Disciplinski tužilac

Postupak protiv inspektora jer prilikom pretresa nijesu obezbijedili svjedoke

Disciplinski tužilac je dana 05.07.2018. godine pokrenuo disciplinski postupak protiv M.G., višeg policijskog inspektora i L.S.  samostalnog policijskog inspektora zato što porilikom pretresa  nijesu obezbjedili prisustvo dva punoljetna građanina kao svjedoka, na šta su bili obavezni shodno odredbama zakona.


Objavljeno: 21. 08. 2018 - 10:24 Promjenite veličinu teksta: A A A

Naime, dana 29.05.2018. godine, u ulici Balšića broj 28, prilikom postupanja po naredbi za pretres izdatoj od strane Sudije za istragu Osnovnog suda u Podgorici za pretres prostorija - kancelarije čiji je držalac bivši javni izvršitelj Lj.V., a u cilju pronalaženja i privremenog oduzimanja predmeta- izvršnih spisa, inspektori  nijesu obezbjedili prisustvo dva punoljetna građanina kao svjedoka, na šta su bili obavezni shodno odredbama člana 81 stav 3 Zakonika o krivičnom postupku.

„Već su prisustvo lica D.V. i P. B., koji nijesu prisustvovali pretresanju, obezbjedili nakon izvršenog pretresa i nakon oduzimanja predmeta, te su neupoznavši D. sa sadržinom zapisnika, dali imenovanima da potpišu sačinjen zapisnik, dok su Lj.V. i njen zastupnik advokat M. K. odbili da potpišu zapisnik, te su tom prilikom sačinili zapisnik u kojem je konstatovano da je pretresanje započeto u 14:10 časova a završeno u 15:17 časova, da su kao svjedoci prisustvovali P. i D., te se shodno članu 84 Zakonika o krivičnom postupku, zapisnik ne može koristiti kao dokaz u krivičnom postupku, čime su počinili težu povredu službene dužnosti iz člana 106 stav 1 tačka 11 Zakona o unutrašnjim poslovima, »Sl.list CG« broj 44/12, 36/13 i 1/15 (svaka radnja, odnosno propuštanje radnje kojom se onemogućava, ometa ili otežava izvršavanje službenih zadataka“, piše na sajtu MUP-a.

Komentari: 0

Novi komentar