Vuković: Jedan od prioriteta gradske uprave jeste podizanje kvaliteta života građana

Glavni grad je uvijek imao razumijevanja i sa posebnim senzibilitetom je pristupao rješavanju stambenih potreba građana Podgorice iz gotovo svih sfera društva imajući u vidu da je to jedno od ključnih životnih potreba svakog pojedinca, istakao je gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković prilikom polaganja kamena temeljca za izgradnju zgrade za potrebe zaposlenih u organima sudske vlasti.
Objavljeno: 21. 09. 2018 - 16:47 Promjenite veličinu teksta: A A A

Ulog Glavnog grada u ovom projektu je zemljište tržišne vrijednosti cca 1.200.000 eura i oslobađanje naknade za komunalno opremanje zemljišta u iznosu cca 1.142.000 eura.

Glavni grad Podgorica je bez naknade prenio pravo raspolaganja na građevinskom zemljištu površine 2214 m2 označenom kao urbanistička parcela broj 12 u zahvatu DUP Konik-Stari Aerodrom kao i građevinsko zemljište površine 3453 m2 označeno kao urbanistička parcela broj 13 u istom detaljno urbanističkom planu.Komunalno opremanje u konkretnom slučaju podrazumijeva: izgradnju, odnosno obezbjeđenje električnog napajanja s električnom energijom (trafostanica i prateći kabal), izgradnju 112 parking mjesta u blokovskom parkingu i na otvorenom 46 parking mjesta, rekonstrukcija dijela ulice Cara Lazara sa kompletnom infrastrukturom u skladu sa urbanistčko tehničkim uslovima kao i priključenje na vodovodnu i fekalnu kanalizaciju

“Jedan od prioriteta ove gradske uprave jeste podizanje kvaliteta života naših građana, a upravo podrškom u rješavanju stambenog pitanja dajemo najveći doprinos ostvarenju tog našeg cilja. Danas kao Gradonačelnik sa zadovoljstvom prisutvujem ovom svečanom činu polaganja kamena temeljca za izgranju novih objekata za stanovanje i osjećam se srećnim i ponosnim što je gradska uprava u prilici da pomogne i partnerski podrži ovaj projekat”, naglasio je gradonačelnik Podgorice.

On je ocijenio da Glavni grad sprovodi odgovornu politiku u ovoj oblasti, podjednako vodeći računa o svim građanima i podsjetio da je Glavni grad već ustupio smo zemljište za tri stambene zgrade u cilju rješavanja stambenih potreba više stotina penzionera koji nijesu riješili tokom svog radnog vijeka. Učešće Glavnog grada u tom projektu je 3, 5 miliona eura i odnosi se na dodjelu tri parcele i komunalno opremanje zemljišta.

“Takođe, Glavni grad je za potrebe rješavanja stambenog pitanja u Ministarstvu prosvjete, Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu pravde, Upravi policije, Sindikatu bezbjednosnih službi, Javnom preduzeću „RTCG“, privrednim društvima Glavnog grada i Udruženju penzionera besplatno ustupio zemljište i oslobodio naknada za komunalno opremanje, čime smo doprinijeli efikasnijem rješavanju stambenih potreba zapošljenih u tim institucijama. Samo u protekle 4 godine opredijeljeno je 30 stanova za lica u stanju socijalne potrebe, od kojih je već 15 podijeljeno. Stambenom politikom je opredijeljena i podjela 24 stana za službenike i namještenike u Glavnom gradu od čega najviše, četiri, za vatrogasce, a Glavni grad je i partner u realizaciji Regionalnog stambenog programa kojim će se riješiti stambeno pitanje za preko 170 porodica, pripadnika najranjivije grupe stanovništa sa područja Konika”, zakljkučo je Vuković.

Komentari: 3

Bošnjakinja

21. 09. 2018 - 19:36

Momče, pored svrhe života Bogom određene, svrhom života smatra se i doprinos u izdizanju čovječanstva tokom egzistiranja. Samo se drži toga i ne "krivudaj"(raubacuj se riječima/obećanjima). Vladar si i možeš popraviti stanje! Bujrum Ti ga! (Tako ti /nam Bog pomogao...)
Meštar

21. 09. 2018 - 19:44

Napokon Neko ko radi!
Meštar

21. 09. 2018 - 19:44

Napokon Neko ko radi!
Novi komentar