Vlada usvojila Predlog zakona o finansiranju lokalne samouprave

Opštinama više novca od poreza

Predlogom zakona o finansiranju lokalne samouprave, koji je Vlada utvrdila, predviđene su izmjene velikog broja važećih zakonskih rješenja koja se tiču lokalnih prihoda, sistema fiskalne egalizacije, planiranja i izvršenja budžeta opštine.
Objavljeno: 07. 12. 2018 - 17:12 Promjenite veličinu teksta: A A A

 To je na konferenciji za novinare saopštila Suzana Mugoša, generalna direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu i privredna društva u većinskom vlasništvu države.

„Kroz Predlog ovog zakona prepoznate su i uvažene specifičnosti i razlike između opština u pogledu broja stanovnika, veličine, privrednog i fiskalnog kapaciteta i na taj način je kreiran regulatorni okvir kojim će se smanjiti razlike u finansiranju lokalnih samouprava, a koje su posljedica regionalnih dispariteta i na ovaj način će se obezbijediti održivost lokalnih javnih finansija. Ovakav koncept finansiranja lokalnih samouprava doprinijeće i cjelokupnoj održivosti javnih finansija Crne Gore“, istakla je Mugoša.

Ona je saopštila da je jedna od ključnih izmjena u odnosu na važeći Zakon promjena visine procenta ustupanja prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica:

„Shodno predloženim zakonskim odredbama, opštini se ustupa dio prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica i to: 12 posto opštini koja pripada Primorskom regionu; 14 posto opštini koja pripada Središnjem regionu, osim Glavnog grada kojem se ustupa 15 posto i Prijestonice kojoj se ustupa 18 posto; 50 posto opštini koja pripada Sjevernom regionu, osim opštini koja ima do 3000 stanovnika kojoj se ustupa 70 posto“.

 

Komentari: 0

Novi komentar