Odbijeni svi podnosioci prijava na lani raspisan javni oglas

Predlog nove uredbe o podsticanju direktnih investicija krajem septembra

Vlada je krajem jula usvojila Informaciju o Javnom oglasu za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija i zadužila Ministarstvo ekonomije da predlog nove uredbe o podsticanju direktnih investicija uputi Vladi na razmatranje najkasnije do kraja septembra.
Objavljeno: 16. 08. 2018 - 11:38 Promjenite veličinu teksta: A A A

“U međuvremenu, Sekretarijat za razvojne projekte, u saradnji s Ministarstvom ekonomije, sprovodiće aktivnosti u pravcu pripreme predloga nove uredbe o podsticanju direktnih investicija”, navodi se u Informaciji o javnom oglasu za učešće u postuku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija objavljenoj na sajtu Vlade.  

 

Sekretarijat za razvojne projekte je 3. marta 2017. godine objavio Javni oglas za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija. U prostorijama Sekretarijata 29. maja 2017. godine obavljeno je javno otvaranje pristiglih prijava u vezi sa Javnim oglasom.

 

Pripremljen je Zapisnik o javnom otvaranju prijava u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija, a u kojem je, između ostalog, konstatovano da su sve podnijete prijave bile blagovremene. Sljedeća privredna društva putem predaje prijave na navedeni oglas konkurisali su za dodjelu sredstava: „Reliant“ Cetinje, „Uniprom“ Nikšić, „Point M“ Rožaje;„Bekom CO“ Bijelo Polje, „Emar“ Bijelo Polje, „Beton Group-Popović“ Berane,„Eko-Per“ Šavnik, „Geotehna M“ Podgorica i „Per Aqua“ Šavnik.

 

Kako je precizirano u informaciji, u vezi s ocjenom ispravnosti prijava, Sekretarijat za razvojne projekte je 16. aprila 2018. godine pripremio izvještaj na osnovu kojeg je definisano da se prijava koja ne ispunjava uslove određene javnim oglasom i uredbom odbija rješenjem kao neispravna, da bi sjutradan, 17. aprila 2018. godine, donio rješenja o odbijanju prijava osam od devet podnosilaca prijava.

 

Takođe, u vezi s analizom usklađenosti pripremljen je izvještaj za investicioni projekat dostavljen uz jedinu ispravnu prijavu, koju je dostavilo privredno društvo „Bekom CO“ Bijelo Polje, u kojem je konstatovano da isti nije usklađen sa planskim dokumentima i razvojnim planovima Crne Gore.

 

Dana 23. aprila 2018. godine Sekretarijat je Komisiji za vrednovanje investicionih projekata u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija,

imenovanoj rješenjima Vlade, dostavio gorenavedene izvještaje, kao i prijavu sa pratećom dokumentacijom koju je podnijelo privredno društvo „Bekom CO“. iz Bijelog Polja.

 

Komisija je održala dvije sjednice, 4. i 14. maja 2018. godine, pri čemu su na drugoj sjednici, između ostalih, usvojeni i sljedeći zaključci kojima je Komisija, u skladu sa članom 28 stav 3 Uredbe, predložila Sekretarijatu da rješenjem odbije prijavu privrednog subjekta „Bekom CO“  Bijelo Polje i zadužila Sekretarijat da informiše Vladu u vezi s Javnim oglasom, objavljenim 03.03.2017. godine.

 

Postupajući shodno prvom zaključku, Sekretarijat je rješenjem odbio prijavu privrednog subjekta „Bekom CO“ d.o.o. iz Bijelog Polja, zbog neusklađenosti sa planskim dokumentima i razvojnim planovima.

 

Komentari: 0

Novi komentar