STAV - Nikola Belada

Panika u crkvi

Minut je do dvanaest da se pred poslanicima Skupštine Crne Gore podnese na razmatranje i usvajanje zakon o slobodi vjeroispovijesti (odnosno zakon o vjerskim slobodama – zakon o pravnom položaju vjerskih organizacija).
Objavljeno: 29. 07. 2018 - 08:38 Promjenite veličinu teksta: A A A

 Piše: mr Nikola BELADA

Crnoj Gori je neophodan zakon koji je isključivo u skladu sa međunarodnim standardima, normama međunarodnog prava i praksom Evropskog suda za ljudska prava.

Izostankom usvajanja ovog zakona nastale bi nasagledive posljedice za crnogorski narod i prvi put u istoriji Crne Gore došlo do prevage duhovnog nad svjetovnim. Istorija nam kazuje da postoji vjekovna borba države i crkve, ko će ostvariti prevlast i ko će vladati – da li carstvo nebesko ili carstvo zemaljsko i to nije sporno.

Međutim, kad je u pitanju država Crna Gora, do prevlasti duhovnog nad svjetovnim dolazi usljed manipulacije narodom i falsifikovanja istorijskih činjenica. Ulaskom u NATO Crna Gora se ne može pokoriti teritorijalno, pa su sljedbenici Ilije Garašanina dobili zadatak da Crnu Goru pokore duhovno. Ko je subjekt zadužen za realizaciju tog zadatka?

PRAVNI APSURD - U odnosu na pravni poredak i pravne propise Crne Gore, u pitanju je pravno nepostojeći subjekt u Crnoj Gori, sa različitim nazivima: Srpska pravoslavna crkva;  Crnogorsko-primorska eparhija; Mitropolija crnogorskoprimorska... Niti jedan jedini državni organ u Crnoj Gori do dana današnjeg nije utvrdio niti ima u evidenciji koji je tačan naziv ove grupacije.

Ovaj podatak, međutim, nije smetnja da navedena grupacija stiče ogromnu imovinu, zaključuje pravne poslove i stiče milione, a nedostupni su za bilo kakvu personalnu, poresku i finansijsku kontrolu. U svom arsenalu postupanja pred državnim organima Crne Gore raspolažu sa desetinama pečata i štambilja koje koriste u pravnom prometu Crne Gore.

Poznato je na koji način se nekom subjektu može izdati pečat i štambilj, ali toj grupaciji je to nebitno. Nebitno im je da li imaju pravnu sposobnost, nebitno je da li mogu biti aktivno legitimisani pred državnim organima, nebitno je što se grade objekti bez građevinske dozvole, nebitno je što se na kulturno istorijskim spomenicima izvode radovi bez ili suprotno izdatim konzervatorskim uslovima, dakle, nebitno je kojim sredstvima doći do cilja...

Bitno im je – ući u sve sfere društvenog života u Crnoj Gori, osvojiti medijsku scenu Crne Gore, razviti snažnu propagandnoizdavačku djelatnost, uzeti sve pravoslavne crkvene objekte u Crnoj Gori, što više kompromitovati, poniziti, omalovažiti državu Crnu Goru. I posebno: izbrisati tragove crnogorske istorije i tradicije, te falsifikatima i manipulacijom steći što veći broj pristalica. Što se stvarno zna o ovoj moćnoj grupaciji, možemo pronaći u važećem Ustavu Srpske pravoslavne crkve.

U članu 14 Ustava Srpske pravoslavne crkve stoji da crkva ima 24 eparhije, a u tački 22, pominje se i Crnogorsko-primorska eparhija sa sjedištem na Cetinju. U stavu 2 istog člana navodi se da „Arhijereji eparhija crnogorsko-primorske, skopske, dabrobosanske i zagrebačke imaju po svom položaju titulu mitropolita“.

Ono što je važno istaći jeste da su odredbe Ustava Srpske pravoslavne crkve, od članova 179 do 190 koje uređuju organizaciju crkvene opštine stavljene van snage, što znači da ukoliko bi se jedna crkvena opština pojavila pred državnim organima da se registuje kao pravno lice, nastala bi vrlo nezgodna pravna situacija. Kod takvog nespornog stanja stvari - kad ne postoji pravno valjani dokaz ni o postojanju eparhije - ko je to u Crnoj Gori omogućio da organizacioni dio eparhije – crkvena opština, dobije pravni subjektivitet, stekne svojstvo pravnog lica i nesmetano stiče i raspolaže tuđom imovinom – odnosno, imovinom Crne Gore?

POKUŠAJ MANIPULACIJE - Da bi navedena grupacija opravdala svoje nezakonito i protivpravno djelovanje u Crnoj Gori - i sve žešće kritike da nijesu registrovani u Crnoj Gori - oni se 7. marta 2012. godine obraćaju MUP-u Crne Gore sa Prijavom o postojanju i djelovanju pravoslavne crkve u Crnoj Gori.

Ovaj apsurdan, besmislen akt, samo je pokušaj diskreditacije državnih organa i obmane naroda, jer se po njemu ne može postupati niti bilo što dokazati ili odlučiti. Sve navedeno nije smetnja da pravno nepostojeća Crnogorsko-primorska eparhija i njene pravno nepostojeće organizacione cjeline steknu ogromnu imovinu u Crnoj Gori, ogromne neprijavljene prihode, ogroman prostor na medijskoj sceni Crne Gore.

A da, pritom, omalovažavaju i negiraju državne institucije i crnogorski narod.  Sredinom 2015. godine nadležno ministarstvo uputilo je na javnu raspravu Nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti. Tekst toga nacrta zakona sačinjen je u skladu sa međunarodnim standardima i dao je šansu svima da u argumentovanoj raspravi iznesu svoje stavove.

Zakon je postavljen da afirmiše kolektivna vjerska prava i zadovoljio je međunarodne norme kroz regulisanje pitanja registracije, imovine i jednakog položaja svih vjerskih organizacija. Naravno, u pojedinim odredbama treba intervenisati na određenim članovima, mada su te intervencije tehničke prirode i ne umanjuju značaj datog teksta.

Očigledno je da je tada Crnogorsko-primorska eparhija bila protiv tog zakona, a i dalje će biti. Dva su osnovna razloga za to: prvo je pitanje registracije; drugo je - pitanje imovine. "HILJADUGODIŠNJA TRADICIJA“ Za njih je najznačijnije: kako zadržati protivpravno oduzetu imovinu od građana i države Crne Gore? Sada je već gotovo sigurno da je na stotine hiljada metara kvadratnih i na stotine objekata, prvenstveno vjerskih, upisano na Srpsku pravoslavnu crkvu, Mitropoliju crnogorskoprimorsku, crkvenu opštinu i na mitropolita crnogorsko-primorskog.

Nema primjera u svijetu da je neko bezbolno, tihom okupacijom došao do dijela teritorije jedne suverene države, kao što se to desilo Crnoj Gori. Ne postoji primjer iz uporednog prava o takvom načinu sticanja svojine, a vrlo je jednostavno provjeriti ove navode.

Potrebno je samo da Uprava za nekretnine dostavi hronologiju upisa za sve nepokretnosti koje su upisane na Mitropoliju crnogorsko-primorsku i njene organizacione jedinice Vladi Crne Gore i da se o tome obavijesti javnost.

Po važećem Zakonu o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, Mitropolija crnogorsko-primorska nije mogla biti upisana na nepokretnosti u Crnoj Gori, jer ne posjeduje valjane isprave podobne za upis. Kad već nema valjani osnov, niti isprave koje bi dokazale valjanost upisa, Mitropolija crnogorsko-primorska vješto koristi već poznate metode manipulacije narodom i falsifikovanja istorijskih činjenica.

Uporno, svakodnevno i do iznemoglosti ubjeđuju građane Crne Gore da su - ,,tradicionalna crkva u Crnoj Gori“. No, pojam tradicionalne crkve u međunarodnom pravu davno je riješen. Došlo se do usaglašenog stava da je tradicionalnu crkvu najobjektivnije definisati pravnim kriterijumima. Da bi bila tradicionalna, svaka vjerska organizacija mora u državi u kojoj djeluje da dokaže svoj subjektivitet i kontinuitet. To se dokazuje pravnim aktima.

Po navedenim kriterijumima, u Crnoj Gori su tradicionalne Katolička crkva, Islamska vjerska zajednica i Crnogorska pravoslavna crkva. Srpska pravoslavna crkva – Crnogorsko-primorska eparhija, postoji u Crnoj Gori tek od 1929. godine, donošenjem Zakona o Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

Zato savjetujem manipulatorima da traže druge modele dokazivanja svog postojanja, jer navedeno je dio prakse međunarodnog prava, stručne pravne misli, normi koje donosi država, a ne crkva, pa bajku o hiljadugodišnjem postojanju u Crnoj Gori – zaboravite! Pravno dokazati hiljadugodišnje postojanje Srpske crkve u Crnoj Gori, jednako je dokazivo kao i moje učešće sa rimskim imperatorom Neronom u spaljivanju Rima.

UNIŠTAVANJE NASLJEĐA - Posebna sfera interesovanja Crnogorsko-primorske eparhije su i spomenici kulture Crne Gore. Držaoci su tih objekata i cilj im je jasan – uništiti i zatrijeti trag svemu što je crnogorsko i ukloniti materijalne dokaze istorije Crne Gore.

Pod plaštom nebrige o kulturnom nasljeđu Crne Gore, a posebno pod vladavinom komunista, pristupili su „revitalizaciji“ tih objekata radi prekrajanja istorije. Promjene na spomenicima kulture su nesporne u gabaritima, volumenu, arhitekturi i fresko pisanju.

Posljedice takvog samovoljnog postupanja su katastrofalne i nenadoknadive. Na 80 odsto spomenika kulture u posjedu crnogorsko primorske eparhije izvršene su takve promjene da su gotovo degradirani i dovedena je u pitanje njihova spomenička vrijednost. Inače, pitanje zapuštenosti spomenika kulture nije problem samo Crne Gore, već gotovo cijele jugoistočne Evrope.

Restauracija zahtijeva velika sredstva i posebno tehničko i stručno znanje, pa u nedostatku toga mora se primijeniti osnovno pravilo zaštitarstva - a to je konzervacija. Tim postupkom želi se sačuvati originalno tkivo jednog objekta, jer je to osnovni kriterijum vrednovanja spomenika kulture.

Bahatim djelovanjem Mitropolije crnogorsko-primorske izgubili smo mnoge spomenike kulture, izgubili smo dio istorije jednog naroda, uništeni su dokazi postojanja crnogorskog naroda.

Što smo dobili? Dobili smo vjerske objekte strane kulture i tradicije. Osnovno pravilo prilikom gradnje nije ispoštovano, a to je da se restauracijom ne smiju falsifikovati umjetnički i istorijski podaci. Restauracija je stručan poduhvat čija je svrha da se sačuva i otkrije estetska i istorijska vrijednost spomenika i zasniva se na poštovanju starih materijala i autentičnih dokumenata. U članu 3 Međunarodne povelje o konzervaciji i restauraciji (IKOMOS) stoji:  „konzervacija i restauracija spomenika imaju svrhu njihovog očuvanja kao umjetničkih djela i kao istorijskih svjedočanstava“. 

Da navedeno ilustrujem. Tokom 1985. godine, na spomeniku kulture „Vlaška crkva“, na Cetinju otpočeli su istraživački radovi. Istraživanje je povjereno stručnim licima pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Prilikom kopanja temelja crkve, pronađen je venecijanski novčić (koji je bio u opticaju tokom XV vijeka), pa je sasvim logično izveden zaključak da je crkva nastala u XV vijeku.

Što rade graditelji, istraživači, stručnjaci Crnogorsko-primorske eparhije? Poznato je da na Skadarskom jezeru postoje četiri manastira od posebnog značaja za istoriju Crne Gore od Balšića iz XIV vijeka, do Petrovića. Nelegalno su izvođeni radovi na Manastirima pod rukovodstvom Crnogorsko-primorske mitropolije. Na pojedinim objektima uklonjeni su originalni temelji i ugrađen armirani beton!

Na ovom primjeru vidimo da nestaje istorijsko svjedočanstvo o postojanju jednog naroda, jer su tragovi iz XIV vijeka uklonjeni (uklonjeni su tragovi postojanja Balšića) i time bi bila uklonjena istorija Crne Gore do XX vijeka. Da nastavim sa primjerima negiranja crnogorske istorije. U jugozapadnom dijelu Ostrva cvijeća – poluostrvo Prevlaka kod Tivta - nalaze se ostaci arheološkog lokaliteta Prevlačkog manastira i antičkog mozaika koji je proglašen spomenikom kulture.

IMOVINA I NOVAC - Ugovorom iz 2002. godine i aneksom iz 2006. godine sa Vojskom SR Jugoslavije, Srpska pravoslavna crkva – Mitropolija crnogorsko-primorska postala je vlasnik tog kompleksa. Njegova turistička i ekonomska vrijednost mjeri se milionima eura, a posebno je značajna istorija ovog lokaliteta. Na lokalitetu su tragovi antike, tragovi Vojislavljevića, ali je to sve zanemareno i nebitno, već se uporno vrše arheološka istraživanja da se nađe trag Nemanjića i potvrdi mit o trovanju nekoliko stotina pravoslavnih sveštenika.

Uz sve navedeno, sam po sebi Ugovor je apsolutno ništav, jer se po tada važećem Zakonu o zaštiti spomenika kulture, spomenik kulture nije mogao prodavati. Na negodovanje javnosti na pomenuti čin, Mitropolija je mirno odgovorila „da je povratila ono što joj je ranije pripadalo“.

Država Crna Gora mora da vrati ono što joj pripada. Prvenstveno mora povratiti u vlasništvo spomenike kulture. Ova obaveza je i međunarodnog karaktera, jer Crnu Goru obavezuje Konvencija o zaštiti nasljeđa arhitekture (Granadska koncencija) usvojena na drugoj konferenciji ministara Evrope 1985. godine. Odredbe te konvencije ukazuju na nužnost krivičnog gonjenja do kazne zatvora za sve koji izvode nedozvoljene radnje na spomeniku kulture, traži se povraćaj svih objekata u pređašnje stanje, do prinudnih mjera otuđenja vlasništva.

U sferi spomeničkog prava ne postoji međunarodno-pravna zaštita – sve je u nadležnosti nacionalnog zakonodavstva, pa zato divlji graditelji i falsifikatori istorije ne mogu računati na pomoć spoljnih faktora.

Ukoliko se želi sačuvati crnogorska istorija, državni organi moraju biti odlučni da se svi nelegalno izvedeni radovi na spomenicima kulture vrate u prvobitno stanje ili poruše, što je obaveza po nacionalnom i međunarodnom pravu. Neće se valjda desiti nemoguće – da se vjerski objekti – spomenici kulture legalizuju po odredbama Zakona o legalizaciji bespravno podignutih objekata.

CRNOGORSKI IZAZOV - Crna Gora je pred ogromnim izazovom. Sama najava razmatranja zakona o vjerskim slobodama stvara paniku u crkvi. Mitropolija crnogorskoprimorska želi da zadrži status quo. Usvajanjem zakona gube se njihove poluge opstanka, bezakonje, anarhija, bezvlašće, mitomanija, manipulacija narodom, vraćanje nezakonito prisvojene imovine i kulturnih dobara Crne Gore. Zato prijete.

Tako, Sveti Sinod SPC, dostavlja Vladi Crne Gore upozorenje, najviši crkveni velikodostojnici svojim izjavama žele da izazovu sukobe, priprema se vjerni narod za odbranu „ugroženog“ srpstva i počinje se sa medijskim linčom i lažima. Što tek čega Crnu Goru nakon razmatranja i usvajanja zakona o vjerskim slobodama? Ukoliko podlegne pritiscima, ucjenama i prijetnjama iznutra i spolja, država Crna Gora izgubiće domaći i međunarodni kredibilitet. 

Na kraju, predlažem da se radi provjere navoda u ovom tekstu uradi sljedeće:

- Da se građanima Crne Gore učini dostupnim i javnim, hronologija upisa svih nepokretnosti Mitropolije crnogorskoprimorske i njenih organizacionih jedinica u Crnoj Gori;

- Da se objave izvještaji nadležnih državnih organa o svim nedozvoljenim promjenama na spomenicima kulture koje su u posjedu Mitropolije crnogorsko-primorske;

- Da nadležni organi objave podatke o broju sveštenih lica u Mitropoliji crnogorsko - primorskoj koji su strani državljani;

- Da se obavijesti javnost da li je Mitropolija crnogorskoprimorska registrovana ili  evidentirana pred bilo kojim državnim organom Crne Gore;

- Da se objave sve izjave velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve i Mitropolije crnogorsko-primorske o državi Crnoj Gori i crnogorskom narodu.

 

Autor teksta je  advokat sa Cetinja

 

Komentari: 51

GRAĐANSKI

29. 07. 2018 - 09:29

TAKO SE TO RADI, GOSPODINE BELADA! TAKO SE ONIJEMA KOJIZI OĆE DA ČITA(J)U (RUKU NA SRCE - MALO JE RISTOVIJEH PRISTALICAH SKLONO ČITANJU - NJIMA NEŽNAVENIJEMA JE (KA ČOPORU) 'ILJADU I 17 PUTAH ZANIMLJIVIJE I SKLONIJI SU - PRIMITIVNOM SREDNJEVJEKOVNOM KREZUBOM BUKANJU) - PUTOM NAPISANIJEH ČINJENICAH, DAJE NA ZNANJE: I-S-T-I-N-A, KOJA JE PREČA OD SVEGA! OVIZI RILETOVI SU NAUCI OBRNULI 'RBAT! ISTORIJA: NIĐE NIKO OD VOJISLAVLJEVIĆA, BALŠIĆA I CRNOJEVIĆA NI SLOVA "S" OD SRPSTVA NE BAŠTINI, JER TO NAPROSTO BILA TUĐA KATEGORIJA (ZA NEKE PETROVIĆE ZNAMO KAKO I ZAŠTO SU GA "ŠTOVALI" (SVETI PETAR CETINJSKI NIJE TO SLOVO "S" - NIMALO NI BRENOVA NI DENJA - NAPROTIV))! GENETIKA: ŠTO ĆE SAD - NESRETNJI ROBOVI - KAD NAUKA VELI DA SU SRBALJIMA I HRVATI I BOŠNJACI I MAKEDONCI I BUGARI I RUMUNI PO "DNK" ANALIZI BLIŽI OD CRNOGORACAH (NE POMOGA VALA - NI PRI 3-4 STOTINE 'ILJADA CRNOGORACAH (GENAH) STOLJEĆIMA RASUTIJEH PO SRBIJI DA IM ("TAMO NJIMA") POPRAVI-PRIMAKNE KRVNU SLIKU)!
GRAĐANSKI

29. 07. 2018 - 09:59

O PRAVNOJ NAUCI DA I NE ZBORIMO - ONA IH PROSTO NE ZANIMA (DALEKO SU NJIMA TEMELJI CIVILADE)! A TEKE UMJETNOST: SAKRALNA ARHITEKTURA (NAGRDILI SU NI JE (RILE) - BOG IH (GA) NAGRDIO); FRESKO-SLIKARSTVO I IKONOPIS (PODVALA DO PREVARE - METNULI SU SVUĐ OKUPATORA, ZLOTVORA I KRVNIKA NAŠIJEH PREDAKAH DUKLJANAH, TAKOZVANOG SVECA SIMEONA I NAJMAĐEG MU ĐETIĆA SAVA-TIJA, KOJI SE NIĐE OD TATINIJEH VANDALSKIH-VARVARSKIH ZLOČINAH I SILNE PROSUTE KRVI, ONO BAREM "HRIŠĆANSKI" KURTOAZNO (ŠTO BI SE DANAS REKLO) NE OGRADI)! JEDNOSTAVNIJEMA BEŚEDAMA REČENO: SVE IM JE ("TAMO NJIMA") SKUPA SA OVDAŠNJIJEMA POSRBICAMA-"INSTANT SRBADIJI" OTIMAČINA (POČEV OD SVETOG VLADIMIRA DUKLJANSKOG) I PRIĐE SVEGA - SVE IM JE LAŽ!!!
44683

29. 07. 2018 - 09:42

srbi bi se odrekli i cg i njenih manastira ali nedaju posrbice. zato je ta grcevita borba jer onda nece moci da pricaju da su srbi. crkva im je zadnja odbrana. nek je vjecna Crna Gora i Crnogorska Pravoslavna Crkva
Zagarac

29. 07. 2018 - 09:42

Advokate svaka cast. Sve ti cvjetalo.
nebon

29. 07. 2018 - 09:53

SPC je najveca akademija MRZNJE ikad osnovana: Mrze: Crnogorce, Albance, Hrvate, Muslimane, susjede dakle, dalje mrze sav razvijeni zapadni svijet: Ameriku i Evropu, mrze koncept sloboda i gradanskog drustva. Od siline mrznje sami se raspadaju, pa kad se usvoji zakon o vjerskim organizacijama u Crnoj Gori, u Cetinjskom i drugim manastirima ostace samo smece i oskrnavljeni spomenici, a oni ce se vec baviti drugim biznisima.
Cilka

30. 07. 2018 - 11:05

Tacno 100%
CRNOGORAC

29. 07. 2018 - 10:26

OVO TREBA MILU, MARKOVICU, I SVIJEMA U VLADU DA BUDE POUKA I DA ZNAJU DA CIJENE SVOJU CRKVU,DRZAVU I NAROD KOJI IM JE DAO POVJERENJE DA VODE DRZAVU DA SU TU DJESU.
Goran

29. 07. 2018 - 10:29

Nijednoj crkvi ne trebaju nekretnine, hoteli, milioni, dzipovi, jer je prije svega duhovna institucija . Tito je sve bio u pravu, trebalo je samo nastaviti, sada su se rzmahali , drzava im nista ne moze !!!
Balsa I

29. 07. 2018 - 12:51

Moze drzava / vlast/ da jocr i da joj odgovara.
Ало адвокат!

29. 07. 2018 - 12:38

А шта ћемо да урадимо са џамијама, католичким црквама, јеврејским синагогама, нововерцима, адвентистима, јеховиним сведоцима итд., итд. Јел све по пропису. Ка што је твој татко и ђед радио.
Zašto Vlasi mrze sve?

29. 07. 2018 - 14:28

Otac hrvatske domovine dr Ante Starčević, inače lički polu-Srbin, tvrdio je da su Srbi vlaški nakot, nečista rasa, bića niže vrednosti i smeće od naroda jer su legura Cigana i Vlaha. Dr Ivo Pilar, njegov sledbenik i otac hrvatske geopolitike, pisao je da su Srbi niža rasa, jer imaju crnu, kovrdžavu kosu i debelu dlaku naspram hrvatske: plave, prave i tanke. Da su zlo Balkana, nomadske vucibatine, malobrojni narod, ali otrovan kao mala zmija, s neukrotivim razbojničkim i pljačkaškim nagonom u sebi. Dodavši da oko 64 posto Srba ima izrazito tamno lice, mrke su masti i nalik ptici grabljivici. Lice Srba je lice pravoslavlja, uzvikivao je on. Zvao ih je je smrdljive kaftanlije (kaftan: turski kaput). Dr Dominik Mandić, Pilarov sledbenik, izneo je teoriju da Srbi potiču iz severne Afrike, od crnih Mavara, koji su kao rimski legionari došli na Balkan i pomešali se sa stočarima Vlasima: on Srbe u svojim knjigama naziva još Mavrovlasima.
gospod bog

29. 07. 2018 - 21:00

Ti Srbi koje ružiš na svakom koraku su držali sedamdeset posto trgovine i banaka u Hrvatskoj zavrijeme AUSTROUGARSKE CAREVINE I PROCENTUALNO NAJVIŠE TRGOVACA I ,VOJNIKA I OBRAZOVANIH LJUDI U TO VRIJEME..TAKO DA SI SVOJIM KOMENTAROM SAMO POKAZAO SVOJE LOŠE OBRAZOVANJE I VASPITANJE
Ilija

29. 07. 2018 - 22:45

Volio bih da mi admin dozvoli da prepišem pojedine pasuse istaknutih pisaca, istoričara i državnika koji su pisali o vjerskim i nacionalnim konvertitima. Na žalost, ovaj portal nije još dostigao taj nivo demokratičnosti. Nekima se sve dozvoljava a nekima...
DV

30. 07. 2018 - 09:58

A ti i tebi slični, dijelite stav Starčevića? Ovo je patološka mržnja od koje boluje jedna mizerna grupa vaših istomišljenika. Čemu onda frka kad se uporedi položaj Srba u CG sa NDH? Stavovi vas, Starčevića, Pavelića, Luburića, Subašića, Drljevića i vama sličnih, imaju veze samo sa jednom stvari koju zovu KOMPLEKS. Teško se to liječi. Boli vas činjenica da ste šaka jada i manjina, vjerovali vi meni ili ne. Možete se na glavu poperit, istina uvijek izađe na vidjelo. Ljep pozdrav - bok!
DV

30. 07. 2018 - 10:01

Zaboravih...koga ćete za poglavicu? Miraša ili Lava zvanog Vladimir?
Ilija

30. 07. 2018 - 22:44

[email protected] izgleda da sam bio, ili nedorečen ili nejasan. Konvertitstvo može da znači i prelazak iz pravoslavlja u islam. Može da znači i prelazak iz nacionalnih Muslimana u nacionalne Bošnjake... Može još dosta toga da znači. Prema tome razmisli o čemu se piše pa se onda javi. A ovo za moderatora sam morao napisati jer ih on brani i ništa o tom problemu, uglavnom, ne dopušti kao objavu. Do duše ponešto, uopšteno napisano, i dopušti ali to, pod obavezno, mora biti dvosmisleno ili neće osvanuti na ovom, pretežno muslimanskom, portalu. Uz to ti moram reći, kad onako oštro startuješ na svaku napisanu riječ, znaš li ti kakav je bio položaj Srba u NDH. Nema mnogo realnosti u onome što je izjavila njegova svetost patrijarh Irinej. Moj je patrijarh ali...
DV

31. 07. 2018 - 08:03

Malo je haotično napisano, odnosno, nisam znao da se nadovezujete na prethodni komentar. Imajući u vidu da je drugačije vrijeme danas nego krajem 30-ih i početkom 40-ih prošlog vijeka, u smislu da ipak postoje neka ograničenja represijama vlasti, mislim da nije toliko strašna izjava patrijarha. Jeste malo nepromišljenja ali nije daleko od istine. Da im se može, riješili bi oni to po kratkom postupku. Ali već nije bilo sličnih progona? Pozdrav i izvini.
N I K O L A 》 barkariol

10. 08. 2018 - 11:52

Samo Ti Ilija zizulsri po Kotorskoj pjaci , kao onomad Djordje Zutkic , zvani skartoc, koje je sa zizulama i rogacima prodavao. Propali vlastelin na ploce kotorske pjace skupljao lemozine, kao sto i Ti , Icko alikas Orso od peluzice> vitezu KA.
Wilkins

29. 07. 2018 - 14:34

Sinagoge i katoličke crkve su pravili Jevreji i katolici, nijesu ih nikome oteli kao što je SPC grupacija otela CPC imovinu.
Xxx

30. 07. 2018 - 20:56

A kad je to otela???? Pa cekaj.. ta crnogorska crkva nikad nije postojala.. nit je kad bila priznata a nece ni biti.. sem ako nemislis da je SVETI SAVA crnogorac... jeste se rodio u cg.. ali je srbin i on je ustanovio srpsku pravoslavnu crkvu.. pa te pitam otkud crnogorska crkva.. aj da trazite da je grcka ili ruska one su priznate... al crnogorci sigurno nisu pravili te crkve
13libero

31. 07. 2018 - 04:52

,,nemisliš'' se piše odvojeno
KOMITA

29. 07. 2018 - 18:39

џамијама, католичким црквама, јеврејским синагогамаONE CE I DALJE DA SE GRADE,ALI JEDNA NECE VISE.
milo

30. 07. 2018 - 20:07

Ti ćeš ,nažalost ,to da gledaš iz šume dam ti riječ!!!!!
Zoran

29. 07. 2018 - 12:53

Gospodine balada sve ste u pravu videćemo sta ce uraditi država crna po tom pitanju.
Senator

29. 07. 2018 - 14:19

Zasto ne objavite moj komentar u kome se samo tvrdi da je autor ujedno i advokat "CPC"
Anagustum

29. 07. 2018 - 14:27

Tako vec nikako. SPC u ovakome zakonskome vakumu se vishe nemoze trpjeti. Objavite sve u pravo vrijeme, pa da ochistimo torinu. Odista ce Srbi i vjernici te njihove crkve imati neke svoje crkve kad se sve ovo zavrshi , da imaju dhje da se pomole nijhovijem “ Svjetlostima” kako njihove popove u dhjipovima nazivaju. Znam da je gosen Daka Davidovic “ titorova” bar da ce i dvije Srbske Crkve dhje im niko uzet nece. Pa neka ih... ama nashe da se vrne, I da se ozakoni ovi mrak, pa neka mitropolija srbska ide gore u Srbiju, pa tamo neka uzima pare siromashnome Srbskome narodu. Ama chekacu tu listu od tijeh svjeshtenika da vidhju ko rovari po dushama Crnogorskijem.
Pero

29. 07. 2018 - 18:06

Ne moli se svještenstvu no svecima i Bogu, ćuku komunistički. A Odista ti lijepo odlepršaj u "ljepu tvoju"
KOMITA

29. 07. 2018 - 18:40

I DA JESTE PA STA ------OVO JE CRNA GORA-------OKUPATORSKA STOP.
Potpuni poraz

29. 07. 2018 - 14:31

Odje je problem nerazumijevanja jednog djela puka koji je indoktriniran. Na sreću drugi dio puka sve razumije, tako da SPC i država Srbija direktno ili Preko SPC vise nema šansu da sruši Crnu Goru, njene institucije i CPC. Najviši neprijatelji Crne Gore su pred krajnjim-potpunim porazom.
Milo Vujovic

29. 07. 2018 - 15:39

Crnoj Gori Treba Donijeti Zakonski Akt ( od kojega ovo Vlast bježi kao od Đavola)kojim se Briše Genocidni Okupatorski Akt Zločinaca i Mega Neprijatelja karađorđevića o Ukidanju CPC,to Znači Automatski se ilegalna Okupatorska tzv. sPc.UKIDA u Crnoj Gori i Prestaje da Postoji,a CPC se Automatski Vraća Sva Njena Okupirana imovina i Naši Oteti Hramovi i tu se Završava priča Svih priča !!! Sve drugo i zakon o vjerskim slobodama biće Dogovor i Truli kompromis Vlasti i Okupatora da u Naše Hramove CPC Služi Luterđiju 1-2 put neđeljno,Crnogorska Nacija ne Smije PRISTATI na Profitersku Harmoniju Vlasti i Okupatorske tzv.sPc. jer ako CPC ne Vrati ono što je Njeno i ako se ne UKINE Okupatorska tzv. sPc. Nestaće CPC a Crnogorskoj Naciji Okupatori će Zatrijet Trag !!!
Pravo

29. 07. 2018 - 16:28

u centar. Bravo Milo Vujoviću. Ako Milo-prvi, to šćene da uradi, to bi bila gotova stvar za vazda.
Dujo

29. 07. 2018 - 18:14

Samo pravno i po zakonu pa pokušajte. Bilo bi dobro da sudjeluje i neko iz EU i da se ta priča jednom za vazda završi. Samo nemojte poslije opet biti nezadovoljni i kukati. Niko vam ne brani da posjećujete svetinje svojih predaka. Vaše su koliko i naše i mirno more. Svaka krajnost neizbežno vodi u sukob nesagledivih razmjera za ovako malu zemlju
KOMITA

29. 07. 2018 - 18:41

VI SEBE NEZNATE DA SAVETUJETE ,NO CETE NAS ,AJ BRISI.
Za Duja

29. 07. 2018 - 23:30

Nikada nije bilo naše i vaše i neće već samo onoga čijeje a zna se da je samo Crnigorsko. Žao mi je Dujo ali tako ti je to a što se tiče građanskog rata u CG, znam da ste i na to spremni, od toa ti nema ništa ali ako treba i treć svjetski što da ne pa da se napokon otarasimo genetike Turske na Balkanu.
Traktorijada

30. 07. 2018 - 00:59

Svaka krajnost neizbežno vodi u sukob nesagledivih razmjera za ovako malu zemlju Vidi se da nisi od Crne Gore pa prema tome poštuj Zemlju koja te hrani kao što svi normalni ljudi rade ili idi pomalo gdje ti je bolje pa tamo pljuj u naletima bunila ... Vrijeme nesagledivih sukoba je prošlo ,a bilo koji sukob bi se loše završio po protivnike Crne Gore. Nadajmo se pameti ljudi koje je lako izmanipulisati ,a po svemu sudeći biće i toga u režiji "božijih ljudi" ali ovoga puta neće biti kao što je bivalo do sada. Nikad više se neće rušiti i paliti Crna Gora . Roštilji po ulicama glavnog grada ... probajte opet ....
Xxx

30. 07. 2018 - 21:01

Ma pitam kad je postojala kako kazete cpc??? Kad je pravoslavlje priznalo???
DV

31. 07. 2018 - 07:54

Ono što napisah kao odgovor onom Iliji (Zašto Vlasi mrze sve), očigledno ne shvatajući poentu njegove poruke, se odnosilo na vas i vama slične. Dakle, i za tebe isto pitanje: Miraš ili Lav(is in the air) Vladimir Lajović?
Bravo za tekst

29. 07. 2018 - 15:42

Onaj ko može da ovo riješi i ko drži sve konce u svojim rukama je Milo. Na njemu je sve. Ako crkveno pitanje u Crnoj Gori riješi kako treba i u potpunosti ( a ne kako bleji bucmasti velibor prije 20ak dana ne Atlas TV da crveno pitanje neće biti nikada riješeno i da ne treba da bude riješeno a da na TVu treba da bude što češće emisija sa njim da on što više bleji o crkvi) mogao bi u istoriji Crne Gore da bude upisan velikim slovima.
28155

29. 07. 2018 - 20:20

Srbomrzci,jeste li se razgalamili jeste!!!Psi koji laju ne ujedaju.Malo vas je miševi.
Kmeee, Kmeee, Kmeee!

29. 07. 2018 - 21:44

Kad nemate argumenta vi odgovarate na dva nacina: Ad hoinem protiv autora/govornika ili pocne kuknjava i kmecanje da ste UGROZENI. Ko vas ne zna skupo vi vas platio................! Kad nas kukavice i gubitnici , na svim poljima, svjetskog kailbra zovu misevima, za nas je to kompliment! Hvala!
Tesla

29. 07. 2018 - 23:40

A dje si Bato junace.Sta je,boli te sto Crna Gora trazi svoje? Pa shvati covece da su ti manastiri Crnogorski pa i dzamije i katolicke crkve i sinagoge u vlasnistvu kao prvo drzave Crne Gore pa svih nas koji zivimo u njoj.I niko se ne protivi tome,kao ni tom zakonu sem SPC.Pa valjda imas toliko klikera u glavi da shvatis zbog cega je to? Pa kakva je to vjera,organizacija.kakav je to covjek koji brani ukradjeno?!!Pa javna je tajna a dokaza koliko hoces sta je sve SPC prepisala(citaj ukrala) na svoje ime od 90-ih pa ovamo.Na kraju,kakvi ste vi vjernici koji cutite o tome?Razmislite vec jednom svojom glavom!! Svaku gresku pravdate jos vecom koju je neko drugi napravio.Necuveno!!
Dragutin

30. 07. 2018 - 00:39

Адвокату магистре, с обзиром да си овлашћен да представљаш ЦПЦ и за то си плаћен, немој да палиш неписмену масу него лијепо ти нама реци: -колико пара добија ЦПЦ годишње и гдје је финансијски извјештај за прошлу годину -колико објеката је саградила ЦПЦ и од којих пара, -колико је запослених у ЦПЦ, -одакле су свештеници који обављају службу у ЦПЦ, -који си ти од онијех на снимку " А ШТО ЋЕМО МИ НОЋАС ОЂЕ?"
suverena VOJVODINA

30. 07. 2018 - 01:06

Dragutine ,zbog takvih kao ti , pošteni ljudi su na traktorima završili daleko od svojih ognjišta. U Crnoj Gori Vas niko ne dira i svima je dobro. Crnogorska država je Crnogoraca i sve što je na njenom tlu je naše. Počev od Crkve pa na dalje ,sve do zadnjeg kamenčića... Napokon to dolazi na red ,jer je strpljenju došao kraj. Ovakav scenario je odličan ,jer nikako ne bi bilo dobro da Crnogorci krenu da uzimaju nazad otetu đedovinu silom unutar svoje matične države. Kome se ne sviđa ima moj blagoslov da ide kuda god želi i ima 20 eura za autobusku kartu u bilo kom pravcu. SVe je ovo uvertira za osamostaljenje VOJVODINE
Tajo

30. 07. 2018 - 02:54

Okači tvoje pisanije mačku o rep. Ako bi Srbi u nekom sf filmu koji nećeš gledati otišli iz CG u njoj bi ostale samo nacionalne manjine. I nebi se više zvala CG. Dok je Srba biće i Crne Gore
KOMITA

30. 07. 2018 - 08:53

JEFTINIJE JE TRAKTOROM,A I PROVETEN PREVOZ.
2018.

30. 07. 2018 - 11:19

Hitno je potrebno sudski PONIŠTITI ODLUKE Podgorilke skupštine. Time je sve riješeno
Xxx

30. 07. 2018 - 21:03

Pitam vas kad je postojala ta kako kazete cpc???? Kad?? I od koga je bila priznata???? Vi znate da vrijedjate al to neznate
13libero

31. 07. 2018 - 04:56

,,neznate'' se piše odvojeno
Meštar

05. 08. 2018 - 13:35

Evidentan je odlazak Roma iz Crne Gore, ne mogu izdržati nelojalnu konkurenciju.
[email protected]

26. 08. 2018 - 16:46

Najkraće, SPC je guba u torini; "Trijebimo gubu iz torine"
flamantes

11. 09. 2018 - 21:07

Obratiti pažnju što čine srpski popovi, jer su pokrali crnogorske crkve kada su ''izbegli'' iz Hrvatske i Bosne u Crnu Goru. Provjeravati i pretresati svako kada izlazi iz Crne Gore, stalno provjeravatio stanje u arhivama i mjestima đe se čuvaju istorijeki spomenici i dragocjenosti, oni su lopovi.
Novi komentar