Inoviraće se nacrt zakona o sanaciji kreditnih institucija

Kreće velika reforma zakona koji važe za bankarski sektor

Vlada Crne Gore zadužila je Ministarstvo finansija da intenzivira aktivnosti na pripremi predloga zakona zakona o bankama  i predloga zakona o sanaciji banaka. Nacrti predloga veoma važnih zakona, kojim će početi reforma zakona koji važe za bankarski sektor, moraju biti završeni do kraja ove godine.
Objavljeno: 14. 08. 2018 - 10:50 Promjenite veličinu teksta: A A A

To se navodi  u Informaciji o planu ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u Poglavlju 9 – finansijske usluge.

Podsjetimo, Centralna banka je prije godinu dana pripremila radnu verziju predloga zakona o sanaciji banaka,  a bankari su tada saopštili da nova rješenja iz  Nacrta zakona o sanaciji banaka donijeti dodatni trošak u poslovanju, zbog čega traže da se ona preispitaju.

Tadašnjim Nacrtom zakona o sanaciji banaka je definisano da se sanacioni  fond formira do 2024. godine i da raspolaže iznosom od jedan odsto garantovanih iznosa depozita banaka koji imaju sjedište u Crnoj Gori.

U Informaciji se podsjeća da je Centralna banka je u skladu s ranijim planom pripreme regulative utvrdila radne verzije Zakona o sanaciji banaka i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama i u julu 2017. ih dostavila Ministarstvu finansija na dalju proceduru.

„Cilj takvog plana je bio da se prije usvajanja novog Zakona o kreditnim institucijama (u PPCG 2018-2020 planiran za prvi kvartal 2019, pod nazivom Zakon o bankama), a koji se priprema u okviru Tvining projekta, usvoji Zakon o sanaciji banaka koji omogućava pravne pretpostavke za uspostavljanje funkcije sanacije, osnivanje sanacionog fonda i sprovođenje mogućih mjera sanacije, s tim da se odmah nakon usvajanja novog Zakona o kreditnim institucijama pristupi odgovarajućim izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji banaka, radi njegovog potpunog usklađivanja sa zahtjevima iz BRRD-a“, piše u Informaciji.

Polazeći od činjenice da je u okviru tvining projekta već otpočela priprema novog Zakona o kreditnim institucijama, ocijenjeno je racionalnim da se novi Zakon o kreditnim institucijama i inoviranje postojeće verzije Zakona o sanaciji banaka vrše uporedo, kako bi oba zakona bila usvojena istovremeno.

Tvining projektom je planirano da konačna radna verzija novog Zakona o kreditnim institucijama bude završena u poslednjem kvartalu tekuće godine.

„U istom roku je planirano i inoviranje postojeće radne vezije Zakona o sanaciji kreditnih institucija, nakon čega će ova dva zakona biti dostavljena nadležnom ministarstvu na dalju proceduru“, zaključuje se u dokumentu.

Prema planu, predlozi zakona moraju biti završeni do kraja naredne godine.

P.Z.

Komentari: 0

Novi komentar