Saopšteno iz PG Biroa

Stari aerodrom dobio bunar za odvođenje voda

U Podgorici, na Starom aerodromu danas su završeni radovi na iskopavanju bunara za odvođenje atmosferskih voda sa dijela ulice Veljka Vlahovića.
Objavljeno: 29. 06. 2018 - 15:10 Promjenite veličinu teksta: A A A

Čistoća d.o.o. izvela je zemljane radove na iskopu, a Agencija za stanovanje potrebne armirano betonske, armiračke i zidarske radove.

Upojni bunar je visok tri metra, a prekriven je pokrovnim montažnim armirano-betonskim pločama.

Čistoća d.o.o. izvršiće nasipanje zemljanim materijalom do visine okolnog terena.

Komentari: 1

DUŠANKA Đ.

30. 06. 2018 - 10:31

Stalno počinjete nove građevine i ulice, a nikad ih ne završite. Samo primitivizam, laž i obećanja pred izbore. To je postalo poprilično ODVRATNO.Mje­šta­ni Beogradske uli­ce već VIŠE DECENIJA če­ka­ju da se ulica dovede u iole normalno stanje. Uska je, NEMA TROTOARE, NEMA ODVOD VODE. Mje­šta­ni tvr­de da sa istim pro­ble­mom mu­ku mu­če sva­ke go­di­ne, ali da se ni­ko ne okre­će na nji­ho­ve mol­be. Dva da­na je pa­da­la ki­ša i uli­ca je po­pla­vi­la da smo mo­ra­li no­si­ti čizme. Ov­dje ži­vim pedesetak go­di­na i sta­nje je isto, ka­ko ta­da ta­ko i sa­da. Ni­ko se ži­vi ne okre­će na taj na­š vrlo ozbiljan problem. Poprilično, PO ZAKONU, smo platili komunalije, plaćamo porez na nekretnine - ne pomaže ništa. Violeta iz "Puteva" je prije nekoliko dana zakrpila jednu rupu 0,4 x 0,4 m. I to je sve.
Novi komentar