Ministarstvo ekonomije

Otvorena javna rasprava o nacrtu Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća

Ministarstvo ekonomije raspisalo je danas poziv za javnu raspravu o nacrtu Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori 2018-2022. godine, sa Okvirnim akcionim planom, koja će trajati do 16. jula ove godine.
Objavljeno: 25. 06. 2018 - 14:28 Promjenite veličinu teksta: A A A

Centralni okrugli sto u okviru javne rasprave biće organizovan 10. jula u Podgorici, a mjesto i vrijeme održavanja biće naknadno objavljeni.

Organi, naučno-istraživačke ustanove i ustanove visokog obrazovanja, privredni subjekti, nevladine organizacije, udruženja, građani i ostali zainteresovani subjekti svoje predloge, sugestije i komentare mogu dostaviti MInistarstvu ekonomije putem elektronske pošte na e-mail adresu: [email protected] ili poštom na adresu: Ministarstvo ekonomije, Direktorat za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, sa napomenom „Za javnu raspravu o nacrtu Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori 2018-2022. godine, sa Okvirnim akcionim planom“.

Strategija razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) u Crnoj Gori 2018–2022 utvrđuje razvojne prioritete, odnosno strateške i odgovarajuće operativne ciljeve u oblasti politike MMSP. Sastavni dio Strategije je okvirni višegodišnji Akcioni plan za njeno sprovođenje.

Izrada Strategije zasnovana je na analizi stanja sektora MMSP, identifikovani su ključni izazovi sa kojima se suočavaju preduzetnici i koje je potrebno prevazići na osnovu definisanih strateških i operativnih ciljeva.

Značajan input u izradi Startegije su prestavljala prikupljna mišljenja i stavovi o potrebama MSP kroz direktan dijalog sa preduzetniicma tokom realizovanog Biznis karavana od strane Ministarstva ekonomije uz podršku UNDP tokom 2017. godine. Svi ključni nalazi proizašli iz dijaloga sa MSP sektorom su korišćeni u kreiranju dokumenta „Strateške smjernice za razvoj MSP 2018 - 2021“, a koji predstavlja i polazni dokument u kreiranju Strategije MMSP 2018-2022.

Nacrt Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori 2018–2022, kao i Okvironog akcionog plana može se naći na sajtu Ministarstva ekonomije www.mek.gov.me.

Komentari: 0

Novi komentar