Odluka Vlade

Crna Gora pristupa NATO centru za sajber odbranu, evo šta to znači

Vlada Crne Gore ovlastila je juče ministra odbrane mr Predraga Boškovića da potpiše Note o pristupanju Memorandumu o razumijevanju o funkcionalnom odnosu u Centru izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu. Portal Analitika objavljuje šta to konkretno znači...
Objavljeno: 20. 07. 2018 - 11:25 Promjenite veličinu teksta: A A A

Potpisivanjem nota o pristupanju predmetnim memorandumima Ministarstvo odbrane se priključuje NATO Centru izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu u svojstvu „sponzorske nacije“, što će mu omogućiti da bude u toku sa najkompleksnijim savremenim sajber prijetnjama i odgovorima na njih.

“U tom cilju Ministarstvo odbrane planira da u toku 2019. godine izdvoji neophodna sredstva i uputi jednog sajber stručnjaka u ovaj Centar izvrsnosti. Upućivanje stručnjaka podrazumijeva da će država pošiljalac, u ovom slučaju Ministarstvo odbrane, snositi kompletne troškove za njegovo angažovanje, kao i godišnju finansijsku kontribuciju, a sredstva će biti planirana Budžetom za 2019. godinu”, piše u Odluci koju je juče usvojila Vlada.

Kroz pridruživanje NATO Centru izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu, Ministarstvo odbrane će imati priliku da konkretno doprinese ispunjenju zadataka iz NATO agende, posebno u oblasti borbe protiv hibridnih prijetnji, ali i da unaprijedi kapacitete odgovora na sajber izazove.

“ U posljednjih nekoliko godina, a posebno neposredno prije nego što će postati NATO članica, Crna Gora je bila na meti brojnih sajber napada, zbog čega je morala razvijati sopstvene kapacitete sajber odbrane. Sada, kada smo postali punopravna članica NATO, može se očekivati da napadi na sajber prostor Crne Gore budu kompleksniji i imaju veće posljedice, zbog čega kontinuirano moramo razvijati kapacitete sajber odbrane”, podsjeća se u dokumentu.

Globalne prijetnje i izazovi sa kojima se Organizacija Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) svakodnevno suočava odražavaju se na sajber prostor, zbog čega je sajber odbrana u Alijansi prepoznata kao jedan od elemenata kolektivne odbrane.

Posljednjih godina, sajber napadi postali su dio hibridnog ratovanja i Alijansa sa posebnom pažnjom pristupa ovoj oblasti. Saveznice, svjesne rizika koje sa sobom nose sajber napadi, ulažu značajne napore kako bi odbranile sopstvene kapacitete od sve sofisticiranijih sajber prijetnji.

Imajući u vidu značaj ove oblasti Ministarstvo odbrane je uvidjelo potrebu priključivanja NATO Centru izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu u Talinu, Republika Estonija (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence - NATO CCD COE). NATO Centar izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu osnovan je 14. maja 2008. godine, kada su Estonija, Njemačka, Italija, Litvanija, Letonija, Slovačka i Španija potpisale Memorandum o razumijevanju, a iste godine je akreditovan od strane Sjeverno-atlantskog savjeta (North Atlantic Council - NAC).

“Četiri glavna polja djelovanja ovog obrazovno-istraživačkog Centra su: tehnologije, strategije, operacije i pravo, a aktivnosti Centra se realizuju kroz multidisciplinarna primijenjena istraživanja, ekspertska savjetovanja, obuke i vježbe. Zadatak Centra je da ojača kapacitete za sajber odbranu, kako Alijanse, tako i NATO članica, a u cilju unaprjeđenja interoperabilnosti Alijanse na ovom planu. U zavisnosti od načina sudjelovanja, a u odnosu na stepen angažovanosti, države mogu doprinositi NATO centrima izvrsnosti kao „okvirne nacije“ (Framework Nations), „sponzorske nacije“ (Sponsoring Nations) i „nacije kontributori“ (Contributing Nations)”, zaključuje se u dokumentu.

Komentari: 1

Svjetski Sajber Rat

20. 07. 2018 - 23:21

Auuu, sto ce im to, jadni ne bili. Snazni, agresivni Crnogorci ce i na tom polju da prouzrokuju rat pa ce sin Tucker Carlson-a i tamo morati da se bije za njih.
Novi komentar