Sa konferencije za novinare Zavoda za zapošljavanje

Veće uključivanje domaćih radnika na tržište rada

Stopa registrovane nezaposlenosti pala je ispod 18%, na što je uticalo više razloga, prije svega uspješno posredovanje pri zapošljavanju, realizacija mjera i programa iz aktivne politike zapošljavanja – kazao je, na Konferenciji za novinare, direktor Zavoda za zapošljavanje Suljo Mustafić.
Objavljeno: 01. 08. 2018 - 17:36 Promjenite veličinu teksta: A A A

-U prvoj polovini 2018. godine nastavljeni su pozitivni trendovi tržišta rada, započeti krajem prošle godine, kada je došlo do stabilizacije kretanja nezaposlenosti. Stopa registrovane nezaposlenosti pala je ispod 18%, na što je uticalo više razloga, prije svega uspješno posredovanje pri zapošljavanju, realizacija mjera i programa iz aktivne politike zapošljavanja – kazao je, na Konferenciji za novinare, direktor Zavoda za zapošljavanje Suljo Mustafić.

Usaglašena politika

Slijedeći strateška opredjeljenja Vlade i politike resornog ministarstva u ovoj oblasti, kako je dodao direktor, Zavod je prioritetno djelovanje usmjerio ka što većem uključivanju domaćih radnika na tržište rada.

-Ove godine pojačali smo aktivnosti i promijenili pristup sezonskom zapošljavanju. Mobilni timovi idu kod poslodavaca i nude im raspoloživu radnu snagu. Pojačali smo medijsku kampanju u plasiranju ponude pojedinih poslodavaca, naročito onih koji imaju potrebu za angažovanjem većeg broja radnika. I benefiti od intezivnijeg zapošljavanja domaće radne snage su višestruki - poboljšanje standarda, ali i veći priliv sredstava u budžet kroz uplatu poreza i doprinosa na zarade. Takođe, poslodavcima je jeftinije angažovanje domaćih sezonaca, jer mogu da koriste aktuelnu Vladinu uredbu o poreskim olakšicama – podsjetio je Mustafić.

Naveo je da su rezultati već vidljivi, ali to ne znači da smo zadovoljni, uvijek može bolje, ustvrdio je. Do sada je, prema podacima Zavoda, na sezonskim poslovima angažovan 8.081 domaći radnik.  

Plan premašen

-Sigurni smo da je ta brojka i mnogo veća jer, očekujemo informacije iz Poreske uprave o prijavi radnika na obavezno socijalno osiguranje. Očekivanja su, cijenim realna, da će godišnji plan od 10.000 domaćih sezonaca - biti premašen, ali ambicije Zavoda su veće za naredni period – naglasio je Mustafić.

Svjedoci smo, nastavio je direktor Zavoda, pojave rada na crno. Kao institucija, sami ne možemo da se borimo sa tim negativnim trendom, ali u saradnji sa nadležnim državnim organima i institucijama nastojimo da neformalni rad svedemo na, što je moguće, manju mjeru, zaključio je on.

Bitno je istaći, naglasio je direktor, da smo za prvih šest mjeseci odlukama Upravnog odbora odobrili 63 kredita, vrijedna 394.000 eura, čijom realizacijom se omogućava otvaranje 79 novih radnih mjesta. Sa ovom dinamikom nastavljamo do kraja godine, jer je budžetom za samozapošljavanje predviđeno 500.000 eura.

-Prioriteti Zavoda će i dalje biti mladi ljudi, lica sa ivaliditetom, razvoj preduzetnišva, projekti i razvoj vještina potrebnih tržištu rada – poručio je Mustafić.

Smanjena nezaposlenost mladih

Jedan od razloga smanjenja nezaposlenosti je i prestanak primjene propisa koji su omogućavali ostvarivanje nekog prava po osnovu čekanja na evidenciji biroa rada.

-I nakon juna bilježimo kontinuirani pad nezaposlenosti i pad stope nezaposlenosti, tako da na današnji dan na evidenciji nezaposlenih imamo 41.750 lica, što je za oko 5.600 nezaposlenih manje u odnosu na isti dan prošle godine, odnosno oko 9.500 lica manje u odnosu na 1. januar ove godine ili za oko 18,5%. Stopa nezaposlenosti je u padu i ona iznosi 17,99%. – kazao je pomoćnik direktora ZZZ Goran Bubanja

Mijenja se i struktura nezaposlenih u korist žena i starijih osoba. Učešće žena u ukupnoj nezaposlenosti znatno je veće od učešća muškaraca;

Na evidenciji nezaposlenihna dan 30.06.2018. nalazilo se 24.950 žena ili 58,4%. Na isti dan prethodne godine učešće žena u ukupnoj nezaposlenosti bilo je nešto manje od 52%;

Bubanja je naglasio evidentno  smanjenje broja nezaposlenih mladih, dok raste broj nezaposlenih starijih od 50 godina. Mjadjih od 25 godina je 4.140 i njihovo učešće u strukturi nezaposlenosti je smanjeno   sa 12,98% na 9,69% . U evidenciji se nalazi 13.470 ili 31,52 % starijih od 50 godina, a njihovo učešće je povećano sa 12.262 ili sa 26,21%.

 - Ohrabruje činjenica da se smanjuje broj visokoškolaca, na evidenciji nezaposlenih nalaze se 5.833 lica ili 13,65% sa VI, VII i VIII stepenom obrazovanja. Na isti dan prethodne godine na evidenciji je bilo 7.368 nezaposlenih visokoškolaca ili 15,75%. – analizirao je Bubanja.

Takodje, dodao je, bilježi se pad i broja novoprijavljenih nezaposlenih lica.

Za prvih šest mjeseci 2018. godine registrovano je 14.356 novoprijavljenih, što je za 29,46% (ili 5.995 lica) manje u odnosu na isti period 2017. godine. -Razlog tome je donošenje zakonskih rješenja koja su razdvojila ostvarivanje određenih prava od samog boravka na evidenciji nezaposlenih – ocijenio je Bubanja.

U programe APZ-a biće uključeno 3.900 nezaposlenih

-Od početka 2018.godine do danas ZZZ je stvorio mogućnost da se u programe aktivne politike zapošljavanja uključi oko 3.900 nezaposlenih lica, jer su odlukama Upravnog odbora već odobrena sredstva, u iznosu od 3.000.090 eura za njihovu realizaciju. Trenutno u programima aktivne politike zaposljavanja je 2.400 nezaposlenih lica, što je više nego lani kada smo u APZ uključili 2.062 osobe iz evidencije – kazale je pomoćnica direktora ZZZ Sanja Rabrenović.

Za razliku od prošlogodišnjeg budžeta od 2.6 miliona eura, podsjetila je, ove godine Zavod za aktivne mjere raspolaže sa 4,6 miliona eura.

Zavod je i ove godine realizovao brojne aktivnosti, među kojima su: programi obrazovanja i osposobljavanja odraslih, javni radovi, program »Stop sivoj ekonomiji«, a pokrenut je i Pilot programom »Osnaži me i uspjeću«, namijenjen kategoriji teže zaposlivih.

-Izdvojila bih program obrazovanja i osposobljavanja odraslih za koji smo stvorili mogućnost da se uključi 1.364 nezaposlena lica. Trenutno je u programima 461 osoba i to su lica koja imaju suficitarno zanimanje, odnosno lica čija znanja, vještine i kompetencije nijesu tražene na tržištu rada. Kroz ove programe njima se pruža mogućnost da steknu neku novu stručnu kvalifikaciju ili ključnu vještinu koja će ih učiniti konkurentnim na tržištu rada – istakla je Rabrenović.

Kada su u pitanju teže zapošljiva lica, kao je dodala, za njih realizujemo programe javnih radova, u saradnji sa ministarstvima, lokalnim upravama, nevladinim organizacijama, jasvnim ustanovama i drugim pravnim licima koji obavljaju poslove od javnog interesa. U ovim programima trenutno su uključena 833 nezaposlena lica, a stvorila se mogućnost da se ukupno, na godišnjem nivou, u ove programe uključi 1.361 nezaposleno lice.

-Program „Osnaži me i uspjeću“  osmislili smo za dugotrajno nazaposlene. U njega je uključeno ukupno 925 nezaposlenih, od koji 538 majki bivših korisnica nakanada po osnovu rođenja troje i više djeca i 185 lica koja su korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice. Ovaj porogram realizujemo u saradnj sa agencijama za zapošljavanje i cilj mu je da kroz psihosocijalnu podršku, koja traje mjesec dana, ova lica osnažimo i da ih podstaknemo da postanu aktivni tražioci posla – pojašnjava Rabrenović.

„Stop sivoj ekonomiji“ je program koji Zavod realizuje već treću godinu, namijenjen je visokoškolcima. Prpogram je pružio mogućnost da se 180 visokoškolaca zaposli u Poreskoj upravi, Upravi za inspekcijske poslove i Upravi policije, u trajanju od šest mjeseci.

Objavljen javni poziv za grant od 1,5 miliona eura

Zavod je u aprilu dodijelio licima sa invaliditetom grant u iznosu od 1.5 milion eura. Danas je objavljen javni poziv za podjelu još jednog granta, u istom iznosu, od 1,5 miliona eura.. Sedmi javni poziv, drugi ove godine, trajaće do 31.avgusta.

Finasiraće se projektne ideje u vrijednosti od 30.000 do 50.000 eura, odnosno maksimalni iznos granta je 50.000 eura. U  tim projektima trebalo da bude uključeno najmanje 180 osoba, od čega 40 ili 50 odsto žena. Najmanje 60 odsto učesnika trebalo bi da bude zaposleno tokom trajanja projekta, a 30 odsto nakon završetka.

Javni poziv, njegove uslove i mogućnosti predstavila je načelnica Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom Enesa Rastoder.

Ona se osvrnula na rezultate analize efekata grant šema dodijeljenih 2014. 2015. i 2016. godine.

-U ovim pozivima je bilo uključeno više od 800 lica sa invaliditetom, oko 300 njih je bilo zaposleno kod poslodavca na konkretnom radnom mjestu, a za 200  je izdat sertifikat i oni su se obučavali za pojedina zanimanja.

Blizu 100 osoba bilo je uključeno u mjere profesionalne rehabilitiacije – sumirala je Rastoder.

U prvim javnim pozivima učešće nevladinog sektora bilo je oko 80 odsto, a kasnije je smanjeno. Na predzadnjem projektu učešće nevladinog sektora je bilo 50 odsto, a realnog sektora takođe 50 odsto.

-Cilj je da se postigne ravnopravno učešće nevladinog, realnog i javog sektora – istakla je Rastoder i dodala preporuke radne grupe:.da se unaprijedi zakonski okvir kojim se uređuje finansiranje projekata za zapošljavanje OSI, da se napravi sistem selekcije i praćenja njihovog učešća u projektima i da se unaprijede obaveze zapošljavanja tih osoba.

 

Komentari: 1

Nera

01. 08. 2018 - 22:54

Vecina zaposlenih u turistickoj privredi radi za plate od 350 e i za doprinose na 193 e. Sada ce hotelijeri koji su to postali tek od "Postenih privatizacija" reci da u CG tesko nalaze radnu snagu i da nasi nece da rade po 10 - 12 h dnevno za te pare.
Novi komentar