OD AUSTRIJSKE DO SRPSKE OKUPACIJE

Ustanici su se izvlačili ka primorju pod borbom

Milo Đurov Petrović navodi da je francuski general Venel pozvao ustanike „da polože oružje i predaju se Srbijancima”. „Ali mi smo se radije povukli, boreći se u pokretu. Srbijanci su bili odlučni da nam ne dozvole da se povučemo pa smo se nekoliko puta jedva izvukli. Jedne noći jedan broj nas bio je potpuno opkoljen. Mislili su da su nas uhvatili u zamku, ali mi smo čekali do zore i probili se“
Objavljeno: 16. 12. 2018 - 06:40 Promjenite veličinu teksta: A A A

» Piše: Slobodan ČUKIĆ

Milo Đurov Petrović (princ Milo od Crne Gore) navodi da je francuski general Venel pozvao ustanike „da polože oružje i predaju se Srbijancima”. „Ali mi smo se radije povukli, boreći se u pokretu. Srbijanci su bili odlučni da nam ne dozvole da se povučemo pa smo se nekoliko puta jedva izvukli. Jedne noći jedan broj nas bio je potpuno opkoljen nadmoćnijim snagama.

Mislili su da su nas uhvatili u zamku, ali mi smo čekali do zore, i kad su se oni namjestili da doručkuju mi smo se probili. Dok su se povratili od iznenađenja i mogli da pucaju na nas, mi smo već bili odmakli i tako smo uspjeli da se izvučemo niz lovćenske strane do mora, gdje smo zatekli nekoliko italijanskih ratnih brodova koji su čekali da nas odnesu u sigurnost. Gerilski rat se povremeno vodio u Crnoj Gori, ali civilno stanovništvo je bilo u potpunosti slomljeno” („Kako su izdali moju domovinu”, časopis „Ninetenth Century and After”, London, 1933).

ENGLEZI I ITALIJANI Nikola

T. Zec piše: „Jedna manja grupa, uglavnom oficira i intelektualaca, odstupila je u pravcu Kotora. U svom povlačenju ova je grupa naišla na Talijansku posadu koja je držala stari austrijski for Trojicu iznad Kotora. Otpočelo je pregovaranje za propust dalje, ali su Talijani zahtijevali da se bjegunci stave pod njihovu „političku zaštitu“ ili da se vrate od kuda su došli. Zelenaši su ovo odbili u nadi da će naći utočišta kod Engleza, čija se ratna mornarica nalazila u kotorskom pristaništu. Radi toga je kod njih upućen protojerej Ilija Kapa, kao poznavalac engleskog jezika. Kad je doznao o čemu se radi, engleski admiral izjavio je da on vrši samo jedan dio savezničke okupacije na bivšoj neprijateljskoj teritoriji, ali ne i u Crnoj Gori.

 Zbog toga on je odbio da sa njima razgovara po ovom pitanju, ali da bi na svoj engleski način ipak pokazao „dobru volju“ da nešto učini, savjetovao je protu Kapi da se obrati Talijanima „jer oni imaju više prava da se miješaju u ovo pitanje, budući se jednim dijelom nalaze i u Crnoj Gori“ (barsko pristanište). Tako su zelenaši i protiv svoje volje bili prinuđeni da se stave pod zaštitu Talijana. Sljedećih dana ova se grupa ukrcala na jedan ratni brod talijanske mornarice u Tivtu i otplovila za Sv. Jovana Medovski (Albanija)“ (feljton „Zelenaši”, 8. nastavak, nedjeljnik „Monitor, izdanje od 7. oktobra 1994).

STOVAR BRAŠNA

Nekoliko detalja o tim događajima nalazimo u izvještajima američkog humanitarca, majora Frenka Skenlona, koji je tih dana iz Kotora po zadatku išao ka Njegušima gdje se srio sa ustanicima. Kako piše Nebojša Čagorović u nedavno objavljenoj studiji, jedan američki bataljon bio je pridodat talijanskim trupama i iskrcao se u Kotoru. „Jedna četa sa komandom i artiljerijom je ostala u Kotoru, dok su ostale tri čete raspoređene u Tivtu i Zelenici.

Ovaj bataljon će imati ulogu u suzbijanju pobune protiv aneksije Crne Gore Srbiji” (Nebojša Čagorović, Slavko Burzanović, „SAD i Crna Gora: Misija Američkog Crvenog krsta u Crnoj Gori”, Crveni krst Crne Gore, Podgorica, 2018, str. 42). „Kako je bataljon bio u okviru šire talijanske komande, major Franck Scanlon, komandant bataljona, kada je upućen iz Kotora ... na crnogorsko Cetinje se suočio sa crnogorskim komitima, pa se onda … vratio u Kotor.

Tokom raspravljanja sa gladnim crnogorskim pobunjenicima, Scanlon je došao na ideju da im svima ponudi posao na istovaru američke pomoći u kotorskoj luci. Desetine njih je ovo prihvatilo i time je pobuna okončana” (isto, 42). Skenlon je o tome zapisao sljedeće: „Kada su se Crnogorci predali poslije revolucionarne bitke, Lawrence je preu z e o k o n t r o l u n a d pobijeđenom stranom i odmarširao s njima niz kotorsku stranu. Tu je obećavajući hranu, uspio da zadrži ove ljude na radu tako što su istovarali brod u luci. Radnici su bili plaćeni sa tri kila brašna po danu” (Capt. E. J. Swift majoru Dexteru: Iskrcaj jedinice u Kotor, 17. jan. 1919, str. 6 NARA, ARC box; vidjeti u „SAD i Crna Gora: Misija Američkog Crvenog krsta u Crnoj Gori”, 2018, str. 44).

Čagorović o tome donosi još detalja: „Sa ciljem da čuva mir, američki bataljon će praktično učestvovati u suzbijanju Božićne pobune protiv srpske okupacije i dobiće naredbu francuskog generala Venela da se uputi na Cetinje. On će proći 12. januara 1919. kroz Njeguše, čija je ulica bila ukrašena američkom zastavom. O ovom defileu postoji i dokumentarni film „Aktivnosti armije SAD u Italiji za vrijeme Svjetskog rata 1918-1919 “. U njemu se nalaze i scene američkih vojnika dok gledaju kako „srbijanski vojnici igraju kolo“, a američki kuvar hrani djecu mještana” („SAD i Crna Gora: Misija Američkog Crvenog krsta u Crnoj Gori”, str. 44).

NIZ KOTORSKE STRANE

Američki izvještači su pisali da su ustanici našli spas u angažmanu na istovaru brašna gdje su bili zaštićeni od progona okupacione vojske. Ali, to je bio samo dio progonjenih Crnogoraca. Nakon velikih žrtava, velikog broja mrtvih i ranjenih veliki broj ustanika je izbjegao na teritorije koje su bile u okupacionoj zoni italijanske vojske, stavljajući se pod italijansku zaštitu.

 O tome imamo svjedočenje crnogorskog komite Nikole Roganovića iz Trnjina, koji je kasnije bio zarobljen od strane okupacione vojske i na saslušanju izjavio sljedeće. „U komite sam najprije otišao o Božiću prošle godine i poslije našeg propalog napada na Cetinje, s mojim rođakom Stevanom Roganovićem odbjegao sam u Italiju. Putovali smo niz kotorske strane i sašavši u Dobrotu, srio nas je jedan italijanski general i tu nam dao italijanske kabanice i kape, umiješao nas je među njihove vojnike i u jutru rano preturio nas na jednom brodu pod Tivat, kojim brodom pošli smo pod Medovo gdje smo bili sa nekoliko Crnogoraca oko dva mjeseca, a tada su nas preturili dalje u Italiju” („Skrivana strana istorije”, Tom II, 1997, 977).

MEDOVA

U San Đovani di Medua bio je organizovan izbjeglički logor. „Dio pobunjenika je pobjegao u Boku Kotorsku i Bar, odakle su ih Italijani prebacili u Medovu, gdje se nalazio sabirni logor za Crnogorce” („Crna Gora u egzilu“, Knjiga I, 254). „Tokom decembra 1918, januara, februara i marta 1919. godine u Medovu je iz Crne Gore izbjeglo 397 Crnogoraca ... među kojima je bilo žena sa djecom” („Crna Gora u egzilu“, Knjiga I, 104). Odatle je, na osnovu prethodnih naređenja, a uz italijansku podršku, organizovan transport do Gaete. „Tri velike grupe Crnogoraca su krajem marta i tokom aprila 1919. bile prebačene u Gaetu” (isto).

Komentari: 45

Baranin

16. 12. 2018 - 08:31

Koji ustanici...saka izdajnika Crne Gore...isti kao ovi danasnji izdajnici...nece ni njihova dovijeka...
GRAĐANSKI

16. 12. 2018 - 10:10

Pogledaj se u zrcalo - pa se śeti Njegoševa stiha i zamisli nad samijem sobom i bliskom ti kopčom s tvojijem runjatijem pretkom! P.S. Ako iđe išta u življenju čitaš liše: "Dan"-a i serbaljskijeh stripovah - i - ako (uopšte) znadeš čitat (barem ćirilicu) !
Vidi se

16. 12. 2018 - 11:01

.,.da si iz grada...ali nekog bosanskog, eventualno Sandžak
Baranin Posrbica

16. 12. 2018 - 09:19

Nema većih izdajnika od posrbica, kako 1918 tako i danas. Srbija do Tokija se pretvara u Srbiju ispod jedne šljive.
a vi

16. 12. 2018 - 10:28

ispod trnjine
asan

16. 12. 2018 - 10:47

Da se zna,,U svom poznatom djelu: “Besudna zemlja” Milovan Đilas piše: ”Skoro sve zemlje u kolašinskom kraju bile su otete od muslimana koji su – čim su ih Crnogorci prisvojili – pobijeni ili odagnati do zadnjega sa njihovih ognjišta. I groblja njihova su zatrta da se ne zna das u nekad tu bili… Prisvajanje muslimanskih zemalja shvatano je i kao nagrada… pljačke i ubistva nisu prestajali.”
Auuu...

16. 12. 2018 - 11:35

A vi ste zemlju pošteno zaradili. Tada ste bili ......., strani okupator i super ste prošli
hasane bolan

16. 12. 2018 - 11:59

Znam da se poneka mjesta na liniji razdvajanja i onim kosama iznad Mojkovca i BP zovu i dan danji Karaula . A karaula , zna svaki asker , je mjesto dje se strazi . Tako da Turakah i muslimana u Kolasinskom kraju nikada nije ni bilo pa nijesu mogli biti procerani . Nesto si ti pogresno procitao Djilasa .
Zoi/DK

16. 12. 2018 - 12:44

Asane, jadan ne bio. Mi smo građansko društvo i tako treba da se ponašamo. Treba zaboraviti takve stvari jer istorija ne počinje 1912te, valjda puno prije. Osmanska vojska je bila oko 500 godina na našim prostorima. Misliš da su samo mirno sjedeli ............ Nemoj da idem dalje.
asan

16. 12. 2018 - 10:47

da se zna,,Bez obzira što je ugovorom i odlukama Berlinskog kongresa 13.jul 1878.g., (član 30) garantirano pravo slobodnog ispovijedanja vjere, kao i vlasništvo nad imovinom, te da islamska vjerska zajednica ima svoju autonomiju. Ipak Crna Gora se nije držala tih propisa, već je izvršila genocide u kojem je ubijanje preko 1000 ljudi 1912. i 1913.g. kao i izvršila nasilno masovno pokrštavanje u pravoslavlje preko 12000 Bošnjaka i Albanaca. Slični događaji su se odvijali i u drugim krajevima gdje su živjeli Bošnjaci i Albanci, a posebno u Peći i u Bihoru. Primjera radi pored brojnih bošnjačkih žrtava u Šipovicama kraj Akova je likvidiran Šaban Sijarić, amidža istaknutog bošnjačkog i sandžačkog pisca i brojnih drugi poznati Bosnjaci.
O asane

16. 12. 2018 - 18:48

Nije vama krivi dio u činjenju zločina, no privali.
Narba

17. 12. 2018 - 20:56

Vraćanje u prađedovsku vjeru
john waine i apache

16. 12. 2018 - 10:52

Vi Crnogorci ćete biti vrlo rđavo viđeni u cijeloj Jugoslaviji”. Rašović će se složiti s ovom rečenicom i komentarisaće je na početku svoje knjige: ”Gorenavedene riječi nijesu beznačajne. One imaju korijen u pojavama koje su u ovom ratu zadale našem narodu teških bolova, a to su: prodaja Lovćena i kapitualacija Crne Gore i patnje srpske vojske u odstupanju kroz Crnu Goru. I nema sumnje, ove su pojave za momenat doprinjele da se posumnja u iskrenost Crnogoraca u vođenju rata protiv Austrougarske i da na crnogorsko oružje, na crnogorsko opjevano i oslavljeno junaštvo, bace sjenku”.
john waine i apache

16. 12. 2018 - 10:59

podelu na rodove i plemena, ovom zapovešću, kralj Nikola je izazvao svađu i netrpeljivost među oficirima i vojnicima. R. objašnjava da su namerno stvorene međucrnogorske svađe bile u funkciji da inicijativa na frontu pređe na stranu Austrougarske. Kralj Nikola je to omogućio i svojim sledećim korakom. Najavio je obavezu hitnog izmirenja zavađenih strana u vojsci i u tu svrhu je povukao ”Kučko-bratonošku brigadu” sa fronta i zapovedio joj da dođe na Cetinje. Pred njom i delovima drugih jedinica, održao je govor pomirenja. Za to vreme, austrougarska vojska je povratila delove izgubljene teritorije, dovukla sveže trupe i utvrdila dosegnutu liniju fronta. Austrougarski vojni ataše u Skadru, Hupka, koji se zatekao početkom rata u Kotoru, održavao je stalne veze sa ljudima kralja Nikole i on je predložio da crnogorska vojska na grahovskom ratištu prekine sa ofanzivnim dejstvima. Taj predlog je, kako smo videli – povlačenjem Kuča i Bratonožića n
john waine i apache

16. 12. 2018 - 11:00

povlačenjem Kuča i Bratonožića na Cetinje, kralj Nikola realizovao. Po Hupkinoj proceni (da su Crnogorci Boku kotorsku odsekli od zaleđa), Austrougari bi u Boki kapitulirali, jer su jadransku pučinu kontrolisali saveznički brodovi. R.navodi da je ova krivica kralja Nikole dokazana i da su o njoj svedočili svi komandanti jedinica na Grahovskom ratištu. On žali što je učinak crnogorske vojske ostao neiskorišćen, jer je mogao izazvati rasulo u austrougarskoj armiji, poput one na ratištima Srbije, kad je vojvoda Živojin Mišić, posle pobede na Suvoboru, krenuo u nezaustavljivo gonjenje neprijatelja. Nešto slično su činili i Crnogorci, jer su već bili zauzeli Foču, Goražde i Rogaticu i, spojivši se sa Užičkim odredom, prodirali ka Sarajevu. Opseli su i Kalinovik, pa je austrougaska komanda hitno uputila sveže trupe u pomoć svojim ukleštenim trupama u ovom malom planinskom gradu. No, Crnogorci su presreli poslati austr
john waine i apache

16. 12. 2018 - 11:01

S Austrougarima se u koštac uhvatio ”Sandžački odred” serdara Janka Vukotića i sad je u neprijateljsko desno krilo trebalo da udari ”Drinski odred” Mitra Martinovića, o čemu je već bila izdata naredba Vrhovne komande. Umesto da vojska Mitra Martinovića to učini, u njenim redovima izbijaju pobune. Najizrazitije se buni ”Zetski odred” i on odlazi sa svojih položaja kod Borovca. U ovakvoj praznini na frontu, komndant je primoran da povuče celi ”Drinski odred”, čak na desnu obalu Drine. To je zapretilo austrougarskim opkoljavanjem ”Sandžačkog odreda”, pa se i on morao povući sa Glasinca. Takav neočekivan i negativan preokret na frontu, primorao je i levo krilo armije Kraljevine Srbije da se povuče. Austrougari su umarširali u nebranjene predele, čineći stravične zločine nad srpskim narodom u selima istočne Hercegovine i Bosne. Srbi su streljani i vešani, a kuće su im pljačkane i paljene.
john waine i apache

16. 12. 2018 - 11:03

Opisujućii ova zbivanja na crnogorsko-austrougarskom ratištu, upućuje da je zakulisanom igrom kralja Nikole i njemu vernih političara i komandanata, pružena šansa Austrougarskoj da se spasa od potpunog poraza na svom jugoistočnom frontu. Crnogorci su vraćeni sa srpskih teritorija u Hercegovini, u trenutku vojne premoći nad Austrougarima. Vraćeni, mada su već bili presekli prugu Zelenika – Bosna i bili ispred Trebinja. Da bi Austrougarima još više pomogao, kako objašnjava Rašović, kralj Nikola je ”pobunjene” jedinice premestio i uključio ih u ”Drinski odred”. To je značilo da ih udaljuje s fronta, gde su bile pred pobedom. O
john waine i apache

16. 12. 2018 - 11:08

Ovo se desilo u momentu, kad je jedan od patriotiski orijentisanih oficira u bataljonu Velimir Dragišić, kapetan i komandir čete, bio u izviđanju neprijateljskih položaja. Dragišić je ovako opisao postupak svoga bataljona: ”Kad sam se vratio iz izvidnice, nijesam našao svoj batalion na poziciji. Komandant bataliona i vojnici sjedeli su pod šatore. Vojnici, noseći svoje prtljage, odlazili su u neredu – u grupama i pojedince, put Kalinovika, gdje se nalazila vojska Andrije Raičevića. Zaprepašćen ovim strašnim prizorom, ja sam upitao najbliže vojnike, šta ovo znači? Odgovoreno mi je da batalion neće da ostane i dalje pod komandom Zarije Vuksanovića, već hoće da ide kod svog čovjeka Raičevića. Spopao me je užas. Na našem desnom krilu, grmi top i puška, planine se prolamaju, a moj batalion, bježi s pozicije!”
john waine i apache

16. 12. 2018 - 11:09

‘Ja vidim o čemu se radi. Vi nećete da sprečavate bunt, već ga potpomažete. Velimir Dragišić to neće da čini!” Svakako, Dragišićev istup je smetao organizatorima bunta Zećana i povlačenja crnogorske vojske s drugih delova fronta, pa ga je trebalo izolovati. Komandant Niko Raičević je protiv Dragišića poveo disciplinski postupak, obrazložen činjenicom da je Dragišić odveo četu na front, a da to nije bilo odobreno s višeg mesta. Što će reći, to nije odobrio komandant pobunjenog bataljona Niko Raičević. Dragišić je izveden pred komandanta Mitra Martinovića i ovaj će ga pred svim oficirima degradirati, suprotno zakonu Crne Gore. Naime, degradaciju crnogorskog oficira, mogao je da obavi jedino sud. Ovog puta, Mitar Martinović je sam skinuo oznake sa oficira Dragišića i oduzeo mu sablju. Velimir Dragišić se žalio sudu, ali sudski postupak nije usledio. Suprotno tome, tužba protiv kapetana Dragišića je odmah prihvaćena u ”Drinskom odredu” i on je, zbog neposlušnosti pretpostavljenom, osuđen
john waine i apache

16. 12. 2018 - 11:10

Kao i na Grahovu, tako i ovdje, pobjeda našeg oružja nije se željela. Neka nevidljiva ruka upravljala je događajima i svraćala ih onim pravcem, koji je našim neprijateljima bio povoljan!”
john waine i apache

16. 12. 2018 - 11:11

Ovaj zaključak je prihvaćen od strane Velikog vojnog suda, pa je presuda, u tom smislu, napisana. I kad je izgledalo da će istina i pravda pobediti, umešao se kralj Nikola. Svakako, nije mogao dozvoliti da se kapetanu Dragišiću daje za pravo, jer bi to moglo da uputi na zaključak da su postupci na frontu bili uslovljeni prethodnim tajnim dogovorima crnogorskog kralja i austrougarskog cara – u što će se i Rašović uveriti, tokom svoje istrage u predmetu tužbe protiv Velimira Dragišića. On, u knjizi, o tome obaveštava čitaoca samo kratkim pitanjem: ”Zar nije jasno, šta se iza svega krilo?”
john waine i apache

16. 12. 2018 - 11:12

Krralj Nikola postupa energično. Poziva Ministra vojnog i naređuje mu da odmah suspenduje sa dužnosti vršioca dužnosti islednog sudije ”Lovećenskog odreda” Lazara Rašovića. Ministar postupa po suvenerovoj naredbi, ali većina članova Ministarstva vojnog se pobunila protiv ove odluke i tražila je objašnjenje od ministra. Ovaj ih je okupio i rekao im: ”Istina je, isledni sudija je radio po zakonu, ali ovo je – Crna Gora!”ZA LJUDE KOJI UMIJU DA RAZMIŠLJAJU DOSTA!
GRAĐANSKI

16. 12. 2018 - 15:52

Malijem početnijem slovom se piše "ministar vojni" (ministra vojnog).
Miloš

16. 12. 2018 - 18:30

Da si kojim slučajem išao u školu, znao bi da se ne piše i ne govori "malijem početnijem", nego - malim početnim. No ako si i pohadjao školu, mogu lako pogoditi koju si ocjenu imao iz srpskog jezika i književnosti. Jedinica "koliko vrata". A ovamo bi da lektorišeš.
john waine i apache

16. 12. 2018 - 11:14

d je ova zrela namera trebalo da se realizuje, počela ju je da ometa spomenuta ”nevidljiva ruka”. Mere protiv vojne obuke preduzeli su ljudi iz najbliže okoline kralja Nikole. Posle banketa u Podgorici – u čast oficira iz Srbije, oduševljeni mladi Crnogorci su izišli na ulice, pevajući patriotske pesme. Najviše ih je bilo iz đačkog bataljona. Pevali su ”Bože pravde” i ”Or’o klikće”. Kad je podgorička policija obavestila Dvor o ovom omladinskom oduševljenju, s Cetinja je, telefonom, naređeno da se svi đaci-vojnici zatvore i predaju sudu. Uhapšeno je 30 studenata i učenika viših razreda gimnazije i učiteljske škole. Obrazovan je vanredni vojni sud, samo za njih. S Cetinja je stigla i karakteristika prekršaja – omladinci su nazvani buntovnicima i, čak, veleizdajnicima
john waine i apache

16. 12. 2018 - 11:16

Čojstvo nije pogazio ni prvi istražni sudija, oslobodio je svake krivice 30 uhapšenih regruta. Vlast se uznemirila, pa je tražila osobe u tužilaštvu koje će podneti krivičnu prijavu. Istovremeno je naređeno da se zatvorenici ne oslobađaju, bez obzira na odustajanje istražnog sudije od tužbe.
john waine i apache

16. 12. 2018 - 11:17

Dr Blažo Lekić ostaje na moralnoj visini, odbija da izvrši naredbu i, treći put, piše rešenje o prekidu istrage protiv 30 omladinaca. Tad je, po zakonima, istražni sudija bio, u isto vreme, i tužilac, pa Sud nije imao drugog izlaza nego, s obzirom na naredbu s najvišeg mesta, da se i sam suprostavi suverenu ili da prekrši zakon. Odlučio se za ovo drugo. Naredio je raspravu bez čitanja tužbe i osudio je 18 studenata na zatvorske kazne od po 4 meseca.
john waine i apache

16. 12. 2018 - 11:18

Lazar Rašović nam je ostavio podatke i otvorenijem buntu crnogorskih polaznika vojnih kurseva, što svedoči da je na antisrpskoj politici (pri tome i antidržavnoj) istajavala vrhuška na Cetinju. Ona se obrušila na vojne kursiste u Peći, koji su, ne sluteći u tome ništa neprirodno, ispoljavali privrženost srpstvu i ljubav prema Srbiji. Kad su obavešteni da će, po završetku kursa, biti drukčije tretirani nego kursisti u Srbiji, pobunili su se. Grupa na čelu sa Bogdanom Lebanom je odbila da polože ispit za podoficira, zato što se u Srbiji, za isti ispit, dobija čin oficira
john waine i apache

16. 12. 2018 - 11:19

Brogador Radomir Vešović ih je okrutno kaznio. Naredio je da se šibaju. To je činjeno tako dosledno, da mnogi nisu mogli da ustanu. Njihov postupak je okarakterisao kao zločin bune i predao ih sudskim organima. Brigadir Vešović je naredio Vojnom sudu u Đakovici da mora da ih osudi. Sudije su poslušale, pa je studenta pete godine filozofije Bogdana Lebana osudio na pet godina robije, a ostale na dve ili tri
john waine i apache

16. 12. 2018 - 11:20

U pitanju je zadivljujuće čojstvo. Ono se ogleda i u postupku istražnog sudija Vojnog suda ”Lovćenskog odreda” i sudija Velikog vojnog suda na Cetinju. Istražni sudija je, jednostavno, na žalbu branilaca osuđenih studenata, doneo odluku da se istraga protiv studenata prekida. Na osnovu nje su studenti oslobođeni iz zatvora, a Veliki vojni sud je potvrdio ovakvo rešenje. Razbesnevši se, kralj Nikola je pozvao istražnog sudiju Vojnog suda ”Lovćenskog odreda” (šteta što mu Rašović ne navodi ime). Rekao mu je: ”Vi ste izdajnik, kad možete rješavati od odgovornosti one buntovnike i izdajnike!”
john waine i apache

16. 12. 2018 - 11:21

Rašović piše da se kralj Nikola nije mogao savladati i da je u takvom stanju izgovorio, pred istražnim sudijom, rečenice svog političkog ( programa: ”Daću ja Vama to Vaše ‘po zakonu!’ Svi vi, koji ste sa Save vodu pili, pravi ste izdajnici. Ja ću se s vama obračunati!”
john waine i apache

16. 12. 2018 - 11:23

rohovna komanda Srbije je uočila da je sasvim izvesno da će, u slučaju novog napada Centralnih sila, srpska vojska morati da se skloni u Crnu Goru, pa je napravila plan da izgradi prometan put: Kosovska Mitrovica – Peć – Andrijevica. Svoje obaveze prema putnom projektu, Vlada Srbije je izvršila i Vlada Crne Gore je trebalo da obavi građevinski deo posla. Kralj Nikola je, za ove poslove, naimenovao svog intimnog prijatelja Smodlaku.
john waine i apache

16. 12. 2018 - 11:24

Gradnja puta je započeta, ali se ostalo na tome. Rukovodioci projekta, pod upravom Smodlake, odugovlačili su s radovima. U Beogradu su saznali za ovo, pa su ponudili crnogorskoj Vladi i materijal i radnu snagu. I ono što se ne bi moglo očekivati, usledilo je. Vlada Crne Gore je potpuno obustavila rad na deonici puta Peć – Andrijevica! Da ne bismo o posledicama ovakve odluke Cetinja nagađali, preuzećemo o tome tekst Lazara Rašovića. On ih je, nepogrešivo, bio svestan: ”Da je ovaj put bio gotov, čitavi događaji – iza bugarskog napada na Srbiju, išli bi drugim tokom. Srbija bi, polagano odstupajući, prenijela tešku artileriju, automobile i komoru u Crnu Goru, tu bi se utvrdila i sa crnogorskom vojskom davala uspješni otpor neprijatelju. Ovako je srpska vojska morala svu svoju tešku artileriju, sve automobile i kola da uništi u Metohijskoj ravnici, jer se od Peći nijesu mogla dalje vući. Sva ratna sprema srpske vojske uništena je zbog toga, što je neiskrena i nebratska politika sa Cetinja
john waine i apache

16. 12. 2018 - 11:32

Uhvatile su pod ruku poručnika Švajnbaha, komandira jedinice ”Jeger” iz Tirola, i sa njim, slavodobno, ušetale u Cetinje. Drugog dana po okupaciji Cetinja, dr Perazić, lični lekar kralja Nikole, je pozvao na svečanost, u svoj dom, sve austrougarske oficire. Svojim postupcima je pokazao da je bio austrougarski obaveštajac. To je bilo tačno, jer je predao Austrougarima i pripremljen spisak Crnogoraca – radi hapšenja i slanja u zarobljeničke logore. Ubrzo je napustio Crnu Goru, odselio u Austriju i tamo dobio čin majora austrougarske vojske.
john waine i apache

16. 12. 2018 - 11:33

Lazar Rašović nas obaveštava da je istina o antisrpskoj politici kralja Nikole otkrivena zahvaljujući i iznenadnoj aferi u Banci Crne Gore. Sve je počelo time što je crnogorski konzul u Skadru Aleksa Martinović, nesmotreno, nekome ispričao da je blagajnik Crnogorske banke (izvesni Đurašković) odneo austrougarskom konzulu u Skadru 300.000 zlatnih kruna. Novac je iskorišćen, što su na Cetinju znali, za organizovanje ......... plemenske vojske, koja će se pobuniti protiv vlasti u Tirani i krenuti protiv srpskih vojnika i naroda u albanskim planinama
Rašo

16. 12. 2018 - 13:21

John, batali se budalaštine, po tebi i tim koje ti citiraš Austrougarska samo što nije bila poražena , a ovo da su crnogorski kursisti prišli Srbskoj vojsci , nije ništa novo, izdajnika nam nikad nije falilo.
Povlačili se pod borbom...

16. 12. 2018 - 18:18

...a usput im ispadale italijanske lire i makaroni. Italija je i organizovala tu neuspjelu i lokalnu pobunu da bi uzela Boku i dalmatinsko primorje. Odavno poznate i u istoriji razjašnjene stvari.
CUTI FALSIFIKATORU

16. 12. 2018 - 21:02

I slugo pasicevska. Nema to veze s Italijanima. To je bila narodna stvar.od pocetka
Povlačili se pod borbom...

16. 12. 2018 - 23:40

Narod je svoje rekao prije toga, na Podgoričkoj skupštini i poslije nje. I narod i crnogorski prvaci. Što se tiče te pobune, nikako ustanka jer pobuna je zahvatila samo mali dio teritorije, a ne cijelu Crnu Goru, pa ni terminološki se ne može nazivati ustankom. Iza pobune je nesporno stajao italijanski imperijalizam i to je dokazano. Istini za volju medju pobunjenicima je bio dobar dio časnih ljudi i patriota koji su ostali vjerni Kralju i datoj zakletvi pa prema tome, bez obzira na sve oni jesu bili rodoljubi. Vojska tad već uspostavljene nove Kraljevine dobila je naredjenje i njega se držala da se na pobunjenike ne puca osim u samoodbrani i ako pruže otpor i da se neprolijeva bratska krv. Na kraju je tako i bilo, žrtava i borbi skoro i da nije bilo, bez sumnje zahvaljujući i razumnom držanju samih pobunjenika. A, da. na kraju ja ne vrijedjam i ne psujem ljude samo za to što drugačije misle.
KAKO TE NIJE SRAMOTA

17. 12. 2018 - 13:53

Odakle ti petlja uopste da izgovaras te prizemne lazi. Milutinovic je otvoreno isao na krvoprolice s ciljem da unese razdor medju Crnogorcima a da ispadne kako on s tim nema veze. Ruke su vam krvave do lakata. Ubijali ste po Makedoniji, Kosovu, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni, dje ste stigli ostavili ste samo krv i nesrecu. Dzabe ti propaganda i lazi
Baš te žalim

17. 12. 2018 - 16:57

To su izvodi iz memoara neposrednog učesnika i svjedoka..to što vi kukate kada vas pritisnu argumenti to je vaša stvar.USKORO SLIJEDI PROMOCIJA -KNJIGA OD480STRANA LJUDI KOJI SU BILI NEPOSREDNO DO KRALJA NIKOLE ILI U BLIŽOJ OKOLINI .VIĐEĆETE STRAHOTE JEDNOG APSOLUTISTE.STRAŠNIJA KNJIGA OD KRVAVOG ALBUMA PETROVIĆA!!!!
ZALI TI SEBE

17. 12. 2018 - 18:17

Jer ces ostarit a neces docekat to sto sanjas.
A CRNOGORCE STE

17. 12. 2018 - 13:58

Poceli da ubijate potiho i podlo jos u Solinu 1917. nadalje, prije proboja fronta. Znamo za 16 koje ste ubili - srpska tajna policija. Samo ti o tome ne znas nista jer su ti mozak sprzili lazima
FALSIFIKATORU JADNI

17. 12. 2018 - 13:39

Crna Gora je 20 dana prije Podgoricke skupstine bila okupirana i porobljena. Bio je uveden strogi vojno-policijski rezim. S ciljem da se izvede naredba Aleksandra Karadjordjevica o ponistenju Crne Gore. To je sustina price u kojoj su petokolonasi poput tebe odigrali svoju sramnu ulogu
Мирослав Ђукић

26. 12. 2018 - 11:58

Ја волим епску фантастику коју пише Бобо. Ово је равно Мартиновом опису одступања Дотрака под командом калиси Денерис. Само нема змајева... Било би добро да Бобо у причу убаци којег змаја, или бауке!
Novi komentar