U FOKUSU:Da li su kazne za krivično djelo obljuba nad djetetom preblage?

Za šest godina osuđeno šest pedofila

 Da li je kazna od godinu dana zatvora dovoljno rigorozna za obljubu nad djetetom, pitanje je za stručnjake. Zakon kaže da je propisana kazna i do 15 godina, međutim kod nas nikada nije donijeta. 
Objavljeno: 19. 08. 2018 - 01:11 Promjenite veličinu teksta: A A A

Prema statistici Osnovnog suda u Podgorici, u posljednjih šest godina za krivično djelo nedozvoljene polne radnje gdje su žrtve bili maloljetnici osuđeno je šest osoba. Interesantan je podatak da su kazne bile samo od pet mjeseci do dvije godine. Advokatica Gorica Vujisić pojašnjava za Pobjedu da bi za izvršenje ovog krivičnog djela trebalo propisati strožije kazne.

REGION

- Međutim, kada uporedimo visinu kazni koje su za ovo krivično djelo propisane Krivičnim zakonikom Crne Gore sa visinom kazni koje su propisane u zemljama članicama EU, ne možemo reći da su kod nas propisane preblage kazne za ovo krivično djelo. Takođe, ne može se reći da naši sudovi određuju blage kazne učiniocima ovog krivičnog djela jer npr. imamo pravosnažnu presudu kojom je učinilac krivičnog djela obljuba nad djetetom zloupotrebom položaja kažnjen zatvorskom kaznom od devet godina - navodi ona.

Vujisić dodaje da utvrđivanje da li je neko lice počinilo krivično djelo koje mu se optužnim aktom stavlja na teret, predstavlja veoma kompleksan proces u kome sud utvrđuje sve činjenice odnosnog događaja, vinost učinioca, okolnosti pod kojima je izvršeno krivično djelo, posljedice izvršenja tog krivičnog djela i niz drugih činjenica. - Sud nije vezan činjeničnim opisom krivičnog djela, ali sud ne može mijenjati optužnicu prekvalifikovanjem krivičnog djela koje se okrivljenom stavlja na teret. Konkretno, da li će nekom licu biti stavljeno na teret izvršenje krivičnog djela nedozvoljene polne radnje ili obljuba sa djetetom ne odlučuje sud.

Da li će u radnjama nekog lica ,,prepoznati“ izjednačen čin sa obljubom za koje je propisana kazna zatvora od tri do 12 godina ili će se kvalifikovati kao nedozvoljene polne radnje, za koje krivično djelo je propisana novčana kazna ili kazna zatvora u trajanju do dvije godine, odnosno koje će krivično djelo okrivljenom biti stavljeno na teret, na to ne može uticati sud – navodi Vujisić.

Ona je istakla da krivično djelo obljuba nad djetetom predstavlja jedno od najmonstruoznijih krivičnih djela, pa bi kroz izmjene Krivičnog zakonika svakako trebalo propisati strožije kazne, odnosno, kako je navela, da kazne budu duže kako u pogledu zakonskog minimuma tako i u pogledu zakonom propisanog maksimuma trajanja zatvorske kazne.

Pojašnjava da je u Srbiji izmjenama Krivičnog zakonika iz 2017. godine povećana minimalna kazna zatvora tako da je za izvršenje krivičnog djela obljuba nad djetetom propisana kazna od pet godina, dok je maksimalna kazna za ovo krivično djelo ostala ista - do 12 godina zatvora, odnosno 15 godina ako je žrtva pretrpjela i teške povrede. - Sa druge strane, imamo situaciju, u hrvatskom kaznenom zakoniku, donja granica inkriminacije seksualnog iskorišćavanja djeteta je vezana za uzrast djeteta od 15 godina, dok je npr. prema austrijskom zakonu 14 godina prihvatljiva granica. Kako je dodala, većina zemalja Evropske unije podigla je starosnu granicu krivičnopravne zaštite polnog integriteta djece.

Opširnije u Pobjedi

Komentari: 0

Novi komentar