Sastanak povodom opštinskog poreskog duga

Direktor Poreske uprave sa rukovodstvom opštine Rožaje

Direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša, održao je sastanak sa predsjednikom opštine Rožaje Ujupom Nurkovićem, povodom stanja opštinskog poreskog duga.
Objavljeno: 19. 10. 2018 - 14:54 Promjenite veličinu teksta: A A A

Sastanak je bio posvećen analizi dosadašnje dinamike izmirivanja poreskih obaveza, te je zaključeno da, uprkos redovnom servisiranju reporgramiranih obaveza, stepen poreske discipline kada je u pitanju ova jedinica lokalne samouprave nije na zadovoljavajućem nivou.

Naglašeno je da ista kasni s prijavom i izmirivanjem tekućih obaveza, te da praksa isplate neto zarada zaposlenim bez uplate poreza i doprinosa mora biti prekinuta, a posebno je aktuelan problem velikog broja zaposlenih, koji je, uprkos poteškoćama u servisiranju obaveza, značajno porastao tokom prethodne dvije godine.

Predstavnici opštine informisali su Poresku upravu da je u avgustu ove godine izrađen Program sanacije opštinskih javnih finansija, u cilju stvaranja uslova za finansijsku održivost funkcionisanja organa lokalne uprave, javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač opština, a koji predviđa niz sanacionih mjera, poput smanjenja broja radnika, povećanja sopstvenih prihoda i aktivnosti za efikasniju naplatu koncesionih nakanada za šume.

Na sastanku je zaključeno da su opštine sa lokalnim preduzećima i javnim ustanovama od vitalnog i u direktnoj funkciji građana, ali da se i u ovoj kategoriji obveznika mora uspostavti veći stepen poreske discipline, odnosno obezbijediti redovno servisiranje poreskih obaveza od strane istih, te da će se u suprotnom preduzimati sve zakonom dostupne mjere prinudne naplate.

Komentari: 0

Novi komentar