Zakup na 30 godina, mjesečno 22.000 eura

Na Vrsuti kod Bara biće instalisan najsavremeniji radarski sistem

Na lokaciji “Vrsuta” kod Bara biće instalisan najsavremeniji radarski sistem, a Kontrola letenja Srbije i Crne Gore će plaćati Ministarstvu odbrane mjesečni zakup  zemljišta u iznosu od 22.000 eura.
Objavljeno: 12. 10. 2018 - 10:46 Promjenite veličinu teksta: A A A

Vlada je usvojila Informaciju o raskidu Ugovora o zajedničkim razvojnim i istraživačkim projektima, zaključenog prošle godine  između Ministarstva odbrane Crne Gore i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA i dala saglasnost da se sporazumno raskine Ugovor.

U raspravi je naglašeno da će se neutrošena sredstva, predviđena za sprovođenje ovog Ugovora, preusmjeriti za realizaciju Ugovora o dugoročnom zakupu lokacije „Vrsuta“ za potrebe postavljanja radarskog sistema Kontrola letenja Srbije i Crne Gore.

 Ocijenjeno je da će se na taj način ostvariti značajni benefiti za Ministarstvo odbrane, jer će se prihodi od izdavanja u zakup u iznosu od 22.000 eura na mjesečnom nivou koristiti za modernizaciju i razvojne projekte Vojske Crne Gore.

Zbog ukazane potrebe da na lokaciji „Vrsuta“ u opštini Bar postavi radarski sistem, Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd obratila se Ministarstvu odbrane zahtjevom da im se za te potrebe izda u zakup navedena nepokretnost.

Na predlog Ministarstva odbrane, Vlada Crne Gore donijela je Zaključak broj 07-1490 od 05.04.2018.godine kojim je prihvaćen predlog ovog ministarstva za izdavanje u dugoročni zakup lokacije „Vrsuta“ na period od 30 godina, u skladu sa Zakonom o državnoj imovini.

Nakon sprovedenog postupka za izdavaje u dugoročni zakup, Ministarstvo odbrane donijelo je Odluku broj 80702-3052/18-4 od 23.07.2018.godine, da se Kontroli letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd, izda u dugoročni zakup lokacija „Vrsuta“, po ponuđenoj cijeni od 22.000 eura na mjesečnom nivou i da se na osnovu ove odluke sa istim zaključi ugovor o dugoročnom zakupu.

S obzirom da Finansijskim planom SMATSA d.o.o. Beograd za 2018. godinu nijesu opredjeljena sredstva za zaključenje ugovora o dugoročnom zakupu, Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o Beograd obrata se Ministarstvu odbrane zahtjevom za odlaganje zaključenja predmetnog ugovora.

Kako bi se obezbijedila sredstva neophodna za stvaranje uslova za zaključenje ugovora o dugoročnom zakupu, predlažu da se, u skladu sa članom 7 stav 1 alineja 1 Ugovor o zajedničkim razvojnim i istraživačkim projektima broj 803- 7412/13-7 od 06.03.2017. godine, isti sporazumno raskine. Rakid Ugovora predlažu iz razloga što u toku 2018.godine, nije bilo realizacije zajedničkih projekata u skladu sa zaključenim ugovorom. Na taj način sredstva predviđena za realizaciju ovog ugovora preusmjerila bi se za realizaciju ugovora o dugoročnom zakupu lokacije „Vrsuta“.

“Takođenavode da infrastrukturni objekat čija se izgradnja planira na lokaciji „Vrsuta“ predstavlja veoma značajan objekat i da su u Finansijskom planu za 2018. godinu, predvidjeli sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju predmetnog objekta”, zaključuje se u Informaciji.

Komentari: 4

djomaa

12. 10. 2018 - 13:10

Zar nije trebalo da Hidrometeorološki zavod postavi na Vrsutu meteorološki radar?!
wtf

12. 10. 2018 - 22:44

Priprema za izgradnju NATO baze u Baru. Mozda preseljenja baze iz Napulja.
Super

13. 10. 2018 - 07:28

tako i treba.
mau

13. 10. 2018 - 05:42

Sa dugom MA od 10 miliona isplatice zakup i jos da im ostane. Kontrola letenja za koje avione i ko stoji iza ovog finansiranja.Da li je ovo novi spijunski radar
Novi komentar