Ministarstvo ekonomije i IRF raspisali javni poziv

Prijavite se za program Podrška razvoju preduzetništva

U cilju stimulisanja kreativnosti, afirmacije preduzetništva i otvaranja novih radnih mjesta, Ministarstvo ekonomije u saradnji sa Investiciono - razvojnim fondom Crne Gore raspisuje Javni poziv za učešće u programu Podrška razvoju preduzetništva, radi pružanja finansijske i nefinansijske podrške zainteresovanim licima koja planiraju da otpočnu sopstveni biznis ili da unaprijede postojeće poslovanje.
Objavljeno: 22. 10. 2018 - 13:37 Promjenite veličinu teksta: A A A

Program je namijenjen: preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima koja su 100% u privatnom vlasništvu i koja posluju kraće od 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za učešće u programu; budućim preduzetnicima koji žele da razviju preduzetničke ideje; ženama koje žele da obezbijede egzistenciju i samostalnost osnivanjem sopstvenog biznisa; licima koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, kao i licima sa invaliditetom.

Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, biće finansirani iz sredstava Investiciono razvojnog fonda kroz direktno finansiranje.

•           Iznos kredita: do 50.000,00€;

•           Kamatna stopa: 2,5% na godišnjem nivou uz proporcionalni sistem obračuna kamate;

•           Rok otplate: do 12 godina (uključujući grace period);

•           Grace period: do 4 godine.

Minimalan iznos kredita za koji se moze aplicirati je 10.000 eura. Za projekte koji se realizuju u opštinama na sjeveru Crne Gore i u manje razvijenim gradovima (Cetinje, Nikšić i Ulcinj) kamatna stopa iznosi 2 % na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamate.

Krediti su namijenjeni za ulaganja u osnovna i obrtna sredstva bez ograničenja.

IRF CG može finansirati do 75% vrijednosti ukupne investicije.

Potencijalni korisnici kredita prijavnu dokumentaciju mogu preuzeti na arhivi Ministarstva ekonomije, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, ili na web site-u www.mek.gov.me

Potrebna dokumentacija koja se dostavlja po osnovu Javnog poziva:

Za početnike:

•           Prijavni formular sa razradom biznis ideje;

•           Kratka biografija – CV (ranije radno iskustvo, dosadašnja edukacija, itd);

•           Saglasnost za pristup podacima regulatornog kreditnog registra Centralne banke (RKR).

Za postojeća preduzeća koja posluju kraće od 12 mjeseci od dana podnošenja prijave:

•           Prijavni formular sa razradom biznis ideje;

•           Potvrda o registraciji u CRPS;

•           Rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti;

•           Rješenje o registraciji za PDV;

•           Kopija kartona deponovanih potpisa;

•           Potvrda Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana;

•           Saglasnost za pristup podacima regulatornog kreditnog registra Centralne banke (RKR).

Prijavni formulari sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na arhivu Ministarstva ekonomije – Direktorat za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima, Rimski trg 46, 81000 Podgorica (3.sprat) najkasnije do 09. novembra 2018. god. do 15h.

Podnosilac prijave je neophodno da se pridržava formata za prijavu i popuniti sve strane naznačenim redom.

Stručna služba zadržava pravo traženja dodatne dokumentacije.

Nakon završetka Javnog poziva, Ministarstvo ekonomije pozvaće sve kandidate da pohađaju obuku za pokretanje i vođenje biznisa, po unaprijed utvrđenim modulima.

Projektni tim će obići sve kandidate gdje postoje uslovi ili organizovati intervju u cilju dobijanja dodatnih informacija. Ministarstvo ekonomije pismenim putem obavještava aplikante o ispunjenosti/neispunjenosti uslova i kriterijuma za učešće u Programu.

Podnijete prijave ocjenjuje projektni tim formiran u okviru Ministarstva ekonomije i Investiciono razvojnog fonda, a u skladu sa navedenim kriterijumima Programa.

Kriterijumi za ocjenu biznis ideja:

-           Kvalitet i izvodljivost biznis ideje;

-           Inovativnost biznis ideje;

-           Ekonomsko finansijski pokazatelji;

-           Posjedovanje preduslova za razvoj biznisa;

-           Broj novozaposlenih radnika;

-           Razvojni karakter projekta;

-           Nerazvijenost područja.

Ministarstvo ekonomije će obezbijediti tehničku podršku u vidu pružanja konsultantskih usluga za izradu biznis planova, kandidatima koji su ispunili uslove i kriterijume definisane Javnim pozivom.

Investiciono razvojni fond Crne Gore će na osnovu prijedloga Ministarstva ekonomije, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, donijeti konačnu odluku o odobravanju kreditnih sredstava.

Pravo na kredit ne postoji, već IRF . na osnovu svakog pojedinačnog zahtjeva donosi posebnu odluku.

Delaljna uputstva, procedure, uslovi kreditiranja i moduli preduzetničke edukacije sa kompletnom prijavnom dokumentacijom sadržani su u Programu koji se može preuzeti na website-u www.mek.gov.me.

Informacije se mogu dobiti radnim danima od 09 do 14 časova u prostorijama Ministarstva ekonomije, Direkcija za saradnju sa biznis zajednicom, Rimski trg 46 (Bazar iza zgrade Vektre), 81000 Podgorica.

Telefon: 020/406 314.

Obrazac za prijavu možete preuzeti http://ovdje

Program podrške razvoju preduzetništva možete preuzeti http://ovdje

 

Komentari: 2

XY

23. 10. 2018 - 11:19

Da bih ostvarijo ovaj program moras se tako namučiti prije bih kucu sagradijo ,i na kraju nista ,razlog ne ispunjvate ovo ,ne ispunjavate ono .
Najbitniji kriterijum...

28. 10. 2018 - 20:12

...za ocjenu biznis ideje nijesu ni napisali. Da pokažeš člansku kartu DPS-a, ovjerenu od lokalnog DPS gubernatora, jer možeš imati projekat ovjeren od i od CANU-a, zalud ti je...ako nijesi pro-atlanski, pro-evropski,-pro demokratski, jednomriječju pro-pali i pro-poslušni - nema kredita. Pa to više ovdje i vrapci znaju.
Novi komentar