U Podgorici

Stručni skup Drugi dani elektroinženjera okupio više od 300 učesnika

tručni skup Drugi dani elektroinženjera, čije teme su iskorišćavanje potencijala – hidroenergije, vjetra, sunca, valorizacija tih resursa, kao i ekonomska isplativost i izrada investicionih studija, otvoren je danas u Podgorici, a taj događaj okupio je više od 300 učesnika.
Objavljeno: 16. 11. 2018 - 15:58 Promjenite veličinu teksta: A A A

Skup su organizovale Strukovna komora elektro inženjera (SKEI) i Inženjerska komora Crne Gore (IKCG).

Predsjednik SKEI, Željko Maraš, rekao je da je interesovanje za skup na nivou prošlogodišnjeg.

Osnovna tema ovogodišnjeg stručnog skupa je iskorišćavanje potencijala – hidroenergije, vjetra, sunca, valorizacija tih resursa, kao i ekonomska isplativost i izrada investicionih studija. Imamo i teme koje se tiču umreženog osvjetljenja, i mobilnih komunkacija“, naveo je Maraš.

On je rekao da će na skupu predavanje održati 12 predavača, koji će predstaviti 12 kvalitetnih radova.

„Imamo predavače koji dolaze direktno sa Elektrotehničkog fakulteta. Dakle, imamo vrlo mlade predavače po godinama, ali vrlo bogate znanjem u oblasti kojim prezentuju današnje radove. Imamo i doajene elektrotehnike kakav je profesor doktor Milutin Ostojić, koji je bio predavač i na prošlogodišnjem skupu, a koji je predavač i ove godine“, naveo je Maraš.

On je rekao da će se tokom narednih godina na svim sledećim susretima truditi da što više kolega i predavača bude prisutno, navodeći da razmišljaju o povećanju dužine trajanja stručnog skupa.

Predsjednik IKCG, Boris Ostojić, kazao je da je interesovanje za skupom Drugi dani elektroinženjera trajalo do današnjeg dana, „a lista učesnika se konstatno proširivala“.

„Nama, koji smo u organima i tijelima komore, ovo je samo jedna u nizu potvrda da komoru treba razvijati na način da se konstantno približava svom članstvu. Razmišljajujući u tom pravcu, nedavno smo donijeli odluku da pristupimo izradi Pravilnika o stručnom usavršavanju članova, kako bi se već za narednu godinu u skladu sa njim pripremili plan i program rada“, najavio je Ostojić.

On smatra da će Pravilnik u velikoj mjeri doprinijeti unaprijeđenju sadržaja i kvalitetu programa rada.

„Komora, kao strukovno udruženje, ima izuzetno veliki potencijal samim tim što je u stanju da okupi veliki broj inženjera. Bez obzira da li se radi o samoj struci, javnom interesu, potrebi države ili pojedinca, članovi naše strukovne komore su u mnogim situacijima do sada pokazali da itekako imaju osjećaj pripadnosti svom udruženju, a nadam se da će tako biti i ubuduće“, poručio je Ostojić.

Direktor Direktorata za energetsku efikasnost u Ministarstvu ekonomije, Marko Radulović, smatra da stručni skupovi imaju poseban značaj u promociji inženjerske struke.

„Stepen razvijenosti inženjerske struke je jedan od ključnih indikatora razvijenosti privrede. Tako da, svaki napor je usmjeren ka unaprijeđenju inženjerske djelatnosti, predstavlja snažan podsticaj razvoju ekonomije, kao i razvoju društva u cjelini“, istakao je Radulović.

Prema njegovim riječima, prepoznavanje složenih inženjerskih objekata, u Zakonu o planiranju prostora i izgradnje objekata kao cjeline, zaslužuje posebnu pažnju.

„Uloga Ministarstva ekonomije, u procesu izgradnje objekata, je postala značajno veća nego u prethodnom periodu. Najveći dio inženjerskih objekata, koji su u nadležnosti Ministarstva ekonomije, su prije svega objekti u kojima se prepoznaje značaj i djelatnost elektroinženjera“, istakao je Radulović.

On je ocijenio da je zakonskim rješenjem otvoren put za veću saradnju između IKCG i Ministarstva ekonomije.

„Veća saradnja se očekuje posebno u oblasti izrade tehničkih propisa i druge tehničke regulative, koja je neophodna za obavljanje inženjerske djelatnosti“, rekao je Radulović.

Direktor Uprave za inspekcijske poslove, Alija Košuta, rekao je da ta institucija konstantno sarađuje sa institucijama i strukovnim udruženjima,  kako bi se, kako je naveo, razmijenila saznanja i iskustva „i unaprijedio međusobni kvalitet rada, sve u cilju javnog interesa“.

„U tom smilsu, saradnja sa IKCG može doprinijeti poštovanju propisa i struke čiju profesionalnost i nezavisnost u radu treba svi da poštuju“, istakao je Košuta.

Dekan Elektrotehničkog fakulteta (ETF) u Podgorici, Zoran Veljović, kazao je da je ta visokoškolska ustanova zabilježila vanredan uspjeh.

„Prvi put u istoriji, preko Patentnog zavoda Crne Gore, grupa naučnika sa ETF-a apliciralala je kod Svjetskog patentnog Zavoda za patent kontrolabilni generator konstantne snage, koji je registrovan u Svjetskom patentnom zavodu u Ženevi – prvi i jedini do sada“, istakao je Veljović.

On smatra da nije dobro da na našim prostorima ne vlada adekvatno interesovanje za takav uspjeh, „koji je do prije desetak godina bio nezamisliv“.

Direktor Srednje elektrotehničke škole „Vaso Aligrudić“ u Podgorici, Veselin Pićurić, rekao je da su njegove misija i vizija da u oblasti elektrotehnike što više crnogorske mladosti bude usmjereno i da im bude omogućeno da dobiju, kako je rekao, ono što dobijaju djeca u najsavremenijim zemljama svijeta i Evrope.

„Elektrotehnička škola sebe naziva prvom obrazovnom institucijom koja je dostigla evropske standarde. To pokazuje brojnost učenika koja je od 2007. kada smo imali 700 učesnika sada narasla na 1.300 učenika“, rekao je Pićurić.

Izvršni direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Darko Grgurović, podsjetio je da je Agencija nezavisno regulatorno tijelo i tu su inženjeri elektrotehnike dominantna struka.

Predstavnik Inženjerske zbornice Slovenje, Ivan Iveta, rekao je da ta komora uspješno izvodi razna stručna predavanja, javne rasprave, seminare, kao i, kako je naveo, tumačenja valjanih i novoprihvaćenih zakona i podzakonskih akata za širu javnost.

„Matična sekcija eletroinženjera je važan član Inženjerske zbornice Slovenije i reprezentativni predstavnik struke, koji u svojoj vrsti okuplja stručnjake iz područja elektrotehnike i predavače i ispitivače za stručne ispite, u skladu sa važećim Zakonom o izgradnji objekata“, kazao je Iveta.

Predsjednik Odjeljenja elektrotehnike i član Upravnog odbora Komore ovlašćenih arhitekata i ovlaštenih inženjera Makedonije, Vladko Todorovski, ocijenio je da je potrebno intenzivirati bilateralnu saradnju između crnogorske i makedonske komore, „i tu saradnju intenzivirati na nivou strukovnih komora regiona“.

„Ovo podrazumijeva prije svega raditi na unificiranju sistema obrazovanja, putem visokoprofesionalnih predavanja na tehničkim i tehnološkim novinama u struci, istakao je Todorovski.

Komentari: 0

Novi komentar