Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana

Jedno lice dobilo azil, evo koliko iznose novčane naknade za azilante

Od početka godine podnijeto je 1.888 zahtjeva za dobijanje međunarodne zaštite od čega je donijeto osam rješenja o odbijanju zahtjeva, priznat jedan status azilanta, donijeto 1.000 rješenja o obustavi postupka, dok su ostali u postupku odlučivanja.
Objavljeno: 10. 08. 2018 - 10:38 Promjenite veličinu teksta: A A A

To piše u polugodišnjem izvještaju o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 24, ali se ne navodi iz koje je zemlje azilant.

Od 2016. godine u Direkciji za azil su ojačani administrativni kapaciteti. Direkcija za azil trenutno ima stalno angažovanog prevodioca za arapski, francuski, engleski i berberski jezik. Za potrebe prevođenja angažuju se i prevodioci sa spiska stalnih sudskih tumača.

Primjenom novog Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca stvorili su se uslovi za uspostavljanje mehanizama za potrebe prevođenja sa zemljama u regionu.

Podsjetimo, Prema međunarodnim konvencijama čiji je Crna Gora potpisnik, svim osobama koje bježe od ratnih zbivanja, ili su u svojim zemljama proganjani po osnovu rase, vjere, nacije, političkog mišljenja ili pripadanja određenoj društvenoj grupi, zemlje prijema treba da pruže zaštitu.

Ovo podrazumijeva pružanje bezbjednog smještaja uz obezbjeđenje adekvatne hrane, vode i sanitarnih uslova, zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebama, pravnu zaštitu, omogućavanje pristupa ostalim pravima kao što su zdravstvena i socijalna zaštita, obrazovanje itd.

Azilantu 96 eura, migrantu 50 eura: Nadalje, Vlada Crne Gore donijela je sredinom aprila odluku o novčanoj pomoći za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom shodno kome oni mogu da računaju na mjesečnu novčanu pomoć od 66,68 kao samci do 126,77 eura sa petočlanom podrodicom

Strancu koji traži međunarodnu zaštitu - migrantu može se, u ostvarivanju prava na prihvat, odobriti jednokratna novčana pomoć u iznosu od 50 eura, dok traje prihvat.

„Novčana pomoć za azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom ostvaruje se kao mjesečna novčana pomoć.  Visina mjesečne novčane pomoći iznosi za: - pojedinca 66,68 eura; - porodicu sa dva člana 80,08 eura; - porodicu sa tri člana 96,11 eura; - porodicu sa četiri člana 113,47 eura, i - porodicu sa pet i više članova 126,77 eura“, piše u Vladinoj odluci.

 

 

 

 

Komentari: 0

Novi komentar