Dragulji istorije

Srpska istorijska nauka kaže: Skenderbeg je Albanac

Povodom najavljenog postavljanja spomenika Skenderbegu u Ulcinju, srpski političari u Crnoj Gori su  objavili duhovito otkriće kako je Skenderbeg bio Srbin.
Objavljeno: 08. 08. 2018 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Oni zapravo odlično razumiju, da savremena srpska nacija, ova koju su uobličili Vuk Karadžić i njegov najbolji drug Sima Sarajlija, može da ima neki osmišljeni identitet samo pod uslovom da negira identite svih okolnih naroda. A to zato jer je sama Srbija useljenički zbijeg iz protekla dva i po vijeka, zbijeg sastavljen upravo od svih naroda koji okružuju (novo)Srbe. Ako priznaju okolnim narodima da imaju svoje zasebne identitete (novo)Srbi znaju da će time negirati svoj identitet, jer su nastali od naroda koji ih okružuju. 

Srbi-Sloveni koji su na ovim prostorima živjeli u srednjem vijeku odavno ne postoje kao cjelina, kao grupa, razbijeni su od strane Osmanlija još u srednjem vijeku, a posljednji njihovi ostaci iz Srbije su u južnu Ugarsku iselili 1690. i 1739. godine, u takozvanim Velikim seobama Srba. O ovome sam nekoliko puta pisao, a to su odavno razumjeli i neki od najvećih istoričara koje su Srbi imali. 

Akademici SANU sugerišu da sadašnji Srbi nijesu potomci Srba iz doba Nemanjića: Akademik SANU Radovan Samardžić je 1990. godine, na obilježavanju 300 godina Velike seobe Srba (prenosi akademik Vladeta Jerotić), rekao:      

"Ako se nešto od bogatstva i sjaja srednjovekovne države Nemanjića i sačuvalo u prvim vekovima turske vladavine, 1690-te godine preobrazilo se to u pustoš i razvalinu: ukoliko se nije sklonio, narod je pobijen ili odveden u sužanjstvo. . . Ako se jednom narodu nekoliko puta u njegovoj istoriji zadaju ovakvi udarci, da li je on, posle svega, upravo taj narod o kome se govori, koji je planiran u genetskom jezgru istorije, kakav je mogao biti?" (Vladeta Jerotić, Vera i nacija, Beograd 2005, strane 56, 59 i 60)

2-skenderbeg

Da li su Srbi-Sloveni iz srednjeg vijeka mogli biti današnji Srbi, pita se Samardžić. Mogli su biti, ali je istorija drugačije odredila, pa tako današnji Srbi imaju malo veze sa Slovenima-Srbima iz vremena Nemanjića.

Akademik Sima Ćirković drugačije formuliše, a govori isto što i Samardžić: "Prešutna pretpostavka da Srbi, uzeti kao primjer, i u 9. i u 19. stoljeću predstavljaju dijelove iste cjeline, ima dalekosežne posljedice na povijesno mišljenje i time što postulira statičnost zbog koje se ne mogu sagledati veličina i dubina promjena koje su se dogodile tijekom vremena te koje su zahvaćale i ono za što se misli da čini ‘bit’. . . Prešutno izjednačavanje pripadnika plemena iz doba seobe Slavena s pripadnicima srpske nacije u 19. stoljeću sprečava da se sagledaju i realno procijene velike promjene s dalekosežnim posljedicama, koje su se u međuvremenu dogodile na istome prostoru. Prisjetimo se samo postanka bosanske države s posebnom organizacijom i strukturom, dinastijom i staleškim saborom, posebne verzije kršćanstva u obliku ‘Crkve bosanske’; zatim se podsjetimo na raspad i propast te države i stvaranje upravnih jedinica Osmanskoga Carstva; temeljitu promjenu vjerskih odnosa, golema pomicanja stanovništva iseljavanjem s toga prostora i doseljavanjem na taj prostor.” (Sima Ćirković, Srbi među europskim narodima, Zagreb, 2008).

Promjene su zahvatale i "bit” Srba, srž Srba, kaže Ćirković. Dakle, "bit” (srž) se promijenila, srž više nije srpska, danas jezgro (Novo)Srba nije srpsko.

Kad ovo razumijemo, da su današnji Srbi u Srbiji, useljenički zbijeg: Bugara i Makedonaca, Crnogoraca,  dalmatinskih, hercegovačkih i bosanskih Vlaha, te Cincara, Roma, Grka, rumunskih Vlaha, Albanaca... onda postaje jasno da priča (mit) o veličini, istoriji i identitetu srpskog naroda u istoriji, može da funkcioniše samo ako Srbi negiraju sve okolne narode. Dakle, ako Srbi priznaju Crnogorce kao zaseban narod i priznaju da Crnogorci nemaju srpsko porijeklo, to znači da 2 miliona stanovnika Srbije koji su porijeklom iz Crne Gore nema srpsko porijeklo, a ovo isto važi i za Cincare, Bugare i Makedonce koji su naselili jug Srbije itd. Ova srpska nacija priču os vom dugom trajanju može da gradi samo na bajkama i negiranju naroda koji je okružuju, zato što je sastavljena od tih naroda. 

Ko je bio Skenderbeg? Tako je po navici, iz DF saopšteno da je Skenderbeg bio Srbin, to je politički stav ove koalicije, njih nije briga što sama srpska istorijska nauka kaže o ovom pitanju. 

Francuski Larousse i izdavačka kuća Vuk Karadžić su 1978. objavili Novu enciklopediju. O Skenderbegu je tu navedeno: "SKENDERBEG, Đurađ Kastriot (oko 1403-1468), knez, albanski velmoža i nacionalni junak u borbi za nezavisnost protiv Turske i Mletaka. Preveden u islam kao talac turskog sultana. Pošto se oslobodio, 1443. došao u Kroju i organizovao albanske velikaše i plemena u otporu protiv zavojevača. Stekao pravo dubrovačkog građanina. Dugo godina vodio borbe protiv Turaka za nezavisnost Albanaca i stekao posebnu slavu na Zapadu, gdje je o njemu napisan veliki broj istorijskih i književnih dela." (str 1631)

U radu "Udeo srednjega veka u formiranju etničke karte Balkana" akademik SANU Sima Ćirković je napisao: "Albanci su imali kompaktnu matičnu teritoriju obeleženu etničkim imenom (Arbanon, Arbanum, Raban, Regnum Albanie, Albania), a zatim su pred kraj srednjeg veka, imali nekoliko država feudalnih gospodara. Oko njihovih vladara i ratova s Turcima Osmanlijama, najviše oko Skenderbega, Dukađina i Arijanita, obrazovala se snažna tradicija održavana i u narodu i u delima katoličkih humanističkih pisaca." (Rabotnici, vojnici, duhovnici: društva srednjovekovnog Balkana, Beograd, 1997, str 179)

Cetinjski ljetopis iz 18. vijeka većinom sadrži priču o Skenderbegu: Cetinjski ljetopis je zbirka rukopisa među kojima ima povijesti, hrisovulja, pisama i drugih dokumenata. Nastao je vjerovatno sredinom 18. vijeka i uglavnom ga je napisao Vasilije Petrović Njegoš. Veći dio Cetinjskog ljetopisa sačinjava povijest o Skenderbegu. Ta povijest o Skenderbegu je prepis, ili prepis prepisa originalne povijesti koju je objavio Marin Skadranin u Rimu 1508-1510. Evo kako profesor Božidar Šekularac, koji je rukopis Cetinjskog ljetopisa preveo na naš savremeni jezik, pojašnjava: "Vladika Vasilije je, bez sumnje, sastavljač Cetinjskog ljetopisa, odnosno najvećeg njegovog dijela. Za poglavlje Povijest o Skenderbegu Crnojeviću uzeo je prevod istorije Marina Skadranina, u slijedeće poglavlje je unio povelje Crnojevića, a zatim se ređaju Vasilijevi autorski tekstovi, raznovrsna dokumenta i prijepisi starih istorijskih spisa i ljetopisa." (Crnogorski anali ili Cetinjski ljetopis, preveo i priredio dr Božidar Šekularac, Cetinje, 1996, str 8)

A u povijesti o Skenderbegu daju se njegove riječi, ovako: "Vama je svima dobro poznato, mila moja braćo i vitezovi albanski, kako je naš pokojni otac bio porobljen od prokletoga cara Murata..." (str 46, ista knjiga)

3-spremicAkademici SANU Božić i Spremić o Skenderbegu, koji je umro kao katolik: Stefanica Crnojević - otac Ivana Crnojevića, oženio je Skenderbegovu sestru, Skenderbeg je dakle Ivanu Crnojeviću bio ujak, a Ivan Crnojević je sigurno najznačajnija ličnost crnogorske istorije, jer je prijestonicu krajem 15. vijeka iz Zetske ravnice izmjestio na Cetinje, tamo napravio dvor i manastir i novo śedište naše crkve; osnivač je političkog subjekta koji znamo kao Stara Crna Gora. Istorija nije ponijela svojim tokom Ivana Crnojevića, on je promijenio istoriju, on ju je na ovoj našoj teritoriji usmjerio u neočekivanom pravcu. O Ivanu Crnojeviću su svi Crnogorci, svi, do 1918. godine mislili da je najznačajnija ličnost u istoriji Crne Gore, možete pročitati na linku.

Godine 1970. u višetomnoj ediciji "Istorija Crne Gore", objavljena je knjiga druga "Od kraja XII do kraja XV vijeka", tom drugi "Crna Gora u doba oblasnih gospodara". Tu je akademik SANU Ivan Božić naveo: "Slično Crnojeviću činio je i njegov šurak, Đurađ Kastriot Skenderbeg, okupljajući Arbanase za borbu protiv otomanskog osvajača pod crvenom zastavom, na kojoj se nalazio dvoglavi orao crne boje. Crnojevići su se i inače od početka nalazili među bliskim Skenderbegovim saradnicima." (strane 277 i 278)

Pa na strani 221 iste knjige, Božić piše: "Vezivanje Skenderbega i ostalih arbanaskih prvaka uz napuljskog kralja Alfonsa, 1451. god..."

Sve ukazuje na to da je Skenderbeg rođen u pravoslavnoj porodici. Akademik SANU Momčilo Spemić, izuzetan poznavalac Ilirika (zapadnog Balkana) u 15. vijeku, u knjizi "Despot Đurađ Branković i njegovo doba" (Beograd, 1999), opisuje kako su se hrišćani pokrenuli na oslobođenje od Osmanlija, 1444. godine: "Dok se na Zapadu pripremao rat, antiturski pokret zahvatio je ne samo pojedina rudarska mesta u Srbiji već i mnoge balkanske krajeve. U Albaniji je još prethodne godine Arijanit Komnin poveo borbu. Koristeći upad hrišćanske vojske, Skenderbeg, poturčeni sin arbanaškog gospodara Ivana Kastriota, i srpske majke Vojislave, napustio je tursku vojsku, vratio se u rodni kraj i poveo borbu protiv svojih dojučerašnjih gospodara. Ta borba donela mu je slavu u hrišćanskom svetu, za koji je toliko bio vezan njegov otac. Ivan je naime poklonio dva sela srpskom manastiru Hilandar, od koga je otkupio pirg Sv. Đorđa, poznat kasnije na Svetoj Gori kao "arbanaški pirg". Njega je takođe zaveštao Hilandaru, kupivši adelfate, što mu je davalo pravo da se sa sinovima skloni u manastir, ako mu Turci otmu zemlju. U Hilandaru je 1431. završio njegov sin Repoš kao pravoslavni monah." (str 335)

Akademik SANU Ivan Božić je u radu "Albanija i Arbanasi u XIII, XIV i XV veku" napisao: "Među istaknutim albanskim feudalcima bilo je i katolika i pravoslavnih; za katoličanstvo su jače bili vezani oni čiji su posedi bili bliži obali i zapadnom uticaju. Ali, njihova verska orijentacija zavisila je dobrim delom od njihovog političkog opredeljenja. Kolebajući se između dva sveta, vrlo često zakrvljena, oni nisu bili verski netrpeljivi. Katolički knez Karlo Topija obnavljao je crkvu pravoslavnog manastira Šin Đon kod Elbasana. Ivan Kastriot poklonio je Hilandaru dva sela i otkupio od manastira pirg Sv. Đorđa - poznat posle toga na Gori Atonskoj kao "arbanaški pirg" - koji je posle smrti zaveštao istom manastiru. Jedan njegov sin je završio život u Hilandaru kao pravoslavni monah." (Glas CCCXXXVIII Srpske akademije nauka i umetnosti, Odeljenje istorijskih nauka, knj 3, 1983, str 88)

Pirg je toranj, kula sagrađena uz manastir za odbranu od gusara i dr. Ako su monasi srpskog manastira Hilandar, taj pirg koji je Skenderbegov otac kupio pa poslije opet predao manastiru, nazvali - "arbanaški pirg" i tako se i danas zove, ima li dileme koje je narodnosti bio Skenderbeg? 

Kao talac turskog sultana Skenderbeg je nevoljno primio islam, a pošto je otkazao poslušnost sultanu, kad se vratio u Albaniju uzeo je katoličku vjeru, bio je odan rimskom papi kao i ovaj njemu, papa mu je slao novčanu i drugu pomoć. 

4-lenka-blehova-celebicLenka Blehova Čelebić piše: "Poznato je da je Đurađ Kastriot Skenderbeg imao za ispovjednika i kapelana franjevca fra Jeronima Petrovog iz Kotora" (Lenka Blehova Čelebić, Hrišćanstvo u Boki 1200-1500, Podgorica, 2006, str 307)

Po kom osnovu je Skenderbeg Srbin? Nije jasno po kojoj osnovi neki srpski nacionalni rabotnici tvrde da je Skenderbeg bio Srbin? 

- Da li hoće da kažu da je Skenderbeg Srbin po porijeklu, da su mu preci po očevoj liniji bili Sloveni koji su prije 2000 godina živjeli oko Dnjepra? Kako mogu da dokažu da neko ko se preziva Kastriot je Sloven? Liči li vam da je Kastriot slovensko prezime? 

- Da li srpski nacionalni pregaoci hoće da kažu da je Srbin zato što je rođen u pravoslavnoj porodici? Ako je Srbin zato što je pravoslavac, priznaju li time srpski nacionalni radnici, ono što svaki Srbin  duboko (i jedino) ośeća u vezi svog nacionalnog identiteta - da je Srbin zato što pripada Srpskoj crkvi. Priznaju li time srpski nacionalisti da Srbe ne veže zajedničko porijeklo, već da su samo jedna velika vjerska grupa koja se proglasila za naciju? 

- Ako srpski nacionalisti Skenderbega proglašavaju Srbinom zato što mu je majka bila Slovenka-Srpkinja Vojislava, hoće li priznati da je Novak Đoković Hrvat jer mu je majka Dijana vjerodostojna Hrvatica, rođena od oca Zdenka Žagara i majke Elizabete? Ako ga zbog majčinog porijekla pribrajaju u Srbe hoće li početi da Iva Andrića označavaju kao Hrvata jer je rođen od katolkinje Katarine (i oca Antuna), a u mladosti se deklarisao kao Hrvat? Ako je Skenderbeg Srbin zbog majke Vojislave, onda su Nemanjići bugarska dinastija! Jer, Dušana Nemanjića nije rodila Srpkinja, već Bugarka Teodora Smilec, kao što ni Dušanovog oca Stefana Dečanskog nije rodila Srpkinja, već takođe Bugarka - Ana Terter, kao što ni Dušanova žena Jelena, majka njegovog sina i prestolonasljednika Uroša, nije bila Srpkinja, već opet Bugarka - sestra bugarskog cara Ivana Aleksandra. 

Dakle, priča da je Skenderbeg Srbin nema ozbiljno utemeljenje, ponavljam, srpski šovinisti moraju da negiraju okolne narode, jer su potekli od njih, na primjer Karađorđev đed je bio katolički Albanac, to śedoče dokumenta stara preko 200 godina, možete ih pogledati u tekstu "Mit je da je Karađorđe Petrović bio porijeklom iz Vasojevića".

Skenderbeg nije srpski, već u potpunosti albanski nacionalni junak, borio se protiv Turaka na teritoriji današnje Albanije, u toj borbi za slobodu je predvodio velikom većinom Albance, a među njegovim ratnicima bilo je sigurno i onih koji nijesu bili Albanci. Da je bio Srbin, on bi sa svojom vojskom ušao na Kosovo i prikupio znatne srpske snage te bi dalje pokušavao da oslobodi Srbiju, a ne samo da brani Albaniju (no dobro sad će srpski nacionalfantazeri da kažu - "borio se za srpsku Albaniju"). 

U Cetinjskom ljetopisu koji je napisao vladika Vasilije Petrović Njegoš prije skoro 300 godina, Skenderbeg je prikazan kao vođa Albanaca. 

Skenderbeg je bio katolik, a prvi Srbi katolici pojavili su se tek u 19. vijeku, možete pročitati na linku

Evo već preko 500 godina 99% istoričara i pisaca ga tretiraju kao Albanca, a među njima i svi najznačajniji srpski istoričari koji su se bavili i bave se balkanskim srednjim vijekom.

Srpski monasi na Hilandaru su Skenderbega još prije mnogo vjekova prepoznali kao Albanca jer pirg koji je njegov otac poklonio manastiru Hilanadar zovu "arbanaški pirg". 

5-ivan-bozicSkenderbeg je velika istorijska ličnost: U pomenutom radu iz 1983. godine "Albanija i Arbanasi u XIII, XIV i XV veku" Ivan Božić o Skenderbegu rezimira: "Skenderbeg se neumorno spremao za dalje akcije, ali se naglo razboleo i umro u Lješu 17. januara 1468. godine. Njegovoj udovici i sinu ponudio je napuljski kralj Ferante sklonište u svojoj kraljevini, što su oni i prihvatili. Tako je završio svoj životni put veliki borac, čije je ime slavljeno još za njegovog života, a čiju je uspomenu još više okitila legenda. Đurađ Skenderbeg je bio u prvom redu ratnik izuzetnih sposobnosti koji je uvek uspevao da neprijatelju nametne svoj ratni plan. Mada je ponekad, kada je to bilo potrebno, morao da popušta i da svoj stav usklađuje sa opštim prilikama, on je uporno i dosledno ulagao sve snage, i svoje lične i samog naroda, da suzbije turski pritisak na albansko tle. On sam nije mogao da tursku vlast konačno otkloni, ali je herojskim dugogodišnjim otporom zadržao za izvesno vreme širenje Osmanlija i odložio njihov pobedonosni juriš na zapadni svet." (str 82 i 83)

Svi znamo da su Osmanlije bacile sve balkanske narode da vjekovima čame u tami primitivizma, zaostalosti i zaglupljenosti, a Osmanlija su se davno odrekli i sami Turci, to jest odrekao ih se Kemal paša Ataturk i odbacio njihov poredak i njihov svjetonazor. Skenderbeg je albanski nacionalni junak, ali njega moraju poštovati svi balkanski narodi jer se preko 20 godina junački sa svojim skromnim snagama odupirao primitivnim i divljačkim Osmanlijama, bio im je kost u grlu

Da nije Skenderbeg bio brana Turcima prema Zeti da li bi Zeta ranije pala pod Turke, da li bi uopšte Crnojevići uspostavili moć koju su imali, da li bi uopšte izašli na istorijsku pozornicu? Tek poslije Skenderbegove smrti pali su Skadar i Žabljak Crnojevića - Ivanova prijestonica. 

Skender je bio rođak, saveznik i prijatelj sa Crnojevićima, Skenderbeg ima ulicu u Beogradu, trebao bi da je dobije i u Podgorici. 

 

Komentari: 107

Pyrgos

08. 08. 2018 - 00:11

I zvanični sajt manastira Hilandar ima priču o "arbanaškom pirgu". Pročitajte: http://www.hilandar.info/strana_sr.php?strana_id=104
Pyrgos

08. 08. 2018 - 00:11

I zvanični sajt manastira Hilandar ima priču o "arbanaškom pirgu". Pročitajte: http://www.hilandar.info/strana_sr.php?strana_id=104
Basibozuk, Bagra i Brabonjci!

08. 08. 2018 - 00:22

Pokradose Velje Srbski basibozuk, bagra i brabonjci sve nacionalne junake okolnim narodima! Cudo jedno, ne mogu oni bez lazi i kradje! Normalni Srbi se stide te stoke, ali im se nista jos ne moze.
@

08. 08. 2018 - 12:29

i ja prijatelju da sam bez idje icega i ja bih krao da opstanem.Srbi za razliku od nas imaju SPOMENIK NEZNANOM JUNAKU IZ NE ZNA SE KOJEGA RATA I KOJE BORBE I KOJI JE VJEROVATNO UMRO PRIRODNOM SMCU OD STAROSTI AKO GA NIJE GROM UBIO.CUDAN JE TO NAROD TI SRBI.
pokažite mi

08. 08. 2018 - 16:12

genarala koji može da pobedi Srbe i ja ću podnijeti ostavku!!!!riječi generala Poćoreka.K a što vidiš nijesu Srbi plašljivi ka ti a nijesu ni toliko neobrazovani ka tisato rugobo slušaj i pamti mamu ti seljačku,,ein unbekanter serbischer soldat-nepoznati Srpski vojnik,,N a tom mjestu su Njemački vojnici sahranili Srpskog vojnika koji je sam čuvao položaj i morali su granatom da ga raznesu jer drugačije nijesu uspjeli.Zato majmune prvo se obavjesti pa onda napiši
@ pokazite mi

08. 08. 2018 - 17:57

500 god
Ajesi lu čuo za majora

08. 08. 2018 - 20:12

Gavrilovića ,,Sokoli junaci naši životi više ne postoje.......I još jedan podatak za tvoju praznu tikvu Podgorica je duže bila pod Turskom vlašću no Biograd 1474do 1878 a Biograd1521 do1867pa ti uzmi digitron i izračunaj!!!!!
Krsto

08. 08. 2018 - 21:54

Evo ja sam izračunao: Biograd - oko 220 godina pod Avarima, 240 pod Bugarima, 230 pod Mađarima i 320 pod Turcima, što je više od 1000 godina turko-mongolske vladavine ukupno. Do 1867. serbski bio samo oko 20 godina kada je pozajmljen od Mađara. Jel si zadovoljan ?
đokokoko

09. 08. 2018 - 16:41

Još budi fer pa kaži da si računao od postanka svijeta...jer Podgorica je još manje bila pod našom vlašću Cetinje ne smijem ni da pomislim!!!!
@

08. 08. 2018 - 22:59

General Gavrilovic.Nikad cuo.Biograd na moru nije bio pod turskom.Hrvaqti su to ne daju se oni tako lako.
GRADJANSKI

09. 08. 2018 - 00:14

U serbskoj stampi sam damno procita - da je od dolaska Karadjordjevica na vlast 1903. pa do Prvoga balkanskoga rata 1912. u Srbiji prijavljeno oko 8000 (slovima: osam'iljada) silovanja od strane Turakah! Mozes mislit koliko ih je bilo neprijavljenija - ka sto mozes mislit koliko je, tokom 500 (slovima: petsto) godinah legalnog "konacenja" sa Serbkinjama tokom prve bracne noci - rodjeno malih Turakah?!? Ajd - kontaj koliko ih je danas po Srbiji kojizi ima(j)u tursku krv ... - i sabiraj!
očigledno

09. 08. 2018 - 16:31

Cijelu Srbiju da skupiš ima manje Turske krvi od Tebe!!!!!!!
niko te ne može prestić

08. 08. 2018 - 16:03

po krađi i kriminalu te niko ne može prestić ,slabi su oni za tebe!!!!!!
DAAAAAAA

09. 08. 2018 - 17:11

Kda su u Zgrebačkom književnom kutku pitali Mešu Selimovića,,Zašto se vi Mehmede Selimoviću osjećete Srbinom ? Njegov staloženi odgovor koji je uslijedio bez razmišljanja utišao je cijelu salu: "Do 1941. sam se osjećao Srbinom, a nisam se pitao zašto. Od 1941. znam zašto sam to . PA TI RAZMISLI AKO IMAŠ SA ČIM
Anonimus

08. 08. 2018 - 00:40

Bio je crnogorac, kao i svaki drugi najveci Srbin. Kao i svaki drugi neobrazovani i nepismeni judi, za covjeka iz Srbije kazu Srbin, a ne srbijanac. Volio bih da dodje taj dan kad ce ljudi konacno prihvatiti da su Srbi i da ljude iz Srbije oslovljaju sa srbijanac. A sto se tice bas tih srbijanaca, vecina bas i krizira sa srpskim identitetom. Izmijesani sa svim stranama. Najveci Srbi kroz vijekove bili su crnogorci. Onaj termin "Velika Srbija" po meni je jedna obicna cetnicka farsa. A po stvarnom porijeklu ljudi trebalo bi da se zove "Velika Crna Gora", za koju naravno nisam. Svak je na svome vijekovima!
doko

08. 08. 2018 - 01:45

kakv ste vi portal reciomo cinjenice 1963 hrvatski jezik postaje knjizevni 1967 makedonsku izdvajaju iz srpske pravi se crnogorska i kosovska pravoslavna samo mi objasnite na ciju je to stetu ako ne na srba posto velite da srbi otimaju od okolnih naroda da ne pominjemo sva strdanja pod ndh koju izgleda vise volite no crnu goru oce li vas te zrtve i zrtve iz lore ili murina progoniti u sudnjem casu kad budete vrcali novce djavolu
Odza Veilji

08. 08. 2018 - 14:15

Da nisi nesto preskocio ? recimo novosadsku konferenciju iz 61 kada se gase CG jezik ali vam to Hrvati tada nsiu dozvolili , pa smo ucili za nas sa ove strane srbsko-hrvatski i u zagradama (hrvatsko-srpski jezik) dok je kod njih bilo obratno ....
Boban Bg

08. 08. 2018 - 17:43

Baš od 1963. hrvatski postaje književni jezik? Da nijesi promašio vijek? A kad je srpski postao književni i od kog jezika je preuzeo sve? Slabo ti je to znanje. Vi čiitate propagandu i onda je navodite kao argumente. Da nijesi možda pročitao kako je Vuk De Somilijeru otpisao kako "crnogorski jezik nema veze sa grčkim", da bi neđe u isto vrijeme pisao Jerneju Kopitaru iz CG kako je "našao neke riječi za srpki jezik". A što se Crkve tiče stvarno treba biti debil pa previdjeti toliko dokumenata koji govore da je CPC "potpuno nezavisna od drugih crkava". Dovoljno je samo da koristiš gugl brauzer
sto posto

08. 08. 2018 - 20:16

i Neće da priznaju počast koju nam je kralj Aleksandar učinio osnivanjem ZETSKE BANOVINE...NAJVEĆA CRNA GORA U SVOJOJ ISTORIJI
Objektivni

09. 08. 2018 - 00:03

Doko . Oce li te progoniti Srebrenica i djeca iz hladnjacu iz Dunava i djeca pobijena snajperima u Sarajevu, u sudjem casu kad se budete spremali za deveti krug ... Dokoooooo , misli o tome Dokooooo ....
đokokoko

09. 08. 2018 - 16:36

A oće li tebe progoniti plač žena i đece te ih poklaše naši u Sandžaku.vele da su se zbog toga toliko smučili ostaloj vojsci i da ih nijesu Srbijanski oficiri upozorili ko zna da li bi ičega ostalo tamo..ili kako veli Đilas davanje đeci kap krvi na kocko šećera da se naviknu na nečesne rabote e moj čoče!!!!!!
Profesionalac

08. 08. 2018 - 05:12

Postovani g. Cosovicu, Vi, generalno u Vasim tekstovima, iz Vase perspektive, pojasnjavate vec objasnjane stvari i one su jasne svima koji su citali (jako autoritativnu) literaturu koju navodite. Doduse, kada se u javnom i politickom diskursu nadju neke problematicne konstrukcije (da ne kazem budalastine), nije na odmet podsjetiti sta su o tome pisali ideoloski neopterrceni profesionalci, cesto najveci istoricari sa nasih prostora. Kada obradjujete srednji vijek, najradije se pozivate na Simu Cirkovica. Sima je svoj radni vijek proveo u Beogradu, posvetio je zivot istorijakoj nauci, svoje ideje ucinio je dostupnim studentima, kolegama, siroj javnosti...
sto posto

08. 08. 2018 - 06:00

Da i on je kao i Ćosović išao u komitet po mišljenje.On je najveći pregaoc komunističkog režima od istoričara.To cio Biograd zna ,mislim kulturna javnost on je zarad nagrade i priznanja mogao da napiše sve što političari kažu.A Ćosoviću poručujem Srbi će preživjeti tebe ali neznam hoćeš li ti njih
Boban Bg

08. 08. 2018 - 17:49

Sima Ćirković u svjetskoj literaturi važi kao najeminentniji srpski istoričar. A ti udri po Jovanu Deretiču i A. Rakoviću kojima je i servis za ručavanje srpska tradicuja jer počinje sa ser(vis).. Vi istoričare dijelite na one koji pišu ono što vam se sviđa i one druge kojima dajete svakave epitete.
sto posto

08. 08. 2018 - 20:24

DA ZATO JE IMAO DIREKTAN TELEFON SA DRŽAVNOM BEZBJEDNOŠĆU..KOLIKO JE PROFESORA TO IMALO??????
Profesionalac

08. 08. 2018 - 05:30

...Srbija ima Simu, ima i citavu plejadu profesionalnih istoricara i naucnika drustveno-humanisticke orijentacije koji su razbijali nacionalne mitove. Zakljucak: tacno je da Srbi u 9. i 19. vijeku nijesu isto; tacno je da srpstvo u Crnoj Gori nije ukorijenjeno ni prinlizno onome sto dio javnosti vjeruje i tacno je da ta iskrivljena vjerovanja znacajnog maha uzimaju sa dimastijom Petrovic itd. Medjutim, ja bih volio da sa istom akademskom doslijednoscu i strascu analozirate jamo problematicne konstrukcije koje vladaju u savremenoj Crnoj Gori
Milan Šufflay,

08. 08. 2018 - 07:28

hrvatski nacionalista mađarskog porijekla, albanolog svjetskog glasa kojeg su 1931 zbog političkog rada ubili srpski nacionalisti, tvrdio je da je Skenderbeg Grk, a albanci su Šufflay-a 2003 posmrtno odlikovali najvišim odlikovanjem. Ubice su iz njegovog stana ukrale treći tom Codex albanicus-a koji je bio pripremio. Đorđe Arijaniti Komnen, koji se pominje, predvodio je borbu protiv Turaka prije Skenderbega (imao istu njegovu ulogu), i bio ništa manji junak od njega - bio je porijeklom Grk. Dukađini, pominju se u tekstu, francuskog su porijekla. Albanski istoričar Aridan Klosi je prošle godine na TV-u saopštio da je Skenderbeg Srbin. Albanski istoričari svojataju Balšiće i Crnojeviće, kažu, to su naše a ne vaše (crnogorske) dinastije. Nevjerovatno, svi oko nas otimaju naše crnogorsko, samo nas ne interesuje ono što je naše.
Crnogorac iz Vrake

08. 08. 2018 - 10:03

Moramo da budemo tolerantni prema stvarima i dogadjajima o kojima ne znamo pravu istinu.A velika je istina da se danasnja CG odrice se svega materijalnog,duhovnog kao i naseg ljudstva koji danas zive u sastav Albanije.VRAKA I SKADAR JE KOLIJEVKA CRNOGORSKE DRZAVNOSTI I DUHOVNOSTI.Postavljam logicno pitanje dje smo mi bili prije bijega u Crne Planine.A o tome svjedoce Manastiri u Skadru i Ljesu.Ti Manastiri i sami albanci kazu po vjerovanju u narodu da su crnogorski,ali nase ljude u Vlasti i uopste ne zanima 9
Станислав

08. 08. 2018 - 10:09

U Albaniji je još prethodne godine Arijanit Komnin poveo borbu. https://en.wikipedia.org/wiki/Gjergj_Arianiti#Name He calls himself "Komninovic" in a letter to the king of Naples.[6] His name appears in Slavic form as "Golem Arianit Komnenovic" (Golemi Arenit Cominovich Дакле,могу да га називају и Кинезом,али сам се потписивао и то не Србима но Напуљцима као Комнивновић ГОЛЕМИ.
GOLEMI

08. 08. 2018 - 12:10

Napisa li neđe da je srbin???
Станислав

09. 08. 2018 - 11:39

Napisa li neđe da je srbin??? НЕ Големи КомниноВИЋ свуда пише да је етнички Албанац,поријеклом Илир!
GOLEMI

08. 08. 2018 - 12:10

Napisa li neđe da je srbin???
Boban Bg

08. 08. 2018 - 17:53

Ma to se podrazumjeva. Svi su Srbi i sve je srpsko!
Jasno kao dan

08. 08. 2018 - 07:57

Sve je jasno-Skenderbeg je albanski nacionalni junak,jer je predvodio Albance u ratu,ali je po nacionalnosti bio Srbin.Isto kao što je Vaso Brajović Mavrovunitis bio grčki nacionalni heroj,a po porijeklu bio Bjelopavlić.
Ovom jasno kao dan

08. 08. 2018 - 21:13

ŠTo nesrece Crnogorac no porijeklom iz Bjelopavlica...velikosrbine, ako je kako kažeš Skenderbeg Grk pa logicno je da je Vaso Crnogorac....Skenderbeg je čisti Albanac možete samo da svirate diple....koji je imao bliske veze sa Crnojevicima....
Ljeskopoljski kapetan

08. 08. 2018 - 08:17

"Skenderbeg ima ulicu u Beogradu, trebao bi da je dobije i u Podgorici." :))) Zorzi Castrioti vecini poznat ka´ Gjergj/ George/ Djuradj/ Djordje je bio JANICAR/ POTURICA/ POTURCNJAK !!! Sultan ga je podigao, skolovao i bio mu je prva sablja njegovog carstva! Koliko je bio odan Sultanu il´ obozavan od Sultana koji je bio spreman da ga cak proizvede za svoga sina (!) i predonaslednika prestola (!), sve zbori svim gresnim pacenicima bez obzira s koje bande gledajuci, smatrali ga Albancem il´ Srbinom a on licno kad zbori o svojoj pripadnosti, zborio je "MI EPIRCI" !
Vlasniku Analitike, kome drugo

08. 08. 2018 - 08:25

Čim se pojavi tekst Ćosovića kriterijumi za objavljivanje komentara su poremećeni. Da li je on tada administrator? Ništa se ne objavljuje što nije u skladu s njegovom pričom, a što je argumentovano, i što je najinteresantnije, nije protivno crnogorstvu.
RAŠO

08. 08. 2018 - 08:43

Ima li i jedne poznate ličnosti da Srbi nijesu rekli da je njihova ili poreklom njihova, A što je najgore oni sami ne znaju od koga potiču. Nećete naći niđje u Srbiji osobu koja zna svoj rodoslov dalje od trećeg koljena, pa čak i ovi koji su kako oni kažu poreklom iz Crne Gore ne znaju ko im je prađed. Znaju samo da im je neko rekao da im je pradeda iz Crne Gore, ali dalje od toga ništa, ni koje ni štoje. TOLIKO O TOM VELIKOM I PONOSNOM NARODU.
Nenad

08. 08. 2018 - 09:04

Ćosoviću, današnji Srbi imaju svakako više veze sa srednjovekovnim Srbima nego današnji Crnogorci sa Dukljanima i stanovnicima Zete. Sve što si rekao za Srbe važi i za Crnogorce. Pa zar sami ne tvrdite da je Stefan Nemanja porušio celu Duklju? Kako onda vi možete biti potomci tih istih Dukljana? Zar se niste odseljavali iz Crne Gore oduvek do dana današnjeg? Jedva su vam namakli 7,5 posto slovenskih gena tek da imate na šta da se "vadite".
7,5%

08. 08. 2018 - 09:52

Tih 7,5% je dokaz da smo porijeklom Dukljani a ne Sloveni. Dobro si to zapazio, bravo.
Nenad

08. 08. 2018 - 10:38

Ne znaš bote ni sam šta si rekao.
Krsto

08. 08. 2018 - 14:42

Hahaha, o čemu ti Servine ? Ne možete tri koljena unazad nabrojat a hoćete do Nemanjića. Naša plemena se spominju u dokumentima XIII, XIV, XV vijeka, đe su tada bila, tu su i danas. Mi smo 90% potomci Dukljana/Zećana.
Nenad

09. 08. 2018 - 09:17

Objasnio bih ja tebi neznalico jedna zadojena ali mi administrator ne objavljuje odgovore.
NEnade Grijesis

08. 08. 2018 - 21:18

upravo Dukljani imaju itekako veze sa danasnjim Crnogorcima, jer mi nijesmo doseljavali kao Srbi....razne seobe Srba....vec smo se stalno borili da ocuvamo svoju slobodu...i nijedan narod na Balkanu se ne moze upoređivati sa Crnogorcima.....sabili smo se pod Lovcenom i ostala Brda i orili dok se nijesmo izborili, ali nas okupira prijatelj 1918.g, za koga smo krv prolivali da ih spasimo a oni nama noz u leđa, sramno..
Nenad

09. 08. 2018 - 10:32

Šta razne seobe... O čemu ti pričaš? Niste se doselili na Balkan sa ostalim Slovenima - to znači da ste Albanci. Ako se jeste doselili kao i ostali Sloveni kako to da vas nema ni 8 posto Slovena - znači odselili se ili izumrli. Ne znam kakve veze ima 1918-ta sa tim.
Gost

08. 08. 2018 - 09:07

Kao i svaki tekst ovog kvazi-istoričara i kvazi-intelektualca na ovom portalu i ovaj odiše mržnjom prema Srbima. To je taj antifašizam na koji se dukljani zdušno pozivaju. Sekula je barem bio iskren.
On vam je

08. 08. 2018 - 12:27

utuk na utuk. Ovakvi su bili vaši istoričari stotinama godina unazad, ali to do vas nikako ne dopire. I mi konja za trku imamo.
Objektivni

09. 08. 2018 - 00:15

Gost .pa ovo sto objavljuje Ćosovic nije pisao on , ni Crnogorci . Ovo su pisali najveći i najbolji srpski istoricari . I najbolji poznavaoci te teme . Sto ti je kriv Ćosovoć ? Zato sto prenosi ono sto je najbolja srpska istorijska nauka napisala . Žali se njima . Ostavi nas na miru .
Nenad

09. 08. 2018 - 09:15

Ne to nije tačno, to je samo manipulacija sa takvima kao što si ti koji nisu čitali ništa. Nijedan istorijski izvor ne navodi koliko se Srba selilo a pogotovo ne navodi da su se svi odselili kako to ovde potura Sekulin sledbenik.
Ratko Pobrezje

08. 08. 2018 - 09:16

Redakcijo, kao redovni citalac moram da vas pitam da li je moguce da umjesto dokazanih autoriteta dajete prostor raznim avanturistima, tipa ovog Cosovica i onog Cukica. Odista neshvatljivi. Pozdrav.
Ljeskopoljski kapetan

08. 08. 2018 - 09:46

Poturceni Gjergj/ Djurad, janicar Skenderbeg koliko je bio odan svom Sultanu ukazuje i na date razne povlastice sto mu je dato: nenabrajci sve razne osmansko-turske vojne cine kako se petrio u hirarhiji rad njegovih zasluga, dobio je i ogromne povrsine posjeda u Turskoj, Bugarskoj i srz svega povratak posjeda ocevine/ djedovine koji mu je licno Sultan obecao = ZNACI U PITANJU JE BIO EGO = LICNI INTERESI - a ne kakva izmisljena u smislu kako bi to neki predstavili u istini a ne istina narodna oslobodilacka pobuna i drnge danje !
Pero

08. 08. 2018 - 09:50

Ovo je tolika sprdnja od teksta da je suvišno komentarisati :) Pa njegov otac je bio Jovan, što autor namjerno izostavlja. A valjalo bi da kaže i kako su mu se zvala braća. Ali mu ne odgovara jer su i oni Srbi - Staniša, Repoš.
Станислав

08. 08. 2018 - 09:55

Горан Шарић: а као главног националног хероја преузели су српског кнеза Ђурађа Кастриотића Скендербега, поријеклом из српске породице Бранковића. Скендербегови родитељи нису се звали Рамуш и Љуљета, него Јован и Војислава.+U Albaniji je još prethodne godine Arijanit Komnin poveo borbu. https://en.wikipedia.org/wiki/Gjergj_Arianiti#Name He calls himself "Komninovic" in a letter to the king of Naples.[6] His name appears in Slavic form as "Golem Arianit Komnenovic" (Golemi Arenit Cominovich + Арбанаси су од Сарби,јер Луцић пише за Александар Великог Aleksandar, ki bi od Sarbljih kralj. Прије Немањића су покатоличавани многи па самим тим и шиптаризовани. arbanaški pirg" i tako se i danas zove, ima li dileme koje je narodnosti bio Skenderbeg? дакле,има! јер народност је свакако србска скоро свог племства Арбаније.Петар Богдани који је на 100 лека сам пише да је Србин од Љутице Богдана.
Stanislave,

08. 08. 2018 - 10:41

kao i svaki Servijaner napišeš dvije istinite i stodvije neistinite. Srednjovjekovno plemstvo s teritorije koja danas pripada Albaniji bilo je stranog, prvjenstveno francuskog i italijanskog porijekla. Ima ih i grčkog, vlaškog pa i srpskog porijekla. Nijesu relevantne familije kao što su Dukađini, Topije, Toko, Ačajuoli, Zakarije, Musakije, Arijaniti, Matarango... bili Srbi. Uzalud su im tvoji prethodnici dodavali (v)ić.
Станислав

08. 08. 2018 - 10:56

Ти се не потписујеш именом а ја ипак вјерујем арбанологу Каплану Буровићу из Улциња који је спознао своје србско поријекло као и србско поријекло већине тзв Албанаца данашњих. Они са КИМ су готово сви србског поријекла,а исто и они из сјеверне Арбаније. Дукађин је Дукља,али су преко Млечана,РКЦ и ислама шиптаризовани. Балшићи који се позивају да су од Немањића су држали и Београд данас Берат у којем је и данас једно насеље Горица. На југу Албаније је Саранда са ријеком Бистрицом... Мјестоними доказују који је ту народ аутохтон!
Stanislava,

08. 08. 2018 - 12:41

evo da se potpišem. Balšići se ne pozivaju da su od Nemanjića, nego je Đurađ II Stracimirović u povelji samo konstatovao da je po ženskoj liniji od Nemanjića ("praroditel"). Rodonačelnik Balšića je bio oženjen neznankom od Nemanjića, a srpski istoričari to minimizuju kao da je u pitanju neka nesretnica. Duc d' Anguin, od njega su Dukađini, a za tebe, Burovića i slične on je Dukađinović. Tramp će cam biti Trampović, Putin - Putinović, Merkel - Merkelović. Zato ostaste i bez toga što ste imali.
Станислав

09. 08. 2018 - 11:45

линк Миклошићеве књиге ,на 203.стр је то: https://archive.org/stream/monumentaserbic00miklgoog#page/n222/mode/2up ДАКЛЕ, БАЛШИЋИ СУ СЕ САМИ ДЕКЛАРИСАЛИ КАО СРБИ КАО И ЦРНОЈЕВИЋИ. МОЛИТВАМА И МОЉЕЊИМА СВ МОЈИХ ПРАРОДИТЕЉА СИМЕОНА..И САВЕ.. нигдје не каже по женској линији,то си ти измислио! дакле по Балшићима прародитељи су им Немањићи и тиме се поносе! Имаш то и код Шекуларца: https://www.scribd.com/doc/305907206/Bo%C5%BEidar-%C5%A0ekularac-Dukljansko-Zetske-povelje 173 стр.
Citaoc

09. 08. 2018 - 20:54

E onda smo ga mi ugasili..lovcen,durmitir,visitor,romanija,stari vlah...nisu slovenskog porijekla. A i beograd je germanskog...
danilo s.

11. 08. 2018 - 08:43

Stanislave, Kako ste krenuli ispašće da je car Dušan ujedinio sve "srbe " Bačkana?. Kako vas nije stid da javno izlažete vaše neznanje i malicioznost? Skenderbeg je bio i ostao Albanski junak - posljednji borac na Balkanu protiv Turaka. Ostvaite se lažnih beogradskih istorija. Pokušajte da potražite prave informacije na web-u
Станислав

11. 08. 2018 - 11:53

И Балевић је Албанац-Братоножић, али тада Албанац нема данашње национално значење. https://www.rastko.rs/filosofija/jbalevic/bbalevic-religija.html И мајка Анеглина је Албанка тј Србкиња из Албаније јер јој је тата Славеносрбин Ђорђе ГОЛЕМИ Комниновић и није Шиптарка као ни мајка Тереза...и многи други,АУ је формирала шиптарску нацију у скорије вријеме.
Станислав

08. 08. 2018 - 10:00

Skenderbeg je bio katolik, a prvi Srbi katolici pojavili su se tek u 19. vijeku, možete pročitati na linku. + Па сами албански историчари на алб.тв сам видјео да говоре о Скендербегу као Србину,и ту нема ништа спорно. А Немања је био Србин католик по рођењу а то је прије 19.в. Дубровчанин Србин католик Анселмо Бандуриј пише да је језик Конављана србски, када је преводио Порфирогенита који је ту написао славенсјки,а овај превео са србски..а и Сава Петровић пише Дубровчанима коа Србин Србима,србског господи на србском језику,прије 19.в. И Тоља и Сњежана Кордић признају да је народни језик Дубровчана буио србски али су га Млечани законом забрањивали у службеној употреби. Нешто као сада у ЦГ што папа забрањује преко својих политичара.
Dokazano

08. 08. 2018 - 12:45

Prvo su nastale amebe a onda Srbi. Gorile su prvo govorile srpski a onda su im lavovi zabranili.
Boban Bg

08. 08. 2018 - 18:15

Dakle djelo Tolje o Srbima katolicima je moguće skinuti sa interneta. Skinitega i vidite kako falsifikuju sve. Ovo što Stanislav (mnogo s....š Stanislave) nema veze sa mozgom a ne sa onim što piše Tolja. Tolja piše o jednom istorijskom trenutku kada je u Dubrovačkoj republici bio zanos sa južnoslovenskom državom pa su se neki Dubročnai počeli nazivati Srbima katolicima , a vrlo rijetki nazivali i svoj jezik srpski.Još jednom, radi se o trenutku, a ne o istorijskom trajanju. Ko ne vjeruje neka pročita Tolju.
Stanislav

08. 08. 2018 - 21:05

Tolja navodi podatak da je Dubrovnik vlada svoj jezik zvala srbskim daleko prije19.v.a istina on srbikatolički pokret tako tumači kao averziju prema AU.ipak,ono što nije naveo je da su Dubrovčani.Srbi odvajkada.farlati ih tako vidi na osnovu dokumenata sam osnivač je Pavlimir,kralj Srba. Snježana Kordić jezikoslovka piše da su od15.v.dubr svoj jezik zvali srbskim u bezbroj dokumenata.dakle narodno Srbi.tako ih vidi i Sava Petrović prije ikakve austrijske okupacije.
Crnogorac iz Vrake

09. 08. 2018 - 10:23

Skenderbeg je rodjen kao pravoslavac,i ozenio sa sa kcerkom Djordja Arianita 1451 godinu u pravoslavnome Manastiru Ardenica koji i dan danas postoji.Tek kada se zblizio sa kraljom Napulja Alfonsom primio i katolicanstvo.Brat Djordja Arianita zove se Vladan ozenio sestru Skenderbega.Njegov datum rodjenja po njegovim nasljednicima je Februar,Kada se pisala alb istorija pocetkom 20 vijeka Fan Noli pravoslavni pop i preds, Vlade Alb 1924 god sporazumno su odredili datum 6 Maja na dan Svetog Djordja da bude njegov datum rodjenja.U severnoj Albaniji ne postoji pravoslavac a da se zove Djerdj(Gjergj).Sustina svega je da nasi ljudi ne znaju uopste istoriju komsija,a nasi ljudi koji je znaju nijesu podobni za Cg iz samo njima znanih razloga.
Ljeskopoljski kapetan

08. 08. 2018 - 10:02

Zasto je Skenderbeg pri pozivu u pomoc ustanka protiv Osmanlija odbijo svojeg rodjaka Djordja Arijanita Komnina, Andriju Topiju i sve ostale vladare medju Skadra i Valone??? = ZATO STO JE BIO POTURICA, JANICAR I VEOMA ODAN SULTANU !!! Nije li za tugu bice za smijeh da se takvome liku, a bilo s arbanaske il´ srpske jamce za nekim sto je bio sve nasuprotno kako ga uzdizu podijaciji mu spomenik a ratovao je protiv hriscanske zemlje i ubijo na hiljade i hiljade hriscana u Sultanovo ime, pa sad vi vidjite GRESNICI kojima je tudje milije od svojega !
Šogo

08. 08. 2018 - 11:30

Ajde Lješkopoljac, ne laži, ne izmišljaj istoriju koja ne postoji,.
Crnogorac iz Vrake

08. 08. 2018 - 13:34

Pitanje za Gosp.Cosovica. Objavite Turski defter za Skadarski Sandzak iz 1485 godine albanski prevod iz 1974 Selami Pulahu.Preveden je na nas jezik.Isto tako objavite original Turski defter ali arapsko pismo i vidite da je Pulahu albanizirao imena ljudi.Istina u njegov prevod on sam to priznaje.Sustina je u tome da vidimo od 168 porodica koja su zivjela u danasnjem ostrosu i Krajini nema nijednog albanca nego svi sloveni.U Skadar ostali 33 porodice svi su Zecani ili sloveni.Pogledajmo severnu Albaniju Danasnja TRopoja je Trijepolje i sva sela oko cisti sloveni (danasnja Demokratska partija Sali Berise).Klimenti pogledajte kako se zovu sela i imena ljudi.Konacno objasni mi sta znaci NASKI I ARBANASKI. Pozdrav
Станислав

08. 08. 2018 - 10:11

Сима Ћирковић је био класични комунистички историчар који је све србско гледао да негира да би опстао са титулама...тј да се додоври Титу и његовог србождерној политици.
Ahaa,

08. 08. 2018 - 12:50

vjerovaćemo Bećkoviću.
miloandrov

08. 08. 2018 - 13:02

Pa to svi istoričari znaju .On je bio član svih partijskih komisija ,za prijem ,za nagrađivanje ,za kažnjavanje ,za dodjelu stanova ,pouzdan partijski kadar.Kao što sam rekao i znali su a i mnogi su i osjetili
Boban Bg

08. 08. 2018 - 18:21

Što ćemo sa njegovom svjetskom reputacijom i ugledom.Našli se crvi da govore o značajnim naučnicima. Ne sviđa vam se što je pisao? Greote! Pređite na Draganu Mirković iCakanu, kod njih možete da naručujute što će da vam pjevaju.
Stanislav

08. 08. 2018 - 21:07

I Ahtisaari je dobio Nobela za mir a Tesla nije u nauci...dakle svjetska propaganda nas ne zanima kao ni lokalna.
Siniša

08. 08. 2018 - 10:12

Koja gomila gluposti i neistina,u prvoj četvrtini teksta,dalje nijesam čitao.U vrijeme Skenderbega nije bilo nacija, bio je hrišćanin.
Ljeskopoljski kapetan

08. 08. 2018 - 17:22

Skanderbeg po Otomansko-Turski = اسکندر بگ‎ = İskender Bey = JEL´ TI TO HRISCANSKO IME ??? ANU DE DA AKO GA PRONADJES U HRISCANSKOM IMENIKU :)))))
Ljeskopoljski kapetan

08. 08. 2018 - 10:13

Sto godj taj lik Katstriot bio u korijenu … a zecanin, rasanin uopste sloven, arbanas, cincar il´ vlah, grk, bugarinposto ga svi prisvajaju na sve bande … toga lika VISE GA NIJE BILO OD ONE URE KADA SE POTURCIO = ISTO KA´ JEDAN DRUGI ISTOIMENI LIK SKENDER, BIVSI POTURCENI STANISA STANKO CRNOJEVIC OMRAZENI MEDJU MOJIM STARIM CRNOGORCIMA !!!
Asanović

08. 08. 2018 - 12:48

Ali zato voliš Ahmed pašu Hercegovića, Mehmed pašu Sokolovića ... i ove nove, Kusturicu, Bušatliju
Ljeskopoljski kapetan

08. 08. 2018 - 17:24

NE, KUCO ASANOVICA, VEC SVOJE VOLIM A TUDJE POSTUJEM !!!
Dragica-prof filozofije

08. 08. 2018 - 10:25

Gospodo iz Analitike,da bi ušli u kompetentnu raspravu neophodno je da i nama koji ne mislimo isto, dozvolite komentare.Zasto nas brisete?! To je jednoumlje.Ne dajete mogucnost citaocima da na osnovu konstruktivne debate formiraju stav.Zasto to radite?
Šogo

08. 08. 2018 - 15:03

Izvoli Dragice, kaži meni što te muči?
Ljeskopoljski kapetan

08. 08. 2018 - 10:35

"Da nije Skenderbeg bio brana Turcima prema Zeti da li bi Zeta ranije pala pod Turke, da li bi uopšte Crnojevići uspostavili moć koju su imali, da li bi uopšte izašli na istorijsku pozornicu? " SRAM TE BILO, TI KOJI TAKO ZBORIS !!!!!!!
ТАК ЈЕ

08. 08. 2018 - 11:01

О КЕЈ, АЛБАНАЦ. ЗАТО МУ МОНТЕНЕГРИНИ ПОДИЖУ ВЕЛЕЛЕПНЕ СПОМЕНИКЕ ДИЉЕМ ЦРНЕ ГОРЕ.
Станислав

08. 08. 2018 - 11:25

Međutim, švajcarski naučnik Oliver Jens Šmit je dao tumačenje uloge Đurađa Kastriota Skenderbega, da on nije isključivo albanski nacionalni heroj, što je dovelo u pitanje i nacionalni albanski indetitet Skenderbegov. http://www.alo.rs/vesti/drustvo/dvoglavi-orao-s-kojim-su-nas-ponizili-u-rusiji-ima-korene-u-jednoj-srpskoj-lozi/172193/vest Шмит иако ненаклоњен Србима не крије у књизи да се Ђорђе ГОЛЕМИ Аријант потписивао сам као ГОЛЕМИ И КОМНИНОВИЋ.
Felix

08. 08. 2018 - 12:52

O naivni Dukljani , nego sta je nego Srbin i po krvi i po Pravoslavnoj Vjeri, kancelariju je kao oblasni gospodar imao na srpskom jeziku i srpskom pismu a Nemanjiće je u poveljama i korespodenciji nazivao svojim praroditeljima. Pvelje sa tim podacima su sačuvane i nigdje sebe Arbanasom ili Albancem što su dva potpuno odvojena pojma po značenju nije nazivao i o tome postoje pisani dkumenti a i u našoj narodnoj tradiciji je bilo veoma jakih usmenih predanja da je bio Srbin!
miloandrov

08. 08. 2018 - 13:05

Felix ti si u pravu ali njih istina ne interesuje.
Ti znaš

08. 08. 2018 - 13:45

što je ustina.
miloandrov

08. 08. 2018 - 15:08

Od vas mnogo bolje
Kremo Rasov

08. 08. 2018 - 14:03

O COSOVICU STO IH SVAKI PUT NAVIKLE NA LAZI ISTINOM RASPAMETIS
Mирослав Ђукић

08. 08. 2018 - 15:23

Мој имењак је побркао бабе и жабе! Укратко: 1. Нације настају у првим буржоаским револуцијама. Пре тога постоје само народи. Француска нација данас нема везе са француским народом у доба Филипа Лепог; 2. Покрајина „Арбан,“ „Рабан“ у 15. веку није исто што Албанија данас; 3. Ко је живео на Дњепру пре 2.000 година је изван теме; 4. Презиме Кастриотић је српско. У српском постоји глагол „кастрити“ тј. сећи, резати, кратити (српом). Упоредиво са аријевском кастом „кастрије“ или кшатрије“ (друга по реду каста, ратници). Од тих ратника потиче назив „каструм“ ; 5. Родоначелник породице Кастриотић се звао Бранило. Имена Скендербегове браће и сестара су српска; 6. Браћа Синиша и Репош су били калуђери у Хиландару. Цар Алексије III Анђео је хрисовуљом даровао манастир Хиландар "Србима за вечни поклон" и одредио да он има "служити за примање људи од српског народа, што се одају монашком животу". Синиша и Репош не би могли бити примљени у Хиландар да нису били Срби, па да су га позлатили!
Đukić je Logičar

08. 08. 2018 - 16:29

Dakle kažeš da u srednjem vijeku nijesu postojale nacije, ali su u Hilandar primani samo nacionalni Srbi? I to si napisao u istom tekstiću! Ti si CAR logike!
Мирослав Ђукић

08. 08. 2018 - 20:52

'Ајде још једном прочитајте шта сам написао, али полако и наглас!
miloandrov

08. 08. 2018 - 16:47

Miroslave sve je jasno kao dan ali Ćosoviću je samo da napiše da on nije Srbin .Vidi se da čovjek ima ,strašan ,kompleks od Srba.Vjerujem da je išao u,,komitet,,prije neki dan da prijavi naše košarkaše što su slavili pobjedu Srba u Litvii sa njima zajedno slavili!!!!!
Šešelj bio iguman

08. 08. 2018 - 17:21

"Синиша и Репош не би могли бити примљени у Хиландар да нису били Срби, па да су га позлатили!" Pa ko je bio iguman manastira Hilandar? Šešelj?
Мирослав Ђукић

08. 08. 2018 - 21:21

Је ли то покушај хумора, вица или доскочице? На Светој Гори су постојали руски, српски, бугарски и грузијски манастир. Пта мислите, који је калуђер ишао у који манастир? Размислите, не брзајте са одговором!
Boban Bg

08. 08. 2018 - 18:29

Evo ga Jovan Deretić. Prepoznajete je li te argumente? Onomastika i bezgranična kreativnost!!! Hahahaha "Презиме Кастриотић је српско. У српском постоји глагол „кастрити“ ... Pa vi ste stvarno zaladili potpuno. Brzo svaki dan, tri puta dnevno od Radivoja Radića "Srbi od Adama i Eve"
Stanislav

08. 08. 2018 - 21:12

Katerina Radonjić u spisku srbskog plemstva navodi i Kastriotiće.
Мирослав Ђукић

08. 08. 2018 - 21:24

Бобице, Ви сте из Бегиша, не знате глагол "кастрити"! Ро је и разумљиво, откуд би и знали?
Станислав

09. 08. 2018 - 12:01

катриотић било да је од каштел,дворац.или кастигати кажњавати или ово што Ђукић каже,свакако је у некој вези са милитарним терминима као и Косаче и Косово од тога да су се војске КОСИЛЕ..или Сјеклоћа од сјекли Турке како ми је рекла једна баба која се тако презива да је од тога Сјеклоћа.
Jovana Lukina

08. 08. 2018 - 18:24

Dobrica Cosic: “ Laz je najmocnije srpsko oruzje”
Мирослав Ђукић

08. 08. 2018 - 21:30

Јована, и сам проф. Шербо је признао да је Скендербег Себин. Је ли и он лаже? И он је Србин? А Ви? Како је лако мислити као Ви!
Tačno tako

08. 08. 2018 - 19:02

Treba da neka ulica u Podgoricu nosi ime Skenderbega...
Felix

08. 08. 2018 - 22:31

Evo vam šta albanski istoričar kaže o Skenderbegu , udjite na ovaj link njegovo izlaganje traje 5 minuta : https://www.youtube.com/watch?v=VoGJFTZr-kQ
začuđen manipulacijama

09. 08. 2018 - 13:48

vama osnovne stvari nisu jasne. u tom istorijskom periodu upravljalo se teritoijama koje su nosile odredjena imena a ne narodima. zeta je teritorija a ne narod, hercegovina je teritorija a ne narod, boka je teritorija a ne narod...i tako dalje.....narod koji zivi na toj teritoriji geografski pripada zecaninma, hercegovcima, bokeljima i slicno....a tek je albanija spoj svega i svacega. sve cinjenice koje navodite nisu sporne ali je sporno kad krecete da ih oblikujete u neku kvazi pricu koja je totalno anahrona da nije ni cudo sto vam nista nije jasno - instant turbo savremena kvazi istorija. ne moze se istorija gledati anahrono, to svaki istoricar zna i ako ne zna na tome bi pao prvi osnovni ispit na afakultetu, pa me cudo da na ovoj analitici izlaze ovakvi populisticki tekstovi ciji sadrzaj sam sebe pobija, a da ne pominjemo koliko ih istorijski diskurs momentalno pobija...ili je na prostoru crne gore pak istorijski diskurs totalno razlicit od onog u preostalom dijelu svijeta?
Kako je Engels?

09. 08. 2018 - 14:30

Kako napreduje tvoja, marksistička istorija? Dobro joj ide, sve se može dokazati, zar ne?
danilo s.

11. 08. 2018 - 08:49

Skanderbeg, byname of George Kastrioti, or Castriota, Albanian Gjergj Kastrioti, (born 1405, northern Albania—died Jan. 17, 1468, Lezhë, Albania), national hero of the Albanians. A son of John (Gjon) Kastrioti, prince of Emathia, George was early given as hostage to the Turkish sultan. Converted to Islām and educated at Edirne, Turkey, he was given the name Iskander—after Alexander the Great—and the rank of bey (hence Skanderbeg) by Sultan Murad II. During the defeat of the Turks at Niš (1443), in Serbia, Skanderbeg abandoned the Turkish service and joined his Albanian countrymen against the forces of Islām. He embraced Christianity, reclaimed his family possessions, and in 1444 organized a league of Albanian princes, over which he was appointed commander in chief. (Encyclopedia Britanica)
Cikota

22. 08. 2018 - 18:28

Ja ka neuka bi postavila pitanje koje odavno imam na pamet a sad imam priliku da ga izrazim: A kad bi crnogorci bili iliri a ne sloveni. ??? Činjenica je da nijesu vjernici samo pripadnici hrišćnstvu. Borili su.se protiv najezde agresivne druge religije.islama.
Budalastine

06. 12. 2018 - 01:01

Čovek izvukao dve strane iz svakog rada i pokusava nepismenom stanovništvu da približi istoriju.. Pismenome dosta. Prestanite da se opterecujete '' ko je čiji'' i vodite omladinu pametnije , ekonomija u kurcu, mladi odose a vi budalite price oko par navoda.. Brinite se za potomstvo, umesto da svadjate narod..svako dobro nek vam je na zdravlje Skenderbeg :)
Novi komentar