U cilju uspostavljanja novog modela korišćenja šuma

Pilot projekat: Drvni sortimenti prodaju se na šumskim stovarištima

U sklopu reforme sektora šumarstva i uspostavljanja novog modela organizacije upravljanja šumama u Crnoj Gori, u toku je realizacija pilot projekta prodaje drvnih sortimenata na šumskim stovarištima.
Objavljeno: 04. 07. 2018 - 15:50 Promjenite veličinu teksta: A A A

Prodaja drvnih sortimenata na stovarištima u šumi zamijeniće dosadašnji model davanja šuma na korišćenje prodajom u dubećem stanju. Cilj pilot projekta je da se dobiju realni inputi po pitanju tržišnih cijena drveta u Crnoj Gori, da bi se u konačnom formirala berza drveta, na kojoj će svoju poziciju obezbijediti ponuđači drvnih sortimenata (preduzeće za gazdovanje šumama u državnom vlasništvu i privatni vlasnici šuma), i kupci drveta, u prvom redu domaći drvoprerađivači.

Jedno od takvih šumskih stovarišta oformljeno je u gazdinskoj jedinici „Donji Šaranci“, opština Žabljak. Stovarište su danas obišli generalni direktor Direktorata za šumarstvo i drvnu industriju Adem Fetić i direktor Uprave za šume Nusret Kalač, kako bi sagledali kako teku pripreme za aukcijsku prodaju na tom stovarištu.

Kroz pilot projekat radi se na uvođenju privatnog sektora u sistem usluga, konkretno ugovaranje i izvršavanje poslova sječe stabala i izrade drvnih sortimenata, kao i njihovo dopremanje na šumska stovarišta. Drvni sortimenti, razvrstani po klasama kvaliteta, aukcijskom prodajom se nude drvoprerađivačima koji imaju registrovanu proizvodnju proizvoda od drveta u Crnoj Gori. 

Pilot projekat treba da posluži za dobijanje stvarnih pokazatelja kretanja tržišnih cijena pojedinih drvnih sortimenata po pojedinim vrstama drveta, kao i o kretanjima cijena usluga u segmentima sječe, izrade i privlačenja drvnih sortimenata do mjesta lagerovanja i prodaje.

Važno je napomenuti da do sada postignute cijene prodaje drvnih sortimenata u okviru pilot projekta ukazuju da prodaja drvnih sortimenata obezbjeđuje veće prihode u odnosu na model davanja šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, koji je do sada dominantno korišćen u gazdovanju šumama.

U okviru reforme šumarskog sektora, trenutno se rade i druge ekonomsko finansijske analize, kao i projekcije fiskalnog uticaja novog modela na budžet, privredu i građane. Nakon završetka pilot projekta i navedenih analiza slijedi zakonodavna reforma u ovoj oblasti i nova organizaciona struktura sektora.

Komentari: 1

Freeman

31. 07. 2018 - 11:14

Kakav bre pilot projekat,kao da izmišljaju nešto što treba da se prvi put primijeni..Pilot projekat su trebali da sprovode kad su se opredijelili za davanje koncesija na šume,što Evropa ne poznaje.Naravno nije tu trebalo previše pameti da se zna da to nije dobro za šume i državu,ali je to urađeno da se podobnima i zaslužnima omogući bogaćenje na štetu države.Šumama treba da gazduje uprava za šume preko javnih preduzeća ,da vrši sanitarnu i ekonomsku sječu,i prodaje oblovinu putem licitacije,i da vrši pošumljavanje. Ko će da odgovara za do sada napravljenu štetu ?.
Novi komentar