Nacrt strategije za suzbijanje malokalibarskog oružja

Naoružani građani: U Crnoj Gori registrovano čak 97.457 komada legalnog oružja

U Crnoj Gori, na dan 8. oktobar 2018. godine, registrovano je 97.457 komada oružja u posjedu 65.470 vlasnika, pokazuje Nacrt strategije za suzbijanje malokalibarskog i lakog naoružanja.
Objavljeno: 24. 10. 2018 - 10:47 Promjenite veličinu teksta: A A A

Od tog broja, u posjedu legalnog oružja je 65.127 fizičkih i 343 pravnih lica.

„U periodu trajanja dvogodišnje legalizacije, građani su podnijeli 3.674 zahtjeva za registraciju vatrenog oružja bez dokaza o porijeklu oružja, sve bez pravnih posljedica”, dodaje se u dokumentu koji je od danas na javnoj rapsravi. 

Takođe, u proteklih pet godina obilježen je 09. jul – dan uništavanja SALW, kojom prilikom je uništeno 5.769 komada vatrenog oružja, metalnih djelova za oružje 978 komada, municije raznih kalibara 86.549 i minsko eksplozivnih sredstava 246 komada a koji su oduzeti u pravosnažno okončanim postupcima ili predati državi na raspolaganje ili viškovi službenog oružja i municije.

MUP je danas uputio Javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima da se uključе u postupak pripreme Nacrta  Strategije za  za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine, malokalibarskim i lakim oružjem i municijom, od 2019. do 2025. godine i Akcionog plana i dostave svoje inicijative, prijedloge, sugestije i komentare u pisanom ili elektronskom obliku na adresu:  Ministarstvo unutrašnjih poslova, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, broj 22, Podgorica   ili   putem    e-maila: [email protected]

Konsultacija zainteresovane javnosti traje 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

U obrazloženju se navodi da je programom rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu, za IV kvartal, zbog potrebe povećanja bezbjednosti, predviđeno је donošenje Strategije za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine, malokalibarskim i lakim oružjem i municijom, od 2019. do 2025. godine, s pripadajućim Akcionim planom, u cilju suzbijanja nezakonite proizvodnje, nabavke, posjedovanja, trgovine i krijumčarenja malokalibarskog i lakog oružja i municije, kao i svih drugih zloupotreba i negativnih pojava, u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma.

Naime, u ovoj oblasti, nameće se potreba djelotvornog i koordiniranog preduzimanja mjera i aktivnosti u skladu sa smjernicama i odlukama datim u međunarodnim i nacionalnim dokumentima.

“Sprovođenjem ovog strateškog dokumenta, doprinijeće se smanjenju količine malokalibarskog i lakog oružja i municije u vlasništvu fizičkih i pravnih lica, uključujući vojsku i policiju, kao i sprječavanju njegovog širenja, suzbijanju nezakonitog posjedovanja, proizvodnje i trgovine, kao i bezbjednom upravljanju zalihama oružja i municije, uništavanju viškova, praćenju transfera naoružanja, а stvoriće se uslovi za punu implementaciju obaveza koje proističu iz članstva u međunarodnim i regionalnim organizacijama, čime će se doprinijeti bezbjednosti”, kaže se u saopštenju.

Za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti zadužena је Mira Radović, načelnica u Direkciji za vozače, vozila i oružje.

Policijske procjene govore da u Crnoj Gori ima na hiljade neregistrovanih komada oružja, a operativni podaci govore da se većina nerasvijetljenih zločina vrši upravo tim oružjem.

P.Z.

Komentari: 0

Novi komentar