ZZZCG

U javne radove biće uključeno još 514 nezaposlenih osoba

Upravni odbor usvojio je Izvještaj o radu Zavoda za prvo polugodište 2018. godine, kojim je zabilježen nastavak pozitivnih trendova tržišta rada, započetih krajem prošle godine, kada je došlo do stabilizacije kretanja nezaposlenosti.
Objavljeno: 03. 08. 2018 - 07:48 Promjenite veličinu teksta: A A A

Ukupan broj nezaposlenih, prema podacima Zavoda, na dan 30.jun 2018. (42.737 nezaposlenih) u odnosu na isti period lani (46.781) smanjen je za 3.256 osoba ili za 8,64 odsto. U ukupnoj nezaposlenosti žene učestvuju sa 58,4 odsto.

Nezaposlenost mladih do 25 godina opala je sa 12,9 odsto na 9,7 odsto, dok je učešće starijih od 50 godina povećano sa 26,2% na 31,5 odsto.U odnosu na prošlogodišnji uporedni period zabilježen je pad broja novoprijavljenih u evidenciji za 29,4 odsto.

U prvih šest mjeseci ove godine evidentiran je pad broja prijavljenih slobodnih radnih mjesta za 4,3 odsto. U ovom periodu porasla je tražnja za visokoobrazovanih stručnim kadrom za 16,3 odsto, dok je opala za nekvalifikovanim i srednjim stručnim kadrom. Za šest mjeseci ove godine izdata je 14.941 dozvola za rad i zapošljavanje stranaca, što je više za 14,1 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Zavod je od početka godine realizovao programske aktivnosti, od kojih su najznačajnije: obrazovanje i osposobljavanje odraslih za 461 osobu, javni radovi, u koje su uključena 733 lica iz evidencije. U ovoj godini stručno se osposobljava 3.055 visokoškolaca. Realizuje se program „Stop sivoj ekonomiji”, u koji je uključeno 180 nezaposlenih sa diplomom fakulteta.

U pilot programu „Osnaži me i uspjeću” uključeno je 925 teže zapošljivih lica, među kojima je 538 žena bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece i 185 korisnika materijalnog obezbjeđenja porodice.

Za pola godine isfinansirano je 14 kredita za samozapošljavanje, u vrijednosti od 105.000 eura za otvaranje 21 novog radnog mjesta.

Upravni odbor odobrio je još pet zahtjeva za kreditiranje samozapošljavanja, u iznosu od 34.200 eura. Ovim sredstvima biće otvoreno šest novih radnih mjesta u Pljevljima i Nikšiću, u oblasti trgovine, usluga i proizvodnje.

Za izvođenje javnog rada “Njega starih lica”, “Personalni asistent” i drugih programa javnog rada, nadležna komisija, od 106 pristiglih zahtjeva, izabrala je 77 izvođača javnog rada. Kod njih će biti angažovano 514 nezaposlenih, na određeno vrijeme, na period od četiri mjeseca.

Predlog nadležne komisije usvojio je Upravni odbor Zavoda i za tu namjenu odobrio oko 533.000 eura.

Riječ je o realizaciji drugog javnog poziva ove godine, na koji su mogli da se prijave izvođači javnih radova, koji nijesu bili u prilici po prethodnom pozivu, jer su se na njih odnosile zabrane iz Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Zavodu je pristiglo 106 zahtjeva izvođača radova, od kojih 29 nije bilo opravdano ili su tehnički bili neusaglašeni.

U program Njega starih, kod osam izvođača, biće uključena 53 nezaposlena i oni će pružati podršku za 462 stara lica u stanju socijalne potrebe.

Personalnu asistenciju, kod 18 izvođača, obavljaće 135 nezaposlenih, prioritetno osposobljenih za rad sa licima sa invaliditetom. Na privremenim i netržišnim poslovima pružaće podršku za 413 lica sa invaliditetom, u centrima i udruženjima, što je iznad očekivanih rezultata ovog programa.

Preostalih 50 programa omogućiće zapošljavanje 326 lica, prioritetno teže zapošljivih, na privremenim netržišnim poslovima od javnog interesa, u oblasti ekologije, kulture, sporta…

Odlukom Upravnog odbora odobrena je dodjela još jedne grant šeme, u iznosu od 1,5 miliona eura, za finansiranje projekata iz oblasti rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom.

Sedmi javni poziv, drugi ove godine, objavljen je 1. i trajaće do 31. avgusta. Novim pozivom, kako se očekuje, biće omogućeno finansiranje najmanje 30 projektnih ideja, kroz koje će se uključiti minimum 180 lica sa invaliditetom.

Komentari: 0

Novi komentar