Jačanje preduzetništva

IRF imao još jednu uspješnu poslovnu godinu (VIDEO)

U dosadašnjem poslovanju IRF je dokazao da je za sobom imao još jednu uspješnu poslovnu godinu, pri čemu se posebno insistiralo na jačanju preduzetništva kroz aspekte koji dominantno utiču na poboljšanje ukupne ekonomske situacije u Crnoj Gori saopšteno je na  danas održanoj konferenciji.
Objavljeno: 23. 11. 2018 - 13:27 Promjenite veličinu teksta: A A A

Investiciono-razvojni fond je od svog osnivanja finansirao crnogorsku ekonomiju sa preko 800 mil EUR.

Samo u 2017. i 2018.godini, od kada je započeo mandat novog sastava Vlade Crne Gore, IRF je plasirao 377 mil EUR.

Planom je predviđeno da IRF za 4 godine (u periodu od 2017. do 2020.godine) obezbijedi 450 mil EUR kredita. Medjutim, IRF je za  samo  2 godine plasirano je 377 mil EUR, što znači da je već sada realizovano 84 % ovog srednjoročnog plana.

U posljednje dvije godine, IRF je odobrio preko 780 projekata, čime je otvoreno i sačuvano preko 8.600 radnih mjesta.

U protekle dvije godine, posebna pažnja je bila posvećena razvoju preduzetništva podrška posebnim ciljnim grupama  (početnici, mladi, žene, tehnološki viškovi, individaulani poljoprivredni proizvođači). Tim ciljnim grupama obezbijedjena je kreditna podrška u iznosu od preko 20 mil EUR, podržano blizu 300 projekata i otvoreno preko 500 novih radnih mjesta.

irfzoranvukcevic

Kao razvojna institucija posebnu pažnju posvećujemo prioritetnim sektorima razvoja crnogorske ekonomije - turizam, poljoprivreda, proizvodnja. U 2017. i 2018.godini IRF je u djelatnost turizma i ugostiteljstva, poljoprivrede i poizvodne djelatnosti, ukupno uložio preko 190 mil EUR.

Dosadašnje iskustvo ukazuje da se veliki dio investicione aktivnosti obavlja u okviru turizma i ugostiteljstva, što je razumljivo imajući u vidu da je turizam jedan od strategijskih prioriteta razvoja crnogorske privrede, pa je i u prethodne dvije godine veliko ineteresovanje za kreditne linije u oblasti turizma, plasirano je preko 90 mil EUR. Samo u ovoj godini je u turizmu i ugostiteljstvu zabilježen rast  plasmana od 34 % u odnosu na prethodnu godinu.

irf3

Posebno nas raduje što je u 2017. i 2018. godini značajan segment preduzetničkog potencijala prepoznat i kod  poljoprivrednih proizvođača , pa je u ovom periodu upravo značajan iznos sredstava preko 50 mil EUR, uložen u sektor poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje hrane. 

Kreiranjem i implementiranjem posebnih modela kreditiranja, koji podrazumijevaju razne stimulativne mjere namijenjene razvoju preduzetništva na sjeveru države, IRF je doprinio da se na najbolji način iskoriste potencijali kojima ovaj region raspolaže i time obezbijedi brži i ravnomjerniji razvoj. Dakle, u periodu 2017-2018 godine, IRF je u sjeverni region Crne Gore i u opštinama ispod državnog prosjeka razvijenosti plasirao 133 mil EUR, što čini 35 % ukupne investicione aktivnosti.

Ulaganja u sjeverne opštine i opštine ispod državnog prosjeka razvijenosti

U periodu protekle dvije godine, IRF je sa preko 7.800 potencijalnih klijenata obavio komunikaciju pri čemu je od 1074 zahtjeva za kredit odobreno 782 ili oko 73%.

irf4

IRF je u prethodnom periodu, sa posebnim akcentom na godinu koja je na izmaku, zahvaljujući velikom angažmanu, uspio da ostvari sve zacrtane zadatke i ciljeve i time postavi nove, veće, granice za narednu poslovnu godinu.

Plan Investiciono-razvojnog fonda za 2019. godinu predviđa plasmane u ukupnom iznosu od 180 mil EUR.

Predviđeno je da novi instrumenti budu realizovani kao podrška posebnim ciljnim grupama i to u vidu garantnih šema.

Uvođenjem Garantnog fonda kao posebnog instrumenta podrške, IRF će stvoriti još jedan mehanizam koji će motivisati potencijalne preduzetnike da se lakše odluče da započnu sopstveni biznis. Kroz ovaj instrument podrške bićemo u prilici da svim zainteresovanim licima koja imaju održive projekte i biznis ideje, a nemaju u dovoljnoj mjeri kolateral koji je zakonom predviđen, omogućimo da kroz šemu Garantnog fonda dođu do realizacije svoje biznis ideje.

irf2

Ovaj instrument je namijenjen mladima, ženama, nezaposlenim visokoškolcima, individualnim poljoprivrednim proizvođačima, tehnološkim viškovima, kao i svim onim preduzetnicima koji imaju održivu i profitabilnu ideju. Izdavanjem garancija stvoriće se svi preduslovi za lakši pristup kreditnim sredstvima i na taj način motivisati potencijalni, ali i postojeći preduzetnici da ulažu u biznis.

Novim instrumentom, koji se odnosi na podršku socijalnom preduzetništvu, biće dodatno stimulisana ta ciljna grupa, koja će imati još jedan dodatni izvor finansiranja i to po povoljnijim uslovima. Plan je da novim sredstvima ojačamo finansijsku bazu za ove kreditne linije kojima se izdaju mikro i mali krediti.

Nastavićemo saradnju sa razvojnim međunarodnim partnerima EIB (Evropska Investiciona Banka), CEB ( Razvojna Banka Savjeta Evrope), EIF (Evropski Investicioni Fond), CDB (Kineska Razvojna Banka). 

Komentari: 0

Novi komentar