Uvesti mentoring kao standardizovanu uslugu u svim crnogorskim opštinama

Mentoring usluga treba da bude dostupna mikro, malim i srednjim preduzećima na cijeloj teritoriji Crne Gore, jer ulaganje u ljudski kapital i znanje je ulaganje u najvrijednije resurse, kazao je generalni direktor Direktorata za investicije, razvoj MSP i upravljanje EU fondovima Radosav Babić.

Objavljeno: 09. 07. 2018 - 15:06 Promjenite veličinu teksta: A A A

On je danas, zajedno sa tim-liderom na projektu Mentoringa i konsultantom Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) Takasijem Kimurom pozdravio buduće mentore, njih sedam, koji pohađaju ciklus obuka na različite tematske cjeline koje su od vitalne važnosti za unapređenje razvojnih perfomansi  preduzeća.

Prema njegovim riječima, cilj je ovim programom obezbjediti samoodrživost sprovođenja mentoring usluge i po njegovom završetku uvesti mentoring kao standardizovanu uslugu u svim crnogorskim opštinama.

„Pružaoci usluga mentoringa svojim znanjem, savjetima i poslovnim prijedlozima pružaju pomoć preduzećima i kroz razvojni plan ukazuju vlasniku na šta treba da se fokusira u budućem poslovanju. Proces pružanja mentoring usluga, kao vid nefinansijske podrške malim i srednjim preduzećima doprinosi unapređenju razvojnih i biznis performansi svakog privrednog subjekta, u onim segmentima u kojima dijagnostifikovanje trenutne situacije u samom preduzeću pokaže njegove trenutne slabosti“ , istakao je  Babić.  

Da bi unaprijedili razvojne kapacitete krajnjih korisnika mentoring usluga, mikro, malih i srednjih preduzeća, Babić je kazao da kroz sprovođenje obuka nastojimo da unaprijedimo i podignemo kapacitete pružalaca usluga.

„Takođe, kroz ovaj program, a u saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava iz kojih mentori dolaze, podižu se i kapaciteti lokalnih zajednica“, kazao je Babić.

Program Mentoringa je, kako je dodao, koncipiran tako da razvoj preduzetničkih znanja i vještina pružalaca poslovnih, odnosno mentoring usluga, nadograđujemo iz godine u godinu.

„Već danas neki od postojećih mentora postaće 'on the job' treneri (treneri u samom preduzeću). Kroz 'special on the job training', oni će nastojati da zajedno sa mentorima pomognu u što boljem sprovođenju mentoring usluge, u svojstvu trenera i fasilitatora. To ne znači da treba da preuzmu vodeću ulogu dok traje proces, jer je mentor taj na kome proces počiva“, objasnio je Babić.

Tim-lider na programu Mentoringa Takasi Kimura kazao je da je zadovoljan načinom na koji se program mentoringa primjenjuje u Crnoj Gori, kao i jednošalterskim pristupom radu sa malim i srednjim preduzećima.

„U situacijama kada im je potrebno savjetovanje kako da opstanu na tržištu, mentori su tu da im pomognu i svojim iskustvom, vještinama, stečenim znanjem daju najkorisniji savjet. Korišćenje najjednostavnijih metoda i alatki je u stvari najprihvatljiviji i najprimjenjiviji vid podrške preduzećima“, kazao je Kimura.

Pored obuke koja je u toku, u protekle tri godine je kroz program Mentoringa obučen ukupno 21 mentor, koji su pružili usluge mentoringa za ukupno 45 preduzeća.

Javni poziv za pružanje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike je u toku i biće otvoren do 04. avgusta 2018. godine. 

Informacije o pravu učešća na Javnom pozivu, kao i prijavni formular, nalaze se na sajtu Ministarstva ekonomije www.mek.gov.me.

Komentari: 0

Novi komentar