Savjet AZLP poručio da treba primjenjivati ujednačenu praksu

Protivzakonito tražiti JMBG i broj lične karte za akreditovanje novinara

Članom 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti - ZZPL - propisano je da se lični podaci moraju obrađivati na pošten i zakonit način i da se ne mogu obrađivati u većem obimu nego što je potrebno da bi se postigla svrha obrade, niti na način koji nije u skladu sa njihovom namjenom, saopšteno je Portalu Analitika iz Savjeta AZLP u okviru odgovora na pitanje - da li javne institucije krše zakon ukoliko pored imena, prezimena i fotografije novinara za izdavanje akreditacije traže i JMBG, kao i broj lične karte.
Objavljeno: 14. 09. 2018 - 06:04 Promjenite veličinu teksta: A A A
Protivzakonito traziti JMBG i broj licne karte za akreditovanje novinara
Foto: Ilustracija

 

Naime, u praksi se novinari često susrijeću sa različitim zahtjevima o količini potrebnih podataka koje trebaju da dostave kako bi im bile izdate akreditacije od strane javnih institucija, kao i brojnih sportskih saveza i muzičkih festivala, za praćenje redovnih pres konferencija, sportskih i manifestacija zabavnog karaktera.

Pa tako Vlada Crne Gore, sem imena i prezimena novinara, kao i fotografije, zahtijeva dostavljanje broja lične karte, dok Skupština traži i JMB novinara... Takođe, Fudbalski savez Crne Gore pored ličnih podataka pojedinca za izdavanje akreditacije za praćenje reprezentativnih mečeva traži i JMB, kao i Košarkaški savez...

Na pitanje Portala Analitika, da li je sve prethodno navedeno neophodno da bi se obavio proces akreditacije i kosi li se s odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i koje su preporuke Agencije po ovom pitanju, iz AZLP su nam saopštili da je za akreditovanje predstavnika medija neophodno obrađivati lične podatke na osnovu kojih se utvrđuje identitet lica, kao i podatke o redakciji i mediju iz kojeg oni dolaze.

- Obrada ličnih podataka u svrhe akreditovanja novinara za prisustvo tj. praćenje određenog događaja, u skladu sa članom 2 ZZPL-a mora se vršiti na način da se obrađuju samo lični podaci neophodni za postizanje svrhe obrade, a koji se mogu koristiti isključivo u namjene za koje su prikupljeni - saopšteno je našem portalu iz Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

 

Savjet Agencije smatra da je za akreditovanje novinara potrebno primjenjivati ujednačenu praksu koja podrazumijeva obradu ličnih podataka kao što su: ime, prezime, fotografija nosioca akreditacije, kontakt podaci (broj telefona i e-mail), podaci o medijskoj kući i redakciji.

 

Obrada JMBG-a kao jedinstvenog podatka koji je podložan zloupotrebi i broja lične karte, u svrhu akreditovanja novinara, smatra se suprotnom članu 2 stav 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti - jer isti nijesu neophodni za postizanje svrhe obrade u konkretnom slučaju, naglasili su iz AZLP.

U slučaju da se, pak, radi o praćenju događaja koji predstavljaju određeni bezbjednosni rizik, postoji mogućnost obrade većeg obima ličnih podataka od navedenog, s tim što od strane rukovaoca unaprijed moraju biti propisane situacije u kojima će se obrađivati veći obim ličnih podataka i vrste podataka koje će biti predmet obrade, pojasnili su iz Agencije.

Obzirom na evidentnu neusklađenost u zahtjevima za dostavljanje ličnih podataka od strane različitih institucija, zanimalo nas je i da li Agencija uopšte kontroliše procedure izdavanja novinarskih akreditacija.

- U dosadašnjoj praksi, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama nije dobijala Zahtjeve za zaštitu prava, niti Inicijative za vršenje nadzora u vezi sa postupkom akreditovanja, pa samim tim nije ni zabilježila nepravilnosti - rečeno nam je iz AZLP.

 

Oni su uputili apel predstavnicima institucija da o postupku akreditacije izrade interni akt, odnosno pravilnik, koji predviđa obim i mjere zaštite ličnih podataka koji se obrađuju.

 

- Agencija koristi ovu priliku, da posredstvom Vašeg medija informiše predstavnike institucija da prilikom sprovođenja postupka akreditacije novinara obrate dužnu pažnju na obim ličnih podataka koje obrađuju u navedene svrhe, da o postupku akreditacije izrade interni akt - Pravilnik koji predviđa obim ličnih podataka koji se obrađuju i mjere zaštite ličnih podataka i da ovoj Agenciji na propisanom obrascu dostave Evidenciju zbirke ličnih podataka - akreditacije novinara, saglasno članovima 26 i 27 ZZPL-a - zaključili su iz Savjeta AZLP-a.

Komentari: 0

Novi komentar