neka uzivajte u svojoj istini. Za sve imate objasnjenje i naucni dokaz cudo jedno. Ljudi progledase sa vama. Bravo.
Djordje

23. 06. 2018 - 12:35

Samo da interpretacija cijelog teksta zadovolji Montenegrine. Bitno je da je to njihova istina. I neka uzivajte u svojoj istini. Za sve imate objasnjenje i naucni dokaz cudo jedno. Ljudi progledase sa vama. Bravo.
Rašo

23. 06. 2018 - 14:10

Djordjije, svi vi posrbljeni Crnogorci, čiji preci su se borili za čast i dostojanstvo Crne Gore, ste najveće zlo koje se moglo dogoditi Crnoj Gori. Digli ste halabuku i mržnju prema Crnoj Gori što bi se reklo ka vještica na svoj rod. Dali je u vašim genima ostalo išta ljudsko od svojih predaka da povrati ljubav prema državi u kojoj živite i na koju pljujete svako malo. Neka vam bog da zdravlje kad vam je već razum uzeo.
Zoran beograd

23. 06. 2018 - 14:32

Malo podsećanja na slavnu crnogorsku prošlost.
veliki getsbi

23. 06. 2018 - 14:48

Kolega Toto je u svom postu gore tačno rekao ono u vezi krune Nemanjića - samo prilično šturo. Trebao je reći i to da je to jedina preživjela kruna loze Nemanjića i da je to kruna sv. Stefana III Dečanskog (koji nije nikada napuštao Kosovo), sina Milutinovog, a oca Dušanovog...nastaviću...
veliki getsbi...nastavak

23. 06. 2018 - 14:52

....Nju je dobio na poklon vladika Petar I Petrović u Karlovcima prilikom čina hirotonisanja 1784 god. Poklonio mu je mitropolit Mojsije Putnik. Nju je simbolično stavio na glavu kralj Nikola prilikom čina krunisanja.u cetinjskom manastiru. Čuva se u riznici manastira.
miloandrov

23. 06. 2018 - 20:16

Odlično
Džoma Diploma

24. 06. 2018 - 01:20

Moj šef Amfilohije u riznici Cetinjskog manastira čuva i jednu tatarsku sablju, s ruskim pismenima, koju Bogohulno promoviše kao mač "srpskog kralja Milutina" iako je nebrojeno puta dokazamo i pomenuto da je u pitanju Aleksejov falsifikat darivan zabluđenom knjazu Nikoli... Veli se na Cetinje - takva Vam je sva istina!
stripovi & trikovi

23. 06. 2018 - 20:25

Da li će si istoriski upisati gol Šakirija.Dali ima sta pametnije i novije pisati nego nekakve škrabotine ovog ili onog dok se sjever CG pretvara u prasumu.
Neki Krsto Ivanovic

24. 06. 2018 - 07:45

Ne zna ko je formirao Pećku patrijarsiju i zašto...nju su formirali Turci radi kontrolisanja pravoslavnog življa, ne samo Srba, vec Makedonaca, Bigara, Grka i jednim dijelom Crnogoraca...znači, pečku patrijarsiju je formirao Mehmed pasa Sokolovic za vrijeme Turskog sultana Suljemana veličanstvenog....Srpska crkva nestaje padom Smedereva 1459. Godine i nema je sve do 1879. Godine kada dobija autokefalnost od Carigradske patrijarsije kao Mitropolija.....vi treba da Nate da je kralj Dusan na nekanonski način uzdigao SPC kao Patrijarsiju u Skoplju....tada je Carigradska patrijarsija bačila anatemu na tu crkvu, kralja Dusana i na srpski narod....Anatema znači prokletstvo....ta Dušanova crkva se zvala Srpska i pomorska crkva.....a zasto taj naziv nema Pecka patrijarsija vec je dobila naziv po gradicu i zato....Crnogorska crkva nije imala veze sa Peckom Turskom patrijaršijom, kojom su vladali Grci i Srbi....pročitaj nesto velikosrbine.
Neki Krsto Ivanovic

24. 06. 2018 - 07:45

Ne zna ko je formirao Pećku patrijarsiju i zašto...nju su formirali Turci radi kontrolisanja pravoslavnog življa, ne samo Srba, vec Makedonaca, Bigara, Grka i jednim dijelom Crnogoraca...znači, pečku patrijarsiju je formirao Mehmed pasa Sokolovic za vrijeme Turskog sultana Suljemana veličanstvenog....Srpska crkva nestaje padom Smedereva 1459. Godine i nema je sve do 1879. Godine kada dobija autokefalnost od Carigradske patrijarsije kao Mitropolija.....vi treba da Nate da je kralj Dusan na nekanonski način uzdigao SPC kao Patrijarsiju u Skoplju....tada je Carigradska patrijarsija bačila anatemu na tu crkvu, kralja Dusana i na srpski narod....Anatema znači prokletstvo....ta Dušanova crkva se zvala Srpska i pomorska crkva.....a zasto taj naziv nema Pecka patrijarsija vec je dobila naziv po gradicu i zato....Crnogorska crkva nije imala veze sa Peckom Turskom patrijaršijom, kojom su vladali Grci i Srbi....pročitaj nesto velikosrbine.
Neki Krsto Ivanovic 2

24. 06. 2018 - 07:55

Ne zna zasto su Srbi napustili Kosovo i Pecku patrijarsiju, a tačno je to da im je Austrougarski car ponudio veliki novac, imanja i crkvu da bi ih naselio kao tampon na samoj granici izmrđu AUSTROUGARSKE I Turske, ta teritorija se zvala vojna krajina....da bi Srbi branili Austrijance i Mađarae od najezde Turaka za uzvrat su dobili Autokefalnu Mitropoliju novac i zemlju, zato su u dva navrata i presli na teritoriju Austrougarske a napustili rodno mjesto Pec i Kosovo.....Pecka patrijarsija je bila Turska ispostava za kontrolu poreza, i politickih prilika na Balkanu, svaki patrijarh je služio Turskoj...to je svima poznato osim ovim velikosrbima. Koji bi da slave nesto sto nije njihovo ali je profitabilno...
gospod bog

24. 06. 2018 - 11:47

Srbi su napuštili Kosovo iz istih razloga zbog kojih su naši preci napuštili Cetinje 18412kada je Ahmet paša spalio Cetinjski manastir,iz istih razloga su naši napušzili Cetinje i 1814 kada je Numan paša poveo kaznenu ekspediciju kao i 1785kada je skadarski vezirMahmut paša učinio isto.Razlog se zove strah od Turske osvjete..Pa i sada vlast kontoliše vjerske zajednice a ne tad u zlo vrijeme..Komentar vam je vrlo vrlo pokvaren ali od takvih nijesmo bolje ni očekivali
gospod bog

24. 06. 2018 - 17:36

greška u kucanju izvinjavam se treba 1712 i 1714
Neki Krsto Ivanovic 2

24. 06. 2018 - 07:55

Ne zna zasto su Srbi napustili Kosovo i Pecku patrijarsiju, a tačno je to da im je Austrougarski car ponudio veliki novac, imanja i crkvu da bi ih naselio kao tampon na samoj granici izmrđu AUSTROUGARSKE I Turske, ta teritorija se zvala vojna krajina....da bi Srbi branili Austrijance i Mađarae od najezde Turaka za uzvrat su dobili Autokefalnu Mitropoliju novac i zemlju, zato su u dva navrata i presli na teritoriju Austrougarske a napustili rodno mjesto Pec i Kosovo.....Pecka patrijarsija je bila Turska ispostava za kontrolu poreza, i politickih prilika na Balkanu, svaki patrijarh je služio Turskoj...to je svima poznato osim ovim velikosrbima. Koji bi da slave nesto sto nije njihovo ali je profitabilno...
Novogovor

24. 06. 2018 - 10:25

Od kada su Sremski Karlovci postali Srijemski Karlovci? Ne mogu se imena ijekavizovati, pogotovu ovakva koja i u izgovoru zahtijevaju napor. Ovo mi liči na onaj Cetinjski vic o prijebačiti, umjesto prebačiti.
gospod bog

24. 06. 2018 - 17:39

Pa imate i crnotgorske šojiće koji stavljaju crticu na s pa nije sjutra kao što je vjekovima bilo no ekavizirano šutra...nažalost strašno smiješno!!!!!!
Novi komentar