Uredba o organizaciji državne uprave

Vlada ukinula šest institucija, Uprava policije postala samostalni organ

Vlada je sinoć donijela novu Uredbu o organizaciji i načinu rada državne uprave. Uredbom se reorganizuje javna uprava, kako je ranije najavila ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, u skladu sa Zakonom o državnoj upravi.
Objavljeno: 07. 12. 2018 - 14:49 Promjenite veličinu teksta: A A A

Kako saznaje nezvanično Portal Analitika od sagovornika iz Vlade, novu organizaciju čini 29 organa  i 17 ministarstava, umjesto dosadašnjih 35 organa i 17 ministarstva. Na ovaj način se broj organa smanjuje za šest.

 Uprava policije biće samostalni organ, nad kojim nadzor vrši MUP. Vlada je sinoć donijela i Izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima, kako bi se usaglasila zakonska rješenja sa Zakonom o državnoj upravi.

 Šta se mijenja?: Spaja se lučka Kapetanija i Uprava pomorske sigurnosti u jedan samostalni organ.

 Zavod za intelektualnu svojinu se ukida i biće dio Ministarstva ekonomije.

 Uprava za inspekcijske poslove biće samostalni organ nad kojim nadzor vrši Vlada preko Ministarstva javne uprave. Agencija za duvan se ukida i prelazi u resor Ministarstva finansija. Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma se ukida i postaje dio Uprave policije.

1101pribilovicUprava za zbrinjavanje izbjeglica se ukida i biće dio MUP-a. Uprava za javne nabavke se ukida I biće dio Ministarstva finansija. Prema saznanjima Portala Analitika, nova Uredba primjenjivaće se od 1. januara 2019.

Prema slovu novog Zakona o državnoj upravi, u sistem državne uprave, pored ministarstava i organa uprave, po prvi put se uvode državne agencije i fondovi, koji vrše poslove državne uprave, pa se na ovaj način organizaciona struktura usaglašava sa EU standardima, odnosno principima javne uprave koje je SIGMA 2017. godine utvrdila za sve države kandidate za članstvo u EU.

"Na ovaj način uspostaviće se pravni okvir za jasnu organizaciju i tipologiju organa i doprinijeti koherentnosti sistema, što je jedan od strateških ciljeva reforme javne uprave utvrđen Strategijom reforme javne uprave do 2020. godine", kazano nam je ranije iz Ministarstva javne uprave.

Cilj zakona je i izjednačavanje položaja svih organa uprave u odnosu na resorna ministarstva i, kako se navodi u obrazloženju "unapređuje se komunikacija između organa uprave i ministarstava".

U odnosu na nekadašnji zakon, novi zakon ne razlikuje organe u sastavu i samostalne organe, već se uprave osnivaju za poslove izvršavanja zakona i drugih propisa ili za vršenje pretežno stručnih i sa njima povezanih upravnih poslova u pojedinim oblastima i to ako su ispunjeni određeni uslovi.

 

Komentari: 3

niko

07. 12. 2018 - 19:41

Oni su samostalni organ pohlepnih patriota vec godinama, nikako da se uzdignu
Objektivni

08. 12. 2018 - 01:25

Zavod za intelektualnu svojinu ukinuo PAM .A Vlada ukinula samostalnost Zavoda za intelektualnu svojinu . I treba kad nemaju pojma o svom poslu . Dako sada ta oblast bude bolje uredjena . Ali uslov je da je vode ljudi koji znaju taj posao i tu oblast prava .
Kikaš

08. 12. 2018 - 02:01

Treba ukinut i ovu mitrovicevu upravu za dijasporu ionako nicem ne sluzi do da mu pedu vidi pute
Novi komentar