Sekretar Ministarstva prosvjete

MEHMEDOVIĆ: Fondom za talente, najzad, sistemski podstičemo najbolje

Fond za kvalitet i talente je sistemski način kojim se na jedan potpuno transparetan način nagrađuju najbolji. Naš cilj je bio da najzad uspostavimo sistem u kome će pod jednakim uslovima i kriterijumima biti dodjeljivane nagrade učenicima i djeci.
Objavljeno: 19. 10. 2018 - 11:53 Promjenite veličinu teksta: A A A

Piše: Omer MEHMEDOVIĆ

Pritom, mi smo u priču oko Fonda ušli potpuno otvoreno i zato smo i Komisiju koja će vrednovati pristigle prijave formirali tako da je najmanji broj članova Komisije iz Ministarstva, a svi ostali iz Sindikata, Unije srednjoškolaca, direktora, predstavnika muzičkih škola, strukovnih udurženja, nevladinih organizacija, Zavoda za školstvo, Ispitnog centra, Centra za stručno obrazovanje.

Kada govorimo o konkursu za učenike, biće dodijeljene 94 nagrade za učenike VI, VII, VIII i IX razreda osnovne škole; 90 nagrada za učenike srednje škole; 16 nagrada za učenike umjetničkih škola. Pravo da konkurišu za nagradu imaju učenici koji iz pojedinih nastavnih predmeta, odnosno oblasti pokazuju naročiti smisao, interes, radoznalost i sposobnost za misaone i stvaralačke procese i postižu izvanredne rezultate u školi, na takmičenjima i u vannastavnim aktivnostima, a imaju opšti uspjeh najmanje vrlo dobar. Nagrade se dodjeljuju za postignuti uspjeh u školskoj 2017/2018. godini.

Dodjela nagrada vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: 1. opšti uspjeh u školskoj 2017/2018. godini 2. za učenike srednje škole diploma „Luča“ stečena u osnovnoj školi 3. nagrada na državnom takmičenju (takmičenja koja su u organizaciji Ispitnog centra Crne Gore) 4. nagrada na međunarodnom takmičenju (takmičenja koja su u koordinaciji Ispitnog centra Crne Gore) 5. aktivno članstvo u učeničkom parlamentu 6. vannastavne aktivnosti (sportske, kulturne, umjetničke i dr.)  aktivno članstvo; uspjeh na takmičenju; ostalo.

Kada govorimo o konkursu za nastavnike, biće dodijeljene 104 nagrade za nastavnike razredne i predmetne nastave osnovnih škola; 80 nagrada za nastavnike srednjih škola; 16 nagrada za nastavnike umjetničkih škola. Pravo da konkurišu za nagradu imaju nastavnici koji posebnim aktivnostima doprinose kvalitetu nastave i učenju, boljim postignućima znanja i vještina učenika.

Nagrade se dodjeljuju za postignuti uspjeh u školskoj 2017/2018. godini. Dodjela nagrada vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: 1. mentorstvo učenicima koji učestvuju na državnim takmičenjima 2. specijalizacija, odnosno stručno usavršavanje nakon završenih studija u zemlji i inostranstvu 3. objavljen istraživački rad iz struke koji doprinosi unapređivanju i afirmaciji obrazovno-vaspitnog procesa, branjen pred stručnom komisijom 4. objavljivanje rada u stručnom časopisu 5. autorstvo i koautorstvo udžbenika, priručnika, radne sveske ili nastavnog pomagala 6. recenzija udžbenika ili stručne knjige 7. objavljivanje prevoda stručnog članka 8. učešće u naučno-nastavnim tijelima (Profesionalni razvoj nastavnika u školi -PRNŠ i komisije za polaganje eksterne provjere znanja i maturskih/stručnih ispita) 9. izvođenje nastave na stranom jeziku iz pojedinih ili svih nastavnih predmeta, u skladu sa zakonom 10. korišćenje u radu savremenih i inovativnih tehnologija.

(Autor jesekretar Ministarstva prosvjete i član Komisije koji će vrednovati prijave)

Komentari: 2

mila

19. 10. 2018 - 12:33

Fond za talente se puni od srednjih tehničkih škola, a njihovi učenici i nastavnici ne mogu konkurisati za sredstva fonda. Postoje predmeti iz kojih se učenici ne takmiče, nastavnici iz tih predmeta opet ne mogu konkurisati za sredstva fonda. Informacija za Omera koji priča o obrazovanju: "Finska je na vrijeme shvatila da je takmičenje među školama i đacima loše za djecu." Zato kod njih važi pravilo: ne takmičenje već saradnja!!!!
Horus

19. 10. 2018 - 13:46

Neka Omšo, nemoj molim te.
Novi komentar