INTERVJU: Branko Radulović, potpredsjednik PzP-a

Današnja Crna Gora ne može biti dugovječna, ovakvo stanje neodrživo

Bio sam i ostao za samostalnu Crnu Goru, privržen sam bio doktrini – prvo demokratija, pa samostalnost. Nažalost, Crna Gora danas nije ni demokratska ni samostalna, kaže Radulović  
Objavljeno: 22. 08. 2018 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Potpredsjednik Pokreta za promjene (PzP) i član Predsjedništva Demokratskog fronta (DF) prof. dr Branko Radulović, ocijenio je da današnja Crna Gora ne može biti dugovječna, i da je „ovakvo stanje neodrživo“.

„Vječna Crna Gora za mene je sve; to je država sklada – vjerskog i nacionalnog – država utemeljenih moralnih vrijednosti i etike, kreativnog i umnog rada i progresa, država naših predaka i potomaka, država i evropska i crnogorska. To je država ustavnog rodoljublja, nastala iz optimalnog ustavnog dogovora i pune ustavnosti. Zbog takve Crne Gore sam se vratio, zbog borbe za te vrijednosti prolazim golgotu sa svojim kolegama i porodicom. Svako, ko ima i trunku svijesti i savjesti uviđa da današnja Crna Gora ne može biti dugovječna, da je ovakvo stanje neodrživo, da su degradirajući procesi po mnogo čemu intezivni, da se mijenja demografska slika“, rekao je Radulović u intervjuu za Portal Analitika.

ANALITIKA: Da li je razlaz između Vlade Crne Gore i italijanske kompanije A2A bio očekivan epilog partnerstva u EPCG?

RADULOVIĆ: Prije direktnog odgovora, mora se imati u vidu mnogo toga kada je riječ o okolnostima i jednom složenom sistemu, kakav je elekto-energetski.

Elektro-energetski potencijal je, poslije znanja, najznačajniji potencijal, koji će protokom vremena dobijati na značaju. Deficit energije biće sve veći, bilo da su u pitanju susjedi ili globalno tržište. Jug Italije već ima deficit oko 70 odsto. Cijena električne energije će vremenom rasti. Hidro-potencijal, čija se proizvodna cijena energije, na visokom naponu, kreće od 20 do 50 €/MWh, zavisno od opterećenosti i kvaliteta kreditne linije, u okruženju i Evropi iskorišćena je do limita. Za razliku od nje, cijena one iz alternativnih izvora veća je od 100 €/MWh. Zato se i kaže – nema državne samostalnosti bez energetske samodovoljnosti.

Činjenica je i da je Crna Gora imala i ima konkurentno i potvrđeno znanje i kadar kada su u pitanju elektroenergetika, ukupna tehnika i prirodne nauke, bilo teorija ili praksa. Ni potrebna finansijska sredstva nijesu ograničavajući faktor.

U ovakvim okolnostima, partneru, kakav je A2A, prodati dio akcija EPCG bilo je suludo ili se radilo o velikom korupcionaškom poslu. Da podsjetim, PzP je početkom 2011. godine podnio krivičnu prijavu VDT-u, s brojnim dokazima i dokumentacijom, protiv Đukanovića, Berluskonija i još sedam lica, zbog osnovane sumnje da je u pitanju krajnje „štetan“ ugovor po Crnu Goru. Vrijeme je potvrdilo da smo bili u pravu. Nažalost, ni tada Čarapićka, ni danas Stanković i Katnić, nijesu se ni oglasili, a ne da su postupili po tužbi. Šta je napravljeno za sedam godina – ništa. Izgubljeno i vrijeme i velika finansijska sredstva. „Razvod korupcionaškog braka“ će nas koštati više nego što treba.

ANALITIKA: Da li bi država trebalo da zadrži dominantno većinsko vlasništvo u EPCG ili je poželjno tražiti novog strateškog partnera?

RADULOVIĆ: PzP, a kasnije DF, već desetak godina predlažu brojne skupštinske inicijative kako valorizovati elektro-energetski potencijal. Naši programi sadrže konkretna rješenja po svim posebnostima i nude održivu budućnost ovog složenog sistema. Definitivno, da bi se ostvarili najveći direktni i indirektni efekti, EPCG je uvijek trebalo da bude dominantno u državnom vlasništvu, poput sličnih sistema u svijetu, bez obzira na društveno uređenje. EPCG nije potreban nikakav strateški partner, bilo da je u pitanju znanje, novac ili tržište. Sve možemo sami i to mnogo bolje. Potrebana je samo odgovarna i znavena vlast.

Novi model dinamičnog i održivog ekonomskog rasta, osim na reindustijalizaciji, održivom turizmu i poljoprivredi, prije svega mora da počiva i na održivom razvoju energetike. Valorizacijom energetskog sektora na dugoročno održiv način najefikasnije bi se ostvarili direktni i indirektni pozitivni socio-ekonomski efekti.

2108brankoradulovic2

ANALITIKA: Da li ostajete pri stavu da je gradnja HE Komarnica i HE Kruševo u slivu Pive isplativija od gradnje hidrocentrala na Morači?

RADULOVIĆ: U cilju dugoročne održivosti, uvažavajući pri tome kulturološko nasleđe i demografske specifičnosti, neophodno je da buduća energetska politika počiva na dinamičnom razvoju koji bi uvažio savremene tehno-ekonomsko i ekološke standarde. Prioritetne aktivnosti moraju biti izgradnja velikih hidrocentrala i termoelaktrane, po uspostavljenim kriterijumima, a takođe i povećanje energetske efikasnosti postojećih proizvodnih, prenosnih i distributivnih objekata.

Vodotok Pive prioritetno treba valorizovati. Nove HE Komarnica, Piva II i Kruševo, sa revitalizovanom HE Piva, treba da čine jedinstven sistem, da rade u taktu i reverzibilno, te da posjeduju kompezacione bazene. Ekonomski indikatori, bilo da je u pitanju visina uloženih sredstava u odnosu na dobijenu snagu ili proizvodnja, pokazuju da su HE Komarnica, HE Piva II i HE Kruševo visoko profitabilni projekti. Sa uloženih cca 360 miliona eura, imali bi novih cca 700 MW snage i godišnju proizvodnju cca 1.000 GWh, što bi sa HE Piva iznosilo cca 1.100 MW snage i cca 1.900 GWh proizvodnje. I to vršne energije čija cijena je minimum 40 odsto veća od tekuće. Čak sa nepovoljnim kreditom, grejs periodom od pet godina, uz EKS od 10 odsto, on bi se vratio za 10 godina i to samo od dijela profita. Ovo su zlatni rudnici, dugoročno sve vredniji.

Tehno-ekonomski, kulturološki, demografski i seizmički indikatori ukazuju da izgradnja četiri hidrocentrale na Morači nije opravdana. Morača je sa velikim bujičnim vodama, sa velikim odnosom između velikih i malih voda, te su u pitanju protočne hidrocentale, što znači – kada svi imaju električnu energiju imaju i one. Čak i sa prevođenjem voda Tare u Moraču, što je problematično, bio bi to u najboljem srednje profitabilan projekat.

Veoma je važan dogovor sa susjedima oko korišćenja zajedničkih vodotoka i stajaćih voda. Treba znati da je trećina Bilećkog jezera naše, a ono se od strane Republike Srpske koristi bez ikakve nadoknade, zatim HE Kruševo-donje, čija snaga je mnogo veća od HE Kruševo-gornje, se u lijevom profilu neznatno nalazi na teritoriji Republike Srpske, i to da je Republika Srpska sama otpočela izgradnju HE Buk Bijela na svojoj teritoriji mnogo manje snage. Na ovaj način rafting na Drini, kao nastavak ture onog na Tari, biće onemogućen. Takođe, trajno će se izgubiti mogućnost zajedničke izgradnje neke varijante visoko profitabilane HE Buk Bijela, uz očuvanje ljepota i atraktivnosti Tare. U ovim okolnostima pitanje neke varijante HE Buk Bijela treba pokrenuti i u Crnoj Gori.

ANALITIKA: Šta mislite o projektu prevođenja rijeke Zete u nikšićka jezera Krupac i Slano?

RADULOVIĆ: Postoji još nekoliko otvorenih pitanja koje treba definisati na srednji, a i duži rok. To su termoelektrane – da ili ne, HE Komarnica sa potapanjem dijela opštine Šavnika ili ne, gornja ili donja HE Kruševo, nova varijanta HE Buk Bijela, Bilećko jezero i HE Boka, gasifikacija Crne Gore i izgradnja gasne elektrane od oko 300 MW, prevođenje voda Tare u Moraču, kao i prevođenje voda Zete u Krupac i Slano. U pitanju su odluke koje su „teške“ milijarde eura, koje utiču na životnu sredinu i zavise od odnosa sa susjedima i međunarodnog prava. Treba ta pitanja pokrenuti i kroz javnu raspravu.

Kada je u pitanju projekat prevođenja viška voda Gornje Zete u Krupac i Slano,  projektno rešenje kojeg je ponudila EPCG nije dovoljno analitično, kontradiktorno je, ne uvažava u potpunosti ukupne geološke, a posebno hidrološke karaktareistike Nikšićkog polja, naročito u sušnom periodu, ne uvažava ni neminovne klimatske promjene i pogoršanje vodenog režima, ekološki je problematično, može da izazove brojne trajne negativne posljedice, čak i po izvorišta pitke vode i po odliv otpadnih voda. Imajući u vidu da se mora smanjiti odnos između velikih i malih voda, da se znatno više mora iskoristiti vodeni potencijal, zapažajući visoke ekološke standarde, ne samo u ovom slučaju, projekat treba doraditi na veoma kvalitetan način. 

2108brankoradulovic1

ANALITIKA: Da li opravdavate što se na projekat gradnje drugog bloka TE u Pljevljima gleda kao na prioritet, imajući u vidu da se termoelektrane u EU zatvaraju ili im se nameću strogi ekološki standardi?

RADULOVIĆ: Treba napokon sačiniti relevantnu studiju izvodljivosti izgradnje TE Pljevlja II, TE Maoče, revitalizaciju TE Pljevlja I, Studiju toplifikacije i ekološke sanacije Pljevalja primjenom najboljih „BAT tehnologija“ koje omogućavaju „nultu emisiju svih gasova i polutanata“. Postoje razne tehnologije koje se već primjenjuju, bilo da je u pitanju neutralisanje ili skladištinje CO2. One su u saglasju sa zaključcima, direktivama, preporukama i predviđanjima Savjeta EU, Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama UN, Institutom za klimatsku analitiku i Međunarodnom energetskom agencijom. Crna Gora ima bilansne rezerve uglja veće od 230.000.000 tona, a eksploatacione veće od 190.000.000 tona. To je ogroman potencijal.

Dobro je što je raskinut ugovor sa Škodom Praha oko izgradnje TE Pljevlja II, jer nije obezbjeđivao ekološke standarde, posebno „nultu emisiju gasova“, niti dugoročan rad i pozitivne finansijske efekte. Preskupa je to bila investicija i nosila je ogromne rizike. Bazirala se na velikim, rastućim troškovima za penale zbog emisije CO2, koji bi ukoliko bi se odobrio rad takve termoelektrane, 2040. godine iznosili čak 60 odsto od ukupne cijene električne energije. Imala bi indentičnu tehnologiju kao češka TE Tušimice, koja neće ispuniti ekološke zahtjeve iz Pariskog sporazuma.

ANALITIKA: Vi ste ne samo najaktivniji poslanik u Skupštini, već i postižete saglasje sa pojedinim ministrima oko važnih pitanja?

RADULOVIĆ: Veliki sam radoholik, posjedujem određena iskustva i saznanja, to želim da prenesem i u Skupštini. Brojne moje inicijative i rješenja su od strane resornih ministara ocijenjeme kao prave, no, postoji nešto drugo – da li sujeta ili interes – koji ne dozvoljavaju primjenu tih najboljih rješenja. Ja ću nastaviti i dalje sa utemeljenim rješenjima i intezivnim radom u Skupštini. Ubijeđen sam da Crna Gora može do srednjeevropskog nivoa velikom pameću i odgovornim radom. 

ANALITIKA: DF za jesen najavljuje moguće proteste. Od kojih stranaka i opozicionih lidera očekujete podršku u protestima?

RADULOVIĆ: Mi smo zemlja apsurda, oboljela od beščašća, sa iskrivljenim moralnim vrijednostima, zatočena, što potvrđuje ova dilema da li će opozicioni lideri pozvati građane na proteste i stati u prvi red – na mirne, opštenarodne i inkluzivne proteste protiv nelegitimne vlasti. Na proteste gdje se traže oduzeta osnovna demokratska prava – pravo na slobodu, pravo na slobodan izbor i pravo na dostojanstven život. Na proteste gdje se traži dogovor sa vlašću i prelazna vlada. Cio svijet se buni za mnogo manje nepravde, povodi su razni, svaki od njih opterećuje i građane Crne Gore, a mi se pitamo što će uraditi opozicioni lideri. Pogledajte sada Rumuniju. Ne bilo lidera opozicije ukoliko nijesu za narod i sa narodom. Valjda neće opet biti onih koji će dati pojas za spašavanje Đukanoviću. Neka i oni pozovu na proteste, mnogo puta su i obećavali, DF će rado doći. Hajdemo svi zajedno pod barjak slobode.

Opozicioni lideri i ukupna crnogorska elita moraju da znaju da vrijeme brzo teče, da se Crna Gora intezivno troši, da se dešavaju negativni procesi. Ostalo je dvije godine do redovnih parlamentarnih izbora, potreban je dogovor sa režimom i implementacija tog dogovora.

2108brankoradulovic3

Takođe, treba da znaju da platforma poziciono-opozicionog dogovora mora sadržati, prije svega, reformu izborne regulative, pravosudnog sistema, ekonomske politike, kao i identitetska pitanja, poziciju civilnog drušva, ali i sastav i mandat tehničke vlade, te datum održavanja parlamentarnih i lokalnih izbora. To u potpunosti ne sadrži inicijativa Demokrata i URA-e, a posebno ne inicijativa DPS-a.

ANALITIKA: Kakav je Vaš stav, a kakav stav DF-a, u vezi najave proslave stote godišnjice od održavanja Podgoričke skupštine?

RADULOVIĆ: Mi smo društvo koje je stotinama godina živjelo u totalitarnim sistemima, gdje je postojala samo jedna istina, gdje se druga istina do kraja satanizovala, gdje su zbog te istine porodice proganjane, gdje je mnogima „ispran“ mozak, gdje se prije trideset godina čovjek nije smio ni prekrstiti. Danas je isto stanje – ko je protiv režima, taj je satanizovan. Kada bi neko kroz 100 godina čitao neke novinske tekstove o meni, stekao bi potpuno pogrešno mišljenje. Potrebno je da iz predpolitičkog stanja, „zamrznutog“ konflikta, „jednostranog“ čitanja istorije postanemo društvo dijaloga i tolerancije.

Potrebno je da otvorimo tajnu dokumentaciju i dosijee. Potrebno je da istoriju prepustimo istoričarima. Tada bi se svi značajni datumi u kontekstu vremena i okolnosti drugačije doživljavali. No, to nekima ne odgovara, a neki bi doživjeli psihološki šok. Lično, više ne idem na skupove ni sa jedne strane gdje se jednostrano čita istorija. Bio sam i ostao za samostalnu Crnu Goru, privržen sam bio doktrini – prvo demokratija, pa samostalnost. Nažalost, Crna Gora danas nije ni demokratska ni samostalna.   

ANALITIKA: Da li mislite da će Vaša akcija „Vječna Crna Gora“ naići na odjek kod opozicionih partija?

RADULOVIĆ: „Vječna Crna Gora“ za mene je sve, to je država sklada – vjerskog i nacionalnog – država utemeljenih moralnih vrijednosti i etike, kreativnog i umnog rada i progresa, država naših predaka i potomaka, država i evropska i crnogorska. To je država ustavnog rodoljublja, nastala iz optimalnog ustavnog dogovora i pune ustavnosti. Zbog takve Crne Gore sam se vratio, zbog borbe za te vrijednosti prolazim golgotu sa svojim kolegama i porodicom.

Svako ko ima i trunku svijesti i savjesti uviđa da današnja Crna Gora ne može biti dugovječna, da je ovakvo stanje neodrživo, da su degradirajući procesi po mnogo čemu intezivni, da se mijenja demografska slika. Moje je da glasno ukažem na trendove, opasnosti i ponudim rješenja. Drugima na obraz šta će. Jasno ukazujem da, ako se ovakvi trendovi nastave, migracije će biti sve intezivnije, naši najvitalniji i najumniji će otići u srećne zemlje, a ovaj prostor će biti sve više islamizovan iz bližeg i daljeg okruženja, sa ljudima drugačije kulture, koji praktikuju drugačiji islam; nama dalek i stran. Brojke i slučajevi su već zabrinjavajući.

ANALITIKA: Sa sastanka iz Berlina, Merkel i Marković su poručili da nema promjene  granica na Balkanu. Vaš komentar?

RADULOVIĆ: Neodgovorna i pretenciozna izjava, van vremena, okolnosti i moći, posebno Markovića. Potrebno je pomoći u nalaženju optimalnih rješenja i kada je u pitanju Kosovo i BiH.

Kada je u pitanju Crna Gora, znači li to Markoviću da ostadosmo bez Prevlake? Takođe bi trebalo da Marković zna da granice mnogo ne znače ukoliko država nije demokratska i ukoliko se demografija bitno promijeni, posebno u graničnim područjima.

Komentari: 51

Kremo

22. 08. 2018 - 00:11

E nece biti ni cetnicka
Manje vina

22. 08. 2018 - 09:24

Prof Radulovicu je kriv islam i njegovi pripadnici za sve probleme u drzavi ?! Pa zato si u koaliciji sa cetnickim vojvodom. Garasaninu, Moljevicu, Drazi, Karadzicu, Mladicu, a sas i vama je kriva jedna religija i onda cete koristiti metode svojih prehodnika za rjesavanje problema, zar ne ? A kako su to oni rjesavali ... znamo. I sve to prica bivsi liberal i bivsi zagovornik integracija u EU i NATO a sad je samo ikebana u kleronacionalistickoj, velikosrpskoj, rusofilskoj koaliciji, neprijateljski nastrojenoj prema samom postojanju ove drzave i cijim celnicima se sudi za formiranje teroristicke grupe za nasilnu smjenu vlasti uz podrsku strane drzave, sukobe, nemire, rat, za pranje novca za planiranje pucanja u svoj narod, atentate i sl
Edin

11. 09. 2018 - 14:06

U duhu viševjekovne medjuvjerske tolerancije,porodica Radulović je jedina u Staroj Varoši,na 50m od džamije,uzgajala prasad,godinama,na radost i zadovoljstvo mnogobrojnih staropodgoričkih komšija muslimana.Posebno je veselo bilo ljeti,na 50°.Pozdrav za puku sirotinju u Mercedesu 350ML i najpametnijeg u svijet bijeli,prod.dr.dipl.ing.doc.prim.g.dina i dragog bivšeg komšiju Branka Radulovića!
Your way

22. 08. 2018 - 09:43

Shodno gore izlozenom "genijalnom" predlogu rjesenja za sve nase probleme a tipicnog za pripadnika kluba 100 najpametnijih na svjetu, a to je islam, onda bi sledstveno uzroku problema trebalo ovde primjeniti vec oprobane metode kao sto su one iz Srebrenice, Foce, Visegrada, Prijedora, Tomasice...?! Protjerati sve muslimane, porusiti dzamije, zabraniti im ulazak, prekinuti sve odnose sa islamskim drzavama i protjerati im ambasadore... I onda ce Crna Gora da bude, jelte profesore, demokratska, napredna, vjecna sa vama na vlasti. Nisi ti badava u tom klubu najpametnijih.
Manje glupih komentara

22. 08. 2018 - 10:48

Ovo pises za nekoga ko je bio protiv rata za mir, a ti upravo koalicioni partner tog istog rata za mir. A protiv radikalnog islamizma, srbizma ili cega vec je svako normalan zeljan zivota. Vi ljudi stvarno nemate svoje ja. Bye bye i ti.
Svasta

22. 08. 2018 - 12:21

Ako cemo tako da izbacimo i muslimane, albance, bosnjake a pogotovo hrvate, da uzivamo mi crnogorci, jer svi ovi drugi ucestvuju u kontinuitetu ove vlasti...kazem MI crnogorci..nemate granica bre vise, izopacio vas je dps
Sovereign

24. 08. 2018 - 07:43

Видим Србе сте већ шкартирали....Како то да мањина може да има све па макар то били и црногорци?
@

22. 08. 2018 - 00:53

PIPUN.PIPUN JE RESENJE
Zoran

22. 08. 2018 - 01:01

Bivši liberal a današnji saradnik zemunca medojevića.
Svasta

22. 08. 2018 - 12:26

Kakve gluposti pisete ljudi, vi kad da ste svi iz dps-a...alo bre pa ako bi se za nekoga pisalo nesto ruzno da ima to bi bio radulovic..dps clan najveceg kriminalnog miljea, micunovic-saric-kalic-djukanovic-shnajder iz srbije-beba propali itd itd
Objektivni

22. 08. 2018 - 03:34

Rece prvo demokratija pa drzava . I onda ode u DF . Gdje su i demokratija i drzava CG misaona imenica . Pa mu piši pamet . Mada ima sertifikat za prvih 100 najpametnijih ;)
Nevjerovatno, zaista.

22. 08. 2018 - 04:12

Vrijeme da se vise ne dolazi na Analitiku.
grbalj

22. 08. 2018 - 05:30

PORED OSTALIH "FILIZOFIJA" OVOG VRSNOG PROFE,MENI SE NAROCITO SVIDJA NJEGOV STAV, DA JE DRZAVA SAMOSTALNA I DEMIKRATSKA SAMO ONDA KADA NE POSTOJE GRANICE? BUDALASTINE STOLECA.
Partija Za Pranje Novca

22. 08. 2018 - 06:41

Njima je mjesto sa Drazinim.Frobtom da im pruze ekspertske finansijske uskuge bre! Brkonja, ko je sledeci covjek sto ces da ga na megdan zoves? Stvarno su na tkz poslanici tkz opozicije(opozicija drzavi) a ne DPS u za SPRDNJU!
Banjo

22. 08. 2018 - 07:27

Branko, ajde idi u penziju.
Manje glupih komentara

22. 08. 2018 - 10:51

Banjo, uci mrco dok je jos tu. Pa covjece, ucinje li ti sto u zivotu. Ovaj je barem pred penziju, ispunio svoju misiju zivotnu, a ti dokle si, ako si uopste i krenuo nekuda. Bye bye
Psihijatar

22. 08. 2018 - 07:32

Sad je već kasno.
Goropad

22. 08. 2018 - 07:32

Veliki Crnogorac.. svi iz Pokreta za promjene su krstili đecu u CPC, dok ovi iz DPS-a trče Amfilohiju
Milijana Đ

22. 08. 2018 - 08:32

Ovaj lik treba da prestane da se bavi politikom definitivno. nije uopšte dobro što mu dajete prostor
Svasta

22. 08. 2018 - 12:30

Miljana ocigledno ne znas za slobodu govora, za koju tvoj dps ne zna...neka miljana, nekaaa...nije ovo sve milovo niti nikoga..e miljana miljana sjecas li se stojana..svako li pise komentare i ima tudje misljenje
Felix

22. 08. 2018 - 08:42

Aaaaaaa nisi treba Brankoo da im to rečeš jer oni misle da će 1000 godina narednih minimum da vladaju a i da će toliko da žive !
danilo s.

22. 08. 2018 - 08:59

Ovoliko prostora praznim frazama? Ono sto ugrožava CG jeste velejsrpski nacionalizam i klerikalizam SPC. A g. Radulović je koalicioni partner upravo sa partijama koje dijele tu pogubnu ideologiju. g. Raduloviću, da volite CG ne bi bili sa Mandićem i Kneževićem. Niti ste demokrata, niti se borite za državu već protiv nje.
Boze boze

22. 08. 2018 - 12:36

Danilo pruzena je ruka bila i muslimanima, i hrvatima i bosnjacima i albancima...vi ste ljudi stvarno ispranog mozga..pa svi su oni dobili sansu za veliku koaliciju, a skakati samo na srbe nije izgovor za sve ovo sto se danas desava..radikalizam, srpski jel, a albanski kakav je..o cemu pises ti, budi barem objektivan..imas pozdrav od nas crnogoraca, cije su komsije i srbi i muslimani pa i ti albanci, koji uporno daju podrsku dps-u, demokratskom jel raznolikom, liberalnom i kakvom sve ne u pozitivnom smislu
danilo s.

22. 08. 2018 - 15:53

Bože, Bože, Nikada nijesam "skakao" ni na koga - pa ni na Srbe. Ono sto napadam je bolest nacionalizma i klerikalizma koja je, nažalost, zahvatila znatan boj gradjana Srbije, Republike Srpske, isl.. Srbi imaju ista prava kao i ostali narodi u CG. Valjda trebaju da imaju i iste obaveze? Ima li veče obaveze od lojalnosti prema svojoj državi?
Sovereign

24. 08. 2018 - 07:50

Којој држави? Каквој држави? На чему се "држи" та "држава"? Шта јој је кохезиони фактор? Је ли таква "држава" у континуитету са самом собом? Колико се пута власт променила? Каква јој је економска и остала перспектива....Схватам да си докон по цио дан али нердоклачи исту чобанску причу Стојановићу.
flamantes

11. 09. 2018 - 20:43

Sovereign Što ti znaš o državi, njenom ''držanu'' i kohezionom faktoru, kako možeš znati što je državni kontinuitet kad nemaš svoje države vjekovima, zapraqvo nikad nije ni postojala prije nego su je izmislili tuđi vladari.
Nijesu mi jasne

22. 08. 2018 - 14:04

Ove kvalifikacije!???Zbog posla sam stalno po Srbiji,Makedoniji,i pošteno da rečem,nijesam čuo da nas je iko spomenuo!!!!ponavljamSPOMENUO!!!!
BODIN

22. 08. 2018 - 14:46

Danilo mora da je tesko govoriti ono u sto i sam ne vjerujes a tako moras.Nas prave Liberale postedi tih glupih patriotsko novcanih ideologija/ DF a SPC, Rusije i poslednje PATRIOTSKE linije odbrane MAFIJE.Sloboda Sloboda CRNOJ GORI.VOLIMO TE CRNA GORO I NADAMO SE TVOJEM OSLOBODENJU.
Kara & son

22. 08. 2018 - 18:33

Radusinovici ponovo
Zoi. DK

22. 08. 2018 - 09:08

Ako si za samostalnu Crnu Goru , sto ne otkacis one iz DFa, koji nijesu, sto se druzis sa njima???
Mihailo,Bgd

22. 08. 2018 - 10:29

Ovaj čovjek mi liči na vanturistu koji odabere idealnu destinaciju a onda izabere društvo i metod zbog kojih sve to kompromituje. On spja nespojivo. Ustavno rodoljublje i demokratiju i smaostalnost su kategorije koje su u savremenom svijetu vemo neodređene i nedorečene. Rodoljublje nije pol. kateg. a ustavnost jeste. Malo je država u svijetu suverenih u punom smislu riječi a demokratija je najviše prostituiziran politički pojam u istoriji politike. Vjerujem da je patriota ali nije za politiku nek se vrati struci boljem društvu.
Guest_85433

22. 08. 2018 - 11:43

E MOJ GOSPODINE OCITI PRIMJERU KAKO SE CRNOGORCI MOGU PREVESTI PREKO VODE DA KAZEM ZA SAKU DOLARA I BITI PROTIV DRZAVE A KO BAJAGI PROTIV JEDNOG COVJEKA I JEDNE PARTIJE . VISTE POTPARPL PUKOVNIKOVIH JURISNIKA , DA SE VLASI NE DOSETE
Ćalasan

22. 08. 2018 - 15:55

PAZI SE (85433) dnevne svejetlosti,to je opasno kad iz kanala baneš pa te svjetlost zbuni, ONI bi mogli izgubiti sitnog ŠPIJU!
Penzija, odma

22. 08. 2018 - 12:01

Gospodine Radulovicu, nažalost sto moram da Vam kažem da ste pobrkali neke elementarne stvari, šupljim spajanjem ne spojivog. Teško je prihvatiti istinu tereta godina, ali penzija je pravo riješene.
Boze boze

22. 08. 2018 - 12:39

No comment na tvoj glupi nisko budzetni dps komentar..zar nista vise nisi imao reci osim ovog praznog koriscenja prostora za komentar
Српски комита

13. 09. 2018 - 15:42

Пише се неспојиво ( као једна ријеч ) али очекујем да сада Монтенегрини кажу да је по правопису њиховом то правилно ! Јесам ли у праву мудра главо ?
Auh

22. 08. 2018 - 13:02

Prima Branko i platu i penziju ( isto ko mu i supruga ), ima nekoliko stanova i kuća uključujući i onu sa bazenom koju izdaje za tri hiljade mjesecno. Đeca zaposlena sa stanovima na najboljim lokacijama u PG. Pa ajde navali sirotinjo da glasaš za njega!
Bistrina od čojeka

22. 08. 2018 - 15:38

Ti ćeš nam biti dugovječan kad se opiješ sa eliksirom Karpata, Vlaha i Srbijom do Tokija: Dobrica Ćosić, (otac srpske nacije) o svojim Srbima: -„Mi lažemo da bismo obmanuli sebe, da utešimo drugoga; lažemo iz samilosti, lažemo iz stida, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju bedu, lažemo zbog poštenja. Lažemo zbog slobode. Laž je vid srpskog patriotizma i potvrda naše urođene inteligencije. Lažemo stvaralački, maštovito, inventivno.“ -„Laž je srpski državni interes.“ -„Laž je u samom biću Srbina“. -„U ovoj zemlji svaka laž na kraju postaje istina.“ -„Srbe je toliko puta u istoriji spašavala laž…“
Crnogorski Betoven

22. 08. 2018 - 15:45

Ovo je jedna politička papazjanija. Udružio se sa najvećim mogućim neprijateljima Crne Gore, ne smije da kaže da je protiv obilježavanja Podgoričke skupštine, a hoće da se predstavi kao zagovornik nezavisne Crne Gore. Da ne govorimo da samostalno izadje na izbore da ne bi prešao izborni cenzus. Pa neka razmisli koliko je pametan. Kojeg to rodoljuba može prevariti da glasa za DF ???
nada zadna umire

22. 08. 2018 - 16:20

Interesantno je posmatrati kako se mozaik sklapa. Portal Analitika, tzv. crnogorske snage i DF na istom zadatku. Svim silama onemoguciti pojavljivanje novih demokratskih snaga i zadrzati status quo. Jer znaju da zajedno tonu. Branko Radulovic, covjek koji je svesno ubacen da razbije Liberalni savez, Grupu za promjene, Pokret za promjene i sve pokusaje da se CG u politickom pogledu civilizuje. Uspjesno je to radio svih ovih godina praveci se veliki opozicionar, buntovnik, a i grubijan kada treba.Svi pametni ljudi bjezali su iz stranaka u kojima se on nalazi i nije im padalo vise na um da ucestvuju u politickom zivotu. Zato bi bila velika stvar kada bi se ovaj covjek udaljio iz politickog zivota, sam se nikada nece povuci jer mu to pamet i zadatak ne dozvoljavaju..
Guest_57519

22. 08. 2018 - 16:41

NIKAD JA NE MOGU BITI TO STO STE VI
psihijatar

22. 08. 2018 - 17:56

puno isprica a nerece nista profa,ka i ovi pucaci lajkova sto ga brane i misle da su i oni medju 100 ali cega
loza

22. 08. 2018 - 19:25

radoALKOholik
suze & smjeh

22. 08. 2018 - 21:20

Kako je narodima Crne Gore bilo tesko i mucno dok su Srbi drzali sve konce u svojim rukama a sada kafa su se svi izjednačili sa Srbima muka se prelila na njih.Poznato je koliko se ovaj lik borio za smanji vlast Srba u CG i da barem u necem dominiraju drugi.Sada kada se mora ici čuvati koze tesko pada jer ima matičara i iz drugih naroda.
PIPER

30. 08. 2018 - 14:20

SVAKO KO ŽELI DOBRO CRNOJ GORI NE UDRUŽUJE SE SA PROČETNIČKOM PARTIJOM(A) A VI GSP. RADULOVIĆU?
tako to radi DF

30. 08. 2018 - 20:40

Prof. je rekao da je bio među 100 najpametnijih u svijetu. Sad to očigledno nije, i njegove duge priče sve manje vrijede. Okani se DF i politike, idi u penziju.
cakan

01. 09. 2018 - 11:40

Kao metalurg , nijeste kredibilni da pričate o ekonomiji,politici
miki

10. 09. 2018 - 13:14

Ako Radulovicu stvarno volite CG iskreno od srca kao sto tvrdite ,nikada nebiste uradili ono sto ste pjevali presjedniku vlade CG u skupstinu .Takvo ponasanje pred kamerama i citavim svijetom za svakoga ko ima razuma je vise nego dno dna ..Upravo mislim , ja sam zena, da to govori sve o tebi i o tvojim pjevacima .Mislim svi koji su bili u dilemi ko trezveno razmisli zaista mu je jasno. Poslije toga sjecam se vaseg govora pred izbore ,,Mi ili on,, zaista ste sve rekli i jos uz to onih vasih govora da se covjeku najezi kosa na glavi tolike mrznje.Zato je bilo normalno da izgubite jer je najgore od svega na svijetu kad izgubi covjek SAMOG SEBE ,Nazalost.sad na radost sto ste proslost.poz.
flamantes

11. 09. 2018 - 20:33

Ovom ne vjerujem ni da kaže daq je mlijeko bijelo
Српски комита

13. 09. 2018 - 11:14

Био си и остао фукара и несој ,чим си с несојем као што је несој Медојевић. Позлатиле се ноге Бранковом братанићу које су шутирале тог несоја Небојшу Медојевића.
flamantes

25. 09. 2018 - 21:15

Raduloviću jučerašnja, današnja i śutrašnja Crna Gora je vječna, za razliku od tvojih gazdi iz okruženja koji očigledno nijesu dugovječni
Novi komentar