Unutrašnja kontrola

Policija profesionalna, pritužbe uglavnom neosnovane

Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije je tokom septembra 2018.godine izvršilo kontrolu zakonitosti postupanja policijskog službenika na osnovu jedne pritužbe građanina i nakon sprovedenog postupka, pritužba je ocijenjena neosnovanom.
Objavljeno: 23. 10. 2018 - 10:56 Promjenite veličinu teksta: A A A

Naime, građanin M.K. iz Bijelog Polja dostavio je Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije pritužbu na policijskog službenika SP OB Rožaje H.S., zbog načina postupanja i preduzimanja službenih mjera i radnji prema njemu dana 31.07.2018.godine u Rožajama, prilikom kontrole u saobraćaju i preduzimanja službene radnje pregleda vozila kojim je upravljao, uz isticanje primjedbi na način komunikacije policijskog službenika sa njim tom prilikom i tvrdnje da je imenovani policijski službenik neprofesionalno postupao u ovom slučaju.

„U sprovedenom postupku unutrašnje kontrole nijesu utvrđene  činjenice i dokazi koji su ukazivali na nezakonito i neprofesionalno postupanje policijskog službenika u predmetnom slučaj“, navodi se u septembarskom izvještaju Unutrašnje kontrole.

Kontrole – provjere: Osim postupanja po pritužbama građana, službenici Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije su tokom septembra 2018.godine izvršili pet kontrola – provjera zakonitosti postupanja policijskih službenika, na osnovu planskih aktivnosti Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije i na osnovu operativnih i drugih saznanja o mogućim nezakonitostima i nepravilnostima u radu i postupanju policijskih službenika.

U sprovedenim postupcima unutrašnje kontrole nijesu utvrđene činjenice i dokazi koji bi ukazivali na nezakonitosti ili nepravilnosti u vršenju policijskih poslova i primjeni policijskih ovlašćenja povodom kojih su sprovedene kontrole.

„Međutim, u jednom slučaju, i pored toga što u sprovedenom postupku unutrašnje kontrole nijesu utvrđene činjenice i dokazi koji bi ukazivali na postojanje osnova za pokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti policijskih službenika, zbog činjenice da se radilo o navodima o zloupotrebi službenog položaja na štetu građanina, izvještaj sa spisima predmeta sačinjenim u postupku unutrašnje kontrole dostavljen je nadležnom državnom tužilaštvu, na dalji postupak i konačnu ocjenu i odlučivanje“, zaključuje se u Izvještaju.

Komentari: 1

sirovine

23. 10. 2018 - 11:20

Neke jade su se pripitomili u odnosu na raniji period kad su direktno i bez dokaza pljackali vozace a novac trpali u svoje djepove ali se jos mora puno raditi na njihovoj profesionalizacji . Posebno su zaostali i primitivni u kontaktu oni tamo na Sjeveru .
Novi komentar