Ministarka javne uprave na antikorupcijskoj konferenciji MANS-a

Pribilović: Tehnologije otvorile nova vrata za otkrivanje korupcije

Želim da u ime Vlade Crne Gore podržim rad i istaknem značaj ove sada već tradicionalne konferencije. Posebno me raduje što konferencija okuplja ugledne goste i što se organizuje po 12. put u Crnoj Gori.   Iako je riječ o temi koja je često prisutna u javnosti, uvijek je inspirativna jer borba protiv korupcije predstavlja važnu kariku razvoja i demokratizacije našeg društva. Ovo je tema koja je imperativ za Crnu Goru i preduslov da bi se odgovorilo na globalne izazove, kazala je ministarka javne uprave Suzana Pribilović na Nacionalnoj antikorupcijskoj konferenciji MANS-a.
Objavljeno: 07. 12. 2018 - 11:30 Promjenite veličinu teksta: A A A

"Shodno tome u potpunosti smo posvećeni reformskim aktivnostima u oblasti vladavine prava, koja predstavlja i srž pregovaračkog procesa Crne Gore s Evropskom unijom. U prethodnom periodu, ostvareni su opipljivi rezultati u ovoj oblasti, što je konstatovano i u nedavno objavljenom Radnom dokumentu Evropske komisije o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori.  O korupciji možemo govoriti iz više uglova. Kao ministarka javne uprave doživljavam je kao svako odstupanje od načela jednakosti u odnosu javnih službenika prema građanima i privredi. Ova složena društvena pojava, zaslužuje kompleksan i udružen mehanizam borbe, jer samo tako moguće je ukloniti iz sistema", navela je Pribilović ističući da zato u Vladi Crne Gore,  posvećeno rade da adekvatno odgovore na ove izazove.

"U tom pravcu, naše reformske aktivnosti baziraju se na principu dobrog upravljanja, koji predstavlja evropski koncept i standard za upravljanje javnim sektorom, čiji neizostavni element je vladavina prava. Tako je Crna Gora u posljednjem Izvještaju EBRD-a o tranzicionom procesu zemalja Zapadnog Balkana najbolje rangirana u regionu, sa visokom ocjenom 5,1 za oblast unapređenja upravljanja, koji se, prije svega, ogleda u oblasti sprovođenja vladavine prava, kontrole korupcije, efikasnosti vlade i regulatornog kvaliteta. Ovi rezultati ohrabruju, ali i dodatno obavezuju da budemo još bolji.  Dostigli smo veći nivo u kvalitetu pružanja javnih usluga, naročito u posljednje dvije godine, jer je reforma javne uprave zauzela posebno mjesto na listi vladinih prioriteta. Ne samo, jer je jedna od  ključnih stavki u procesu proširenja EU, već zato što je to održivi put ka povećanju životnog standarda stanovništva.  Svakako, ovaj proces zahtijeva vrijeme, ali svjesni činjenice da samo uz takvu upravu možemo obezbijediti ekonomski rast i finansijsku stabilnost, posvećeni smo intenzivnim reformama", rekla je Pribilović.

Kako je dodala, stvoren je novi institucionalni mehanizam koordinacije javne uprave, sa posebnim akcentom na reformu javne uprave, kroz formiranje Ministarstva javne uprave.

"Zaokružili smo zakonodavni i institucionalni okvir za saradnju sa NVO, stvorili sve preduslove za nesmetanu primjenu novog Zakona o upravnom postupku, ubrzali proces reforme javne uprave, pripremili niz zakona u oblasti lokalne samouprave, usvojen je novi Zakon o državnim službenicima i namještenicima i novi Zakon o državnoj upravi.  Iako smo mnogo uradili na polju reforme uprave, ovdje bih poseban akcenat stavila na oblast elektronske uprave, jer upravo tu vidimo i najveći prostor za borbu protiv korupcije.  Digitalizacija transformiše javnu upravu, utičući na brzinu i razmjenu informacija u cilju brže komunikacije i analize podataka, što značajno može doprinjeti polju borbe protiv korupcije, gdje su informacione i komunikacione tehnologije otvorile nova vrata za sprječavanje, otkrivanje i sankcionisanje korupcije"; naglasila je Pribilović, napominjući da  upravo ovakav vid interakcije građana i privrede, sa državnom odnosno lokalnom administracijom, smatra se jednim od važnih antikoruptivnih mehanizama, što potvrđuju mnogobrojne studije i istraživanja.

"Basel Institute on Governance, ne-profitna organizacija koja se bavi istraživanjem uticaja e-uprave, sprovela je 2017. godine on-line istraživanje među kompanijama, sa ciljem da utvrdi u kojoj mjeri kompanije koriste e-usluge i digitalna rješenja koja pruža javna uprava, te da utvrdi učinak tih alata na korupciju. Istraživanje pokazuju da oko 60% kompanija smatra da e-usluge smanjuju korupciju.  Institucije u Crnoj Gori su korišćenjem nekih ICT alata, poput on-line prijave na portalu e-uprave,  sajtu Agencije za sprječavanje korupcije i dr. omogućile građanima da putem interneta ili slanjem na e-mail adresu prijave korupciju. U prethodnom periodu radili smo na jačanju servisa eUprave, pa ih danas imamo na portalu eUprave 564, a posebno sam zadovoljna što smo ove godine u saradnji sa Ministarstvom finansija uspostavili registar biznis licenci. Cilj je povećanje transparentnosti i pojednostavljenje postupka licenciranja, te dobijanja informacija na jednom mjestu", poručila je ona.

U tom smislu, i u narednom periodu zacrtali su kao prioritet Vlade Crne Gore uspostavljanje efikasne, racionalne i transparentne javne uprave.

"Uprave koja će, u skladu sa savremenim trendovima, postaviti građanina na prvo mjesto i uspostaviti visok nivo otvorenosti i trasparentnosti javnih institucija u eri savremenih informacionih tehnologija. Ovim još jednom potvrđujemo opredjeljenost da u realnom roku u ovoj oblasti dostignemo evropske standarde koji će omogućiti sigurniju, slobodniju i bogatiju budućnost naših građana.  I na kraju, želim, takođe, da istaknem da ćemo u narednom periodu, kroz obezbjeđenje kontinuiteta reformskih procesa, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou, i izgradnjom normativnih i institucionalnih preduslova, biti posvećeni ispunjavanju standarda i vrijednosti svojstvenih savremenim društvima", zaključila je Pribilović.

Komentari: 0

Novi komentar