NP Skadarsko jezero

Uspješna godina za pelikane

Ekspertski tim ornitologa Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore i Prirodnjačkog muzeja Crne Gore objavio je konačni rezultat gnijezdeće sezone ljetnjeg aspekta monitoringa pelikana i informisao da je populacija pelikana u NP Skadarsko jezero uvećana za 58 mladih.
Objavljeno: 09. 08. 2018 - 14:15 Promjenite veličinu teksta: A A A

Ornitolozi su upravo realizovali ljetnji aspekt monitoringa pelikana, zaštićene vrste u NP Skadarsko jezero, u okviru projekta francuske međunarodne organizacije Noe Conservation. Primjenom konzervacionih metoda dugi niz godina, redovnim patrolnim kontrolama lokaliteta koja nastanjuju pelikani, a koje vrši Služba zaštite NP Skadarsko jezero, kao i uz pomoć video monitoringa postavljenog u cilju praćenja stanja ove vrste, obezbijeđeni su povoljni uslovi za njihov razvoj u ovom zaštićenom prirodnom području.

„Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore u saradnji sa domaćim i međunarodnim organizacijama realizuje niz aktivnosti u cilju zaštite, očuvanja i uspješnog gniježđenja značajne ptičje vrste pelikana u NP Skadarsko jezero, već duži niz godina“, kazao je Elvir Klica direktor JPNPCG.

„Pelikani su ptice koje gnijezde isključivo na malim ostrvima. Nedostatak prirodnih gnijezdilišta koja su usljed zarastanja jezera i njihovog plavljenja propadala tokom ranijih godina je prepoznat kao jedan od uzroka gniježđenja manjeg broja pelikana u ranijem periodu. Zbog toga su naši ornitolozi u saradnji sa međunarodnim organizacijama uložili značajnije napore i počeli sa postavljanjem specifičnih platformi za gniježđenje pelikana“, kazala je Nela Vešović Dubak ornitološkinja u JPNPCG. 

U NP Skadarsko jezero tokom ljetnjeg aspekta registrovano je oko 200 odraslih jedinki i 58 mladih pelikana u gnijezdima, što predstavlja idealnu priliku da pozovemo sve ljubitelje posmatranja ptica i boravka u ovom zaštićenom prirodnom području da uživaju u ovoj turističkoj ponudi i živopisnim predjelima najvećeg slatkovodnog akvatorijuma na Balkanu, zaključili su predstavnici JPNPCG.

arhiva-npcg-ptice-np-skadarsko-jezero

Uspješnost gniježđenja pelikana i njihova stabilna populacija spadaju u ključne pokazatelje primjera dobre prakse u sprovođenju konzervacionih metoda u cilju zaštite pelikana. Od značajnijih izdvajamo postavljanje vještačkih platformi za gniježđenje pelikana, uspostavljanje sistema video nadzora, prstenovanje mladih pelikana na gnijezdećim kolonijama, redovna kontrola specijalnog rezervata prirode Pančeva oka od strane Službe zaštite NP Skadarsko jezero, postavljanje info-tabli o zabrani ulaza u specijalni rezervat Pančeva oka, kao i podizanje nivoa svijesti lokalnog stanovništva o značaju zaštite Nacionalnog parka i bogate ornitofaune. Veoma je važno naglasiti da se monitoringom pelikana istovremeno omogućava praćenje stanja i ostalih značajnih ptičjih vrsta, kao i preduzimanje mjera njihovog očuvanja.

arhiva-nacionalni-parkovi-crne-gore-pelikani-na-platformi-za-gnijezdjenje

Prethodnih godina u cilju očuvanja pelikana realizovano je nekoliko projekata od kojih izdvajamo „Očuvanje pelikana, ključne vrste biodiverziteta Skadarskog jezera“ koji je većinom finansiran od strane Kritičnog fonda za zaštitu ugroženih vrsta (CEPF), kao i „Očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta u slivu velikih jezera: Prespansko, Ohridsko i Skadarsko jezero“ koji finansira Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju i razvoj (GIZ). Projekat očuvanja pelikana u NP Skadarsko jezero je predstavljen kao primjer dobre prakse u očuvanju vrste na Mediteranu.

Link: https://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/together_local-solutions-from-the-med_for-web.pdf 

Komentari: 0

Novi komentar