Odgovorno lice u "Everest Montenegro"

UP: Uhapšen zbog utaje poreza i doprinosa u vrijednosti 106.971 eura

Službenici Uprave policije MUP-a - Sektora kriminalističke policije Odsjek za suzbijanje privrednog kriminaliteta uhapsili su M.Đ. (26) iz Republike Albanije sa privremenim boravkom i radom u Crnoj Gori - zbog postojanja osnovane sumnje da počinio krivično djelo utaja poreza i doprinosa.
Objavljeno: 06. 12. 2018 - 15:13 Promjenite veličinu teksta: A A A

On je ovo krivično djelo počinio kao odgovorno lice privrednog društva „Everest Montenegro“ d.o.o iz Podgorice, tako što je, kako se sumnja, izbjegao plaćanje poreza i doprinosa. On je, sumnja se, plasirao robu na sivom tržištu u periodu od 01.01.2017. do 27.04.2018. godine, u iznosu od 380.942,64 eura i taj način utajio porez na dodatnu vrijednost u iznosu od 79.998 eura i istovremeno izbjegao plaćanje poreza na dobit za 2017. godinu u iznosu 26.973,32 eura. M.G. je na ovaj način, kako se sumnja, pričinio materijalnu štetu Budžetu Crne Gore u iznosu od 106.971,32 eura.

Nadalje, službenici Odsjeka su nadležnom tužiocu u Baru podnijeli krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv N.B. (53) iz Republike Srbije sa privremenim boravkom u Crnoj Gori, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo utaja poreza i doprinosa. On je ovo krivično djelo, sumnja se, počinio kao ovlašćeno lice u preduzeću "Primorka Gruop" d.o.o iz Bara u periodu od 01.04.2013.godine do 31.12.2013.godine. N.B. je, kako se sumnja, vršio isplate neto zarada zaposlenim za koje nadležnom poreskom organu nije podnio prijave za poreske dažbine i poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih.Za period od aprila do decembra 2013. godine, N.B. nije, sumnja se, prijavio doprinose u iznosu od 119.101,82 eura.

Službenici Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije su u sadejstvu sa službenicima Odsjeka za suzbijanje privrednog krminaliteta, sprovodeći aktivnosti u sklopu akcije „Knjižica“, nadležnom tužilaštvu u Podgorici podnijeli krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv P.D. i Š.D. iz Podgorice, zbog postojanja osnovne sumnje da su počinili krivično djelo falsifikovanje isprave. Oni su u svojstvima zaposlenih lica u jednom privrednom društvu u Podgorici, kako se sumnja, nezakonito pribavili lažne sanitarne knjižice koje glase na njihova imena. Prethodnoinspekcijskim pregledom sanitarni inspektor je konstatovao da ova lice ne posjeduju sanitarne knjižice. Vlasnik objekta je potom uložio žalbu na zapisnik i dostavio kopije sanitarnih knjižica za koje se posumnjalo da su falsifikovane. Sanitarne knjižice su oduzete i dostavljene službenicima Upravi policije. Ovlašćeni policijski službenici su u saradnji sa  Upravom za inspekcijske poslove i nadležnim državnim organom koji se izdavalac sanitarnih knjižica utvrdili da su sanitarne knjižice falsifikovane.

Takođe, službenici Odsjeka za suzbijanje privrednog krminalitetasu državnom tužiocu u ODT u Rožajama podnijeli krivičnu prijavu protiv G.M. (65) Republike Srbije, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo falsifikovanje isprave u sticaju sa krivičnim djelom navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja. Ona je, kako se sumnja, sačinila falsifikovanu ličnu kartu na ime Z.L, koja je posjedovala zemljišnu parcelu, a koja je preminula 2005.godine. G.M. je sumnja se, na osnovu ovih falsifikovanih dokumenata, lažno se predstavljajući kao Z.L, dovela u zabludu notara u našoj zemlji koji je izdao ovlašćenje kojim ovlašćujetreće lice – N.I. iz Kraljeva, da u njeno ime i za njen račun prodaneopokretnost koja se nalazi na Kosovu a koja je bila u vlasništvu Z.L. Ovo treće lice je, na osnovu ovjerenog punomoćja, kako se sumnja, prodalo nepokretnost za iznos od 50.000 eura licu sa Kosova a dobijeni novac, osim provizije, je isplatio G.M. Postupanje po prijavi naslednika pokojne Z.L, R.M, je u toku i u Republici Srbiji.

Komentari: 0

Novi komentar