Zasijedao Nacionalni međuresorski operativni tim

Sjednica Nacionalnog međuresorskog operativnog tima za praćenje sprovođenja strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranje novca i finansiranje terorizma 2015 – 2018, i Akcionog plana 2017. – 2018, održana je 18. jula 2018. godine.
Objavljeno: 18. 07. 2018 - 14:18 Promjenite veličinu teksta: A A A

Sjednicom je predsjedavao rukovodilac Operativnog tima i sekretar Vijeća za nacionalnu bezbjednost dr Veselin Veljović, a sjednici su prisustvovali članovi Operativnog tima iz: Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, Ministarstva odbrane i Generalštaba, Agencije za nacionalnu bezbjednost, Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma i Poreske uprave.

Na sjednici su usvojeni: zapisnik sa prethodne sjednice Operativnog tima, i prijedlozi XIV šestomjesečnog izvještaja Vladi Crne Gore, i I i II kvartalnog izvještaja Birou za operativnu koordinaciju aktivnosti organa obavještajno bezbjednosnog sektora o sprovođenju Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma 2015 – 2018., i Akcionog plana 2017. - 2018.

Operativni tim je konstatovao da su u toku intezivne aktivnosti u partnerstvu sa predstavnicima Misije OEBS-a i Savjeta Evrope u Crnoj Gori na izradi dokumenata Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma 2019-2022, i Akcionog plana 2019-2020, za njeno sprovođenje sa rokom realizacije do kraja tekuće godine.

Komentari: 0

Novi komentar