Istorijski zapis o Podgoričkoj skupštini 1918. godine

Vrijeme kada je brisana Crna Gora

Kraj Prvog svjetskog rata doveo je na dnevni red i pitanje političke budućnosti Crne Gore i njene dinastije. Ideja sila-pobjednica o stvaranju južnoslovenske države na Balkanu, od nekadašnjih oblasti pod vlašću Austro-Ugarske i nezavisnih kraljevina – Srbije i Crne Gore, isključivala je njihovo dalje samostalno postojanje.
Objavljeno: 26. 08. 2018 - 07:16 Promjenite veličinu teksta: A A A

 Piše: dr Živko ANDRIJAŠEVIĆ
 

Za Srbiju i njenu dinastiju, ova ideja je bila prihvatljiva, jer su i Srbija i njena dinastija u toj budućoj državi trebalo da imaju vodeće mjesto. Crnu Goru – niti je ko o tome što pitao, niti joj je bilo što garantovano. Ona je trebalo da bezuslovno uđe u novu državu, a njenoj dinastiji je ponuđeno da se za pristojnu novčanu svotu odrekne prijestola. I tada se začinje spor: privrženici nezavisne crnogorske države i njene dinastije nijesu htjeli pristati da Crna Gora, kao bezimena oblast, bude pridodata velikoj državi, a crnogorska dinastija odbija da proda tron na kome se nalazi više od dva vijeka. Sile-pobjednice, odnosno Francuska, zbog toga odlučuju: ukloniti Crnu Goru i njenu dinastiju. Zadatak da ovu odluku sprovede u djelo dobila je srpska vlada. Posljednjih mjeseci 1918. godine ona je pristupila ovom poslu.

JADRANSKE TRUPE  Najprije je, septembra 1918. godine, predsjednik srpske vlade Pašić naredio formiranje posebnog vojnog odreda koji je trebalo uputiti za Crnu Goru, nakon što je napuste austrougarske trupe. Osnovni zadatak odreda, kada dođe na teritoriju Crne Gore, trebalo je da bude političkog, a ne vojnog karaktera. Istovremeno, francuska vlada je preduzela sve mjere da spriječi kralja Nikolu da krene za Crnu Goru u toku borbi za njeno oslobođenje od austrougarske okupacije. Ubrzo nakon formiranja vojnog odreda koji je dobio naziv ,,Jadranske turpe“, srpska vlada je formirala i Centralni izvršni odbor za ujedinjenje. Njegov zadatak bio je da u Crnoj Gori neposredno organizuje i izvrši prisajedinjenje Crne Gore Srbiji i detronizaciju vladajuće dinastije. Svi članovi Odbora bili su iz Crne Gore. ,,Jadranske trupe“, u čijem sastavu su bile i jedinice francuske vojske, krenule su, oktobra 1918. godine, za Crnu Goru, a početkom novembra 1918. Godine okončana je austrougarska okupacija Crne Gore. Nakon uspostavljanja nove vojne vlasti na teritoriji Crne Gore, Centralni izvršni odbor za ujedinjenje donio je 7. novembra odluku o raspisivanju izbora za opštecrnogorsku narodnu skupštinu, koja je trebalo da donese odluku o ujedinjenju Crne Gore i Srbije. Planirano je da se nakon sprovedenih izbora, poslanici sastanu 24. novembra u Podgorici i odluče o budućem statusu Crne Gore i njene dinastije.

UJEDINJENJE ILI SMRT Centralni izvršni odbor za narodno ujedinjenje donio je i pravila na osnovu kojih je trebalo birati buduće poslanike. Prema ovim pravilima, svaka kapetanija u granicama Crne Gore prije Balkanskih ratova bira po dva poslanika, a svaki srez u oblastima koje su pripojene Crnoj Gori poslije 1913. godine bira po tri poslanika. Svaka varoš koja ima manje od 5.000 stanovnika (Cetinje, Bar, Ulcinj, Kolašin, Berane i Bijelo Polje) bira po jednog poslanika, dok varoši sa više od 5.000 stanovnika (Podgorica, Nikšić, Pljevlja, Peć i Đakovica) biraju po dva poslanika. Izbor poslanika trebalo je izvršiti posrednim glasanjem preko povjerenika koji će biti izabrani javnim glasanjem u svakoj kapetaniji, srezu i varoši. Izabrani povjerenici će se zatim sastati i odlučiti ko će biti poslanik skupštine u Podgorici, koja je nazvana – Velika narodna skupština.  Za mjesta u novoj skupštini natjecali su se mnogi kandidati, iznoseći na zborovima svoje ideje i programe. Većina kandidata smatrala je da Crna Gora treba bez ikakvih uslova da se ujedini sa Srbijom i tako uđe u zajedničku državu, dok su neki smatrali da ona u novu državnu tvorevinu treba da uđe kao nezavisna država, ravnopravno sa Srbijom. Na Cetinju su pristalice bezuslovnog ujedinjenja listu svojih kandidata objavile na bijelom papiru, a pobornici uslovnog ujedinjenja na zelenom. Uskoro je boja njihovih plakata odredila ime dva suprotstavljena politička pokreta – bjelaši i zelenaši.

ZASIJEDANJE Prema utvrđenom planu, u periodu od 17. do 19. novembra po novom kalendaru (od 4. do 6. novembra po starom) održani su zborovi na kojima su najprije izabrani povjerenici, a povjerenici su 21. novembra izabrali poslanike za Veliku narodnu skupštinu u Podgorici. Ukupno je izabrano 169 poslanika, a četvorici od njih kasnije nijesu potvrđeni mandati, tako da je u radu Skupštine trebalo da učestvuje 165 poslanika. Od njih 165 samo je nekolicina pripadala taboru zelenaša. Zasijedanje Velike narodne skupštine u Podgorici počelo je 24. novembra, i trajalo je do 29. novembra, odnosno od 11. do 16. novembra po starom kalendaru. Na prvoj, pripremnoj sjednici, izabrana je verifikaciona komisija, koja je trebalo da verifikuje mandate poslanika, a kada je utvrđena ispravnost mandata, Skupština je pristupila izboru predsjednika. Između nekoliko kandidata, većinom glasova za predsjednika Skupštine izabran je Savo Cerović. Poslanici su izabrali i dva potpredsjednika: Lazara Damjanovića i Sava Fatića. Na ovoj sjednici utvrđen je i tekst poslaničke zakletve. Prva redovna skupštinska sjednica održana je 25. novembra. Na ovoj sjednici vođena je rasprava o formulisanju odluka koje Skupština treba da donese, kao i o njihovom redosljedu. Poslanici su se sporili: da li Skupština prvo treba da izglasa ujedinjenje ili detronizaciju dinastije Petrović-Njegoš?

Prevladalo je mišljenje da najprije treba svrgnuti s prijestola kralja Nikolu, jer dok je on vladar, ne može biti izvršeno ujedinjenje Crne Gore i Srbije. Poslanik Ljubo Glomazić je predložio je da prva tačka dnevnog reda bude zbacivanje kralja Nikole i dinastije Petrović-Njegoš, tvrdeći da dok je on na prijestolu, ,,ujedinjenja ne može biti“: ,,Kralj Nikola je još vladalac Crne Gore. Treba prvo da kažemo odavde sa ovog mjesta u ime naroda kao njegovi predstavnici da on to više nije, pa tek poslije toga možemo staviti drugu tačku dnevnog reda: ujedinjenje Crne Gore sa Srbijom“. Poslanici koji su diskutovali povodom Glomazićevog prijedloga, rekli su da je riječ o formalnosti i da Skupština treba da izvrši zadatak zbog kojeg se sastala, a da redosljed i nije toliko važan. Na prvoj sjednici raspravljano je i o formiranju odbora koji je trebalo da formuliše odluke Podgoričke skupštine. ODLUKE Druga redovna sjednica održana je 26. novembra. Od svih pet redovnih sjednica ova se smatra najvažnijom, jer su na njoj donijete odluke zbog kojih je Skupština i organizovana. Najprije je poslanicima izložen nacrt odluke o ujedinjenju Crne Gore i Srbije i detronizaciji kralja Nikole, koji su oni dočekali s odobravanjem. Jedan od organizatora Podgoričke skupštine, Janko Spasojević, izjavio je tokom rasprave o nacrtu odluke, da je u pitanju ,,državni prevrat mirnim putem“.

Nakon kraće rasprave oko proceduralnih pitanja, Skupština je jednoglasno prihvatila nacrt odluke. Istog dana svi prisutni poslanici, njih 160, glasalo je za Odluku o detronizaciji kralja Nikole i dinastije Petrović-Njegoš i ujedinjenju Crne Gore sa Srbijom. Odluka, koju je, kako se kaže, donijela Velika narodna skupština srpskog naroda u Crnoj Gori, temelji se na tri principa, kojima se dokazuje njena opravdanost i legitimnost. Prvi princip je istorijski, drugi ekonomski, a treći politički. Da je ujedinjenje istorijski utemeljeno, potvrđuje se činjenicom da u Crnoj Gori živi srpski narod, koji je jedne krvi, jezika, vjere i običaja s narodom koji živi u Srbiji i drugim srpskim oblastima. Zbog toga, svaki narod, pa tako i srpski narod u Crnoj Gori, ima pravo na osnovu načela samoopredjeljenja, da teži ujedinjenju sa drugim svojim djelovima. U Odluci se konstatuje da je srpski narod u Crnoj Gori tokom srednjeg vijeka živio u jedinstvenoj srpskoj državi pod dinastijom Nemanjića, i to oko 300 godina, ali da je osmanskim osvajanjem nasilno bio spriječen da u njoj živi i kasnije. Osmansko osvajanje razbilo je veliku srpsku državu, pa je srpski narod u Crnoj Gori, silom prilika, izgradio sopstvenu državnost. Tokom trajanja državne nezavisnosti Crne Gore, svi njeni politički i vojnički napori imali su za cilj – obnavljanje velike srpske države i ujedinjenje srpskog naroda. Nakon nekoliko vjekova, došlo je vrijeme da se ostvari taj veliki cilj srpskog naroda u Crnoj Gori. Drugi razlog kojim se obrazlaže potreba i opravdanost ujedinjenja je ekonomski. Navodi se da su ekonomski interesi Crne Gore neraskidivo vezani za Srbiju i ostale srpske zemlje, jer odvojena od njih, a sama bez uslova za samostalan ekonomski život, ona bi unaprijed bila osuđena na smrt. Siromaštvo koje vlada u Crnoj Gori, iseljavanje stanovništva, a posebno ratna razaranja, učinila su njen samostalni državni život nemogućim, pa je jedini spas za nju da se ujedini sa Srbijom. Treći razlog za ujedinjenje je politički, jer u okolnostima koje su nastupile nakon Svjetskog rata, nemoguće je Crnoj Gori da ostane samostalna država u vrijeme kada se južnoslovenske zemlje ujedinjuju. Nakon obrazlaganja tri osnovna razloga za ujedinjenje, Velika narodna skupština je jednoglasno usvojila četiri odluke: ,,1. Da se kralj Nikola I Petrović Njegoš i njegova dinastija zbaci sa crnogorskog prijestola; 2. Da se Crna Gora s bratskom Srbijom ujedini u jednu državu pod dinastijom Karađorđevića, te tako ujedinjena stupi u zajedničku Otadžbinu našeg troimenog naroda Srba, Hrvata i Slovenaca; 3. Da se izabere odbor od pet lica, koji će rukovoditi poslovima dok se ujedinjenje Srbije i Crne Gore ne privede kraju; 4. Da se o ovoj skupštinskoj odluci izvijesti kralj Crne Gore Nikola Petrović, vlada Kraljevine Srbije, prijateljske Sporazumne sile i sve neutralne države.“ Usvajanje Odluka Podgoričke skupštine poslanici su proslavili pjevanjem himne Kraljevine Srbije – ,,Bože pravde“.

NELEGALNOST SKUPŠTINE Odluke Podgoričke skupštine o detronizaciji kralja Nikole i dinastije Petrović-Njegoš, kao i o ujedinjenju Crne Gore sa Srbijom, pravno su neutemeljene, odnosno nelegalne. Najprije, na kojem se zakonskom aktu može utemeljiti pravo jednog organa, formiranog od vlade strane države (Centralni izvršni odbor za narodno ujedinjenje), da organizuje izbore na teritoriji Crne Gore, i to za skupštinu koja treba da odluči o njenom državno-pravnom statusu. U vrijeme održavanja izbora za Podgoričku skupštinu postoji međunarodno-pravni subjektivitet crnogorske države, postoji crnogorska vlada i dinastija, a na snazi je crnogorski Ustav i svi zakonski akti. Činom okupacije Kraljevine Crne Gore, isto kao i činom okupacije Kraljevine Srbije, nije prestao da postoji njen međunarodni subjektivitet, niti je njena vlast i vladar izgubio legitimitet. Shodno tome, ,,Centralni izvršni odbor“, kao grupa građana, nije mogao da raspiše legalne izbore, jer po članu 2, crnogorskog ,,Zakona o izboru narodnijeh poslanika“, koji je još bio na snazi, izbore raspisuje kralj. ,,Centralni izvršni odbor“ nije mogao ni da donese izborne zakone, jer je to bilo u nadležnosti Crnogorske narodne skupštine i kralja (Ustav Knjaževine Crne Gore, član 71). Jasno je da izbori koji su sprovedeni na ovaj način ne mogu biti legalni, isto kao ni skupština koju čine poslanici izabrani na ovakvim izborima. Nadasve, nelegalno izabrani poslanici, pa samim tim i nelegalna skupština, ne može donositi pravno utemeljene odluke. To znači da Podgorička skupština ne može biti legalna, a odluke koje takva skupština donese ne mogu imati pravnu valjanost. I Podgorička skupština i njene odluke bile su instrument državnog prevrata, izvršenog tako da stvori privid demokratskog odlučivanja i procedure. Uostalom, zar je neko sumnjao da će odluke Podgoričke skupštine biti drugačije ili da o sudbini crnogorske države i dinastije nije bilo odlučeno i prije nego što su izbori za nju raspisani? Dan nakon donošenja Odluka, na narednoj, trećoj sjednici Skupštine, poslanici su raspravljali o izboru petočlanog Izvršnog odbora, koji će predstavljati privremenu vladu na teritoriji Crne Gore, dok ne bude formirana nova država. Izvršni odbor je trebalo da uspostavi javni poredak, sudsku, policijsku i vojnu vlast, da rukovodi finansijama, uspostavi saobraćaj, nastavu... Međutim, poslanici nijesu uspjeli da na ovoj sjednici izaberu članove Izvršnog odbora. Članovi Izvršnog odbora izabrani su na narednoj, četvrtoj sjednici, kada je izabrana i delegacija koja će otići u Beograd da upozna vladu Srbije sa odlukom Skupštine u Podgorici. Na petoj, posljednjoj sjednici Skupštine, poslanici su raspravaljli o programu rada Izvršnog odbora, uputstvima delegaciji koja treba da ide u Beograd i o statusu imovine kralja Nikole. Pitanje kraljeve imovine izazvalo je najveći interes poslanika. Jedan je poslanik predlagao da se kralju Nikoli uzme čitava imovina, osim ono što je naslijedio od oca, dok je drugi predložio da Skupština donese odluku da svaki građanin Crne Gore ima pravo da bivšeg kralja i članove njegove porodice uhvati ili ubije. Tada se čulo i priznanje zbog čega je kralj Nikola morao biti detronizovan: ,,Interesi Crne Gore su zahtijevali da se pripojimo Srbiji, a da bi se to sprovelo, mi smo morali svrći kralja Nikolu, pa sve da je on i najbolji vladar“. Poslije duže rasprave, Skupština je u posljednjim minutima svog rada donijela odluku: ,,Da se sva pokretna i nepokretna imovina bivšeg kralja Nikole Petrovića Njegoša i njegove dinastije u Crnoj Gori konfiskuje u korist naroda. Da se za svagda zabrani ulazak u našu zemlju pređašnjem kralju Nikoli Petroviću Njegošu, a tako i svim članovima njegove dinastije“. Ovaj predlog je jednoglasno prihvaćen, pa je predsjednik Skupštine u 19 časova, 29. novembra 1918. godine zaključio njen rad.

PREĆUTNA SAGLASNOST Odlukom Podgoričke skupštine da se Crna Gora pripoji Srbiji, i odlukom Velike narodne skupštine naroda Vojvodine o ulasku u sastav Srbije, koja je donešena dan ranije, stvoreni su i formalni uslovi da se tako proširena Srbija ujedini sa ostalim južnoslovenskim oblastima u jednu državu pod vlašću srpske dinastije Karađorđević. Dobivši njihovu saglasnost, srpski regent Aleksandar Karađorđević je 1. decembra 1918. godine u Beogradu objavio proklamaciju u kojoj se kaže: ,,Proglašavam ujedinjenje Srbije sa zemljama nezavisne države Slovenaca, Hrvata i Srba u jedinstveno Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca“. Crna Gora u ovoj proklamaciji nije pomenuta, jer na Podgoričkoj skupštini nije ni odlučeno da ona uđe u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, već u sastav Srbije. Odluke Podgoričke skupštine odmah su saopštene predstavnicima velikih sila, odnosno savezničkim vladama. One nijesu zvanično priznale njene odluke, ali nijesu zvanično ni osporile njihovu validnost. Francuska, Velika Britanija i SAD gledale su blagonaklono na Podgoričku skupštinu, dok je Italija svoj stav iskazala tako što je odbila da prizna Kraljevinu SHS. Ipak, savezničke vlade koje su prećutno odobravale odluke Podgoričke skupštine, i koje su priznale Kraljevinu SHS, nijesu u prvo vrijeme prekinule diplomatske odnose sa crnogorskom vladom u izbjeglištvu i kraljem Nikolom. Francuska je prekinula diplomatske odnose sa crnogorskom vladom tek decembra 1920. godine, a Velika Britanija i SAD 1921. godine. Prekidom diplomatskih odnosa one su formalno priznale odluke Podgoričke skupštine i proglašeno ujedinjenje Crne Gore i Srbije. Akt kojim posredno priznaje odluke Podgoričke skupštine posljednja je donijela Italija, 1922. godine.

Komentari: 129

Sajkaca

26. 08. 2018 - 07:55

Briga Srbiju i njihove satrape ovdje sto je po ustavu ili zakonu. Srbija je fabrika za proizvodnju lazi i gebelsovsku propagandu.
Sovereign

26. 08. 2018 - 12:50

Подгоричка Скупштина и уједињење са Србијом је највећи догађај у историји црне горе (4 турске нахије), Брда, Приморја, Херцеговине, Мораче, Васојевића.... Дан када су вјековни снови наших предака постали стварност. Неуништива је заоставштина велике Подгоричке Скупштине. Срећан сам што ћемо величанствено у Подгорици и на Цетињу прославити 100 годишњицу тог историјског догађаја!
Kosovo

26. 08. 2018 - 16:05

Republjik. Uskoro će biti demarkacija sa srbijom. Preševska dolina će pripasti Kosovu.
I istok CG

26. 08. 2018 - 19:42

iM JE U PLANU...NE RADUJ SE TUĐOJ NESREĆI
Pet udovica

26. 08. 2018 - 16:18

Stara Crna Gora, ili 4 nahije, su jezgro veličanstvene Crne Gore. Tu su turske ćifčije iz brda, hercegovine, morače, vasojevića bježali da bi se se spašavali od svakodnevnog turskog terora. Posrbice i ostali izdajnici su slijepo crijevo koje treba odstraniti.
Sovereign

26. 08. 2018 - 18:44

Слажем се комшо мој добри и предобри!. Одмах да почнемо да се одстрањујемо. Биће лијепо, када ми не будемо више долазили код вас на Цетиње (што одавно не чинимо) а ви да се суздржавате ноћу да нас посјећујете. Ово "величанствено" нећу коментарисати, јер је то једино горе од наше косовске митоманије. Него како ћемо се бачат са Трампуљина а Баљина? То ће остати Кучима, а ви из 4 нахије сте их добро задужили. И поштено прије свега.
djuro vucinic

27. 08. 2018 - 02:25

Pises ime Crne Gore malim slovima,splacino,i kazes da ces slavit nestanak CG ?
Ljubitelj tutusa

27. 08. 2018 - 17:27

Radi se o Jusku. Za ocekivati je.
Pomorac

26. 08. 2018 - 08:03

E IZBRISALI SE ONI MANITI! KOLIKO JE IZRODA, IZDAJNIKA I TUĐIH NAFAKA U CG SVAKE GODINE BI SE MOGLA "ODRADITI" PO JEDNA SRAMNA PODGORIČKA SKUPŠTINA! DEFINITIVNO CG SKUPŠTINA MORA ZVANIČNO PONIŠTITI OVU SRAMOTU I ZAHTIJEVATI OD ZVANIČNE SRBIJE DA SE IZVINE ZA SVA NEDJELA PREMA CRNOGORSKOM NARODU TOKOM OKUPACIJE I NASILNOG PRISAJEDINJENJA! SVAKA JE SVETA U NAŠEM NARODU KAO I OVA: "AKO NEMAŠ ZLOTVORA, MAJKA TI GA.JE RODILA"
KADA ĆE DA zASJEDA

26. 08. 2018 - 12:47

Skupština i da rasparavlja o PROTJERIVANJU CRNOGORSKIH VOJVODA..NI KRIVIH NI DUŽNIH--Kada će da raspravlja o vremenu poslije BOMBAŠKE AFERE.đe je svako prijavljivao svakoga ko mu nije po volji..kada padoše nevine glave ni krive ni dužne..Kada će da raspravlja o Nikolinim dugovime koje je i SFRJ morala da otplaćuje ne samo kraljevina SHS....
Petar Pan

26. 08. 2018 - 08:42

Samo da mi neko pojasni: najviše brane podgoričku skupštinu oni koji se oozivaju na petrovićevsku Crnu Goru. Zašto? Kralj Petar je pobjegao iz Srbije, Crnogorci mu čuvali leđa a njemu dozvoljen povratak a Nikoli nije. Zašto?
Captain Hook

26. 08. 2018 - 09:43

Zato sto je srbo-cetnistvo produkt Karadjordjevica, Zato sto je srpska crkva miljenik Karadjordjevica, Zato sto je Crna Ruka, pokoljom nad Obrenovicima, na vlast dovela Karadjordjevice, I zato sto je Crnogorski basibozuk, koji nazivamo posrbicama, nesposoban da svojim znanjem i umijecem uspije u zivotu, pa se oslanja na nasilno svrgavanje vlasti jer i dalje imaju golu silu iako nemaju mozga.
NETAČNO

26. 08. 2018 - 11:51

Nijesu ,ka ti poznavali današnje mafijaše ,da se oslone na njih
Milica Markovic-Crnogorska

26. 08. 2018 - 08:44

Autor je samo napravio jednu omašku...a to je da su važili zakoni i Ustav CG.Nije tačno...važili su austrougarski zakoni jer su crnogorski suspendovani bezuslovnom kapitulacijom 1916g i abdiciranjem kralja Nikole 1915g.Tog trenutka su samo mogli biti poništeni zakoni Austrougarske a ne CG. Volja naroda , tada, iako je moj đed bio komita, je bila skoro plebiscitarna za ujedinjenjem a opcija moga pretka nije bila samostalna CG več autonomniji status CG u budućoj velikoj južnoslovenskoj državi. U zabilješcima mog đeda se naglašava da dinastija Karađorđević nije zaslužna za srpstvo kao naša dinastija i On u nijednom svom dokumentu a bio je značajan zelenaš ne odstupa od srpstva CG. Ja moram da govorim istinu, bez obzira što mi to može nanijeti štetu u samoj stranci ali ne želim sebe da lažem a i porodica je svetinja.
Vjerovatno

26. 08. 2018 - 09:06

Ti si iz Budvanske crnogorske?
Muto mutavi

26. 08. 2018 - 09:34

Ne brukaj đeda. U to doba srpstvo = pravoslavlje. I niko ne poriče da je sva Crna Gora toga doba bila za ujedinjenje južnih Slovena. Ali tvoj đed se borio protiv ukidanja CRNE Gore. Da u Jugoslaviju Crna Gora uđe kao država a ne kao geografski pojam druge bratske (ispostavlja se zabluda) države.
Dujo

27. 08. 2018 - 00:21

Muto, ti sigurno znaš bolje od Milice za šta je bio njen đed jeli? Vi izgleda znate i ono što niko ne zna
Milojica

26. 08. 2018 - 09:41

Mozda ne citamo isti tekst. Podgoricka skupstina je organizovana nakon kapitulacije Austro ugraske i povlacenja sa ovih prostora. Kako onda njihovi zakoni vaze? Srbija je kapitulirala koliko i Crna Gora i oba kralja su napustili svoje drzave, prvi srbijanski sa citavom vojskom. Srbijanski se vratio da oslobadja drzavu a vlada mu je ostala na Krfu. Crnogorskom nije dozvoljeno da se vrati jer je sudbina Crne Gore bila zapecena od strane velikih sila u korist srbijanskog izlaska na more. Ostalo je, skupstina itd pozoriste za ispunjenje forme. Jesu li Crnogorci sfbovali u to doba. I te kako, gospodar ih je tako ucio. Da se vratio i poceo da crnogorcki, presaldumio bi tadasnje Srbe u Crnogorce u roku od koju godinu. Kao sto ih je Milosevic presaldumio devedesetih u Srbe a Broz u Crnogorce. Takav narod, ono su sto im gazda kaze.
Мирослав Ђукић

26. 08. 2018 - 12:33

Србија није капитулирала. Прво прочитајте шта се десило, па коментаришите. Српска војска је прешла преко Албаније, прежибела голготу, да не капитулира. То ју је коштало 1.300.000 живота, али је остала субјект историје и постала победник Великог Рата! Ја жалим што о Црна Гора није учинила исто, али прошлост се не може мењати, осим у епској фантастици Шербове школе. А то је белетристика, а не историја!
Vojnik

26. 08. 2018 - 14:27

Potpisati kapitalucaju ili junacki posviti rep i pobjeci iz svoje zemlje ostavljajuci zene, djecu, starce, sto je razlika? Da nije vlast u Srbiji i dalje bila Karadjordjevica? Da nije bilo Francuza sto su ib pocerali, nikada se otuda nebi ni vratili.
Мирослав Ђукић

26. 08. 2018 - 15:53

Хајде, прво прочитајте шта је било, па да дискутујемо! Доста су.ми ове незналице на власти, пуна капа!
Vlaško-karpatske laži2

26. 08. 2018 - 17:09

Dobrica Ćosić, (otac srpske nacije) o svojim Srbima: -„Mi lažemo da bismo obmanuli sebe, da utešimo drugoga; lažemo iz samilosti, lažemo iz stida, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju bedu, lažemo zbog poštenja. Lažemo zbog slobode. Laž je vid srpskog patriotizma i potvrda naše urođene inteligencije. Lažemo stvaralački, maštovito, inventivno.“ -„Laž je srpski državni interes.“ -„Laž je u samom biću Srbina“. -„U ovoj zemlji svaka laž na kraju postaje istina.“ -„Srbe je toliko puta u istoriji spašavala laž…“
Osmogrk

26. 08. 2018 - 17:48

Kraljevina Crna Gora niti iko i njoj nije NIKADA potpisala kapitulaciju, pa ni u I svjetskom ratu. To da se zna. Ovi sto tvrde da jeste neka ga pokazu.
ISTORIČAR

26. 08. 2018 - 19:00

Poslije vojničkog sloma Crne Gore 1916. godine Janko Vukotić, koji je potpisao akt o prestanku postojanja crnogorske vojske, interniran je u zarobljenički logor u Mađarskoj- Boldogason, potom u austrijski logor Karlštajn, a onda u Osijek. Iz Osijeka se vratio u Crnu Goru krajem novembra 1918
Мирослав Ђукић

26. 08. 2018 - 20:54

Незнавеном џаба доказивати.
Vlaško-Karpatska posla

26. 08. 2018 - 16:58

Ne bleji! Vlaška ( srpska) vojska se dala u sramnu bježaniju , " bješte noge *osrave *uzica", a naši Montenegrini na Mojkovcu da ludo ginu za Vlaške interese!! Vlasi su sramno pobjegli, na kraju vratili se uz ogromnu pomoć saveznika, umjesto da se zafale Montenegrinima, aneksiraše Montenegro, zabraniše Kralju Nikoli povratak, pobiše ustanike Krsta Zrnova, uvedoše genocidnu diktaturu,....! Sada se Vlasi polako svode na beogradski pašaluk, jer vrlo brzo Sanžak i Vojvodina postaju nezavistne republike!
Vlaško-Karpatska posla1

26. 08. 2018 - 17:01

"Bašibozluk, bagra i brabonjci ustali da obnove Dušanovo carstvo. Srbi su samo protiv onoga ko bi hteo da ih makar malo opameti, a oduševljeno kliču svakome ko ih još više zaglupljuje, unazađuje i unesrećuje. Žalosno je što su Srbi u civilizacijskom i kulturnom pogledu ostali na nivou na kome su bili pre sto godina. Oni nisu u sukobu sa svetom, već sa samima sobom, vraćajući se na šajkaču i opanak iz kojih su jedva izašli. Bio sam i ostao Srbin, ali nisam bolesna zadribanda i Srbenda. Takvi su izdali i osramotili srpski narod i narugali se njegovoj slavnoj istoriji",  pisao je Koča Popović u svom dnevniku pred smrt 1992. godine o braniteljima srpstva i "Srbima po profesiji". 
Vlaško-karpatske laži

26. 08. 2018 - 17:08

Dobrica Ćosić, (otac srpske nacije) o svojim Srbima: -„Mi lažemo da bismo obmanuli sebe, da utešimo drugoga; lažemo iz samilosti, lažemo iz stida, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju bedu, lažemo zbog poštenja. Lažemo zbog slobode. Laž je vid srpskog patriotizma i potvrda naše urođene inteligencije. Lažemo stvaralački, maštovito, inventivno.“ -„Laž je srpski državni interes.“ -„Laž je u samom biću Srbina“. -„U ovoj zemlji svaka laž na kraju postaje istina.“ -„Srbe je toliko puta u istoriji spašavala laž…“
danilo s.

26. 08. 2018 - 10:02

Milice, A sto su onda velike sile priznavale valdu kralja Nikole do 1921 g.? "Francuska je prekinula diplomatske odnose sa crnogorskom vladom tek decembra 1920. godine, a Velika Britanija i SAD 1921. godine." Ko se samo sjetio ove moronske - tipično velejsrpske - konstrukcije. Pa i Srbijaje bila, istovremeno, pod okupacijom Austro-Ugarske?
NETAČNO

26. 08. 2018 - 11:46

Srbija je OKUPIRANA a Crna Gora jeKAPITULIRALA(kapitulacija je institut međunarodnog prava koji predviđa ovlašćenja (isključivo) vojnih komandanata (najčešće nivoa divizija – korpus – armija) da zaključuju ugovore o predaji trupa, branjenog mesta, dela ili celokupnog vojišta, odnosno ratišta, i takav ugovor je, bez obzira na unutrašnje pravo države u ratu, pred međunarodnim pravom važeći i valjan.)zNAČI JEDNO JE SILOM NAMETANJE A DRUGO JE SPORAZUMNO PRIHVATANJE.Što znači da je Milica u pravu!!!!
Boban Bg

26. 08. 2018 - 15:13

Kad je Milica u pravu što su onda izglasavali prvo zbacivanje dinastije Petrovića. Ako tada nije postopjala Crna Gora, njen Ustav, što je bilo potreba da se zbaci kralj Nikola, ako nije kralj CG. Nešto vam nije u redu sa logikom. Neko neki Džomić, koji je magistrirao u kafani uz krmetinu, odvali glupost i onda se vi svi ufatite za besmislicu
CITAT

26. 08. 2018 - 16:06

Aleksandar Karađorđević koji je "anektirao" CG rođen na Cetinju a da mu je đed Kralj Nikola, a prađed Vojvoda Mirko. Živeo je u Bar dok nije otišao u Srbiju. Kralj Nikola je 1866 potpisao sporazum sa svojim kumo srpskim Kraljem Milanon Obrenovićem o abdikaciji u slučaju ujedinjenja. Aleksandra je zvao "moje milo unuče". I posle rata je u intervjuima "srbovao" što je (Intervju u NY Times) biloi ovđe. Njegov unuk Mihajlo je takođe srbovao pa čak odbio i Sekulu Drlljevića za krllja fašističke CG 1941 i napisao da je rušenjem Mauzoleja Njegošu 1971 srušen symbol srpstva. Mitropolit CG-primorski koga je Nikola postavio je dao blagoslov na Podgoričkuskupštinu.
Boban Bg

26. 08. 2018 - 17:03

Kakve veze imaju te gluposti sa mojim komentarom.? Umjesto da odgovorite koga su to detronizovali ako nije postojala CG, njene institucije, Ustav? Kako je Nikola Petrović NA TRONU države koja po vama ne postoji? I nije Milan Obrenović, nego Mihailo koji je 1868. ubijen na Košutnjaku. To je onaj što mu spomenik zovu "kod konja". I nema govora o abdikaciji, nego prepuštanju Mihailu trona, nakon čega bi pripao Nikoli. Kao da neko negira da je Nikola sanjao da bude Vitorio Emanuelo. To mu se obilo o glavu, a vama dalo argumentaciju o srpstvu u CG koje je sa ciljem projektovano upravo zbog suludih ideja Nikole Petrovića. Možda si čuo da je planirao da Prizren bude glavni grad te ujedinjene kraljevine, kako bi ga izmjestio iz Beograda.
CITAT

26. 08. 2018 - 19:35

Руска влада је била незадовољна намесничком аустрофилском политиком и залагала се да Илија Гарашанин и Јован Мариновић буду намесници, а да црногорски кнез Никола постане и српски кнез.28) Онда је нагло октобра 1871. руски цар позвао малолетног кнеза Милана у
rođa

26. 08. 2018 - 19:36

Bravo rođo
rođa

26. 08. 2018 - 19:37

Džomić je za tebe misaona imenica...
Vlaška posla

26. 08. 2018 - 17:02

Bogdan Bogdanović, bivši gradonačelnik Beograda; I to spada u problem srpske inteligencije. Ona je podstrekivala i podržavala srpski autizam. Srbi su sada kao autistično dete, koje ne kontaktira sa spoljnjim svetom, koje nije u mogućnosti da bilo šta izgovori, koje nije u mogućnosti da čuje šta mu se govori. Srbija nije u stanju da čuje šta se govori, šta se misli, niti je u stanju da ode čak ni do Zagreba. Srbija nije u stanju da vidi u kom je svetu. Ona je u jednom lažnom svetu, u lažnoj stvarnosti. Ovo što vidite nije "stvarna stvarnost", ovo je srpska stvarnost. Ta srpska stvarnost je luda stvarnost. Završne akorde toj ludoj stvarnosti dao je Slobodan Milošević, koji je i sam van pameti i van stvarnosti. On je, verovatno, svoje ludilo prebacio celoj naciji. On je Srbima izgradio paralelnu stvarnost koju oni podnose neverovatno dobro.
Boban Bg

26. 08. 2018 - 11:48

Pročitajte što o tome piše Živojin Perić i Prof. Gavro Perazić. Ili mislite da ste stručniji da o tome pričate? Čak je i nesretni Kosta Čavoški na TVNS rekao da "ujedinjenje nije izvršenp na pravno valjani način". Nebitno što on smatra da bi u regularnom postupku rezultat bio isti. Svako ima pravo da misli što mu se dopada.Po vama ni Jugoslavija nije postojala već su u njoj vladali njemački zakoni zato što je kapitulirala i što je kralj Petar pobjegao u london. Po vama ni Belgija ne postoji jer je njihov kralj tako izbjega a privremena vlada potpisala kapitulaciju. Kapitulacija znači vojni poraz i okupacija zemlje, ne njen nestanak,. Nerko vam lupi glupost i onda vi to ponavljate kao papagaji. Kapitulirala je Francuska, potpisavši ugovor sa Hitlerom, i Poljska, i Čehoslovačka, ..Samo neki mudroseri u CG daju sebi za pravo da izbrišu CG. Ako vam je milo znati, jedini koji je mogao potpisati kapitulaciju je kralj Nikola po ustavu. A on nije prebjegao u Austriju, nego među saveznike
Boban Bg

26. 08. 2018 - 12:23

Dr Živojin Perić (1868-1953), profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu između dva svjetska rata, profesor Haške akademije, predavač na pravnim fakultetima u Lionu, Parizu i Briselu, za koga je srpski akademik Slobodan Jovanović napisao da je „najkrupnija figura pravništva Slovenskog juga“, u svojoj pravnoj studiji „Crna Gora u jugoslavenskoj federaciji“, piše: „Crna Gora je mogla izgubiti svoju međunarodnu individualnost samo na osnovu jedne suverene Odluke, a tu odluku bila je nadležna donijeti – jer je Crna Gora tada bila još neprestano nezavisna i suverena država sa svojim Ustavom (od 1905. godine, primj. CP) i svojim Vladarem (kraljem Nikolom, primj. CP) – samo Zakonodavna vlast, tj. Narodna skupština sa Vladarem …Otuda, kad niko drugi osim zakonodavne vlasti nije bio ovlašćen čak ni za to da državne granice smanji ili razmijeni (čl. 36. Ustava Crne Gore, primj. CP), tim manje je moglo biti govora da neko ko nije zakonodavac cijelu oblast Crne Gore otuđi, tj. prisajedini...
ISTORIČAR

26. 08. 2018 - 13:55

Iпокушава да скине кривицу са себе. Лазар Мијушковић му одговара, и ка-же: „Господару, за стање у земљи нисам ја крив, криви сте Ви и чланови Ваше фамилије, династије. Сваки члан Ваше династије сматрао је да може, да је позван да води државничке послове, наравно, поред Владе“. Даље, каже да су у земљи биле присутне антинародне манифестације, „Све сте савезнике из-губили које сте имали, чак и Русију сте изгубили због сепаратног мира, због двостурке политике... према томе, криви сте Ви за стање у Влади и Ваша породица, а не Влада у којој ја предсједавам пола године“. Након Мијушковића, као што смо казали, долази Андрија Радовић. Он 19. августа подноси ме-морандум – предлог краљу Николи за уједињење са Србијом, покушава да га спаси, да га оправда, да га извуче из настале ситуације, па каже: „Ваше височанство, најбоље би било да поднесете оставку у корист регента Александра и у корист народног јединства које ће доћи“. По биљешкама сав-ременика, изгледа да Краљ у
Vlaška posla1

26. 08. 2018 - 17:03

Bogdan Bogdanović (bivši gradonačelnik Beograda) o Srbima: Milošević je uz propagandu i sve ostalo što mu je bilo na raspolaganju napravio zemlju budaliju. Moja braća Srbi nisu svesni razmera tragedije u koju su uvukli i druge i sebe. Otpočeli su dekompoziciju srpske nacije i njeno moralno ubistvo. Srbi su rat izgubili, to je gotovo, ali su izgubili i dušu, izgubili su čast, izgubili su sve, jer posle izgubljene duše i časti ne ostaje ništa više. Sve je potrošeno. I to je rezultat srpskog nacionalizma, te neverovatne ludačke istrajnosti u stvaranju velike Srbije. A unesrećili su susedne narode, o čemu sam već govorio, i u tom ludilu ima i elemenata samoubistva cele moje nacije. Inače, sve su države i nacije i dobijale i gubile ratove, vrlo važno, ali je važno i strašno to što su Srbi u ovom ratu, ponavljam, izgubili i dušu i čast.
Мирослав Ђукић

26. 08. 2018 - 21:29

Богдановић је дуго био градоначелник Београда. Кад су му се захвалили, то је за њега био смак света. Пљувао је све и сваког. Био је сујетан попут каквог Катуњанина! Није ни чудо што га цитирате! Слични сличног препознаје.
ISTORIČAR

26. 08. 2018 - 13:55

IКад су српска и савезничка војска ослободиле Битољ, новембра 1916. дванаест ближих сарадника краља Николе, од којих и неки министри, и двадесетак црногор-ских студената из иностранства, шаљу поздрав регенту Александру и честитају му успјех војске и поздрављају га као „будућег краља уједињеног српства“. Иза тога, Јанко Спасојевић, министар правде, разговара у Влади о уједињењу, које краљ не жели. Ово је во-додјелница: ослобођење и уједињење – да или не? Спасојевић свједочи да му је Краљ тада рекао: „Не могу једном земљом владати двије династије, мора доћи до истребљења једне дина-стије.“ Врло строго, врло оштро, врло јасно.
Guest_83665

26. 08. 2018 - 17:07

Dobrica Ćosić, (otac srpske nacije) o svojim Srbima: -„Mi lažemo da bismo obmanuli sebe, da utešimo drugoga; lažemo iz samilosti, lažemo iz stida, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju bedu, lažemo zbog poštenja. Lažemo zbog slobode. Laž je vid srpskog patriotizma i potvrda naše urođene inteligencije. Lažemo stvaralački, maštovito, inventivno.“ -„Laž je srpski državni interes.“ -„Laž je u samom biću Srbina“. -„U ovoj zemlji svaka laž na kraju postaje istina.“ -„Srbe je toliko puta u istoriji spašavala laž…“
Boban Bg

26. 08. 2018 - 12:24

... (anektira) nekoj drugoj državi, pa dakle, to nije mogla učiniti ni Velika Skupština Podgorička, koja nije imala nikakvog oslonca u Ustavu Crne Gore, koji je Ustav, kao što malo prije rekosmo, u času kada je ta skupština sastavljena i vijećala, bio u punoj snazi, budući da je i sama država, Crna Gora, još uvijek postojala kao pravno nezavisni i suvereni međunarodni individualitet. Prema tome, bez ustavne i pravne vrijednosti je Odluka Velike Podgoričke skupštine o prisajedinjenju Crne Gore Srbiji“.
ISTORIČAR

26. 08. 2018 - 13:56

Aндрија Радовић, председник Владе, лавира, одлаже да поднесе оставку, покушава да спаси ситуацију, и тек у децембру, мислим 29. децембра, 1916. године, подноси оставку „пред чином ослобођења и уједињења“. Ствара се велики круг сарадника краља Николе, који су били уз њега до тога тренутка, незадовољних његовом политиком, његовим режимом, не-задовољни су односом према Савезницима, који су га практично заборавили, нема сарадње са српском Владом. Значи, краљ Никола је практично остао сам на вјетрометини. Српска Влада прихвата те људе, усмјерава их, подржава их, али тражи да се не употребљавају оштре ријечи, груби изрази, да не ври-јеђају краљевску кућа и династију Петровића, него да се пропагира уједињење, превасходно уједињење Црне Горе и Србије. Сматрали су да се „уједињење Србије и Црне Горе мора извршити па било Југославије или не“. То је вријеме, када још нема Крфске декларације, још је рат у замаху, још централне силе напредују, итд.
Boban Bg

26. 08. 2018 - 14:13

Andrija Radović je vaša suština! Čovjek kojeg je Nikola I Petrović od ovaca doveo, školovao, dao visoka državna namještenja, čovjek kojeg niko nije uvažavao i svako se pitao zašto ga Nikola gura. E taj čovjek je dao zakletvu kralju Nikoli koji je sve što je postiga dobio na tacnii od kralja izdao ga, izdao CG. I to je vaša suština - izdaja. Zato su mu komite ubile oca u ime osvete za izdajstvo. Slično je i danas, kada neki kojima je Đukanović pomogao, danas su mu najgori neprijatelji.
OPA OPA

26. 08. 2018 - 19:46

znači komite nijesu bili oslobodioci no najobičnije ubice
Mavrovlasi

26. 08. 2018 - 17:04

Otac hrvatske domovine dr Ante Starčević, inače lički polu-Srbin, tvrdio je da su Srbi vlaški nakot, nečista rasa, bića niže vrednosti i smeće od naroda jer su legura Cigana i Vlaha. Dr Ivo Pilar, njegov sledbenik i otac hrvatske geopolitike, pisao je da su Srbi niža rasa, jer imaju crnu, kovrdžavu kosu i debelu dlaku naspram hrvatske: plave, prave i tanke. Da su zlo Balkana, nomadske vucibatine, malobrojni narod, ali otrovan kao mala zmija, s neukrotivim razbojničkim i pljačkaškim nagonom u sebi. Dodavši da oko 64 posto Srba ima izrazito tamno lice, mrke su masti i nalik ptici grabljivici. Lice Srba je lice pravoslavlja, uzvikivao je on. Zvao ih je je smrdljive kaftanlije (kaftan: turski kaput). Dr Dominik Mandić, Pilarov sledbenik, izneo je teoriju da Srbi potiču iz severne Afrike, od crnih Mavara, koji su kao rimski legionari došli na Balkan i pomešali se sa stočarima Vlasima: on Srbe u svojim knjigama naziva još Mavrovlasima.
Мирослав Ђукић

26. 08. 2018 - 21:34

А Ви сте ми наредни, кад цитирате тог праоца усташтва! Малограђански, сујетни дегенерик Старчевић! Волите ли и Павелића, шта он каже, хајде онако из главе бубните?
Rano

27. 08. 2018 - 00:39

Ovaj našao da citira ustaše (ako i sam nije jedan od njih). Što očekivati od tih vječitih .........., ................. i ...................... koji nikada nije imao svoju državu sve do 95'
Boban Bg

26. 08. 2018 - 13:01

„Potpisujući separatan ugovor – kapitulaciju, Crna Gora nije izašla iz ratnog stanja, niti je prestala da bude članica ratnog saveza. Ratno stanje kao međunarodno – pravna institucija počinje objavom rata ili prostim početkom ratnih operacija, a završava se stupanjem na snagu mirovnog ugovora… Budući da je vlada izbjegla i instalirala se u jednoj savezničkoj zemlji, ona je manifestovala i dalje saveznički karakter do kraja rata. Samim tim činom, ona je manifestovala i ubjeđenje da ostaje i dalje suveren svoje države.“ (Prof, dr. Gavro Perazić, ekspert za međunarodno pravo i međunarodno ratno pravo)
Mavrovlasi1

26. 08. 2018 - 17:05

Tuđmanov hadezeovac dr Šime Đodan je devedesetih govorio da Srbi imaju male mozgove u velikim i trokutastim glavama, kakve su imali daleki ljudski preci, naspram izduženih, elegantnih i gospodskih hrvatskih lobanja, itd. Hrvati imaju dva-tri izrazito oštra kompleksa teritorijalnog i nacionalnog identiteta. Jednom su nogom na Balkanu, a drugom na Mediteranu, u Austrougarskoj su bili dodeljeni Pešti na upravu, a ne Beču. To su doživeli kao veliku uvredu i poniženje, jer su pod bečkim nadzorom bili Slovenija, Bosna i Vojvodina.
U praziluk

27. 08. 2018 - 00:41

Ajde njofra na U portale. Pa pa tu tu
ISTORIČAR

26. 08. 2018 - 13:54

Kраљ Никола лавира у спољној политици и полако се дистанцира од питања уједињења, удаљава се од Савезника, долази у разлаз са својима ближњим сарадницима. Када је крајем 1915. године, било извјесно да ће доћи до окупације земље, и да је то само питање дана, Никола Пашић, предсједник српске владе, боравио је код краља Николе на Цетињу, ако се не варам, 9. децембра 1916. и Пашић га је питао: „Ваше височанство, какви су Вам планови?“ Он је одговарао неодлучно, а Пашић му каже: „Ваше ви-сочанство, држите се колико можете, кад не будете могли хајдете са војском, Владом и Скупштином за нама, држаћемо се заједно, па што нам Бог да.“ Краљ Никола је обећао, међутим, није испунио обећање, није повукао војску ни институције. Даље, нераспложење према краљу Николи се појачало због по-нашања књаза Петра, команданта Ловћенског одреда, у Будви и његових преговора са аустроугарским предаставником Хубком у Грбљу; пронијеле су се вијести о тајним преговорима и могућности скла
Boban Bg

26. 08. 2018 - 14:05

Ne ponavljaj te gluposti srpsku propagandu kao papagaj. Postoje arhivi u Beču iz kojih se vidi o čemu je princ Petar razgovarao sa Hubkom, koji je prije rata bio austrijski izaslanik na Cetinju i koje poznaje iz tih vremena. Radi se o ubijanju civila bombardovanjem Podgorice i drugih gradova iz aviona. To je davno razjašnjeno, ali vama je srpska propaganda, koja je to svjesno radila, postalo istorijske činjenioce. Kao i priče oi predaji Kuka i Lovćena. Zalud, austrijske žrtve govore o tome. Bolje se pitajte zašto je 2/3 crnogorske vojke bilo i Sandžačkoj vojsci, a Lovćen ostavljen sa 7.000 trećepozitivaca? I zašto je to Pešić uradio. Da nije zato što piše Pašiću u depeši :"Mene interesuje samo sudbina Sandžačke vojske..."
Boban Bg

26. 08. 2018 - 14:41

U bečkom arhivu postoji izvještaj majora Hubke o razgovorima princa Petra sa njim. Izvještaj je pisan neposredno poslije razgovora 12. juna 1915. godine u Herceg Novom i u cjelini je objavljen u knjizi "Operacije crnogorske vojske u prvom svjetskom ratu", koju, kao i skoro sve knjige objavljene od 1918-te pa nadalje posjedujem. Neke sam plaćao i po 7-8.000 dinara jer su rijetke. Tako da teško meni možeš prodavati sir za bubrege. Imam i sve tekstove iz Nove Evrope, Politike, Vremena, Pravde, Ratnika, koji se odnose na CG. Uključujući i zbirke dokumenata Andrije Luburića, Dušana Vuksana, ...
Boban Bg

26. 08. 2018 - 12:03

I niko ne spori da je u to vrijeme aktuelno bilo ujedinjenje pod okriljem srpstva. Dovoljno je viđeti samo što se u školama učilo u to vrijeme. Takođe morate znati da je izuzetno glupo posmatrati stvari izvlačenji pojedine istorijske trnutke ka relevantne za čitav istorijski period. Takođe morate znati kakvi su stavovi bili knjaza Danila po crnogorskom narodno i nacionalnom pitanju Možda nijesti znali ali 30-tih godina u Dubrovniku su se masovno izjašnjavali ka Srbi katoličke vjere. Šta to znači? pa samo da je to bila ideologija ujedinjenja u to vrijeme. Nije nepoznato da je knjaz/kralj Nikola uveo prvi etničko srpstvo, doveo izvanjce da uređuju novine, predaju u školama, da pišu knjige, ..O tom dvojstvu Crnogoraca mnogi su pisali, najbolju definiciju toga je dao Slobodan Tomović u predgovoru Gorskog vijenca. Takođe Branislav Đurđev koji piše da za stvaranje crnogorske nacije je nebitno kako su se Crnogorci osjećali u pojedinim djelovima istorije. Istorija CG i Srbije su zasebne isto
ISTORIČAR

26. 08. 2018 - 14:00

Црвени двоглави орао је најважнији династички симбол Немањића и српског народа на Хемском полуострву (лат. Paeninsula Haemonia). Племић Богун Немањић, из Пљеваља, родоначелник[1] је породице-братства Богуновића. У Дубровачком архиву[2] је забележено (Чингријина генеалогија) да су ка овом српском приморском граду[3][4][5], Богунови потомци кренули из крајева Левер Таре и Ђурђевића Таре. Богун је био припадник највишег српског племства, а забележено је да му је син Лаврентије Немањић био на двору свог рођака Стефана X Уроша Душана Немањића (1308-1355), краља Србије (владао: 1331-1345), а потом и цара (владао: 1345-1355), који нам је такође познат и као Стефан Урош IV Душан „Силни” Немањић, са којим ће и доћи у Дубровник 1350. године.[6][7]ZNAČI DA DE DIO DUBROVČANA BIO SRPSKOG PORIJEKLAbez obzira što su katolici П
Boban Bg

26. 08. 2018 - 14:50

hahahahaha... srpska wikipedia? E našao si crkvu u kojoj ćeš se moliti. Pr4onađi što pišu o Zlatici. E to je nivo srpske wikipwdiw:; bajke, mitovi i izmišljotine.
Bogunovići

26. 08. 2018 - 15:44

I danas žive u DUBROVNIKU!Crkva u kojoj se ja krrstim je stara i priznata ne spada kao tvoja u NVO!!!!
SKYDOG

25. 09. 2018 - 12:14

KOLIKO SE SJECAM ISTORIJE, OVO SU GODINE PRIJE VELIKE SHIZME, DAKLA NEMA KATOLIKA SAMO HRISCANI
cas istorije

26. 08. 2018 - 12:07

Moje potsovanje i naklonost casna i istinoljubiva Crnogorko !
Boban Bg

26. 08. 2018 - 12:13

I Andrijašević piše da su sami učesnici nasiva PS revolucionarnom, "mirnim prevrato" isl. Čak su i komunisti nakon WWII organizovali izbore za ustavotvornu skupštinu koja je proglasila FNRJ i raspisala izbore. Ako se htjelo legalno u jediniti, morali su se raspisati opšti izbori za ustavotvornu skupštinu, koja bi promjenila Ustav i stvorila uslove za regularne izbore za skupštinu, koja bi onda imala legalitet i legitimitet da donese akto o ujedinjenu. To je abeceda ustavnog prava. Problem je što u CG svako misli da se može baviti svačim i davati ocjene koje prevazilaze stručnost, ponekat čak i elementarnu pismenost. Jedno je volja naroda a drugo je legalnost postupka. Ako postupak nije legalan i legitriman onda svako može tumačiti tu volju naroda kako mu padne na pamet. O nacionalnom pitanju neću, jer neki izgleda misle da je to genetika, a nije. Nacionalnas pripadnost je nešto što se stiče tokom života, zato neki Crnogorci mijenjaju svoju naciju kao da su čarape.
Boban Bg

26. 08. 2018 - 12:57

Što se tiče karaktera tzv. Podgoričke skupštine, navešćemo samo stavove njenih učesnika: „mi smo ovdje sakupljeni mimo zakona ali ipak pravilno“, ili „mi smo morali svrći kralja Nikolu, pa sve da je on najbolji vladar“, …(Dr Dimo Vujović, Podgorička skupština, 1989. Str. 268, 271, 276.). Il i riječi Lj. Glomazića: „Mi smo revolucionarna skupština koja zakone sprovodi silom“, odnosno, Janka Spasojevića, od decembra 1917. predsjednika Privremenog odbora za narodno ujedinjenje, srpskog državljanina sa pasošom Srbije i jednog od sazivača i organizatora Podgoričke skupštine: „Sve dosadašnje revolucije, a bilo ih je mnogo, slične su ovoj“.
ISTORIČAR

26. 08. 2018 - 14:01

Juла мјесеца, Мило Матановић, подноси оставку на место председника Владе. Краљ Никола га је довео са задатком да напада и критикује рад Средишњег црногорског одбора за народно уједињење, да критикује политику за уједињење, да оспорава сарадњу са Србијом, што је Матановић одбио. У Ру-сији се мало помиње Црна Гора, пошто се краљ Никола сматра издајником. Енглеска је држи за нелојалног савезника, француска је смањила Краљу новчану помоћ са 400.000 на 200.000 франака, италијанска штампа га критикује, нема сарадње са Србијом. К ralj протурао је гласове да је за трочлану југословенску федерацију, тражио зајам од САД-а, отeрао је сараднике, губио савезнике, гонио ујединитеље, проживљавао тешке дане, процењивао да ће Ценралне силе изаћи као побједници над Савезницима без Ру-сије која иступила из рата, окретао се Италији да заступа интересе Црне Горе
Boban Bg

26. 08. 2018 - 13:04

Kralj Nikola, u intervjuu datom The Daily Chronicle 27. januara 1919.g: „Iz Crne Gore nemam vijesti, jer je srpska okupaciona vojska ustanovila kordon kroz koji ne puštaju ni pisma ni ljude. Dobijam izvještaje, koji mi moji povjerenici donose po cijenu života. Izgleda da tamo vlada pravi teror. Ubijaju se bez suda ljudi, žene i đeca, bombe se bacaju u kuće mojih prijatelja a novac se prosipa kao voda da bi se Crnogorci odrekli zakletve… Nema sumnje da ste čuli za moje svrgavanje i aneksiju moje zemlje od strane Srbije. Da, to je izglasao lažni parlament kojeg su oni zvali Velika Skupština – ime koje ne postoji u našem Ustavu. Ako je niko nije izglasao, izabrana je od razbojničkih bandi koji rade za interese Srbije“.
ISTORIČAR

26. 08. 2018 - 14:02

У таквој ситуацији напушта га и Мило Матановић, председник Владе, 5. јуна 1917. године подноси оставку у којој између осталог наводи: „Идеја Уједињења постала је вјера, религија и мисао сваког човјека и сваког Црногорца, а ту вјеру кроз вјекове створила је ријека мученика ... сепаратизам мора довести до преврата ... Црна Гора не може остати пасивна ... нити ће у сепаратизам,“ Одлучно је сматрао да Црна Гора не може никако остати ван уједињења и оно треба да се изврш
Istoričaru neznalici

26. 08. 2018 - 16:23

Ujedinjenje i prisajedinjenje nije jedno isto. Nijesu isto ni srbin i posrbica.
ujedinjenje

26. 08. 2018 - 19:50

UJEDINJENJE NEGO KAKO...biće to ponovo..raspoluti se NATO
GRAĐANSKI

26. 08. 2018 - 08:54

1.) Ne postoji ni jedan jedini dokumenat (napisan: na papiru, u kršu, na nečesovoj štici ili čapri, ...), koji spominje jedno jedino slovo "s" od serbstva na ovijema prostorima Duklje-Zete-Crne Gore - počev od cca 600-te godine (prvijeh dolazakah našijeh predakah Slovjenskijeh Veleta-Veletaba), pa narednijeh 1200 (slovima: 'iljaduidvjeta) i kusur godinah, to jes - do Njegoša (razma-liše nekoliko spominjanja i to teke u 18. stoljeću - znademo đe, kako i zašto) - koje bi bajagi bio nečesovi dokaz da smo (ne daj Bože) »tamo neko drugi«, a ne ovo što jesmo: CRNOGORCI! Nije u pitanje ni 12 ni 120 no 1200 godinah, a to je cca 36 generacijah našijeh predakah! 2.) Sveti Petar Cetinjski: “Mene je udivitelno što ova tisuća cekinah ne ide pravo cernogorskomu nego slaveno-serbskomu narodu! Može bit neka pulitičeska pričina tomu!”! 3.) Glede na rezultate "DNK" analize - naučno je dokazano da su Srbaljima krvno bliži i Hrvati i Bošnjaci i Makedonci i Bugari i Rumuni - no mizi CRNOGORCI!
Zna li doktor

26. 08. 2018 - 09:30

da si izaša sa klinike?????
Captain Hook

26. 08. 2018 - 11:09

Da li si ti svjestan da znas - nula (0)!?
GRAĐANSKI

26. 08. 2018 - 09:52

Ko na moj gornji (prijethodni) komentar metne "minus", mora toliko znavat - da je to "minus": 1.) Istorijskoj nauci; 2.) Svetomu Petru Cetinjskomu; 3.) Genetici (opetovano - nauci)!!!
Doktor

26. 08. 2018 - 21:38

Jesam li ti rekao da popiješ lijek?
pošto tebi treba da se nacrta

26. 08. 2018 - 16:20

evo,,на сва таква убеђивања да је он пример „часног Црногорца“ по стандарду Секуле Дрљевића, часна старина Јово Бећир, једноставно и одлучно је изјављивао — ја сам Србин–, потпуно свестан последице за себе и породицу!Тако је и стари Јово Бећир из сарајевског хотела „Европа“ упућен у „хрватско опоравилиште“ Јасеновац, да тамо изблиза види судбину Срба, Жидова и Рома, док га упорно убеђују да се уразуми, јер само један живот има. Међутим, Јово Бећир није се двоумио између свог избора!
ISINA

26. 08. 2018 - 19:03

SVI SMO MI JOVO BEĆIR-KAKO BI REKLI KOMUNISTI!!!!
Ime

26. 08. 2018 - 09:44

Čestitke autoru Andrijaševiću. Da su ovakve tekstove čitali Lakić, Stamatović, B. Aleksić i slični ne bi danas bili četnički istoričari. I ne bi se utrkivali s Medojevićem i Džomićem koji će bolje gaziti C. Goru.
RAM

26. 08. 2018 - 09:57

Korektan i lijep tekst, istina sa poznatim činjenicama. Takođe, g-đa Marković je lijepo i tačno komentarisala. Petar Pan očigledno ne razumije zašto se u čitavom svijetu uloga srpske vojske i kralja Petra u Velikom ratu smatra najveličanstvenijim događajem.
Rašo

26. 08. 2018 - 10:36

Francuska se izvinila Crnoj Gori za učinjenu nepravdu u kojoj su oni imali udjela 18 - te. Srbi i dalje bezočno uz pomoć SPC i crnogorskih izdajnika pokušavaju da posrbljavaju stanovništvo Crne Gore. Medjutim kako Srbi vode politiku sve što se više koprcaju sve više tonu, kao da su u živi pijesak. Njihova podlost i nepravda učinjena prema Crnoj Gori pratiće ih kao proklestvo.
TAČNI NIJESU

26. 08. 2018 - 12:56

Нијесу црногоријанци Српског порекла, јер би онда били људи па би вратили Мајци Србији допринос који је сваки запослени у Србији уплаћивао 10 година од 1980-1990 за помоћ "браћи" у црнојгори
Potpuno si u pravu

26. 08. 2018 - 14:46

Svaki dan ih gledam kako bi voljeli da im nešto padne sa neba,da prolongiraju dugove,da im neko udjeli neku pomoć!!!!
Origen

28. 08. 2018 - 05:58

A što bi sa onim silnim ratnim reparacijama datim CG od strane Njemačke poslije Prvog svjetskog rata? Svi ti milioni završiše u dzepovima Karadjordjevića. Koliko ste nas samo unazadili i zarazili vašijem zlom? Počinjeli ste veliki grijeh prema CG. A grijehovi se, kad tad, plaćaju. Božij pravda je sporta ali dostižna. Kad pomislim što vas čeka osjećam duboku žalost. P.S. Uplaćivali su i drugi gradjani SFRJ, sram vas bilo. Ne znate ni da dajete.
ISTORIČAR

28. 08. 2018 - 16:36

1,730 miliona a Cg je bila dužna 41 milion koji su vraćali Kraljevina SHS,I SFRJ ,JEDAN KREDIT JE BIO PROLONGIRAN ČAK1962 GOD..tAKO DA ZAKLJUČAK SLIJEDI DA SI NEOBAVJEŠTEN ,NEOBRAZOVAN ,NEVASPITAN
istorija

26. 08. 2018 - 11:40

Kada je srpska delegacija tražila da im se dodijeli još teritorija, francuski general im je rekao " kako vas nije stid tražiti još, dovukli ste se za repovima naših konja". Toliko o veličanstvenosti srpske vojske.
Мирослав Ђукић

26. 08. 2018 - 12:35

Хахахахахаха!
NAŠA TADA

26. 08. 2018 - 12:49

NIJE NI POSTOJALA!!!!!!
ISTORIČAR

26. 08. 2018 - 14:06

Njemcki kajzer Vilhelm, šalje ovakav telegram Bugarskom caru Ferdinandu, nekon što je saznao da su Srpske armije probile Solunski front "šezdeset hiljada Srpskih vojnika riješilo je ishod rata, sramota".
Мирослав Ђукић

26. 08. 2018 - 12:25

Г. Андријашевић би иза "JADRANSKE TRUPE: Najprije"... trebao da stavi: "Crna Gora je 1916. godine kapitulirala i bila okupirana od Austro-ugarske."
TREBA DODATI I

26. 08. 2018 - 14:16

DA IMALI SU ONI TRUPE Bokeške mornarice-koja je na staru julijansku godinu 1916-na bestidan-nekršćanski način oburdala grob i crkvu Negoševu na Lovćenu! U slavu ćesara bečkog i okupacije kraljevine Crne Gore!
danilo s.

26. 08. 2018 - 18:59

Miroslave, Jeste li vi autor ove bedastoće o "kapitulaciji CG 1916? Zar ste vi pametniji i vise znate no sto su znale USA, UK, Francuska, Italija koje su održavale diplomatske odnose sa CG sve do 1921 godine. Nijesu valjda bile toliko glupe da održavaju odnose sa "nepostojećom " državom? Zar nije Jugoslavija kapitulirala u Drugom svjetskom ratu (1941)? A kralj Petar proveo rat u Londonu. - priznat kao vladar zemlje koja je "kapitulirala"? Zar nije Italija kapitulirala 1943 - evo je živa i dan danas. Da ne pominjemo kapitulaciju Njemačke u oba svjetska rata?. Imate li vi intelektualnog postenja? I stida?
Мирослав Ђукић

26. 08. 2018 - 20:56

Данило, ноторне се ствари не доказују.
Poštovani Miroslave

26. 08. 2018 - 21:59

On ima dokument o autokefalnosti CPCkoji ne posjeduje niko ne na zemlji no ni u vaseljeni...takav je to istraživač
danilo s.

27. 08. 2018 - 08:23

Posto glupo i bestidno lažete - navedite gdje sam tvrdio da "imam dokument" o autokefalnosti CPC? Ono što tvrdim je da je bila autokeflana po priznanju ostalih crkva na celu sa Vaseljenskom patrijaršijom. A vi navedite - sa dokumentom - čija je bila, ako nije bila Crnogorska?
ISTORIČAR

28. 08. 2018 - 20:31

2. Budući vladika Petar I, serdar Ivan Petrović i guvernadur Radonjić, Beču iz 1779. godine: Желимо да митрополит црногорски зависи од пећког Патријарха у Србији. Када садашњи митрополит умре, пристајемо засад да његов наследник буде рукоположен у Карловцима, али да увијек буде изабран по старом обичају, тј, да га бирају гувернадур, потчињени главари и цио народ црногорски; али само дотле докле Турци владају, Србијом, те не можемо да га слободно пошаљемо у Пећ.
danilo s.

30. 08. 2018 - 13:49

Istoričare -"Niko krupno ka Srbin (istoričar) ne laže". Kako mogu da traže da "mitropolit cetinjski zavisi od pećkog Patrijarha " - 1779 godine, kada je Pećka patrijaršija ukinuta 1766 godine?
citat

28. 08. 2018 - 20:43

Međutim, nema nikakvih izgleda da CPC bude priznata - zapravo, izgledi idu u suprotnom smjeru, još više od kada je EU u procesu evrointegracija jasno stala na stranu kanonske Pravoslavne crkve u Crnoj Gori (SPC) i uslovila proces evroatlanskih integracija djelomično i revizijom previše tolerantnog pristupa vlasti prema CPC i nedostatkom mehanizma zaštite SPC od pretenzija CPC.
danilo s.

02. 09. 2018 - 08:35

@citat - citirate li to iz vasijeh veljesrpskijeh izvora? Nećemo se sada svadjati oko "kanonske" neka ta kanonska crkva vrati ono sto je na silu i nepravdu oteto 1920. Pa ćemo sačekati - ka Ukrajinci -. da nam Vaseljesnki patrijarh da tomos. Ako treb adaćemo i nešto para - ka što je to, svojevremeno, uradio sv. Sava. Ili kao regent Aleksandar kada je platio za tomos SPC 1924.
danilo s.

27. 08. 2018 - 08:28

Notorne gluposti i laži se ne pišu tako lako. A vi, ipak, i dalje insistirate na ovim budlaštinama. S vama nema svrhe diskutovati.
Мирослав Ђукић

27. 08. 2018 - 11:12

Данило, изненадили сте ме, непријатно. Мислио сам да сте се издигли изнад глибежа простаклука осталих ботова на сајту, по културнијем начину изражавања у коментарисању неистомишљеника. Видим, истину тешко подносите! Ево шта монтенгрина каже о ноторној чињеници да је Црна Гора (на нашу једнодушну жалост) те 1916. године - капитулирала. Погледајте, кад то већ нисте запамтили са часова историје за 8. разред основне: http://www.montenegrina.net/pages/pages1/istorija/cg_u_1_svj_ratu/kapitulacija_v_jovanovic.html
danilo s.

28. 08. 2018 - 06:21

Miroslave, Hvala na linku. Pogledao sam I evo što tamo piše: “Ministri koji su ostali u zemlji, uz saglasnost serdara Vukotića i knjaza Mirka, donijeli su 21. januara 1916. odluku o raspuštanju vojske. Na Cetinju su 25. januara 1916. potpisane Odredbe o polaganju oružja. Kraljevina Crna Gora je ostala u statusu zaraćene strane (poput druge dvije okupirane kraljevine, Belgije i Srbije), jer je kralj Nikola odbio da izda punomoćje „krnjoj Vladi“ u domovini da potpiše ugovor o miru.” Dakle, CG je “ostala u status zaraćene strane” – baš kao i vaša Srbija. Sapienti sat (pametnome dosta)?
Мирослав Ђукић

28. 08. 2018 - 11:53

Данило, и Ви знате да су то будалаштине! Краљ Никола је сво време рата, након капитулације, провео грејући своје кости на топлом медитеранском сунцу. Каква је он то био "ратујућа страна"? И за игру рата иза зграде треба ти људство. Да имам моћ да било шта у прошлости изменим, то би била чињеница да је Црна Гора 1916. капитулирала, након свих мука! Нико то не може да измени, па ни ја. То желим из личних и из породичних разлога. Окупатор је заробљене црногорске војнике послао у концентрациони логор Неђмеђер. Тамо су многи наши скончали, у тешким мукама. Тзв. "културни" Аустријанци и Мађари су у том логору смрти извршили злочин геноцида над заробљеним војницима друге ратујуће стране. Одрастао сам са причама о Неђмеђеру! Страхоте које су тамо чињене нашим најдражима послужиле су као узор за Хитлеровце у конципирању њихових логора смрти. За Војску Црне Горе је боље било да је сва помрла одступајући преко Албаније, него што је капитулирала и тако осрамоћена одведена у "долину смрти"!
danilo s.

28. 08. 2018 - 22:05

Miroslave, Pozvali ste se na tekst objavljen na Montenegrini.net.Pročitao sma ga i poslao vam citat koji dokazuje da nijeste u pravu, A vi i dalje isto? U redu. Shvatam. Vi ne želite istinu, vi želite da budete u pravu. Budite - što se mene tiče. neka vam je sa srećom. Isto je i sa ovim moronskim tvrdnjama negiranja autokefalnosti CPC. Autokeflanosti za koju postoji mnogo dokaza, a krunski je - dokument koji ju je ukinuo - Ukaz regenta Aleksandra 1920.
Мирослав Ђукић

29. 08. 2018 - 00:57

Данило, промашили сте поенту. Кад монтенегрина признаје капитулацију, уз гомилу несувислих објашњења, онда је то ноторно.
sto posto realno

27. 08. 2018 - 20:40

Postoji studija,,pravoslavni svijet,,Timoti Ver-aiz 1963god.pominje četiri drevne(Carigradska,,Aleksandrijska,Antiohijska,Jerusalimska)postoji i devetAUTOKEFALNIH-Ruska,Srpska,Ruminska,Bugarska,Gruzijska,Kiparska,,Grčka ,Poljska,Albanska.Postoje i autonomne(Čehoslovačka,Sinajska,Finska ,Japanska,Kineska.Kao što vodiš niđe te tvoje AUTOKEFALNE NVO....Žalim
danilo s.

28. 08. 2018 - 10:57

Vama nema potrebe ništa dokazivati - jer vi ne samo što ne znate ništa., vi ništa ne možete logički razumjeti.
NIJE NIKADA BILA

28. 08. 2018 - 19:57

AUTOKEFALNA....NITI ĆE BITI!!!!!!
Zamisli Danilo

29. 08. 2018 - 18:15

Nestalo ti je argumenata..
danilo s.

30. 08. 2018 - 13:53

Nije meni nestalo argumenta, već vama pameti i poštenja? P.S. Ako vam treba konkretan argument pogledajte dokument "Ukaza o osnivanju SPC" regenta Aleksandra od 1920 godine.
Gost

26. 08. 2018 - 19:22

Otkud ti ideja da je CG kapitulirala? Bila je okipirana tanam kao i Srbija.
Жоржо

26. 08. 2018 - 12:30

www.youtube.com/watch?v=BFCIRGcapGI
Gost

26. 08. 2018 - 14:43

Zacudjujuce dobar clanak, pogoto kad se zna da je autor Andijasevic. Doduse clanak je malo sterilan.
Gost

26. 08. 2018 - 14:46

Sovereign, Razumljiva je tvoja zelja da CG i Srbija u isto drzavi. A jedan od GLAVNIH RAZLOGA zasto nijesu je Podgoricka skupstina.
Gost

26. 08. 2018 - 15:48

Milica Markovic, Autor je napravio gresaka ali ni jednu od tih koje pominjes. Kralj Nikola nikada nije abdicirao. Takvu nebulozu nikad nijesam cuo. Austrija je okupirala CG i nijedan zakon koji je vazio pod okupacijom nije vazeci kao sto ni jedan austrijski zakon ili uredba u okupiranoj Srbiji nije bila vazeca. Ni tu nebulozu nikada ranije nijesam cuo. S druge strane, LAZ da je Crna Gora kapitulara u I svjetskom ratu je sveprisutna. To se ni u Srbiji nigdje osim kao propagndna floskula, doduse rasirena, ne moze cuti. Ali cak i kad bi to bilo i tacno, sami cin kapitulacije nista sustinski ne mijenja. Francuska je kapitulirala u II svjetskom ratu i to je nije promijenilo njen status saveznicke drzave. Takvih primjera je puno.
CRNOGORAC

26. 08. 2018 - 16:07

VRIJEME KAD JE BRISANA C.GORA JE PROSLO SADA JE DOSLO VRIJEME DA SE BRISU ONI KOJI SU JE BRISALI DA IH IZBRISEMO ZA NAVIJEK I ISTRIJEBIMO IZ C.GORE DA SE NEBI NEDAJ BOZE PONOVILO.
ISINA

26. 08. 2018 - 19:05

taj film živ gledati nećeš!!!!!!Časnu ti riječ dajem
Мирослав Ђукић

26. 08. 2018 - 21:40

Ко се мача лаћа, од мача погиба, мој Мирсаде! Никако да научиш!
Gunj

27. 08. 2018 - 00:54

Ti......rico ćeš nekoga ćerati? Važi važi
?

27. 08. 2018 - 02:23

Koja je vajda raspravljat se za cetnickom bagrom iz Crne Gore.
Iz usta Kralja Nikole

27. 08. 2018 - 02:26

London, 27 januara – The Daily Chronicle je objavio intervju sa Kraljem Nikolom: “Čini se da zaista postoji vladavina terora. Muškarce, žene i đecu ubijaju bez suđenja. Bombe se bacaju na kuće mojih sljedbenika. Ne štede novac da moju đecu odviknu od vjernosti.” “Nema sumnje da ste čuli za moje svrgavanje i aneksiju moje zemlje od strane Srbije. Da, to je izglasao lažni parlament kojeg su oni zvali Velika Skupština-ime koje ne postoji u našem Ustavu. Ako je niko nije izglasao, izabrana je od razbojničkih bandi koji rade za interese Srbije.”
Iz usta Kralja Nikole II

27. 08. 2018 - 02:26

London, 27 januara – The Daily Chronicle je objavio intervju sa Kraljem Nikolom: “Trenutno, ne mogu sazvat regularnu skupštinu, jer se većini nasih vojnika ne dozvoljava povratak iz zarobljeničkog kampa u Mađarskoj. Ali kada se vrate, siguran sam u ishod. Oni se ne žele odreć svojeg poretka i nezavisnosti, koje su održavali šest vijekova protiv svih agresora. Konfederacija sa ostalim Južnim Slovenima, svakako, ali kao slobodni ljudi, ne podređeni drugoj državi.” “Gospodin Pašić, srbijanski političar, je želio da aneksira Crnu Goru jedanaest godina, ali se nije približio cilju, jer ja ne želim vjerovat da će saveznici odustat od principa samoopredjeljenja za koji su se borili, ili da će dozvoliti da jedna od najmanjih nacija bude žrtvovana ambicijama jednog susjeda”.
Iz usta Kralja Nikole III

27. 08. 2018 - 02:28

London, 27 januara – The Daily Chronicle je objavio intervju sa Kraljem Nikolom, koji je u Parizu napravio Hebert Vivial, poznati novinar: “Ono na što se žalim jeste nezahvalnost. Ja sam ratovao tri rata za istu Srbiju. Ja sam ih spasio jedne katastrofe i omogućio im da ponovo zauzmu Beograd. Uzimao sam hljeb iz usta svoje đece da im pomognem. Sjetite se da sam ja bio prvi koji im je pritekao u pomoć nakon austrijskog ultimatuma, iako me ni jedan ugovor nije obavezao da to učinim, niti je iko tad znao oće li velike sile intervenisat.” “I KAKO SU ME NAGRADILI? Ovom BRATOUBILAČKOM INVAZIJOM NA SLOBODU MOG NARODA.”
Мирослав Ђукић

27. 08. 2018 - 11:25

Неовлашћени гласоговорниче краља Николе, од првог до трећег: Наш стари краљ је био тада жалобитан што није више краљ. А и године су га биле стисле... не замерити му! Није он био у спору са Србијом, већ са самом Црном Гором. На Подгоричкој скупштине није тада било Липке&Лајчака и нико није морао фалсификатима да натеже јадних 55%. Плебисцитарно је народ Црне Горе изгласао оно о чему су сневала покољења! Мени лично, много је важније оно што су наши преци изгласали на Брегалници и Мојковцу. Поносан сам што потичем од ратника који се борио на Брегалници и Мојковцу! Резултате Брегалнице и Мојковца не може никаква дружина залудних шалабајзера из Скупштине да поништи!
danilo s.

28. 08. 2018 - 11:01

Miroslave, I ja mislim da bi bilo bolje da o tome odluči sud - na isti način kao i onaj sud u Beogradu, koji je odlučio da Draža nije zločinac?
Мирослав Ђукић

28. 08. 2018 - 13:44

Данило, нисам пратио поступак рехабилитације Драже Михаиловића, али из доступних извора може се дознати да је он рехабилитован и пресуда на смрт му је поништена из разлога што је процес против Драже Михаиловића из 1946. године био првостепени, пресуда је била политички мотивисана, окривљени није имао слободу комуникације са својим правним заступником нити право на жалбу на изречену пресуду. Даље о томе ништа не знам, а ако се Ви подробније интересујете за његов лик и дело, можете консултовати литературу о Д.М. која је обимна.
danilo s.

28. 08. 2018 - 11:25

Nevjerovatno je koliko besmislenih komentara izazvao ovaj odličan istorijski zapis Dr. Živka Andrijaševića. U ovom osvrtu na dogadjaje i činjenice o spornoj 1918 - veoma objektivnom i stručnom - ogledaju se sve naše nesturčnosti i neobjektivnosti. I intelektualno nepoštenje. Izgleda da mnogi u nas imaju averziju prema istini i činjenicama. Toliko dugo žive sa "lažnim vijestima" i u "post-istinama" (mitovima) da su izgubili osjećaj za istinu? I za sposobnost logičkog mišljenja? Toliko su dugo proveli u mraku da ih svako svijetlo zaslijepi u tolikoj mjeri da ne vide ono sto im prosto "bode oči". Ima li smisla navoditi činjenice ako ih oni izobliče ili jednostavno odbace. Oni mrze činjenice zato sto imaju samo gotova (prežvakana) klerofašistička mišljenja? Ako se činjenice ne uklapaju u njihove stavove – tim gore po činjenice?
ISINA

28. 08. 2018 - 16:40

DANILO NIKAKO DA SE DOMOGNE FUNKCIJE U DPS-U...samo mlađi referent
danilo s.

02. 09. 2018 - 08:40

Pa zar ne znaš da sam već funkcioner? I to glavni. Upravljam sobom. A ti?
Комита

13. 09. 2018 - 12:08

Не управљаш ти собом , тобом управљају други тужни Данило... У многим клиникама - душевно обољелих попут тебе има доста који тврде да су Наполеон Бонапарта ,Цезар али они не управљају собом , њима управља Нечастиви као и тобом ! Зато ако желиш лијека под Острог да се покајеш пред великим светитељим који је од најчистијег српског рода из српске Херцеговине !
Novi komentar