EKSKLUZIVNO: Analiza Svjetske banke

Vlada da značajno smanji broj ministarstava, MJU da nadzire Upravu za kadrove

Svjetska banka preporučila je Crnoj Gori da zaposlenost u javnom sektoru smanji na taj način što će značajno redukovati broj ministarstava i organa javne uprave. Kao primjer, Svjetska banka je navela Estoniju koja ima dva puta više stanovnika od Crne Gore a svega 11 ministarstava, dok Crna Gora ima čak 17 ministarstava.
Objavljeno: 01. 08. 2018 - 00:30 Promjenite veličinu teksta: A A A

To piše u Izvještaju o funkcionalnoj analizi Ministarstva javne uprave i Uprave za kadrove, koju je pripremio tim Svjetske banke u sastavu Svetlana Proskurovska, Khuram Farooq, Dragos Dinu i Vladimir Vlajković, u periodu novembar 2017- maj 2018. godine.

Autorski tim je dubinski skenirao stanje u sistemu, a sve u cilju najavljene optimizacije javne uprave. Konstatovali su da umnožavanje malih organa i agencija dovodi do neefikasnosti uprave, pa su preporučili redukciju broja ministarstva i spajanje državnih institucija.

U Analizi piše da su državni službenici nezadovoljni visinom plata i obimom posla, a da pojedini jako bitni organi imaju nedostatak osoblja. Autorski tim se slaže u ocjeni da je neophodno postojanje Ministarstva javne uprave i Uprave za kadrove, ali izričito predlaže da Ministarstvo javne uprave nadzire aktivnosti Uprave za kadrove.

Smanjiti ili integrisati postojeće organe uprave: Kao najvažniju preporuku, eksperti Svjetske banke su predložili da plan optimizacije treba da razmotri horizontalnu raspodjelu funkcija u okviru javne uprave i eventualno integrisanje postojećih organa.

javnauprava

“Umnožavanje malih organa dovodi do značajnog fragmentisanja uprave i neefikasnosti. U Crnoj Gori, 33 od 119 javnih organa ima manje od 20 zaposlenih. S obzirom na veličinu tržišta rada i ograničenu privlačnost državne službe (manje od jednog kandidata na dva javno oglašena upražnjena radna mjesta, prema izvještaju SIGMA-e), bilo bi logičnije da se smanji zaposlenost u javnom sektoru spajanjem malih jedinica i smanjenjem broja administrativnog osoblja”, piše u Izvještaju čije djelove ekskluzivno objavljuje Portal Analitika.

Fragmentisanje se, kako se dodaje, može izbjeći ukoliko se srodne funkcije integrišu u manjem broju većih ministarstava i agencija.

“Na primjer, Estonija, članica EU koja ima skoro dva puta više stanovnika od Crne Gore, ima 11 ministarstava, dok Crna Gora ima 17 ministarstava”, podvlače eksperti Svjetske banke.

MJU da nadzire Upravu za kadrove: Što se tiče Ministarstva javne uprave (MJU), eksperti su saglasni da to ministarstvo treba da postoji ali da nadzire Upravu za kadrove (UzK) koja trenutno ima status samostalnog organa uprave.

kadrove

“Međutim, izgleda da odgovornost za političko usmjeravanje i nadzor nad radom UzK nije eksplicitno dodijeljena bilo kojoj jedinici MJU, niti se pravilno primjenjuje u praksi. Uloga ministarstva u obezbjeđivanju nadzora nad organima u njegovom portfoliju propisana je Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave”, konstatuju autori Analize.

Kako se dodaje, nadzor MJU nad radom UzK spominje se samo jednom u Aktu o sistematizaciji MJU: prilikom predstavljanja uslova za obavljanje poslova i opisa poslova načelnika Direkcije za službenički sistem u Direktoratu za državnu upravu.

“Ne postoje pojedinosti o tome kako treba vršiti taj posao, koje rezultate treba očekivati, koja treba da bude vrsta i učestalost izvještavanja, itd. S obzirom da ovo radno mjesto nije bilo popunjeno do sada i, kako je prikazano u narednom odeljku, Direkcija za službenički sistem obuhvata samo jednog državnog službenika, u praksi je nadzor nad UzK bio prilično ograničen”, podvlače eksperti Svjetske banke.

Značajan nedostatak osoblja: Autori konstatuju da u Ministarstvu javne uprave, kao novom organu, postoji značajan nedostatak osoblja.

svjetskabanka2

“Glavni nosilac crnogorske reforme javne uprave - Direktorat za državnu upravu - ima značajan nedostatak osoblja. To utiče na njegovu sposobnost da se stvarno angažuje sa subjektima javnog sektora na sprovođenju reforme javne uprave. Dostizanje odgovarajućeg nivoa kompetentnog osoblja i oslobađanje tog osoblja od poslova koji nijesu ključni, poput registracije NVO-a i političkih partija u ovom direktoratu je hitni prioritet”, navode eksperti banke. 

Privremeno raspoređivanje službenika na druga radna mjesta: Analiza Svjetske banke preporučuje primjenu mehanizma privremenog raspoređivanja na drugo radno mjesto, u cilju rješavanja kratkoročnih kadrovskih potreba i prenosa znanja i vještina unutar uprave. 

Slično tome, u MJU se situacija u pogledu nedostatka osoblja može popraviti putem privremenog raspoređivanja na drugo radno mjesto.

Pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u MJU i UzK, a vjerovatno i u ostalim državnim organima, nisu pouzdani mehanizmi za regulisanje zapošljavanja.

“U praksi, budžetirani nivoi kadrovske popunjenosti i stvarna zaposlenost su niži nego što je odobrila Vlada”, piše u Izvještaju.

Izvještaj preporučuje da se izradi procedura za pripremu akata o sistematizaciji u okviru realnog okvira troškova koji bi trebalo da odredi Ministarstvo finansija.

“Takođe, dodjeljivanje novih odgovornosti subjektima javnog sektora treba vršiti u skladu sa fiskalnim uticajem i uz saglasnost Ministarstva finansija. Ovo će, nadamo se, stvoriti podsticaje za efikasniju upotrebu dostupnih resursa i spriječiti preopterećivanje državnih službenika poslom koji zahtijeva veći broj osoblja”, predložili su eksperti Svjetske banke.

Motivacija i učinak: Anketiranje osoblja Ministarstva javne uprave i Uprave za kadrove pokazalo je da upravljanje osobljem ima nedostatke koji utiču na motivaciju i učinak. 

“Osoblje je ukazalo na ograničene karijerne mogućnosti i mogućnosti učenja, neusklađenost između radnog opterećenja i broja osoblja, neprepoznavanje radnih rezultata i niske plate”, konstatovali su eksperti.

Odražavajući unutrašnju organizaciju i procese, istakli su potrebu za boljim informisanjem i koordinacijom, kako interno, tako i eksterno. 

“Ovu važnu povratnu informaciju treba koristiti za jačanje unutrašnjeg upravljanja ljudskim resursima u MJU, UzK i koja će vjerovatno će morati da bude rješavana na nivou cijele javne uprave”, navode autori iz Svjetske banke.

3004sluzbenici

Službenici se žale na veliki obim posla: Državni službenici u svojim odgovorima na upitnik spominju veliki obim posla, nedostatak prilika za obuku, nepostojanje pravične ocjene učinka i druga pitanja koja utiču na motivaciju i učinak. 

“Anketa zaposlenih u MJU otkriva da samo 29% ispitanika smatra da njihova jedinica ima odgovarajući broj osoblja za efikasno obavljanje posla. Samo 49% se složilo da je raspoređivanje zaposlenih dobro uravnoteženo i da odražava prioritete sa kojima se jedinica suočava. Dvije trećine ispitanika smatra da njihova jedinica ima osoblje sa odgovarajućim vještinama za efikasno obavljanje posla”, ističu autori.

Izazovi sa kojima se ova organizacija suočava – fragmentisanost strukture, neadekvatno raspoređeni ljudski resursi, neefikasna unutrašnja koordinacija - mogu biti relevantni za ostatak javne uprave. 

“Stoga je važno da MJU izvuče pouke iz ovog iskustva i zajedno sa ključnim akterima, kao što je Ministarstvo finansija, primjeni ovaj pristup funkcionalne analize na racionalizaciju organa i ukupne strukture vlade”, zaključili su eksperti Svjetske banke.

Ako se ima u vidu da je Svjetska banka, krajem prošle godine, odobrila Crmoj Gori 80 miliona eura koji našoj državi omogućava jeftino zaduženje do 250 miliona eura, onda je jasno da ova analiza neće ostati mrtvo slovo na papiru.

Predrag ZEČEVIĆ

 

Komentari: 7

DECENIJA 1

01. 08. 2018 - 05:27

U ROŽAJAMA su BOŠNJACI zaposlili sve što se kretalo blizu ZGRADE OPSTINE ,zaposleni već 8 mjeseco ne primaju plate ,iz grada je odselilo oko 40% stanovnistva ,
Nick

01. 08. 2018 - 07:10

Dopuštamo da nam nekakva strana banka drzi predavanja kako da vodimo svoju drzavu.. Crna Goro naša ponižena
Dan D

01. 08. 2018 - 10:27

,,nik,, najgora stvar sto je naśa država ucijenjena od par manjnskih partija, Realno gledano spas nase drzave je u rukama NACIONALISTICKIH PARTIJA ,a sve je dozvoljeno pogresnom politikom i politikom za spas svojih ličnh i ekonomskih interesa koji nisu bas mali.
Kile

01. 08. 2018 - 15:55

Pa naravno. Da nema tih banaka,ne bi drzave gledali. Ove nase suverene i nezavisne. Ko ti daje platu? Fabrike crnogorske?
Mark

01. 08. 2018 - 13:20

Partijsko zalosljavanje je najveci problem u drzavi i kamen o vratu i ekomomiji i razvoju...toliko su zaposlili ljudi u prosveti i ostalim djelovima drzavne uprave da je to strasno...to Amerika ne bi izdrzala...i to sve u sektorima dje vec ima velikih viskova i dje se po pravilu nista ne radi...tamo dje stvarno treba radnika i dje se javljaju problemi i dje je neophodna radna snaga nema dovoljno kadra...a zaposljavanjem u drzavnom sektoru samo izmicu stolicu privatnom sektoru koji i onako kuburi sa radnom snagom,a taj privatni sektor i treba da plati sve ove viskove zaposlenih u drzavnoj upravi
Trt milojka

01. 08. 2018 - 15:53

Bice kuknjave na jesen: "Ali ja sam cijelu familiju nacerao da glasa,a vi meni sut-kartu" Milo mi je & drago zbog takvih
Мирослав Ђукић

02. 08. 2018 - 13:30

Влада Црне Горе - 17 министарстава, а само је једно Никшићко!
Novi komentar