Posljedice Podgoričke skupštine

Nasilna aneksija Crne Gore 1918. i otpor Crnogoraca okupaciji

Poslije nelegalne i nelegitimne Podgoričke skupštine, okupacije i nasilne aneksije Crne Gore sprovedene od strane zvanične Srbije i njenih trupa (1918), uslijedio je masovni oružani otpor crnogorskog naroda, odnosno, Božićni ustanak, podignut 6. januara 1919. (po novom gegorijanskom kalendaru). Nakon prvobitnog slamanja ustanka januara 1919, ponovo je buknuo iste godine ustanički oružani otpor Crnogoraca „Za pravo, čast i slobodu Crne Gore“, koji je neprestano trajao do 1929. godine. U tom periodu, Crna Gora je bila pretvorena u zgarište i groblja. Stradali su mnogobrojni Crnogorci i njihove familije usljed vojno-policijske i druge represije režima KSHS pod krunom dinastije Karađorđević, kralja Petra Karađorđevića (1919-1921) i kralja Aleksandra Karađorđevića (1921-1934).
Objavljeno: 01. 12. 2018 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

O masovnom otporu, oružanom ustanku crnogorskog naroda protiv nasilne aneksije Crne Gore, odnosno, uništenja prostim osvajanjem Crne Gore, svjedoči i Predstavka crnogorskih ustaničkih vođa od 24. septembra 1919. godine, podnjeta iz šume crnogorskom generalnom konzulu u Rimu Veljku Ramadanoviću, u kojoj se govori o stanju u Crnoj Gori, borbama sa okupacionim snagama, njihovom teroru nad narodom, te u kojoj se ističu zahtjevi za evakuaciju srpskih trupa iz Crne Gore i protestuje protiv držanja saveznika prema Crnoj Gori.

U toj Predstavci, uz ostalo, navodi se ovo:

"Crnogorski narod preko svojih predstavnika i preko izaslanika saveznika, još od početka okupacije Crne Gore od strane Srbije, koju je izvršila pod zaštitom Francuske, nekoliko puta je činio predstavke i protest našim moćnim saveznicima o nasilnoj okupaciji koja je izvršena protivu volje naroda, i o najnesrećnijim događajima koje zvanična Srbija- preko njenih vlasti sa vojskom pokupljenom iz sviju jugoslovenskih pokrajina, činila u Crnoj Gori.

Svi ti protesti kao i neprestane borbe i pokolj koji se vrši na cijeloj teritoriji Crne Gore od 24. decembra pr. g. nijesu našli nimalo odziva kod saveznika, koji nijesu htjeli ni da čuju za vapaj Crnogorskog naroda, da se oslobodi od krvave vladavine Srbijanske da ga ne ubija, ne pljačka, ne zatvara pod mračne voltove; ne pali mu kuću; da ga nasilno ne nagoni na regrutaciju i na polaganje zakletve Srbijanskom Kralju i da mu mrazi sve ono što je najsvetije Crnogorcu.

Ustaši crnogorski po mogućnosti oružanom rukom sprječavali su srbijansku vojsku i upravu da ne vrši krvavi teror Crnoj Gori, ali se njihovoj navali nije moglo niti može odoljeti.

Vidjeći zvanična Srbija da naši saveznici nemaju nikakvog obzira, pažnje ni sažaljenja na sve ovo što se događa u Crnoj Gori od nesrećnog naroda, niti pak da pokazuju ikakvog interesovanja da se spriječi taj nečuveni zločin koji se vrši nad crnogorskim narodom- ona preko svojih vlasti i danas sa vojskom i našim domaćim izrodima, svakodnevno sve više vrši pokolj, paljevine kuća, sistematska uništavanja frutova i stočne hrane radeći tako da potpuno umrtvi crnogorski narod i pokolje među sobom, da se niko živi ne smije čuti a budli progovoriti o nesrećnom stanju, te da bajagi, dokaže svijetu kako je crnogorski narod zadovoljan sa postojećim stanjem i njenom vladavinom.

3011komite

U toj svrsi ponovo je počela kupiti vojsku i napadati na pojedina plemena i sela te su i otpočele borbe 20. avgusta po st. kal.- znači od našeg potonjeg izvještaja. Borbe se vode oko Budoša, u blizini Nikšića, po cijeloj Katunskoj nahiji, nekim dijelom primorsko-crmničke oblasti i po lješanskoj nahiji.

Velike borbe otpočele su 6. septembra i to na Simunju u Bjelicama, gdje je zarobljena Srbijanska posada od 15. vojnika; 7/9 produžila se borba oko Ožegovice u Čevo.

9. septembra napala je Srbijanska vojska na naše četnike na Resnu u Bjelicama. Boj je trajao od 7. časova izjutra do 4 po podne te se lanac produži do Lješevog stupa gdje je neprijatelj potpuno razbijen i rasćeran. Vrijedno je ovdje napomenuti da su Srbijanci prilikom ovoga boja ubili iz pušaka Lazara Popivodu iz Lješeva stupa, zato što nije htio da stupi sa njima u borbu protivu nas.

10,11,12 i 13. septembra produžio se boj najvišom žestinom oko Resne, Milušine pećine, Stavora, Dida, Vršanja i Srpskog vrha kuda je operisala jedna neprijateljska vojska od 800 vojnika a druga od 1200 vojnika napala je na Cuce, te se sa ovim drugim odjeljenjem neprijateljskim 14, 15, 16, 17 i 18. septembra povela borba oko Prosenog dola, Lipe, Trnjina, Rovina i Graba. Boj je trajao svakog dana od jutra do mraka sa najvišom žestinom. Neprijatelja smo iz četiri puta odbijali natrag i rašćerali ga, ali je on popunjavao svakog dana vojsku i nabavljao municiju. Neprijateljska vojska potpuno je bila spremna sa svom vojničkom spremom. Naoružana sa francuskim oružjem mitraljezima i mašinskim puškama. U borbama svakog dana upotrebljavali su i topove koji su neprestano gruvali u naš lanac i u kuće mirnog stanovništva. Neprestano je stajao plač i lelek nejači, žena i djece, što je prouzrokovalo veliku paniku među stanovništvom.

Od velike je pažnje ovdje naglasiti iz razloga, da se zna što Srbijanske vlasti čine od mirnog Crnogorskog naroda koji se bavio kod svojih kuća, da je kada je bio najžešći boj 18. ov. mj. Komandir Krsto Popović, videći Crnogorce među Srbijancima gdje se bore protivu nas, izašao na vidno mjesto i sa jednog brežuljka držao govor kojega su saslušala oba neprijateljska fronta na prostoru... jer se za vrijeme govora bila prekinula paljba sa obadvije strane i slušao se govor. Govor je bio veoma patriotski, u kojemu je iznijo prošlost, sadašnjost i budućnost Crne Gore. Njeno uvijek svijetlo i junačko oružje, u šestovjekovnoj borbi nepobjedivo .Rad i muke naše uzvišenog Kralja Gospodara Nikole I i starih Crnogoraca, te do kojega je stupnja izvio Crnu Goru umiješao je u red kulturnih Evropskih država sa puno časti i divljenja.

Pozvao je zanesene Crnogorce da se sjete svojih predaka, te da im je preča Crna Gora od svega i njena šestovjekovna sloboda, koju nam nikad niko ne može oduzeti, pa ma i po cijenu života, jer je Crna Gora punopravna država svjetskog glasa i koju cio civilizovani svijet kao takvu priznaje. Rekao im je da ako nijesu u stanju da se bore protivu našeg zajedničkog neprijatelja zvanične Srbije i njene vladavine, da bar sjede s mirom kod svojih kuća. Sa neprijateljske strane naši zavedeni seljaci dovikli su: "Tako je, mi se ni dao Bog ne bismo borili protivu vas, naše braće, nego nas Srbijanske vlasti i naši domaći plaćeni izrodi sa bajonetima nagone da vojujemo protivu vas, te koji ne bi pošao da biše ga ubili iz pušaka, kao što je bio slučaj sa Lazarom Popivodom". Komandir Popović držao je govor pola sata i hoćaše još produžiti i to naročito poslije ovakvog odgovora, no ne dade Srbijanska vojska jer otvori mitraljesku vatru i opali topove u pravcu govornika i prisutnih vojnika koji su bili š njim. Poslije ovoga govora čula se velika graja među neprijateljskom vojskom i komešanje. Jedan drugome govoraše: "Što si mi ti kriv što se bijem sa mojom braćom" itd.

I zaista primijetilo se, da je poslije ovoga bilo manje puščane vatre, te da se je veći broj istog dana i sjutra dan – od naših zavedenih vojnika povratio svojim kućama, ali će to jadnici platiti, ako ne životom, a ono zatvorom i oduzimanjem imovine.

Neka je ovaj primjer jasan za svakoga što želi Crnogorca, kao i to s kakvim se sredstvima služe Srbijanci protivu Crnogoraca, nagoneći ga da rođeni brat svog rođenog brata ubija, pljačka i pali mu kuću.

3011komite1

U pomenutim bojevima zarobili smo 124. neprijateljska vojnika sa 2 oficira kojom prilikom oduzeli smo im 2 puške mašinske, mitraljez i 80 francuskih pušaka. Od neprijateljske strane bilo je i mnogo mrtvih i ranjenih, a od strane naše 7 poginulih i 14. ranjenih.

19. septembra, usljed oskudice u municiji i velike premoći neprijateljske vojske morali smo se ispred neprijatelja povući s tim da mu činimo smetnje daljem prodiranju četničkim borbama kroz Cuce.

Kao svagdje tako i ovom prilikom neprijateljska vojska tada ulazi u pojedina sela, čini najgroznija zvjerstva nad narodom. Žare, pale i lome kuće na sve strane; toljagama biju žene i djecu; sve kuće popljačkaju – ono što ne mogu izjest, popiti i sobom ponijeti polome, tako da je to ravno onome te su mu kuću zapalili. Gdje god dođu uništuju rumetin (kukuruz), krtolu, zelje, pasulj itd. što još nije bilo dignuto sa njiva. Zatvaraju starce i žene po tamnicama, naročito onih koji se odmeću od straha i zuluma u šume, oduzimaju im životinju, poništavaju paljevinom stočnu hranu, sijeno, viš, list itd. Sve uljanike (čele) uništavaju a bijeli mrs- skorup i sir- jedu, što ne mogu pojesti sa sobom nose. Čak došli su i do toga zvjerstva da djevojke i žene vode u taoce, a nekim djevojkama i nasilno kosu s glave kidaju. Narod iz svojih vlastitih kuća goni i sagoni ga u tuđe kuće, te mu ne da imovinu, naročito onima koji se nalaze pri planinskim mjestima, itd.

Mi smo nejaki ni izdaleka ne možemo opisati sva zvjestva što čine Srbijanske vlasti od jadnog naroda. Trebalo bi oštro pero pa da sve to opiše, a ovo je samo jedna blijeda slika.

Na isti način istovremeno borbe su se vodile i po Rovcima, Piperima, Uskocima, Martinićima i okolini Kolašina- te se i po tim krajevima vrši zločin protiv naroda kao i ovamo. Puni su kazamati: Cetinjski, Podgorički, Nikšićki, Kolašinski, itd. naših ljudi, žena i djece. Na isti način ima mnogo zatvorenih regruta po kasarnama, jer ovi neće da se bore protivu nas, a da oni dragovoljno ne bi nikada protivu nas ustali i boja bili.

Dakle, svakome je jasno kao bijeli dan, da je zvanična Srbija pod zaštitom zvanične Francuske, preduzela najgroznije mjere da se potpuno uništiti Crnogorski narod, a ono što preteče da silom naćera da prikloni glavu i da se predade Srbiji. Kao god i ranije tako i sad - po deseti put - iznuđuju potpise od naroda da su za Kralja Petra i ne pitajući potpisuju imena ljudi iz pojedinih plemena, da izjave i napišu nekakvu zakletvu za koju narod ne zna. To čine kako biše saopštili Konferenciji mira i javnosti da je Crnogorski narod dragovoljno uz njih. Mi im svečano i otvoreno pred čitavim svijetom dovikujemo, da je to njihovo sve laž i grozna podvala - svojstvena samo njima - kao i to: da je sav Crnogorski narod, izuzimajući nekoliko izroda i izdajnika plaćenih iz Dispozicionog fonda Pašićevog, za slobodu i nezavisnost Crne Gore i za svoga ljubljenog Kralja Gospodara Nikolu I. Da je tako to se najbolje vidi iz krvavih događaja koji se odigravaju u Crnoj Gori evo skoro godinu dana. Mi smo svjesni da narod sa ustašima Crnogorskim, iznureni glađu, bolešću, bez ikakavih sredstava, oružja i municije vojsku Srbijansku i onu iz sviju pokrajina jugoslovenskih, kao god i vlasti i upravu ne može pobijediti i izagnati iz Crne Gore, pošto je vojska, kao što smo ranije naveli, snabdijevena sa svim vojničkim potrebama i svakovrsnim modernim oružjem, tim prije, što su upotrijebili sve sile da sa vojskom potpuno pokore Crnu Goru. Svjesni smo i toga, da nije Srbijanske vojske i uprave u Crnoj Gori, da bi smo se mi sa našim domaćim izrodima brzo razračunali i svemu civilizovanom svijetu dokazali: što je volja Crnogorskog naroda.

Obzirom na sve gore istaknuto, kao i na to, što je svakome jasno poznato da nije bila volja Crnogorskog naroda, ona rezolucija koju su Srbijanska vlada, uz pripomoć naših izroda, skovali i preko nekakve rulje, tuđinskih plaćenih agenata, objavili u polovini mjeseca novembra prošle godine u Podgorici, a pogledom na činjenicu što su do sada faktički naši saveznici potpuno zatvorili oči pred svim događajima koji se ovamo odigravaju i da nehoće da čuju vapaj Crnogorskog naroda- premda o tome je svima saveznicima dobro poznato o svemu nešto od naših predstavaka, nešto iz izvještaja njihovih izaslanika a nešto iz poštene i iskrene svjetske javnosti. Ovijem najkarakterističnije protestujemo i gnušamo se na postupak naših "moćnih i velikih saveznika" i sa najvišim negodovanjem gledamo na njihovu pomoć i intervenciju.

adzic1

Crnogorski narod zajedno sa svojom slavnom Dinastijom Petrović Njegoš – kroz čitava stoljeća znao je sačuvati svoju slobodu, čast i dostojanstvo i od spoljnjeg i unutrašnjeg neprijatelja, pa će to i sada sa svojim požrtvovanjem umjeti i htjeti sačuvati.

Kao što rekosmo ne tražimo ničije pomoći, a tražimo da se niko sa strane, na ovako iznuireni i izmučeni narod, koji je sve svoje, boreći se slavno rame uz rame sa svojim saveznicima protivu zajedničkog neprijatelja, za pravdu i slobodu, žrtvovao i ostao bez ičega, ne miješa u našu kuću – milu domovinu Crnu Goru – jer je to zagarantovano i božijim i ljudskim zakonima svakome narodu na svijetu, pa valjda i mi spadamo, na moru zemaljskome kao i drugi narodi. S toga razloga, a pošto su Srbijanska uprava i vojska prevarom i sa zadnjom namjerom, ušili u Crnu Goru, najodlučnije protestujemo i zahtijevamo da se Srbijanska vojska sa upravom odmah makne iz Crne Gore i da saveznici ne dozvole da dalje ijedne minute ostanu Crnu Goru, nego neka ostave Crnogorski narod da se sam među sobom razračuna što želi, pa će onda čitavome svijetu biti jasno što je i koja je volja Crnogorskog naroda.

Ovo je opravdani zahtjev, te se nadamo da će se narodu Crnogorskome bar to udovoljiti da on po svojoj volji riješi o svojoj sudbini a damu zvanična Srbija, ni iko drugi, ne određuju budućnost svog daljeg opstanka.

I ovom prilikom, čast nam je umoliti g. Konsula da ovu vašu pretstavku izvoli hitno, po naročitom kuriru uputiti našoj kraljevskoj Vladi u Parizu, koju umoljavamo da ovaj naš zahtjev primi k znanju, te da preduzme – kod koga zna, da se ovim opravdanim zahtjevima rnogorskog naroda udovolji. Istovremeno molimo da bi se o svemu ovome obavijestila i javnost civilizovanog svijeta.

Uzgred nam je napomenuti da borbu jednako produžujemo i produžićemo je do potonjega protivu našeg najgroznijeg neprijatelja zvanične Srbije. Crna Gora s kraja na kraj vri, gori u plamenu i ako ovako stanje potraje, neminovno će sav narod propanuti jer osta bez kuća i bez ništa svoga".

U tome pismu konstatuje se i da su vlasti zvanične Srbije nanijela više "osim prolijevanja krvi i žrtava koje su pale i materijalne štete nanijeli Crnoj Gori, kako u državnim i privatnim ustanovama, tako i narodu Crnogorskome, nego Austro-Ugarska uprava i vojska za vrijeme okupacije od tri godine.

Ovu predstavku upućuju niže potpisati u ime naroda i crnogorskih ustanika “ - šef (Komandant) svih ustaša Crne Gore Komandir Krsto Popović, Živko M. Nikčević, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova, Milisav J. Nikolić, sudija i bivši potpredsjednik stare Crnogorske skupštine, komandiri: Savo Čelebić, Đuro Kapa, Marko Vučeraković, Pero Vuković, Mato Todorović, Andrija Stanković iz Bjelopavlića, Ibro Bulatović, Vujo Bulatović, Spasoje Milić Kuč; kapetani: Ilija Damjanović, Dušan Vuković, Niko Kašćelan, Milo Leković, Andrija Dragutinović, Ivan Bulatović, Dragiša Bojović, Todor Borozan, Simo Krivokapić (plemenski), Vasko Marojević, plemenski, Boško Ćetković, plemenski četovođa, Radojica Nikčević četovođa, Nikola Nikolić, poručnici: Kosta Radović, Jovan Nikolić, Vaso Marković, Krsto Vujović, Tomaš Grujović, potpor. Petar Nikolić, potpor. Miloš I. Nikčević, potpor. Marko Vujović, Pajo Popović, Savo Vuković, Marko Popović, Đorđije Mijušković, Tomica Peković, Đorđije Kustudić, kom. Spasoje Gardašević, učitelj Milisav Nikčević, sveštenik Ljubo Nikolić, kaluđer Nikodim Janjušević i mnogi drugi ljudi".

(Izvor: Državni Arhiv Crne Gore-Cetinje, Fond izbjegličke vlade, Ministarstvo spoljnih poslova 1920-1922, fascikla broj. 107. Ovu predstavku je istražio i integralno objavio akademik prof. dr Šerbo Rastoder, „Skrivana strana istorije, Tom Drugi, Bar, 1997, str.718- 724.)

U ovom prilikom bitno je navesti da je poslanik i lider Crnogorske stranke (federalista, zelenaša) u parlamentu KSHS u Beogradu, bivši crnogorski ministar, Mihailo Ivanović (iz Kuča) u beogradskoj Skupštini 9. februara 1924. godine, pored ostalog, precizirao: „U trenutku ulaska srpskih trupa u Crnu Goru (u novembru 1918.) nije više bilo ni jednog jedinog austrijskog vojnika na toj teritoriji. Međutim, izvanredan red je vladao u toj zemlji. Kad su srpske trupe ušle u Crnu Goru, njihov komandant Simić naredio je da jedan dio građana bude stavljen van zakona...Svaki agent srpske dinastije, koji je bio zastupnik Vlade u Crnoj Gori, mogao je za narednih pet godina počiniti, samovoljno i bez ikakve odgovornosti, najužasnije zločine. Oni ne samo da su imali slobodu da to čine, već su primnali nagrade vlade za paljenje kuća, probijanje očiju živim ljudima, bacanje djece kroz prozor na bajonete, lomljenje ruku ženama i djeci, masakriranje vrhovima pušaka starih žena krivih samo zato što nijesu bile odane kralju Srbije itd".

(Izvor: „Govor narodnog poslanika Mihaila Ivanovića, vođe crnogorskih federalista održan u Narodnoj skupštini prigodom  budžetne debate, dne 9. II 1924, Mostar, 1924, štamparija Paher i Kisić).

I na kraju, zaista je general Radomir Vešović bio u pravu kad je u odbrani na suđenju u Beogradu (1921) rekao: „CRNA GORA JE PRETVORENA U PAKAO, MNOGO CRNJI OD ONOG DANTEOVOG“.

Komentari: 47

Vijesti

01. 12. 2018 - 00:06

Sto ne objavis ovo na Vijestima, gdje drzis kolumnu Novače ? Jesi li pitao urednika moze li ?
I KONACNO NAUCI

01. 12. 2018 - 18:04

Novace sto je novi a sto stari kalendar. U svemu se slazemo ali Bozicni ustanak se dogodio 24. Decembra 1918. po NOVOM kalendaru ili 6. Januara 1919. po STAROM. Zbog toga sto datumi po novom prethode datumima po starom. To zna i student istorije i prestani vise da tim brkanjem i neznanjem kontaminiras javnost. Prouco to malo bolje. Pozdrav
Mićko

01. 12. 2018 - 22:13

Za pročitati: https://www.jutarnji.hr/globus/Globus-politika/splitski-povjesnicar-dalmatinci-su-u-jugoslaviju-usli-s-odusevljenjem-a-onda-se-duboko-razocarali/8119544/
Zoran

01. 12. 2018 - 01:41

Gospodine adzicu svaka cast za ovaj kratak osvrt o okupaciji crne gore 1918 godine.
DECENIJA 1

01. 12. 2018 - 09:22

Okupacijom CRNE GORE 1918 SRBIJA JE UVELA NA PROSTORU CG NAJSUROVIJE METODE MUČENJA, ZLOSTAVLJANJA, ZLOČINA I UBIJANJA, KOJE DO TADA U EVROPI NISU BILE POZNATE PRAKSE TAKVIH TROTURA, IMA MASU PRJMJERA KOJE SU SPROVODILE OZOGLASENE BANDE GENERALA MILUTINOVICA I KOSTE PECANCA, SAM ZLOČIN U CUCAMA NAD FAMILIJOM ZVICER, GDE SU ZAPALILI CIJELU FAMILIJU U KUĆI , PA ONDA METODE UBIJANJA U ŠAHOVIĆIMA, GDE SU LJUDE DRALI ŽIVE I SJEKLI IM PETNE ŽILE, PA ONDA 1943 RITUALNA UBIJANJA U BIHORU I FOČI , PA SVE DO 2006 ,
KRALJ NIKOLA

01. 12. 2018 - 11:52

Свјестан славне улоге ових наших страна у историји српскога народа за вријеме моћних краљева и господара негдашње Зете, колијевке славних Немањића; и свјестан доцније улоге наше отаџбине, ја одобравам предлог Народне скупштине да се обнови старо краљевско дојстојанство мојој држави; одобравам тим прије што видим у жељи представништва мога драгог народа будну свијест наше прошлости; а народ који има лијепу прошлост и који је прожет и одушевљен свијешћу своје прошлости, тај народ може с поуздањем гледати у све бољу и сјајнију будућност. -Краљ Никола
Crnogorac

01. 12. 2018 - 20:55

Genocid je pocinjen .
OBRATI PAŽNJU

01. 12. 2018 - 04:04

Najlakše je bit CG istoričar,dvije teme (koje dozvoli režim) pa raspali bato.Ne do ,dragi bog ,da se nađu neđe na simpozijum đe ima drugih istoričara tu bi tek jada bilo!!!!
GRAĐANSKI

01. 12. 2018 - 08:20

Za početak pročitaj (da bi ti - dragi Bog - da malo pameti): 1.) NEKOLIKO STRANICA IZ KRVAVOG ALBUMA KARAĐORĐEVIĆA (Rim,1921.) - 2.) Dr Novica Radović: “CRNA GORA NA SAVEZNIČKOJ GOLGOTI” (Peć, 1938.) - 3.) Miloš Živković: “PAD CRNE GORE” (Beograd, 1923.) - 4.) Prof.dr Živojin Perić: “CRNA GORA U JUGOSLOVENSKOJ FEDERACIJI” (Zagreb, 1940.) - 5.) Stevan Bajković: “VRIJEME GLADNIH I ŽRTVOVANIH” (Cetinje, 2017. - knjiga je prvi put štampana odma po Prvom svjetskom ratu i opetovano 1938.) - 6.) “ĐENERAL VEŠOVIĆ PRED SUDOM” - 7.) Dr Šerbo Rastoder: “SKRIVANA STRANA ISTORIJE” - 1918.-1929. - 8.) POJEDINA DOKUMENTA CRNOGORSKE VLADE U EGZILU - 9.) Vladimir Jovanović: “ROVAČKA REPUBLIKA” (portal “Antena M”) - 10.) Tekstovi-knjige: dr Mijata Šukovića, dr Adnana Prekića, mr Novaka Adžića, Borislava Cimeše, Gorana Sekulovića, Slobodana Čukića, Miroslava Ćosovića, itd.
Za početak

01. 12. 2018 - 10:18

Pročitaj šta su naši radili KUČIMA,PIPERIMA,BJELOPAVLIĆIMA. PA KADA ODMORIŠ SVOJU MANITU I LUDU GLAVU NAĐI 1854 O SILOVANJU ČETRDESET BJELOPAVLIĆSKIH DJEVOJAKA SPREMNIH ZA UDAJU OD STRANE DOBROGA NAM I ČESTITOGA ......... I NJEGOVIH PERJANIKA. Pa odna sebe pogledaj u ogledalo i reci sam sebi da si OVCA
dodatak

01. 12. 2018 - 11:18

Ja ga pi tam: Do bro Se ku li ću, što si ti sa da?” „Pa”, ka že „Crnogorac”. „Kako? Pa kojim je zikom govoriš?” „Pa, srpskim.” „Po čemu si onda Crnogorac?” „Ja sam za državu Crnu G ru. Mi smo imali drž vu davno prije Srba, i održa li smo je cijelo vrijeme. Ne želim da mi neka vucibatina iz Beograda dođe da mi gospodari u Crnoj Gori. Ali, etnički, ja sam Srbin, ja sam član Srpske pravoslavne crkve.” To je, po prilici, bilo stajalište „zelenaša”, tvrdio je Pešelj. Ovo je Sekula Drljević u razgovoru za hrvtskim političarima
GRAĐANSKI

01. 12. 2018 - 12:28

I ... ?!? Što oćeš da rekneš s tijem? Da samo uđenem: ondar, od danas - nema nikakvija više problemah sa himnom! Vrćem se - tako je razmišlja Sekula. Je li Sekulino mišljenje, može bit - nauka? Nije! A, sad ću da ti reknem - što je nauka: ISTORIJSKA nauka ne poznaje jedno jedino slovo "s" od srpstva - na prostoru Duklje, Zete, Crne Gore - počev od cca 600.-te godine (i našeg dolaska na ovi dio Mediterana), pa narednijeh tisuću (Sv. Petar Cetinjski je zborio - tisuću) i kusur godinah; - I nauka je GENETIKA, koja "veli": da su Serbljima i Hrvati i Bošnjaci i Rumuni i Makedonci i Bugari krvno bliži no mizi CRNOGORCI. Eeeeej, Serblji - ne možete krutu istinu prihvatit, niti joj u oči pogledat! Nemo'te, zarad ISTINE, to jes - silne krvne udaljenosti (daleko najviše na Balkanu) CRNOGORACAH i Serbaljah - učinjet česovu glupost i, ne daj Bože - ruku (kolektivno) dić na same sebe!
Ljubitelj tutuša

01. 12. 2018 - 11:57

Da bi bio čitan i poštovan, moraš se pozvati na istorijske izvore iz kojih crpiš svoje navode... Pa bi se onda sudario sa faktima da je prvi pomen "zvjerstava" u tkz Pohari Kuča objavljen nekih 50 godina od samog događaja kao i da arhimadrit Ostroga (ne mogu tražiti ime) u svojim zapisima o Ostrogu, izdatim oko 1875, niđe ni u naznakama ne pominje taj "slučaj" iako je u to vrijeme bio nastojnik Ostroga... U sudaru istoriskih činjenica i Karađorđevićke istine uvijek syrada ovo prvo - kuku istini pred svetosavskom ideologijom i Karađorđevičima...
Baš te žalim

01. 12. 2018 - 13:02

Lalić u Ratnoj Sreći,,,,LAŽI ,LAŽI I LAŽI JER BEZ LAŽI TI OĐE NEMA ŽIVOTA..I izvini se Kučima.....I ne moraš da tražiš u svojim spisima..izvinjenje traži u svojoj glavi
Ljubitelj tutuša

01. 12. 2018 - 13:25

Odgovorio Ti je shodno znanju o temi o kojoj znaš samo da guslaš - 0.
GRAĐANSKI

01. 12. 2018 - 13:19

Sve što pobroja doslovno je KAP U MORU u odnosu na užasne i nesojske zločine srpske učinjenje - uz silnu i neviđenu mržnju - po Crnoj Gori 1918.-1941. No, tebe više boli ta KAP, a MORE i ne vidiš (neoćeš da vidiš) - pa te i ne boli. Terako! Tvoja stvar i tebe sličnijeh!
NETAČNO

01. 12. 2018 - 13:35

Zvanični podaci 127kuća i 357osoba KAO ŠTO VIDIŠ Manje no u KUČIMA
GRAĐANSKI

01. 12. 2018 - 18:37

Sve što pobroja je doslovno KAP U MORU u odnosu na užasne i nesojske zločine srpske učinjenje - uz silnu i neviđenu mržnju - po Crnoj Gori 1918.-1941. No, tebe više boli ta KAP, a MORE i ne vidiš (neoćeš da vidiš) - pa te i ne boli. Terako! Tvoja stvar i tebe sličnijeh!
GRAĐANSKI

01. 12. 2018 - 20:13

Sve što pobroja je doslovno KAP U MORU u odnosu na užasne i nesojske zločine srpske učinjenje - uz silnu i neviđenu mržnju - po Crnoj Gori 1918.-1941. No, tebe više boli ta KAP, a MORE i ne vidiš (neoćeš da vidiš) - pa te i ne boli. Terako! Tvoja stvar i tebe sličnijeh! P.S. Ova cifra od 40 silovanijeh đojakah će za 50-tak godinah "iskoćit" na 80, a na isti način je stigla i na 40! Vaskolika vi je istina takva!
GRAĐANSKI

01. 12. 2018 - 21:16

Pa to su bile orgije za "Ginisa"! To se ne pamti ni u starom Rimu! Kako to da Evropa ne zna ništa o tomu?! P.S. Ova cifra od 40 bajagi silovanijeh đojakah će za 50-tak godinah "iskočit" na 80, a na isti način je stigla i na 40! Vaskolika vi je vaša "istina" takva!
GRAĐANSKI

02. 12. 2018 - 09:45

Inače, administratoru koji je juče u ova doba bio na rabotu-jadotu: jebem majku kurvu srpsku cigansku - zarad toga što ovome komentatoru gore "pušti" (objavi) da napiše: "OVCA", a na moje uporno njemu namijenjeno ka odgovor: "MAJMUN KOJI SE O-GLEDA U ZRCALO", uporno mi ne šćede objavit. Zato, opetujem - i toj bagri i smeću srpskom - majku jebem kurvu srpsku cigansku!
DOPUNA

02. 12. 2018 - 12:02

INAČE ONO,,OVCA,, TO OSTAJE!!!!!!
Katunjanin

01. 12. 2018 - 07:36

Dobro je ovaj narod u pamet, što je sve proživio......
GRAĐANSKI

01. 12. 2018 - 08:08

Da je sreće - svakoji đak srednjih škola u Crnoj Gori bi ka obaveznu lektiru za predmet istorija ima': 1. NEKOLIKO STRANICA IZ KRVAVOG ALBUMA KARAĐORĐEVIĆA (Rim,1921.) - 2. Dr Novica Radović: “CRNA GORA NA SAVEZNIČKOJ GOLGOTI” (Peć, 1938.) - 3. Miloš Živković: “PAD CRNE GORE” (Beograd, 1923.) - 4. Prof.dr Živojin Perić: “CRNA GORA U JUGOSLOVENSKOJ FEDERACIJI” (Zagreb, 1940.) - 5. Stevan Bajković: “VRIJEME GLADNIH I ŽRTVOVANIH” (Cetinje, 2017. - knjiga je prvi put štampana 1938.) - 6. “ĐENERAL VEŠOVIĆ PRED SUDOM” - 7. Dr Šerbo Rastoder: “SKRIVANA STRANA ISTORIJE” - 1918.-1929. - 8. POJEDINA DOKUMENTA CRNOGORSKE VLADE U EGZILU - 9. Vladimir Jovanović: “ROVAČKA REPUBLIKA” - i ostali tekstovi istog autora (portal “Antena M”) - 10. Tekstovi-knjige: dr Mijata Šukovića, dr Adnana Prekića, mr Novaka Adžića, Borislava Cimeše, Gorana Sekulovića, Slobodana Čukića, Miroslava Ćosovića, itd.
Građanski, ti bi želio......

01. 12. 2018 - 10:13

....pravu ideološku idoktrinaciju i ispiranje mozga kod mladih generacija - srednjoškolaca kažeš? A zar nije bilo dosta i previše komunističke indoktrinacije generacija iza nas (kojoj i sam pripadam)? Pa vidiš gdje nas je to dovelo. Pusti mlade ljude da se samoobrazuju u toj oblasti pa neka sami donose lične zaključke i stavove o materiji o kojoj se mi slažemo kao rogovi u vreći. Niko ništa neće izgubiti - neće biti štete, vjeruj mi...veliki getsbi
GRAĐANSKI

01. 12. 2018 - 11:19

Sve što se ne ispriča i ne objelodani, no se skriva i drži po strani - vazda će bit (i ostat) velji i nepreskočivi bubulj spoticanja i nerazumijevanja! A nije ispričana i nije objelodanjena ISTINA o sramnoj i krvavoj okupaciji Crne Gore s bande Srbije 1918.-1941.
danilo s.

01. 12. 2018 - 11:21

Mislite da ih pop Risto, Rakovic, Antić, Bećkovic, itd.. "(samo)obrazuju"? Naslušasmo se dosta vasijeh laži i velejsrpske propagande.
sve što ne igra....

01. 12. 2018 - 14:00

....po vašoj muzici ispada da je velikosrpsko. Nekada jeste - češće nije! Lijepo bi bilo da i vi malo više poštujete tuđi oponentni stav. U polemici nema ničeg ličnog.Ukoliko se ne slažemo, ovo je diskusija, koliko vaše nije toliko moje jeste - i obrnuto...veliki getsbi
Crnogorac

01. 12. 2018 - 21:00

Genocid s te åocinjeli u CG Hr Kosovu Bosni i jos Mlataras .
Pozdrav Velikom Getsbiju

01. 12. 2018 - 14:13

Teško da će glas razuma doći do njih..i Lekić je htio da ih urazumi ali zalud.
komita

01. 12. 2018 - 10:07

Dok se ne suočmo sa prošloću nema napretka.Crnogorci se moraju međusobno izmiriti ali na istini.Nema pomire na lažima.Ne mogu se izjednačavati žrtve sa ubicama.Kad naša zalutala braća prihvate istinu da smo 1918 bili okupirani,da su nad Crnogorcima vršeni neviđeni zločinini,tada ćemo pružiti ruku pomirenja.Mi ne pozivamo na mržnju,revanšizam...već na konstatovanje istine,povratku svojim korijenima i tradiciji.
tex

01. 12. 2018 - 23:41

E pa vratite se korijenima i tradiciji,ne znam bas koje zalutao.
LUKA

01. 12. 2018 - 14:29

Sam naslov ovog teksta najbolje oličava atmosferu koja sada vlada u Crnoj Gori, po pitanju Velike Podgoričke skupštine i uopšte stvaranja Kraljevine SHS. To je atmosfera, linčovanja istine. I ne samo u režimskim medijima, nego uopšte. Kao da je neko uveo veto na istinu. Jednostavno, može se pročitati, napisati i reći sve u vezi ovog dogadja, ali pod uslovom da je laž. Činjenice kao da kugom zaražene, ali zato novih "istina", na pretek. I nikome ne smeta što najveći dio tih novih "istina" ne drži ni elementarnu logiku. Jedna od najtipičnijih je da su poslanici Podgoričke skupštine i oni koji su je i podržavaju, izdajnici. Lijepo, samo su onda izdajnici najvidjeniji crnogorci toga vremena, svih 5 predsjednika koje je Crna Gora do tada imala, Mitropolit sa Sinodom, jedan Janko Vukotić!? To su te nove i dosad skrivane "istine". Lijepo, još samo da je naći nekoga ko bi u sve to i povjerovao.
London, 27 jan 1919

01. 12. 2018 - 17:48

Intervju sa Kraljem Nikolom >> Malo sam vijesti dobio iz moje zemlje. Jedine izvještaje su prokrijumčarili moji prijatelji, rizikujući živote.” “Čini se da zaista postoji vladavina terora. Muškarce, žene i đecu ubijaju bez suđenja. Bombe se bacaju na kuće mojih sljedbenika. Ne štede novac da moju đecu odviknu od vjernosti. “Trenutno, ne mogu sazvat regularnu skupštinu, jer se većini nasih vojnika ne dozvoljava povratak iz zarobljeničkog kampa u Mađarskoj. Ali kada se vrate, siguran sam u ishod. Oni se ne žele odreć svojeg poretka i nezavisnosti, koje su održavali šest vijekova protiv svih agresora. Konfederacija sa ostalim Južnim Slovenima, svakako, ali kao slobodni ljudi, ne podređeni drugoj državi.” “Gospodin Pašić, srbijanski političar, je želio da aneksira CG jedanaest godina, ali se nije približio cilju, jer ja ne želim vjerovat da će saveznici odustat od principa samoopredjeljenja za koji su se borili, ili da će dozvoliti da jedna od najmanjih nacija bude žrtvovana ambiciji susj
London, 27 jan 1919 I

01. 12. 2018 - 17:49

Kralj Nikola nastavlja: >> “Ono na što se žalim jeste nezahvalnost. Ja sam ratovao tri rata za istu Srbiju. Ja sam ih spasio jedne katastrofe i omogućio im da ponovo zauzmu Beograd. Uzimao sam hljeb iz usta svoje đece da im pomognem. Sjetite se da sam ja bio prvi koji im je pritekao u pomoć nakon austrijskog ultimatuma, iako me ni jedan ugovor nije obavezao da to učinim, niti je iko tad znao oće li velike sile intervenisat.” “I kako su me nagradili? Ovom bratoubilačkom invazijom na slobodu mog naroda.”
LUKA

01. 12. 2018 - 19:33

Samo potvrdjuješ ono što sam već napisao. Da te pitam. Je li taj citat Kralja Nikole, po tebi ON. Je li Kralj išta dje prije govorio i zapisao o tome što misli o odnosu Crna Gora -Srbija i odnosu Crnogorci-Srbi, osim te rečenice, nabijene gorčinom, potpuno razumljive, nakon lično doživljene sudbine, a u ličnoj ravni dobrim dijelom opravdane ljutnje i gorčine. Ali poistovjećivati ličnu sudbinu i medjudinastičke odnose preslikavati na odnose naroda, dokaz je neznanja, zle namjere i politikanstva.
Danko

01. 12. 2018 - 19:07

Dosta sa neistinama Novaka Adzica, jedan puk od 2000 ljudi da okupira citavu Crnu Goru, Nego sto ne napisete da su se Crnogorci izmedju sebe poubijali. Kralj Nikola najveci krivac za propast i kapitulaciju Crne Gore.
Ma ajde

01. 12. 2018 - 19:48

Ma ajde, cetnicicu ? Moze biti da je kriv ali u ovom smislu. Naivno je usao u rat sa Austrougarskom kad nije morao. Austrougarska ne bi taknula Crnu Goru da nije posla da "pomogne"Srbiji koja je ubila prestolonasljednika Ferdinanda klasicnim teroristickim aktom van teroitorije svoje drzave i de facto zapocela I sv rat. Mogao je izbjeci krvarenje CG na Mojkovcu jer to nije bila bitka za interese CG nego Srbije. Otrijeznio se tek u inostranstvu (gorje naveden intervju).
Nemanji (Danku) podaci

01. 12. 2018 - 19:51

Okupatori Crne Gore: General Dragutin Milutinovic Srbijanac, pukovnik Grgur Ristic, Srbijanac, pukovnik Dusan Simovic Srbijanac, pukovnik Stojan M. Popovic Srbijanac, pukovnik Dusan Besarabic Srbijanac, pukovnik Milan Zavadjil Srbijanac, kapetan Milan Kalabic zloglasni Srbin iz Dervente, major Svetolik Nikolic Srbijanac, nacelnik cetinjskog okruga Cedomir A. Jevdjenijevic, Srbijanac... itd. To je dokaz da je Srbija okupirala i osvojila Crnu Goru 1918. Onaj ko je komandovao ubistvom Radosa i Draga Bulatovica 1929 bio je Srbijanac Milojko Uzelac. Major zlogasni Kecmanovic Srbin iz Bosne, ubica je porodice Petra Zvicera 1923. Svi ovi Srbijanci bili si stranci i okupatori CG i osjecali su se Srbima.
Danko

01. 12. 2018 - 20:00

A predstavi se ko Danko Hrvat da bi mu prica bila uvjerljiviha. Koji je ovo soj . Uzas. Na sve poganluke spremni
jašta, čoče

01. 12. 2018 - 20:28

Danko, a sad biste da pretovarite to zlo na kralja Nikolu. To bi vas oslobodilo tereta , ne griže savjesti, jer je nemate. Ajde, otvorite oči i ivdite što je sve zapretano i što sve nije javnost smjela da zna! E, savjesti, đe si?
Crnogorac

01. 12. 2018 - 21:02

Genocid su åocinjeli Serbi 1919 i 1924 nad dva Naroda
Crnogorac

01. 12. 2018 - 21:01

Genocidasi
Crnogorac

01. 12. 2018 - 20:58

Genocid je pocinjen 1919 i 1924 god od strand Srpskih Trupa Zviceri i Sekovici Nk zupa itd .
Danko

01. 12. 2018 - 22:53

Pa ako je jedan puk uspio da opkoli citavu Crnu Goru onda ste u pravu za sve sto kazete.A citava Crna Gora pod oruzjem
please

02. 12. 2018 - 01:24

Ne mlati
Мирослав Ђукић

03. 12. 2018 - 13:29

Ја волим да читам епску фантастику из пера г. Новака Аџића. Још да дода којег змаја или бауке, био би бољи од "Рата престола".
Novi komentar