U postupku kontrole banaka koje su predmet supervizije

CBCG: Nećemo objaviti utvrđene nepravilnosti i preduzete mjere

Ni guverner ni CBCG neće javno saopštavati utvrđene nepravilnosti u postupku kontrole i mjere koje se preduzimaju prema bankama koje su predmet supervizije, jer bi to značilo kršenje Zakona o bankama, kao i Pravilnika o tajnosti, saopšteno je Portalu Analitika iz Centralne banke.
Objavljeno: 19. 11. 2018 - 16:33 Promjenite veličinu teksta: A A A

"Umjesto toga, CBCG će, savjesnim i profesionalnim obavljanjem svoje supervizorske funkcije, nastojati da oporavi banke sa problemima u poslovanju i, na taj način, doprinese stabilnosti bankarskog sektora i finansijskog sistema uopšte", ističe se u saopštenju povodom, kako su naveli, povećanog interesovanja medija o stanju u dvijema ranjivim bankama, "a koje je prvenstveno motivisano željom za povećanjem tiraža".

Što se tiče revizorskih izvještaja, CBCG će, po prijemu svih finansijskih iskaza banaka sa izvještajem spoljnog revizora sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, ih objaviti na svojoj internet stranici.

"Ovo je u skladu sa dosadašnjom praksom da se finansijski iskazi ne objavljuju pojedinačno, već odjednom, za sve banke. Takođe, koristimo priliku da obavijestimo javnost da na internet stranici CBCG postoje nerevidirani kvartalni finansijski izvještaji svih banaka koje posluju u Crnoj Gori, uključujući posljednji sa stanjem na dan 30.09.2018. godine", stoji u saopštenju.

Podsjetili su da je odlukom o javnom objelodanjivanju od strane banaka propisano da su banke dužne da javno objelodane godišnje finansijske iskaze sa mišljenjem spoljnjeg revizora, dok je Zakonom o bankama propisano da su banke dužne da objave izvještaj revizora u skraćenom obliku u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji Crne Gore.

"S tim u vezi, napominjemo da je ovu obavezu ispunilo 14 od ukupno 15 banaka koje posluju u Crnoj Gori. Na navedeni način, javnost je upoznata sa pripremljenim mišljenjima spoljnjih revizora na finansijske iskaze sa stanjem na dan 31.12.2017.godine za 14 banaka. Kada je u pitanju nedostavljenje revidiranih godišnjih finansijskih iskaza od strane jedne banke, CBCG se i prema ovom pitanju odnosi odgovorno. Naime, nakon što smo inicirali i održali više sastanaka sa angažovanim revizorom u predmetnoj banci, cijenićemo na osnovu dodatnih informacija koje očekujemo, da li će mu, u skladu sa Zakonom o bankama, biti data saglasnost za vršenje budućih revizija banaka koje posluju u Crnoj Gori. Dodatno, Centralna banka će sve relevantne informacije o postupanju revizora u konkretnom slučaju dostaviti nadležnom organu na dalje postupanje u skladu sa Zakonom o reviziji.Takođe, Centralna banka će prema navedenoj banci, ukoliko se utvrdi da je odgovorna za nedostavljanje revidiranih finansijskih iskaza u zakonom definisanom roku, preduzeti zakonom propisane mjere", zaključuje se u saopštenju.

Komentari: 0

Novi komentar