Što su ciljevi komunikacione strategije Vlade „Crna Gora članica NATO-a za period do 2020.“

Fokus je na informisanju građana i razbijanju stereotipa

Krovni cilj strategije „Crna Gora članica NATOa za period do 2020“ je unapređenje percepcije Crne Gore kao članice NATO kroz podizanje nivoa opšte informisanosti i razumijevanja svih aspekata članstva Crne Gore u Alijansi, navodi se u Vladinoj strategiji, u koju je Pobjeda imala uvid, a koju je Savjet za NATO razmatrao prošle sedmice.
Objavljeno: 27. 06. 2018 - 06:30 Promjenite veličinu teksta: A A A

U dokumentu pod nazivom „Komunikaciona strategija Crna Gora članica NATO za period do 2020“, navodi se da su specifični ciljevi ove strategije podijeljeni u tri grupe.

CILJEVI

Prvi se odnosi na državnu administraciju i bolju komunikaciju kako bi se pitanja vezana za NATO predstavila na najbolji mogući način.

- Cilj je stvaranje sistema u kojem će biti omogućeno pravovremeno, efikasno i koordinisano komuniciranje državne administracije o relevantnim pitanjima u vezi sa NATO prema svim ciljnim javnostima- navodi se u dokumentima Vlade.

Drugi cilj je, kako je pojašnjeno u dokumentu, upoznavanje javnosti sa koristima po građane koje proističu iz članstva Crne Gore u NATO i jačanje svijesti o implikacijama članstva.

- Glavni cilj komunikacije sa domaćom javnošću je sveobuhvatno informisanje građana o politikama NATO i aktivnostima koje Crna Gora kao članica u okviru njih preduzima. Akcenat je stavljen na konkretne benefite koje građani imaju od članstva, koji pored bezbjednosti ukjučuje programe koji mogu biti od koristi za naučne, akademske i poslovne krugove, kao i podrška u slučaju elementarnih nepogoda - objasnio je za Pobjedu sagovornik iz Vlade upućen u izradu strategije.

INOSTRANA JAVNOST

Pažnja je, dodaje, takođe usmjerena na razbijanje zabluda i stereotipa o NATO-u koji i dalje postoje.

- Važan aspekt komunikacije sa domaćom javnošću je i isticanje kompatibilnosti procesa integracije u NATO i EU. Riječ je o komplementarnim organizacijama utemeljenim na istim civilizacijskim vrijednostima evroatlantskog prostora koji Crna Gora dijeli - pojasnio je naš sagovornik.

Treći cilj na koji će se Vlada fokusirati u narednom periodu odnosi se na djelovanje prema inostranoj javnosti.

- Komunikacija prema inostranoj javnosti polazi od činjenice da Crna Gora kao najmlađa članica Alijanse tek treba da radi na svom profilisanju unutra saveza i van njega. U tom cilju prema međunarodnoj zajednici promovisaće se nacionalni prioriteti i stavovi koje Crna Gora zastupa na temama u vezi sa NATO - istakao je naš sagovornik.

Kad je u pitanju pristup komunikacije koji će Vlada u narednom periodu koristiti, u dokumentu je pojašnjeno da će se ubuduće izbjegavati klasične kampanje sa promotivnim aktivnostima. Biraće se moderniji pristup, kratke i efektne poruke, koje će biti prilagođene konkretnim ciljnim aktivnostima.

(opširnije u Pobjedi)

Komentari: 0

Novi komentar