Intenzivirane aktivnosti UCG kao predsjedavajućeg UNIADRION asocijacije

Rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić je u svojstvu Predsjedavajućeg Asocijacije univerziteta i istraživačkih centara Jadransko-jonske regije Uniadrion potpisao izmjenu Statuta ove asocijacije, u Ankoni. Istovremeno, Rektor učestvuje i u radu završne dvodnevne konferencije Erasmus Mundus projekta Sunbeam na Politehničkom univerzitetu regije Marke, u okviru kojeg Univerzitet Crne Gore učestvuje kao partner institucija od 2014. godine.
Objavljeno: 20. 09. 2018 - 12:14 Promjenite veličinu teksta: A A A

Tokom predsjedavanja Uniadrionom, od juna 2018. do maja 2019. godine, Univerzitet Crne Gore će biti domaćin Generalne [Image]  skupštine asocijacije u maju naredne godine, što se poklapa sa crnogorskim predsjedavanjem Jadransko-jonskom inicijativom i Strategijom EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR) u periodu.

Rektor Nikolić je kazao da će tokom predsjedavanja biti posvećena dužna pažnja daljem unapređenju dijaloga sa civilnim društvom kroz saradnju sa glavnim gradovima i privrednim komorama iz država članica, koji pored univerziteta čine glavne stubove saradnje u okviru Jadransko-jonske inicijative.

„Kroz intenzivnu saradnju sa partnerskim univerzitetima, Univerzitet Crne Gore će nastojati da intenzivira aktivnosti na pripremi projektnih predloga koji će biti podnijeti za finansiranje iz programa Evropske Unije, posebno programa Adrion i Interreg u okviru prioritetnih oblasti crnogorskog predsjedavanja Jadransko-jonskom inicijativom i EUSAIR-om“, istakao je Rektor.

Asocijacija Uniadrion okuplja 38 univerziteta i istraživačkih centara iz Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke, Italije, Srbije, Slovenije i Makedonije. Osnovana 2000. godine, asocijacija ima za cilj kreiranje trajnih veza i promovisanje saradnje među institucijama u okviru Jadransko-jonske incijative kroz obrazovne i istraživačke aktivnosti, programe obuke, ljetnje škole i zajedničke istraživačke projekte u oblasti plavog rasta, povezivanja regiona, zaštite životne sredine, održivog razvoja, kulturnog nasljeđa, društvenih izazova sa kojima se suočavaju države članice, te ekonomske i političke analize.

Komentari: 0

Novi komentar