Odlukom Vlade

Marija Hajduković v.d. generalna direktorica Direktorata za NVO

Vlada Crne Gore odredila je Mariju Hajduković za v.d. generalnu direktoricu Direktorata za dobru javnu upravu i djelovanje nevladinih organizacija u Ministarstvu javne uprave.
Objavljeno: 09. 11. 2018 - 11:02 Promjenite veličinu teksta: A A A

U obrazloženju predloga, ministarka javne uprave između ostalog, navela je da je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva javne uprave od 24.09.2018. godine, obrazovan Direktorat za dobru javnu upravu i djelovanje nevladinih organizacija, kao nova organizaciona jedinica Ministarstva, pa se ukazala potreba da Vlada, na predlog ministarke, odredi v.d. generalnog direktora ovog direktorata, do postavljenja u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Komisija za kadrovska i administrativna pitanja, kao stalno radno tijelo Vlade nadležno za pitanja predlaganja imenovanja, postavljenja i razrješenja iz nadležnosti Vlade, razmotrila je predlog ministarke javne uprave i podnijela Vladi predlog da za v.d. generalne direktorice Direktorata za dobru javnu upravu i djelovanje nevladinih organizacija u Ministarstvu javne uprave, odredi Mariju Hajduković, diplomiranu pravnicu, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Vlada Crne Gore je razmotrila i prihvatila predlog rješenja Komisije za kadrovska iadministrativna pitanja i, saglasno svojim ovlašćenjima iz člana 45a stav 1 Zakona o državnoj upravi, a u vezi sa članom 61 stav 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, donijela rješenje o određivanju Marije Hajduković za v.d. generalne direktorice Direktorata za dobru javnu upravu i djelovanje nevladinih organizacija u Ministarstvu javne uprave, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Komentari: 0

Novi komentar