Branki Milić se sudi u odsustvu

Šoć: Morao sam Milić pregledati nagu jer ima kožnu bolest; Dikić: Mislim da neću dočekati kraj suđenja

Viši sud donio je odluku da se postupku u slučaju pokušaja terorizma optuženoj Branki Milić sudi u odsustvu, saopštila je sutkinja Suzana Mugoša na početku današnjeg ročišta, nakon čega je sudjenje nastavljeno. Branka Milić je 23. novembra pobjegla u Ambasadu Srbije. Suđenje je nastavljeno saslušanjem vještaka Miodraga Šoća. On je kazao da zakona ili pravila medicinske struke dozvoljavaju da se pregled može obaviti u prostorijama suda, bez prisustva čak i zapisničara, kako bi se zaštitio dignitet optuženog, što je jasno predvidjeno zakonom.  Šoć je odgovarajući na na optužbe da je tražio da se Milić skine naga, ikazao da je potpuno nerazumna opservacija da se osoba sa kožnim promjenama pregleda obučena.
Objavljeno: 13. 12. 2018 - 11:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Tok suđenja:

13:00 Današnji pretres se prekida a nastavak je određen za sjutra u 9 sati

12:56 Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je kazao da se u sudnici mora postupati po ZKP-u.

''Jako je lijepo doktor Šoć kazao da njegov nalaz želi  da spriječi paramedicinske zaključke. Da ne bi dolazilo do parapravnih zaključaka da se mi ponašamo po ZKP-u. Uvaženi kolega Jovanović je prilikom primjećivanja kazao da je Sinđelić komunicirao sa određenim licem i da je to lice radnik DB-a Srbije. Ja sam mu zahvalan što nije rekao da sam ja radnik DB-a Srbije, al ne može to tako da radi. Mora da predloži, da da dopunu, da se predlože naredbe. Moramo tako postupati. Ja sam sa najvećim pohvalama govorio o kolegi Radosavljeviću. On je danas nas uporedio sa Stanislavskim, mislim da je to ruski režiser koji je bio direktor pozorišta. Ja se ne ljutim ali je trebao da kaže ime da znam da li je to ta osoba. Ja njemu predlažem da pročita knjigu Čovjek bez vrlina i da donese opet zaključak'', kazao je Katnić.

12:45 Optuženi Čađenović je za primjedbu imao što je izveden broj telefona koji se navodno vodi na njega a zapravo pripada njegovoj majci.

''Ne znam kako je zaključeno da je taj broj moj. To je broj moje majke i vi ste ovdje prekršili zakon i javno prikazali njen broj i njene lične podatke, prikazali i čitali. Ja tražim da joj uputite izvinjenje zbog toga. A što se tiče tih poziva sa policijom. Ja imam i u policiji i u Skupštini i u tužilaštvu drugova. Mi smo obični ljudi, obični vozači, radimo za mrčene plate i mi dok čekamo komuniciramo i družimo se. To su sve moji drugovi, ja ne znam na čije ime njihovi brojevi idu. Ako su to sporne komunikacije, ajde puštite jednu đe se čuje da sam nešto rekao što bi ukazalo na kriminalni plan. A đe su one komunikacije na koje su me iz tužilaštva pozivali na privatne razgovore?'', kazao je Čađenović.

12:22 Radosavljević je ne kraju kazao da se radi o pravno nevaljanim dokazima, te da je poenta SDT-a bila da se medijski napumpa čitav slučaj.

12:18 Radosavljević je dodao da se prema lokaciji baznih stanica ne može vidjeti da je Velimirović bio na jezeru u kojem je, kako je objasnio, bacio oružje.

12:15 Radosavljević je kazao da bazne stanice ukazuju na kontradiktornost iz optužnice, kada je u pitanju Mirko Velimirvoić.

''Mi imamo navedeno kada je on ušao u Crnu Goru, međutim prema baznim stanicama vidimo da je Mirko Velimirović u trenutku kada je prema optužnici bio u Crnoj Gori, telefonom razgovarao iz Srbije. Baš bih volio da nam to objasni vještak'', kazao je on.

12:00 Advokat Radosavljević ukazuje da je nelogičnost za vlasništvo brojeva mobilnih telefona izražena i kod svjedoka saradnika Saše Sinđelića, te da je prema predstavljenim podacima, Sinđelić razgovarao sam sa sobom a da su brojevi sa kojih je razgovarao bili udaljeni na preko 100 kilometara.

11:50 Radosavljević je dodao da su listinzi pravno nevaljan dokaz.

''Ovdje se u optužnici na više različitih brojeva navodi da je vlasnik toih brojava Tamara Magdelenić, što je netačno i onda smo došli u situaciju da je ona pričala sama sa sobom. Da li je neko ovo namjerno uradio ili u brzini prikupljanja podataka pogriješio ja ne znam, ali imamo situaciju da su predstavljene lažne informacije koje se sprovode kao dokaz. Ovo je klasični primjer, koji se u skladu sa ZKP-om, karakteriše kao pravno nevaljan dokaz'', kazao je on.

11:35 Advokat Radosavljević je kazao da su listinzi prikazani na neadekvatan način.

''Izvorni obimnog dokaznog materijala su bili različiti neki po naredbi Višeg suda u Podgorici a neki po zahtjevu upućenom Tužilaštvu za organizovani kriminal iz Beograda. Ovi listinzi takozvani crnogorski i srpski su bili prihvaćeni kao dokazi od strane suda, a da ranije nisu bili predloženi da se izvedu kao dokaz. Sud je takođe preuzeo jednu neobičnu procesnu radnju. Prezentacija listinga je obavljena na neadekvatan način koji se krši sa bilio kakvom logikom. Preko milion komunikacija je predstalvjeno tako da je izvršeno jednostavno skrolovanje i da niko nije mogao da vidi šta je predmet tih listinga, to bi mogao da uradi samo čovjek sa paranormalnim mogućnostima. Takođe listinzi su grupisani na neadekvatan način iako je većina mislila da to nije uopšte bitno'', kazao je Radosavljević.

11:20 Advokat Dražen Medojević je kazao da listinzi služe za fingiranje i simuliranje dokaznog postupka i stvaranje fame da se sa ovakvim listinzima nešto postiže. 

''Potencirana je bazna stanica Čađenovića da se nalazi na toj famoznoj stanici u Danilovgradu. Svaki čovjek je na nekoj baznoj stanici, naročito onaj koji se stalno kreće može u toku dana biti i na više različitih baznih stanica. Potenciranje ovih događaja baznih stanica a nikakvog smisla da se dokaže nešto drugo je zamagljivanje sredine'', kazao je Medojević. On je dodao da je prdstavljen ogroman kvantitet dokazne građe od strane Tužilaštva i na taj način je prikriven kvalitet dokaza.

11:18 Jovanović je dodao da u listinzima takođe ne postoje podaci o internet komunikaciji preko mobilnih aparata koje su koristili Sinđelić i Velimirović.

''Takođe, po listinzima Mihaila Čađenovića i Andrije Mandića nema u komunikaciji sa Sinđelićem i Velimirovićem, nigdje, nikada'', kazao je Jovanović.

11:00 Advokat Miroje Jovanović je kazao da ne postoji niti jedan listing za Miloša Jovanovića koji je saslušan kao optuženi.

''Nemamo komunikacija, kao da on nikada nije koristio mobilni telefon. Iz listinga možemo uočiti aktivnu komunikaciju Saše Sinđelića sa pripadnicima Bezbjednosno informativne agencije i uprave kriminalističke policije Srbije  u periodu optuženja'', kazao je Jovanović.

10.45 Suđenje je nastavljeno obraćanjem Bratislava Dikića. On je kazao da iako smatra da je neosnovano optužen poštuje postupak.

"Ali molim da ne dozvolite odugovlačenje postupka, slušam neke rasprave koje izlaze iz optužnice, ja sam bolestan od raka, mučim se u samici, molim sve za razumijevanje da dođemo do kraja, ako uopšte postoji kraj. O tome i ne razmišljam da ću preživjeti do kraja, posebnim metodama sam se liječio i to mi je onemogućeno", kazao je Dikić. 

10.44 Odbačen zahtjev za izuzeće kao neosnovan. 

10.30 Sutkinja Mugoša odredila pauzu

10.29 Jovanović traži izuzeće predsjednice vijeća Mugoše. 

"Razlog je apsolutna pristrasnost, meni nerazumljiva", rekao je on, dodajući da ga je grubo vrijeđala.

"I mene i branjenicu Milić. Tražim izuzeće predsjednika Višeg suda Borisa Savića, jer bi mogao da bude pristrasan kad bude odlučivao o vašem izuzeću", rekao je on. 

10.26 Sudija opominje Jovanovića "jer remeti red i disciplinu", pa ga sud novčano kažnjava sa 1.000 eura. 

10.20 Vještak Šoć kazao je da je vještačio isključivo na osnovu medicinskih dokumenata.

"Ako je Milić pregledana 21.11 u Hitnoj pomoći, 22. novembra je pregledana kod interniste i jasno je da ona tog dana u 13 sati nema nikakvog internističkog ispada. Toliko o tome", rekao je on. 

"To nijesu moje ruke. Naravno da sam koristio rukavice", rekao je Šoć. 

10.10 Advokat Jugoslav Krpović istakao je da je nalaz vještaka nepotpun i nekompetentan.

"Ovaj vještak nije se mogao izjašnjavati na izvještaje interniste, dermatologa i neuropsihijatra", rekao je advokat. 

"Svima je jasno da je pregled obavljen u zgradi suda potpuno suprotan moralu", kaže Krpović, dodajući da je na fotografijama vidio ruke vještaka - bez rukavica. 

"Smatram da je nedozvoljeno da se o intimnim djelovima tijela govori u javnom prenosu, to je ponižavajuće uticalo na moju branjenicu, udareno je na njeno dostojanstvo majke i žene", kaže on, dodajući da je neophodno angažovanje tri vještaka. 

9.53 "Potpuno je neuobičajeno da se vještak sudske medicine izjašnjava o stanju svijesti, elementima neuroloških i psihijatriskih karakteristika procesnih učesnika", rekao je advokat Jovanović. 

"Pošto je vještak rekao da u zgradi ovog suda nikada nije fotografisao osobe koju vještači, može se primijetiti da je ovo prvi put, a zbog odgovora na tako široko pitanje jasno je i može se uočiti da nikada prije toga nije ni fotografisao nagu žensku osobu u zgradi ovog suda, kako je to učinio 21. 11. Zabrinjavajuće je za odbranu što je vještak detaljniji u primjedbama nego u vrlo skromnom nalazu i mišljenju", kazao je Jovanović, dodajući da je vidio šaku vještaka bez rukavice uz tijelo njihove branjenice.

Vještak je na to rekao da advokat ulazi u zonu vrijeđanja, a sudija je opomenula Jovanovića.

"ja ne mogu ovo da podnesem", dodao je tužilac Milivoje Katnić. 

9.51 Odbijen prijedlog advokata Jovanovića da mu se da dio zapisnika u kom se nalazi mišljenje vještaka. 

9.50 Tužilaštvo nema primjedbi na nalaz vještaka. 

9.42 Advokat Jugoslav Krpović pita da li je uobičajeno da se pregled obavlja u advokatskoj sobi?

"Zakon to omogućava u prostorijama suda", rekao je Šoć. 

"Zar to nije protivno moralu i medicinskoj etici", pita Krpović. 

"Nema tu ništa ni neetički ni nemoralno", kazao je Šoć. 

9.40 Advokat Jovanović pita je li uspio da vidi u dokumentaciji da je ljekar iz KC-a fotografisao Milić. 

"Ja u izvještaju ljekara za kožne bolesti nijesam vidio foto dokumentaciju, ne vidim ništa problematično o tome", rekao je vještak. 

9.30 Na pitanje advokata da li je nekada vještačio kožne bolesti, on je rekao da do sada vještačio u 8.000 slučaja, te da je vještačio i kožne, mnogo komlikovanije bolesti.

Advokati su pitali da li je protivno medicinskoj etici da se Milić pregleda u advokatskoj kancelariji, Šoć je rekao da nikada ne bi uradio nešto što nije etički.

 

9.05 Suđenje je nastavljeno saslušanjem vještaka Miodraga Šoća.

On je u nalazu nakon što je ranije pregledao Milić naveo da joj je lakše narušeno zdravlje tako da može da prati sudjenje. Advokati i danas osporavaju odluku da vještači Šoć, jer je patolog.

Šoć je, medjutim, danas rekao da godišnje obavi više od 250 vještačenja, te da se najviši broj vještačenja obavi na osnovu medicinske dokumentacije.

On je kazao  da se pregled može izvesti u prostorijama suda, bez prisustva čak i zapisničara, kako bi se zaštitio dignitet optuženog, što je jasno predvidjeno zakonom.

"Nije mi palo ni na kraj pameti da zbog mogućeg opštećenja sopstvenog zdravlja pregledam osobu koja ima odredjene kožne promjene a da ne koristim odgovarajuće rukavice i da budem na dovoljno velikoj udaljenosti". On je kazao da se mora imati foto zapis sa pregleda zbog kako je rekao "modela zaštite istinoljubivosti", i da nije zabranjeno da se slika mobilnim telefonom, odnosno da nije nigdje navedeno da se mora slikati foto aparatom. 

On je odgovarajući na optužbe da je tražio da se Milić skine naga, kazao da je potpuno nerazumna opservacija da se osoba sa kožnim promjenama pregleda obučena.

"Ako neko poznaje danas doktora koji ga pregleda odjeven, onda ga hitno treba prijaviti stručnim službama", rekao je on.

On je rekao i da je potpuno ispoštovao zakon i da ljekar može odati medicinsku tajnu po nalogu suda.

"Ako država ne zaštiti struku, onda ćemo imati situaciju da se uvede alternativno paramedicinsko rješavanje problema. Nadam se da se to neće desititi", rekao je on.

Branka Milić je na posljednjem ročištu na kojem je prisustvovala rekla da je vještak slikao nagu u prostorijama suda i da je prekršio zakon kada je to javno objavio. Ona je zbog toga napustila sudjenje i pobjegla u Ambasadu Srbije, nakon što je sud odbio njen predlog ta izuzeće Šoća.

Prethodno je Sud odbio zahtjev Tužilaštva da se odvoji postupak u slučaju Branke Milić.

Specijalni tužilac Milivoje Katnić sumnja da je bjekstvo Milić u Ambasadu Srbije organizovano unaprijed i da je cilj odugovlačenje postupka. Viši sud naredio je izdavanje potjernice za Milić. Nezadovoljna što je sud odbio njen zahtjev za izuzeće veštaka, Milić je 23. novembra napustila sudjenje i pomoć zatražila u Ambasadi Srbije.

Pred vijećem sutkinje Suzane Mugoše za krivično djelo pokušaj terorizma odgovaraju ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, kojima se, kao i srpskim državljanima Nemanji Ristiću i Predragu Bogićeviću, sudi u odsustvu.

Na optuženičkoj klupi su Bratislav Dikić, lideri Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i službeni vozač DF-a Mihailo Čađenović.

Optužnicom su obuhvaćeni i srpski državljani/ke Dragan Maksić, Milan Dušić, Srboljub Đorđević, Branka Milić i Kristina Hristić.

Postupak protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića je odvojen.

 

 

Komentari: 4

Maslinar

13. 12. 2018 - 11:20

Dikić i ostalu su samo potrošna roba srpsko - ruske zavjere. Dikić i ostali to nadziru ili vrlo dobro znaju ali ih njihovi "investitori" drže u šaci... rekavši ovo stavljam im na znanje da sam potpuno ravnodušan prema njihovoj daljoj sudbini.
zasto ne zenski patolog

13. 12. 2018 - 13:32

Kolko mi je poznato pri policiji i slicnim sluzbama upravo zbog toga rade zene koje vrse kontrolu i preglede zenskih osoba da ih nebi skrnavile muskarcine jer je uska ta linija izmedju sluzbe i perverzije .
Tesla

13. 12. 2018 - 19:28

Pa nije dosla na ljetovanje hahaha.
@

13. 12. 2018 - 17:25

ovako su i za vrijeme drugog svjetskoga rata cetnici imali problrema sa higijenom i brade su im uvjek bile pune vaski.Spas su trazili kod saveznika italijana koji su i ih tretirali kao Dusko Radisic danas sto radi.Kozna bolest je u danasnje vrijeme lako izleciva ali ipak treba Branku upozoriti da pere ruke i odrzava higijenu tijela.
Novi komentar