Poreska uprava (PU)

Uredba o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja stupila na snagu

 Uredba o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja, kojom se poreskim dužnicima omogućava odlaganje otplate duga do šest mjeseci ili reprogramiranje u 24 rate, stupila je na snagu u ponedjeljak.
Objavljeno: 21. 08. 2018 - 14:45 Promjenite veličinu teksta: A A A

Uredba je, kako je saopšteno iz Poreske uprave (PU), objavljena u Službenom listu Crne Gore 10. avgusta.

“Pod odlaganjem naplate poreskih i neporeskih potraživanja smatra se njihovo plaćanje u ratama, odnosno odlaganje naplate za određeni period. Poreskim i neporeskim potraživanjima smatraju se porezi, doprinosi i drugi javni prihodi koji pripadaju budžetu države, osim akciza i poreskih obaveza nastalih pri uvozu proizvoda”, navodi se u uredbi.

Poreskom dužniku kojem je odobren reprogram potraživanja rješenjem nadležnog poreskog organa, u skladu sa Zakonom o reprogramu poreskih potraživanja, ne može se odobriti odlaganje naplate potraživanja u skladu sa tom uredbom.

“Odlaganje naplate potraživanja može se odobriti poreskom dužniku za poreski dug koji je nastao poslije 15. februara prošle godine”, dodaje se u uredbi.

Odlaganje se može odobriti za potraživanja koja iznose najmanje 500 EUR za građanina, dvije hiljade EUR za preduzetnika i malo preduzeće, 20 hiljada EUR za srednje preduzeće, kao i 50 hiljada EUR za veliko preduzeće.

“Poreski organ može odobriti plaćanje potraživanja najviše u 24 mjesečne rate, odnosno odložiti njihovu naplatu do šest mjeseci”, precizira se u uredbi.

Poreski dužnik, kojem je odobreno odlaganje naplate potraživanja, dužan je da se pridržava rokova za njhivo plaćanje i da, u periodu odlaganja, redovno izmiruje tekuće obaveze po osnovu javnih prihoda.

“Ako poreski dužnik ne postupa u skladu sa tim, poreski organ će po službenoj dužnosti potraživanja naplatiti iz instrumenata osiguranja i o tome obavijestiti organ državne uprave nadležan za poslove finansija i poreskog dužnika”, dodaje se u uredbi.

Komentari: 0

Novi komentar