Novak Adžić

Masovni zločini nad Crnogorcima (1919-1925)

Dok je Kralj Nikola I Petrović Njegoš, kao saveznički vladar Crne Gore, države saveznice, bio u progonstvu, konfiniran i zatočen na tlu Francuske; dok mu je voljom srpskih i francuskih vlasti spriječen povratak u domovinu, Srbija je izvršila brutalnu i kriminalnu invaziju, okupaciju i aneksiju Crne Gore 1918. godine.
Objavljeno: 17. 12. 2018 - 10:09 Promjenite veličinu teksta: A A A

Kralj Nikola se suprotstavljao subverzivnim i destruktivnim napadima na državno i nacionalno dostojanstvo Crne Gore i crnogorskog naroda. Jednom prilikom je poslaniku Srbije pri crnogorskom Dvoru u egzilu Tihomiru M. Popoviću  eksplicitno rekao: »U Krfskoj deklaraciji iz 1917. godine pominje se Crna Gora i nalaze se odluke koje se tiču njenoga života, a o tome ona čak nije ni konsultovana. Politiku srpske vlade nikako ne odobravam i poruči Pašiću koji hoće moju glavu da mu Crnu Goru neću dati, niti je prodati «.

Crna Gora je 1918. godine, kao članica pobjedničke vojne koalicije, žrtvovana od strane svojih ratnih saveznika iz bloka Velike Antante. Srpski princ regent Aleksandar Karađorđević donio je odluku i izdao naredbu, uz saglasnost francuskih vlasti, da militarnim srpskim trupama da izvrše invaziju, okupaciju i aneksiju Crne Gore. Bilo je početak vremena kada je Crna Gora postala plijen velikosrpskog centralizma, unitarizma i despotizma.

Odluke tzv. Podgoričke skupštine od 13/26. novembra 1918. godine, kojima je Crna Gora pripojena Srbiji, bile su sa stanovišta imperativnih normi crnogorskog Ustava i nacionalnog zakonodavstva apsolutno ništavan akt, uz to potpuno suprotan pravilima i običajima međunarodnog prava i morala, akt koji do kraja pogazio i obezvrijedio načela slobode, pravde, etike i istine. Odluke tzv. Podgoričke skupštine su napisane od strane srpskih vlasti i donijete po njihovom naređenju. Oni koji su ih donijeli i usvojili glasanjem učinjeli su krivično djelo veleizdaje, za koje je, prema tada važećem  Krivičnom zakoniku Crne Gore, bila predviđena najteže kazna – smrtna kazna (član 87  tadašnjeg KZCG ).

Ministar u crnogorskim emigrantskim vladama Nikola (Niko) Hajduković opisuje, u svojim memoarima, reakciju Kralja Nikole u trenutku kada je na njegovu adresu u progonstvu stigao primjerak rezolucije tzv. Podgoričke skupštine. Niko Hajduković piše da je tada Kralj Nikola pozvao članove Vlade i da je ministru dr Peru Šoću dao da pročita tekst rezolucije. Niko Hajduković navodi da je tada kao aktivni ministar bio očevidac, neposredni svjedok, kad im se Kralj Nikola, komentarišući odluke tzv. Podgoričke skupštine, obratio iz Pariza riječima: » Eto, vidite li što radi jedna šačica Crnogoraca! To su izrodi, bijednici, jadnici i potplaćeni izdajnici! Boga mi, jednoga dana skupo će oni da plate to njihovo izdajstvo što čine prema svojoj grudi zemlje«. (Nikola Niko Hajduković, Memoari, CID, priredio dr Slavko Burzanović, Podgorica, 2000 godine, str. 443).

dokumentSrpski Dvor faktički u rukama regenta Aleksandra Karađorđevića i radikalska Vlada sa svojim vojnim, političkim, diplomatskim i drugim instrumentarijom uspjeli su da ishoduju da Francuska zabrani povratak Kralja Nikole u Crnu Goru. Suštinski, regent Aleksandrar je bio neslavni unuk koji je zabranio povratak u domovinu svojemu slavnom đedu Kralju Nikoli. Crnogorski suveren u progonstvu nipošto nije htio da se pomiri sa tom činjenicom i uništenjem nezavisnosti Crne Gore. U tom smislu je američkom pukovniku, novinaru i publicisti Stivenu Bonsalu, savjetnika predsjednika SAD Vudroa Vilsona, izrazio svoje ogorčenje, ali i namjere, želje i nade, rekavši mu i ovo: » Moj pokovniče, uznemirava me činjenica da sudbina moje zemlje i moja lična uzrokuje vašu zabrinutost. Dozvolite mi da kažem da ne bi trebalo. Pozajmite mi ovog vašeg komandanta kao simbola američke simpatije; obezbijedite za mene toliko dugo odbijane pasoše, koji će mi omogućiti da dospijem do granica svoje rodne zemlje, koju Vaš komandant takođe zna i takođe voli, i tada će crnogorsko pitanje nestati kao snijeg na Lovćenu kada jugo duva. Ja sam u izgnanstvu i čovjek pod zlobnom zabranom, ali čim pređem granicu moje rodne Crne Gore vojnici mojega zeta i mojega unuka će pobjeći a meni će biti ispod časti da ih gonim«. (Ove riječi kralja Nikole objavio je Stiven Bonsal u knjizi » Mali narodi u Versaju – tužitelji i molioci«, koja je objavljena na engleskom jeziku 1946. godine).

Okupatorske vlasti pod upravom beogradskog Dvora i Vlade počinile su brojne zločine nad crnogorskim narodom, uz pomoć domaćih bjelaških izvršitelja i kontrakomitskih grupacija, koje je vlast organizovala, naoružavala i plaćala. O tim brojnim zločinima piše i »Glas Crnogorca«, službeni organ Kraljevine Crne Gore, godina izlaska 47, Nej na Seni kod Pariza, br. 76, od 19. avgusta 1919/1. septembra 1919. godine. Pomenuti list na strani 2 objavljuje, u rubrici »KAKO JE U CRNOJ GORI« tekst naslovljen »PALIKUĆE«, u kojemu se navodi i ovo: »Među žrtvama beogradskih krvoloka nalaze se i porodica g. brigadira Milutina Vučinića, ministra vojnog, čije su kuće, kao i kuća predsjednika vlade g. Jovana Plamenca u Crmnici, spaljene i potpuno srušene, a pokretno imanje sve uništeno. Ista je sudbina, kao što doznajemo, postigla i porodice g. g. Marka Đukanovića, predsjednika Državnog savjeta, koji je zatvoren u Jusovači, i Vuka J. Krivokapića, narodnog poslanika, koji je izbjegao u Italiju. Imanje im je uništeno, kuće spaljene, a porodice izbačene na ulicu bez krova, hljeba i odijela«.

Pored toga, »Glas Crnogorca«, nešto docnije, piše i ovo: » Pariski listovi La patrie i La Presse saopštavaju ovu vijest iz Crne Gore: Srbijanske vojne vlasti upotrebljavaju sva moguća sredstva da Crnogorce primoraju da se zakunu na vjernost kralju Petru...Kako su ova dva Crnogorca (Milija Stamatović i Mihajlo Bašetin-/Nišavić-op. N.A) odbila da učine što se od njih tražilo, srbijanske vlasti su iz zatvorile i ubile na ovaj način: Izvadili su im naprije oči, odsijekli im uši, prosjekli donju vilicu i kroz otvor provukli im jezik. Tako unakažene, ostavili su mučenike da se muče, pa su im onda izvadili crijeva i dotukli ih bajonetima. Tako su ovi mučenici ispustili svoj junački duh za čast i pravo Crne Gore« (»Glas Crnogorca« od 23. decembra 1919. godine u broju 81. na strani 6.)

O teroru srpske (srbijanske) vojske nad crnogorskim narodom ilustrativno govori i izjava vodnika Mijajila Žunića, u kojoj on navodi neke primjere zuluma vršenih u Spužu. Navode Mijalija Žunića potvrdili su kao svjedoci Luka Martinić i Jokica Andrijević. Vodnik Mijailo Žunić tvrdio je došla srbijanska vojska “i počela da čini zvjerstva i zloupotrebe i da primorava da se potpisuje narod na vjernost kralju Petru. Ko nije htio to da učini morao je pobjeći u šumu, inače je htio biti batinjan i zatvoren”. On dodaje da je ista vojska došla na dan 6. juna 1919. g Spuž, te zapalila “mi dvije kuće, tri mlina, naredili te je postaja srbijanska koja postoji u Spužu, deset rala zasijanog slivnjaka posjekla i upotrijebila za goriva. Životinju svu opljačkala i svako tirjanstvo činjela, kao npr. tukla žene i nasilno ih htjela baciti u oganj ako ne dadu cijelu svotu novca što imaju. Poslije toga zapalili su kuću Vidaka Kovačevića i svu mu je opljačkali, a nad familijom najgroznija zvjersta izvršili« (Državni Arhiv CrneGore, Fond izbjegličke vlade, Ministarstvo spoljnih poslova 1920-1922, f 107 i Prof. Dr Šerbo Rastoder, Skrivana strana istorije…, Tom III, Bar, 1997, str. 1576. ).

Izvještaj predsjednika opštine Komanske Nikole Pejovića od 27. X 1919. godine br. 1107, upućen Sreskom Načelstvu na Čevu predstavlja arhivski dokumenat i svjedočanstvo o nekim zločinima koji su počinjeni u to doba nad crnogorskim narodom. U tom izvještaju nalazimo podatke iz kojih jasno proizilazi da su srpske militarne formacije i njihovi janičari, t.j. bjelaška omladina zapalili kuću popa Petra Vukovića »kojemu su dva sina u komite a on je u pritvoru«. Tada su okupacione srpske formacije i bjelaši zapalili i kuću Milovana Bašova Pejovića, čiji je sin tada bio crnogorski ustanik, komita. Prilikom tog pohoda uništena je kuća i pokućstvo Blagote Martinovića, koji se nalazio u Italiji. Namjerno je bila oštećena i kuća crnogorskog komite Ćetka Buljova Jovanovića, na kojoj je bilo polomljeno oko 1.000 tigala  (Vidjeti o tome: Arhiv Istorijskog instituta Crne Gore-Podgorica, V 3 – 165 (19) i Dr Šerbo Rastoder, Skrivana strana istorije, Tom II, Bar, 1997, str. 885.)

Predsjednik opštine Komanske Nikola Pejović dostavlja spisak zatvorenika iz komanske opštine Br. 1168 od 27. X 1919. godine Sreskom načelstvu Čevo. U tom izvješatju navodi da su tadašnje vlasti uhapsile, zatvorile sljedeća lica: 1) Filip Simov Radulović, 2) Risto Ilije Radulović, 3) Milovan Mašov Radulović, 4) Stevo Đurov Radonjić, 5) pop Petar Vuković, 6) Luka Pavov Vukadinović, 7) Marko Milošev Begović, 8) Blažo Markov Begović, 9) Nikola Markov Begović, 10) Milo Muratov Vuković, 11) Milovan Barov Sekulić. U tom izvještaju stoji: » Rečeni su kao činovnici išli 24. decembar 1918. godine oko Cetinja kad je bila buna u boj i zbog toga su pritvoreni«. Dalje, u istom izvještaju piše: » 12) Đuro Markov Begović pritvoren kao predsjednik što nije stao nekoj buni zbog komita, 13) Radovan Jošov Sekulić, na osnovu istog, 14) Ilija Perov Vuković, dva su mu brata u komite, 15) Jovan Perišin Radulović, jedan mu je brat u komite i 16) Miloš Perišin Radulović, bio je u komite i uhvaćen i stavljen u pritvor«, kaže se u tome izvještaju (Navedeno prema: Arhiv Istorijskog instituta Crne Gore-Podgorica , V3 – 163 (19) i Dr Šerbo Rastoder, c.d. str. 886.

 Jedna patrola srpskog žandarmerijskog voda sreza Šavničkog je 24. aprila 1921. godine ubila crnogorskog gerilca Mirka Kneževića. To konstatuje okupacioni srpski oficir poptukovnik Drag. A. Hurkijević u izvještaju Komandantu III Žandarmerijsdke Brigade o sukobima žandarmerije i crnogorskih gerilaca /Pov. Br. 1822, 4. septembar 1921. god./. (Arhiv Jugoslavije, 14-179-662 i Prof. Dr Šerbo Rastoder, c.d. Tom IV, Bar 1997, str. 1914.)

IZJAVE O ZLOČINIMA

Potporučnik crnogorske vojske Krsto Vuković iz Bjelica, Katunsko-riječke oblasti, dao je izjavu o zločinima nad narodom na području Cetinja, koju su potvrdili kao svjedoci potporučnici Andrija Popovoda i Jovan Vuković. Mjesto u kojemu je Krsto Vuković dao pomenutu izjavu je Formija (Italija), a datum kojega je ona saopštena je 10. jun 1920. godine. U toj izjavi Krsto Vuković navodi imena i prezimena 75 lica,  čijih su 78 kuća popaljene i izgorjele u plamenu. U tom svjedočenju Krsto Vuković kaže:

»Od početla 1919. godine bio sam prisutan na mjestima mnogima đe su okupacione srbijanske trupe, počinjele bezbrojno bezakonje; zločinstva; pljačke, otimačinu i zlostavljenje, koje mi nije moguće ni približno opisati:

Bio sam očevidac kada su srbijanske trupe u mjesecu avgustu prošle godine pod komandom srbijanskog majora došle u Komane, okupile sve seljake, i pored nečuvene pljačke i paljevine, naredili su masi seljaka od 200-300 ljudi da svaki sazuje obuću koja mu se nalazila na nogama. Prirodno je da su se ovi, pa i ako skroz razoružani, opirali ali pod pritiskom kundaka i toljaga svi seljaci morali su se izuti, a pošto su se svi izuli njihovu obuću su svu ponijeli, tako da je sva masa, potpuno ostala bosa.

 Bio sam očevidac kad su srbijanske trupe u mjesecu septembru i oktobru prošle godine hiljade nejači, staraca, žena i đece, pokupili po Katunskoj i Riječkoj nahiji i sproveli po Cetinjskim kazamatima, đe su mnogi i skapali od gladi, i raznih zaraza, a mnogi se i danas nalaze u tamnicama«.

novakkompOn navodi da »su okupacione srbijanske trupe, a sve po naređenju zloglasnoga pukovnika Stojana Popovća, popalile četiri-pet stotina kuća u kojima je izgorela imovina svakojeg seljaka, među kojima i kuće dolje imenovanmih: komandira Krsta Popovića, komandira Dušana Vukovića, komandira Andrije Dragutinovića, Nikole Miš. Ivanovića (četiri kuće), Petra M. Ivanovića, Jovana K. Ivanovića, Tomaša K. Ivanovića, Sava M. Ivanovića, Đura Dragova Vušurovića, Vasa J. Vujovića, Mata P. Popivode, Boža V. Vujoševića,  Filipa K. Vujoševića, Milutina V. Vujoševića, udove Jokne P. Vujošević, udove Zlatane S. Vujošević, udove Zlatane M. Vujošević,  udove Petrane A. Vujošević,  udove Marice S. Crvenice,  siročadi Radoja Crvenice, Blagoja Đo. Kuzmana, Mika G. Vujoševića, Pera R. Vukovića, udove Krstinje N. Vukovića, udove Marice Š. Milić, udove Milice Z. Milić, Andrija Milić, Sava M. Milića, Pera B. Milića, udove Marice N. Milića, Krsta M. Abramovića, Mića B. Abramovića, Raka B. Abramovića, P.por. Sava M. Vukovića, Bar. Ilije Đ. Vukovića, Pera M. Kekovića, Radovana M. Vujoševića, Mihaila R. Ramadanovića, Blagote M. Vujovića, udove Marije P. Vujovića, Janka Todora Milića, Boška Đ. Milića, Lazara A. Milića, Nika I. Martinovića, Krsta S. Vukovića, Krsta R. Pejovića, Joša Majova Popivode, Bar. Sava B. Draškovića, Makeša S. Draškovića, Joša V. Vujića, Pera I. Vujića, Nikole I. Vujića, Marka I. Vujića, Radovana P. Vujića, Vasa S. Vujića, Vidaka Markova Vujića, Luke R. Vujića, Andrije B. Vujića, Nikole V. Draškovića, Boška P. Draškovića, Rista M. Vujića, Luke Pejova Jovanovića, Nikole M. Radonjića, Jovana L. Raičevića, Đura Raičevića, Nikole Raičevića, Filipa M. Roganovića, Radovana L. Roganovića, Petra Markovića, Nikole Mijanovića, Blaža Stevovića, komandira Sava Čelebića, Špira N. Markovića, Radovana Turčinovića, Marka Turčinovića, i još mnogo drugih, nego samo ove poznajem, a sve one koje lično ne poznajem njih ne mogu poimenice ni prebrojati.

Bio sam očevidac đe je mnogo nevine đece i žena skapalo u zatvorima primoravajući da se kunu na vjernost nekakvom kralju od Srbije.

 Bio sam očevidac kad je pukovnik Stojan Popović poredu pozvao seljake iz pojedinih plemena, pa pošto ih dovede vojska onda počinje da pita; koje je drvo najtvrđe; a ono kojemu kažu prisutni da je najtvrđe; naredi te mu donesu po nekoliko kočeva; pa onda na jednoj klupici koja je stojala naročito za to određena, legnu seljaka potrbuške, i sve ga biju onom drenovinom, dok ne izjavi da će se zakleti na vjernost Kralju od Srbije. Tako je srbijanski komandant Vojnog okruga Katunskog pukovnik Stojan Popović sva plemena tukao da mu se kunu na vjernost.

On dodaje da su »su srbijanske trupe hiljade seljaka opljačkali, sve njihovo oduzeli; konje, volove, krave, brave, pčele, svinje, mobilje, robu, obuću i odjeću i ostavili ih bez igđe ičega, koje danas familije skapavaju od gladi i bez ijednog zalogaja hljeba. Meni je nemoguće opisati ni saopštiti dio zvjerstava, zločine, bezakonje, pljačke i paljevine koje je učinila srbijanska vojska u pojedinom plemenu, a ne dalje« , navodi crnogorski  potporučnik Krsto Vuković (Citirano prema: Državni arhiv Crne Gore, Fond izbjegličke vlade, Ministarstvo spoljnih poslova 1920-1922, f 107 i Prof. Dr Šerbo Rastoder, Skrivana strana istorije, Tom III, Bar. 1997. str. 1571-1572)      

Crnogorski ustanik, gerilski borac za slobodu, nezavisnost i integritet Crne Gore, iz Župe Nikšićke Simeon Mićković dao je izjavu o zvjerstvima nad crnogorskim narodom vršenim poslije 1918. godine. Svjedoci pri tom njegovom iskazu bili su  Milo Zuber i Savo Kapa. U toj izjavi Simeon Mićković navodi   sljedeće: »22 maja 1919. godine bio sam uhvaćen u šumi od strane srbijanskih okupacionih trupa i zatvoren.

 U zatvoru sam bio mučen najgroznijim mukama i to: vješali su me, vezali su me, gvozdenom šipkom bili su me po poplati noga, vezali mi ruke i noge i onda me svezanog ostavili u vodi ne ostavivši mi iznad vode ništa osim pola glave tek da se ne zagušim, vezali su me za kosu i tako sam visio obješen 40 minuta, silili su me te sam pio praškove od zatvora da se više mučim, nijesu mi davali vode, za po šest dana nijesu mi davali da vršim nuždu, bio sam primoran te sam vršio pod sobom.

Zatvorenici, koji su umrili u zatvoru među nama stajali su po 7(sedam) dana nedirnuti tako da su se usmrđeli bili u zatvoru a to su: Nikola M. Zajović iz Ozrinića star 17 godina, Ilija Lalatović iz Ozrinića star 70 godina, Blažo Pejović iz Broćanca star 20 godina.  

‘Srbijanske Trupe su uhvatile Građ. Kapetana Mojaša Perovića iz Rudina, natovarile su mu drvenicu konjsku (samar) i tako ga dovele u Nikšić ». (Ugledni i hrabri Crnogorac, zelenaš i suverenista, oficir i plemenski starješina, kapetan Mojaš Perović, žrtva brutalnog srpskog terora 1919, je isti đed lidera nekadašnjeg znamenitog LSCG g. Slavka Perovića-prim. N.A).

U istom dokumentu dalje se veli : « Žena Živka Janjuševića porodila se je u zatvoru.

vesovicKad sam pobjegao iz zatvora, odmah su mi kuću izgoreli, a u kući sve što je bilo izgoreli i opljačkali. Majku sa jednim bratom od 11 godina i sa dvije sestre od 14 i 8 godina tražili su po šumama i poslije deset dana kad su ih uhvatili, mučili su ih na najgrozniji način, a između ostaloga namjerom da sestra mi od 8 godina nosi brata mi od 11 godina a brat da dosi sestru od 14 godina. Majci su mu uz mučenje slomili zube primorajući je da kaže đe su joj sinovi sa ustanicima.

Sva moja familija nalazi se u zatvoru u Nikšićkoj pivari. Cijela moja stoka, cijela pokretnost opljačkana je, a sva nepokretnost uništena.

Kad je poginuo Kom. Dragiša Bojović, mog su brata ranili, ranjenog uhvatili i zatvorili te se ne zna da li je živ«. (Citirano prema: Državni Arhiv Crne Gore, FIV, Ministarstvo spoljnih poslova, 1920-1922, f. 107 i Prof. Dr Šerbo Rastoder, »Skrivana strana istorije«, Tom III, Bar, 1997, str. 1542).

TEROR ŽANDARMERIJE

Srpska žandarmerija je tokom marta 1923. godine ubila crnogorskog komitu Vukalicu Markovića. Načelstvo cetinjskog Okruga načelstvu čevskog Sreza dostavja izvještaj načelnika beranskog Okruga od 18. III 1923. godine br. 1728 u kojemu se navodi da je žandarmerija ubila Vukalicu Markovića iz Dolca beranskog Okruga, a ranila Milovana Bulatovića iz Rovaca i Milana Meštera iz Gornje Morače i Milutina Obradovića iz Ljubotinja Kolašinskog Okruga i uhvatila komite Bogića Bulatovića iz Rovaca i Miladina Meštera iz Gornje Morače. Svi ovi crnogorski patrioti, komite su od strane okupacionih srpskih vlasti bili oglašeni i ucijenjeni kao hajduci. (Navedeno prema: Arhiv Istorijskog instituta Crne Gore-Podgorica V2 – 13 (23) i Prof. Dr Šerbo Rastoder, c. d.Tom IV, Bar, 1997, str. 2084).

Jedno kombinovano odjeljenje srpskih militarnih formacija ubilo, u sadejstvu s bjelaškim (kontrakomitskim) potjernim jedinicama je u selu Trepča aprila 1924. godine crnogorske patriote, komite, gerilce Iliju Lakićevića iz sreza Nikšićkog i Marka Miljanića i Blagoja Vučića iz sreza Velimskog. Ovo je zvanična informacija (izvještaj) zastupnika Načelnika nikšićkog Okruga sekretara I. Filipovića, koju Načelnik cetinjskog Okruga br. 2927. od 12. aprila 1923. godine dostavlja Načelniku cetinjskog Sreza. (Citirano prema: Arhiv Istorijskog instituta Crne Gore-Podgorica V2- 20 (24). Radi se o originanom dokumentu).

Gojko Samardžić (nadimak partijski, komunistički »Švarc«), Crnogorac sa Grahova, rođen je 1897. godine. Studirao je na Tehničkom fakultetu u Beogradu. Član je KPJ od 1920. godine i učestvovao na njenom trećem Konresu 1926.g. Član je bio PK KPJ za Srbiju. Od strane vlasti je bio više puta proganjan, hapšen i osuđivan. Uspio je da pobjegne 1930. godine iz Istražnog zatvora i da emigrira u Austriju. Docnije je otišao u Sovjetski savez i tamo je radio. Nestao je u čistakama koje je vršio komunistički diktator J. V. Dž. Staljin. Gojko Samardžić u svome radu »Ekonomsko i političko porobljavanje Crne Gore«, pored ostaloga, navodi i ovo:

»Juna mjeseca 1925. godine kada je poginuo Spahija Pavićević u Bjelopavlićima (ne zna se od koga), došla je kaznena vojnička ekspedicija i žandarmerija u isto pleme, samo radi toga što su dva seljaka iz Bjelopavlića odbjegli u šumu zbog terora vlasti. Tom prilikom vršena su nečuvena nasilja i teror nad seljacima i njihovim familijama, tako da se računalo da je u tri opštine oko 3000 seljačkih domova materijalno upropašćeno.

Malo gdje bilo je sela, opštine ili plemena u Crnoj Gori a da nije dolazila ta famozna kaznena ekspedicija, radi čijeg su terora i nasilja i nasilja dotični seljaci ostajali bez ičega svoga i morali su većina da se raseljavaju i da trađe sebi spasa u drugom kraju«. (Vidi o tome: »Borba«, br. 4 i 5 od 13. i 20. marta 1926 i »Izvori za istoriju radničkog pokreta i revolucije u Crnoj Gori (1918-1945)«, Serija I, Knjiga 1 (1918-1929), obradio i priredio dr Jovan R. Bojović, Titograd, 1971).

plamenacJovan S. Plemenac, organizator, ideolog i vođa Božićnog ustanka, predsjednik Vlade Kraljevine Crne Gore u egzilu (1919-1921), napisao je i uputio pismo pod naslovom »Tiče se moje izgorjele kuće«, iz Beograda 4. aprila 1941. godine, oficiru srbijanske (srpske) vojske i vojske KSHS/Kraljevine Jugoslavije, inače bjelašu, Jagošu Draškoviću, u to vrijeme (1941) predsjediku Okružnog suda u Vranju. Nekadašnji premijer crnogorske Vlade Jovan S. Plamenac u tome veoma opširnom pismu, navodi, pored ostalog i sljedeće »...A već i da ne govorimo o ubijstvima u masama razoružanih i nevinih ljudi, staraca i žena, majaka i djece, koje počini srbijanska soldateska širom Crne Gore, pod komandom žalosnih srbijanskih oficira.

Koliko je samo nevinih i časnih i nacionalno patriotskih Crnogoraca ispustilo svoje duše u zatvorima, poslije užasnih mučenja. Da ne pominjemo prethodno lomljenje nogu i ruku i rebara i odvajanje bubrega, vađenje očiju i kidanje ušiju, još prije nego što bi nesrećne žrtve izdahnule. Živim ljudima je koža drta s leđa i sa trbuha, pa im onda so mećana pod kožu, da bi tako izdahnuli u najstrašnijim mukama. Nećemo govoriti o izrugivanjima sviju svetinja Crne Gore«, piše Plamenac navodeći i ovo: »Tako je postupano na primjer bilo sa Sv. Petrom Cetinjskim i Sv. Vasilijom Ostroškim. Sjetimo se onih čuda u Nikšiću..... Sva ova zla i sve ove obijesti i ove zvjerske zločine činili su srbijanski vojnici i žandarmi po naređenju svojih starješina”. Srbijanski vojnici uz ostala nasilja i zločine vršili ostala i slična nedjela  i nad samim Crnogorkama: na pr., otsijecali su im prste s ruku da bi im što prije prstenje oduzeli. Ili su im pak pod rašom (suknjom) metali mačku do golog tijela, pa onda veži i sašij suknju. Mačku bi tukli, ili boli iglama, da bi mačka, u svojoj pomami, ugrizala i čupala golo tijelo nesrećnim žrtvama, a nasilni blud bio je stalno na dnevnom redu”. (Original pisma nalazi se u privatnoj porodičnoj arhivi unuka Jovana S. Plamenca, Ratislava Plamenca. Ja posjedujem kopiju tog Plamenčevog pisma).

U svojstvu predsjednika Vlade Kraljevine Crne Gore i njenog ministra vojnog general (divizijar) Milutin M. Vučinić uputio je iz Rima 12. decembra 1921. godine Proglas Crnogorskoj vojsci u Italiji, u kojemu poziva Crnogorce, pored ostaloga, da »se vrate u Domovinu i da tamo produže političku borbu s narodom koji je sav za svoju slobodu i nezavisnost i koji posvednevno daje žrtve, da se oslobodi od varvarske najezde biogradskih dahija. Samo u borbi, izdržljivosti i slozi nam je spas«, poručuje general Vučinić, dodajući i ovo: »U ime Kraljevske Vlade iskreno vam zahvaljujem na dosadašnjem patriotskom i junačkom držanju i podvizima i pozivam vas da produžimo borbu za slobodu Crne Gore pa ma đe se nalazili« (Navedeno prema: Državni Arhiv Crne Gore, FIV, f. 89 i Prof. Dr Šerbo Rastoder, c.d. Tom IV, Dok. br.1483, str. 1949)

            Vjeran Crnoj Gori i principima čojstva i junaštva, pravde i istine, general Milutin M. Vučinić je, iz Rima 25. decembra 1921. godine, izdao u ime crnogorske Vlade u progonstvu sljedeći službeni akt:

            » NAREDBA Borcima za Čast, Pravo i Slobodu Crne Gore.

Borci za Čast, Pravo i Slobodu Crne Gore imaju da pomognu izvršenje jedne najplemenitije zadaće, koju je ikad imalo jedno crnogorsko pokoljenje, tj. oslobođenju naše mučeničke Otadžbine od sramnog i kukavičkog ropstva koje nam je nametnuo Biograd. Radi izvršenja toga svetoga zadatka potrebne su i druge vrline, a ne samo junaštvo i druga požrtvovanja, a ne samo izlaganje grudi pred neprijateljem. Na prvom mjestu potrebna je sloga, ljubav, poštovanje i požrtvovanje boraca za svetu ideju oslobođenja Otadžbine. Vi ste jedan za drugoga više nego rođena braća. Između vas ne smije biti pakosti, mržnje i zavisti. Vi morate jedan drugome oprostiti najveće uvrede i najveće nepravde, ako bi ih bilo. U radu morate biti složni, a u slučaju, da se ne možete o nečemu sporazumjeti, potrebno je da se posluša stariji. Sitne nesloge, pakosti, zavisti i samoljublje između nekih bivših glavara naših omogućile su Biogradu da učini od Crne Gore ono što je učinio. Ne zaboravite nikad da je ono pravi junak koji se ne bori za slavu ličnu, nego onaj koji se bori za ideju. To je najveća slava. Onaj koji se bori za ideju nikada ne zavidi drugome koji se bori za istu ideju. Njemu su svi oni koji se bore za istu ideju više nego rođena braća. Pravi heroji ovakve ne samo što ljube nego i ginu za njih. Svaki onaj, koji bude drukčije mislio i radio nego što je gore rečeno, ne bi bio borac, ne bi imao pravo nazvati se junakom. Drukčije ponašanje i rad bilo bi jedno obično izdajstvo. S toga je mnogo bolje, da svaki onaj borac koji se ne misli držati ovakve naredbe, napusti svoje mjesto časti iz redova za Čast, Pravo i slobodu Crne Gore.Vladajte se u duhu ove naredbe, pa ćete ubrzo vidjeti ostvarene svoje ideale. Ne zaboravite da vaš rad gleda čitav civilizovani svijet i da nad vam bdiju sjeni naših slavnih predaka, čiji su grobovi obeščašćeni zločinima Biograda«, navodi u tom oficijelnom aktu crnogorske Vlade u progonstvu s potpisom Predsjednika generala Milutina M. Vučinića. (Citirano prema: : Državni Arhiv Crne Gore, FEV, Ministarstvo vojno 1918/1919, f 89 i Dr Šerbo Rastoder, c. d. Tom III, Dok. br. 1347, str. 1639. Ovu naredbu objavio je i Mile Kordić u knjizi »Crnogorska buna 1919.1924«, Beograd, 1986, str. 273-274).

Posebno je bitno je u ovoj istoriografskoj naraciji, istaći i to da u albumu patriota, heroja crnogorskog komitskog pokreta, koji je od 1919. do 1925. godine, plamtio kroz crnogorske planine protiv okupacionog velikosrpskog terora, zasluženo i dostojno mjesto zauzima i čuveni ustanički vođa Majo Vujović  iz čevskog sela Ožegovice (Katunska nahija).

U izvještaju načelnika sreza Čevo poslatom 29. maja 1919. godine okružnom načelstvu Cetinje govori se o sukobu srpske žandarmerije sa crnogorskim komitima iz Pješivaca: Jovicom Perovićem, kojega je žandarmerijska patrola tada ubila, te Milićom, Milom i Vasom Perovićem, koji su na prostoru Čeva došli sa ciljem da podižu narod na ustanak protiv režima. Pomenuti Perovići, prema tome izvještaju, došli su u Ožegovicu na Čevu i stupili u kontakt sa svojim saborcima Pekom Đokovim Vujovićem, Đokom Vujovićem, Mašutom Vujovićem i Spasojem Vujovićem. Tom prilikom uhapšeni su od strane žandarmerije Mašut Vukov Vujović, Božo Vujović i Jovan B. Vujović, brat istaknutog komite Maja B. Vujovića, koji je tada bio u Italiji (u Gaeti). Takođe, relevantno je navesti da okupaciona Čevska žandarmerijska stanica II žandarmeijske brigade, u dopisu sreskom poglavaru na Čevu 27. septembra 1923. godine, dostavlja spisak rodbine komite, ustanika, zelenaša, crnogorskog rodoljuba Maja Vujovića, uhapšene i internirane zbog komitskog djelovanja Maja Vujovića. Na tom spisku navodi se brat Maja Vujovića, Jovan B. Vujović, stričevi Maja Vujovića, Marko M. Vujović, Joko M. Vujović i rođaci Marko R. Vujović i Peko Đ. Vujović.

Treba li ovim utvrđenim, provjerljivim, istorijskim činjenicama, dodatni komentar. Mislim da ne treba, jer je u istorijskoj metodologiji, koja počiva na heruistici i hermeneutici, pravilo da su, kako je davno rekao P. Skot, “činjenice svete, a uvjerenja su slobodna”. 

Komentari: 76

Dan D

17. 12. 2018 - 11:04

Ovo treba expresno unijeti u CRNOGORSKO OBRAZOVANJE ,
@

17. 12. 2018 - 11:18

SRBI SU NAS OSLOBODILI OD SLOBODE
Budo

17. 12. 2018 - 11:19

U to vrijeme su se kod nas na primorje spustali da lopinjaju i kradu stoku. Zene su scerima zborile, samo mi se nemoj u Crnu Goru udavat!
Boban Bg

17. 12. 2018 - 11:45

Da to nije istina govori to što si ti preteka'.
acruvium

17. 12. 2018 - 12:25

Budo, ja sam sa Crnogorskog Primorja i moji su se uvijek sa Njegusima i Cetinjanima kumili ili odive davali za zene. Dosta baba imamo iz Katunske nahije. Neznam okle ti ova prica Budo? Da tvoje primorje nije bilo mozda Obrovacko ili Benkovacko, pa si nesto pobrkao loncice?
Budo

17. 12. 2018 - 12:47

Ja sam s pastrovskog primorja, i nije se moglo zivjet od crmnicana, ali isto ti je svudje bilo. Pogotovo po Grblju su imali muke s katunjanima
acruvium

17. 12. 2018 - 15:17

Vidji Budo, djede mi je pricao da su njegov otac i njegov djede zimi primali stoku Njegusa da prezimi, a Njegusi nasu da se ljeti uzdigne i pase planinsku travu. Lopova pojedinacnih ima svudje u svako pleme, medju tvojim Pastrovicima i mojim Grbljanima. Neki nasi su robili Krtoljane i Lusticane, pa to ne znaci da nijesmo isti Crnogorski narod.
Bokelj

17. 12. 2018 - 18:01

A od kojih si ti grbljana?
Budo, a ja sam iz Boke.....

17. 12. 2018 - 19:47

.....gdje su avlije bile opasane zidovima koji su imali puškarnice koje nisu bile okrenute ka moru - nego ka brdu! Zašto? Znam da ti je jasno! Drugo - ovdje i dan danas mogu se vidjeti babe koje sitnu djecu plaše sa : "Bjež', eto ti crnogorca"!!!!!!
acruvium

17. 12. 2018 - 22:29

A, Budo zaboravih reć, evo nešto čitam da ste vi Paštrovici nama Grbljanima kralli stoku, ali ipak i ti i ovaj sto se Bokelj zove i onaj sto mu pomaze, naša braća Crnogorci sa primorja
Bokelj

17. 12. 2018 - 23:35

Od kojih si grbljana ako smijes rec?
acruvium

18. 12. 2018 - 13:42

neka ti ta prica ciribimbasu moj bokeljski, ne vidjeh ni ja tebi imena, a i ne treba zna se u Grbalj ko je cetnik, a ko Crnogorac bio i ostao ka sto smo uvjek bili i okle smo svi na Primorje dosli.
A Ilija Bijelićuku...

20. 12. 2018 - 10:21

..jopet ti sa Skala Portala Radia Kotor..đe si nas informirao-izravno.."da ne voliš ove sa brda gore-ŠLJEGLE..na more.(nota bene Dukljansko-Crnogorsko...da nikad ne zaboravite!)..pema kojima su sve puškarnice sa bokeških palaca okrenute prema njima gore-a ne prema moru-CIVILIZACIJI"-uz doljubipitalicu.."tako su MISLILI moji-tako MISLIM i ja da su okupatori dolazili sa brda gore-a ne sa mora!?!!!
Jole, da ti pomognem

21. 12. 2018 - 12:19

"Skala radio" je na 92.7 UKT. Uključi ga pa ćeš vidjeti da ga više nikada nećeš gasiti. Poslušaj me. Nećeš se pokajati! Ilija
ovdje je neko brlja

17. 12. 2018 - 13:19

Udala se Kotoranaka za brdjanina a majka joj prisluskivala uvece na vrata . Kad je cula da zet govori " ovdje je neko brlja" a ona s druge strane vrata " Nije jadan niko brlja no smo mi Lacmanke po prirodi obdarene "
@

17. 12. 2018 - 14:01

a ti si u primorje sljega prije 30 godina i vec si tradicionalni moreplovac iako ne umijes ni plivati.Kako te pred ovakvom slikom ljudske patnje ali i ponosa pred ovim mrtvim sokolovima nije sramota pustati vjetrove kroz usta umjesto na drugi kraj za tebe vazniji tijela.Inace u tvom kraju zene nisu ni znale da postoji neka SRBIJA TAMO DALEKO STO DALJE OD MORA i da su najcuveniji svinjogojci na Balkanu.Zar stvarno mislis da du i po cemu i zasluzivali da se cuje njihovo ime.
kako da ne !

17. 12. 2018 - 17:56

Kod vas se nije imalo sta opljackati, imali ste malo suve ribe i rastana. Bilo je par bogatih kapetanskih familija, a vi ostali ste , Budo, i suvi leb sanjali
Bokelj

17. 12. 2018 - 18:00

Budo je reko dobro crnogorci su silazili u celu boki i krali stoku od bokelja imas zapisano da su u grbalj silazili martinici i krali krave od grbljana pa je dino proso ubili su ga ipod cavora i neka su i ja bi ubio.
acruvium

18. 12. 2018 - 13:45

Opet ti cetnik? Za kravu bi brata Crnogorca ubio? Za psihijatrijsko posmatranje si mi ti, tako mi Boga i sv. Vasilija slava mu i milost.
Bokelj

19. 12. 2018 - 13:05

Kojeg brata da mi je brat ne bi mi kravu krao,a da i zna se nirmalno u grbalj ko je sto ti kazes cetnik ja bi reko prije iz cestite kuce koja se borila za kralja i otadzbinu i pravoslavlje a zna se koja je bila za partiju i koja je spijala i namestala braci grbljanima zatvore i streljanje.prije bi reko da ti moras kod psihijatra posto vidim da imas konstantne šizofrene lomove.
@ za bokelja

20. 12. 2018 - 09:01

blago ti u pamet.I kralj se 1944 odrekao vaseg rodoljublja i proglasio vas sramnim i duznim da predjete pod Titovu komandu a ti danas skoro vijek se "boris za kralja.Kupi novi kravu i cuvaj je ako umijes jer tu prvu si izgubio kao i pamet i nije ti je ukrao niko.Ne umijes jednu kravu cuvati a ne neko da ti da OVCE DA CUVAS.
Bokelj

20. 12. 2018 - 13:41

Nije se mene kralj odreko niti ja kralja i vere pravoslavne niti je trbalo da predjemo pod titovo rukovodsktvo nego je titio trebao pod nase. snaga i ucinkovitost kraljeve vojske u otadzbini se zna barem znaju oni ljudi koji oce tj koje nije partija uzela pod svoje.i ne trebam ja da kupim kravu no ti jer za bolje od krave nisi,ni ti ni tvoji istomisljenivi general Draža je reko lako je titu stvarati drzavu sa ucenim ljudima iz kraljevine videce mo kakva ce drzava da bude sa ljudima skolovanim u titovoj jugoslaviji,a evo i vidimo kakav je jad i cemer na vlast i kakve su posledice komunizma koje ce trpeti nasa deca i ko zna koliko jos generacoja.hiljade godina je trebalo da od majmuna nastane covek a komunizam ga je za samo 50 godina vartio u majmuna.
A Ilija Bijelićuku...

20. 12. 2018 - 10:12

..našljedniče đeda imenjka..koji ogradi palac na pjenu od mora-na krvi i pepelu Crnogoraca...u doba krvave trojne kraljevine -SHS...a prije toga živio u potleušu..brez alata i zanata..od pomoći svojije pečalbra preo lokve iz Amerike...!!!
Херцег Нови

17. 12. 2018 - 12:29

Свака част господине Аджићу, коначно неко ко има и знања и храбрости да нам мало отвори очи. Доста су нас Срби, тј српска власт лагала и користила за њихове економске и политичке интересе. Штета што нисмо о овоме раније знали, рецимо учили у школи, данас би смо били сложнији и више би смо се вољели и поштовали. Њих је доста више и одлучни су да нас из свих расположивих средстава нападају али ми смо искрени, туђе нећемо, своје не дамо. Вјечна је Црна Гора!
Milo Vujović

17. 12. 2018 - 13:27

Evo se Adžić śetio i Maja Vujovića i Mojih rođaka Vujovića poslije Mojih komentara i četničkih komentara na ovom Portalu, koji su Maja nazivali raznim Pogrdnim imenima a Majo i Moji rođaci su bili Časni DOMOLJUBI Slijedeći Svoje Slavne Pretke Sima Vujovića-Kođošije, Koji su se Borili protiv Okupatora srbijanskih Krvnika ZA PRAVO ČAST i SLOBODU CRNE GORE,još ima njih koje nije Naveo,a bilo ih je sa Čeva,Ožegovica, Ubala Čevskih,više od 50.koji su Stradali,ali naš kvazi istoričari kao Šerbo Rastoder pišu da je Stradalih oko 3000.zašto se Umanjuju žrtve Srbijanskoga Terora,kada su Okupatori Brutalno Pobili i Poklali više od 10.hiljada Naše Braće i Sestara od kojih 6-7.hiljada Crnogoraca i više od 4.hiljade Crnogorskih Muslimana,1918.g.je CRNOGORSKA OTVORENA RANA i NAŠ BOL,KOJI NIKADA NEĆE UMRIJETI,DOK POSTOJI IJEDAN CRNOGORSKI DOMOLJUB !! CRNOGORSKI DOMOLJUBI Ostaviće u ZAVJET Svojim Potomcima da i Oni kao i Mi,NIKADA NEĆEMO OPROSTITI A KAMOLI ZABORAVITI 1918.god.srbijancima !!
Novak Adzic

17. 12. 2018 - 14:03

Nije se zbog Vas g. VUJOVICU, sjetio Novak Adzic cuvenog zelenasa i komite Maja Vujovica, on, t.j. ja sam na 20 stranica u knjizi "Sudbine crnogorskih patriota" 2004 objavio njegovu biografiju sa slikom njegovom i ovjekovjecio njegovu omitsku borbu, a druga je stvar sto Vi postovani g. Milo Vujovicu nijeste tu knjigu, kao nijednu od Novaka Adzica, citali. Procitajte moje knjige "Borci za nezavisnu CG 1918-1941", tom 1, Cetinje, 2008, te isti naslov, tom 2, Cetinje, 2010, i "Politicka sudjenja u CG 1920-1940", Cetinje, 2012, kao i Adzicevu. tj. moju knjigu "Crnogorski heroji Savo Raspopovic i Petar Zvicer", Cetinje, 2000. I na stotine stranica ja pisem o heroju i suverenisti oficiru Maju Vujovicu. Samo treba nabaviti moje knjige i blagovremeni ih citati i a ne napamet komentarisati. Kao sto ste nesmotreno Vi g. VUJOVICU uradili. Pozdrav Novak Adzic
In ore

17. 12. 2018 - 14:35

Dragi i poštovani Novače, prvi si otvorio sva ključna istorijska pitanja. To ti niko nikada ne može osporiti. Međutim, sada kada se lomi oko nezavisne CG i svih pitanja u vezi sa tim, ti pišeš za najgore mafijaše u CG - "Vijesti". Teme su ti, uglavnom o dvedesetim godinama prošlog vijeka. To nije tvoj interes, no SDP. Izgleda da ti ne moš' da se oslobodiš politike SDP koja je sada za koaliciju sa tima koji su klali po CG 1918. Drago mi je da si se malo osvijestio i ponovo otvorio ključne teme koje su ponovo pred CG, od 1918. i Božićnog ustanka. Ja ti savjetujem, kao prijatelj, da otvoriš i ono o čemu si prvi pisao, o CPC i okupiranoj imovini države CG od strane SPC i Srbije. To je sada ključno. Đoko Orlandić
Milo Vujović

17. 12. 2018 - 18:41

Adžiću,Ja nije sam čitao tvoje knjige,ali ođe što si Objavio na ovom Portalu o Komitima,rijetko neđe sa Strane se Spominje Majo Vujović,i Neću Ja Moga Rođaka da Falim i Veličam,Dosta ga srbijanci Veličaju kao Najvećeg Crnogorskog Zločincac,koji se Javno Zakleo da će Ubiti Krvnika karađorđević,ako kroči na Svetu Crnogorsku Zemlju ! Poštujem i Cijenim da si ti Crnogorski Domoljub i Poštujem i Cijenim Svakoga ko Učini Makar Malo Dobro za Crnu Goru,a Posebno One koji su Svoje Živote POLOŽILI za CRNU GORU,kao što su i Naša Braća Crnogorski Komiti,Njima Svima koji su Položili Svoje Živote za Vječnu Crnu Goru,Klanjam im se do Neba,a Mi koji smo izgubili 1918.g.Svoje Najmilije,Mi imamo Najviše Tačnih Podataka na koji Način su Stradali,više no Svi zajedno tzv.Crnogorski istoričari !! No Adžiću kada se Baviš Crnogorskim Komitima,Piši ili Objavi Knjigu ako nijesi kako su Stradali Oni što su Pretekli kao Krsto Popović i Stotine drugih đe i Moj Stric,Koje su Pobili Komunjare i Čuveni Jamari OZNE !!
Pogresna meta, dobri Vujovicu!

18. 12. 2018 - 03:41

Milo, pusti Novaka, ne treba njega napadati jer covjek radi sve za CG i promociju istine, nego imamo IZRODA dosta u Crnoj Gori da se njima bavimo. Znas na koje mislim -- na one sto bi nas sve lagumisali da imaju hrabrosti!
OBRATI PAŽNJU

18. 12. 2018 - 17:46

Upravo dobra opaska čak i ostarjelog i td...Vujovića...Afžića istorijska nauka NE POZNAJE..ko je i što je on'
OBRATI PAŽNJU

17. 12. 2018 - 19:50

ĆITATI TVOJE KNJIGE JE GUBLJENJE VREMENA
flamantes

18. 12. 2018 - 12:05

OBRATI PAŽNJU, e da si ti išta pročitao pa da te poslušamo, ovako samo lupetaš zlobni
OBRATI PAŽNJU

18. 12. 2018 - 17:42

Đe god sam ,više iz šale nego zbilje pomenuo Adžića i Ćosovića ,nailazio sam na čuđenje istoričara iz CG,SR ,I BA i podsmjeh ZAŠTO'?
OBRATI PAŽNJU

18. 12. 2018 - 17:44

Zapitaj se zašto ovoliko dugo nije bilo Adžića na Analitici?
Ova dvojica gore pomenutih...

19. 12. 2018 - 06:47

...su samo maska i fasada za čitav jedan tim avetinja koje zdušno, ali i u panici (u cajtnotu su) rade na kompilaciji ovoga gore što čitamo i što je krcato plusevima.Dobro su plaćeni. Oni su čak i ubijeđeni da bi taj njihov uradak trebao da bude i obavezna lektira za djecu u školi!
Montenegringo za Buda

17. 12. 2018 - 13:58

Sram te bilo...zivjeti u Crnoj Gori a ovako pisati o njoj...u pame se crnogorci... srpske partije guraju teme gradjanskih prava i borbu protiv korupcije pred sobom, ali to je samo podmukla cetnicka podvala kako bi se docepali vlasti...Budo, sram da te bude...ali mi je utjeha to sto moras da zivis u nezavisnoj Crnoj Gori kao turski gastarbeiter u njemackoj...da je vjecna nasa mila Crna Gora
Budo Crmničanin

17. 12. 2018 - 14:26

Najveći dio paštrovskih bratstava je iz Crmnice došao u Paštroviće.
kakav naslov zlikovački

17. 12. 2018 - 14:42

".....zločini nad Crnogorcima"????!!!! Kakvi zločini nad crnogorcima???? Ako je bilo prekoračenja ovlaštenja i upotrebe sile od organa reda u državi (a bilo je i toga neosporno) treba shvatiti u kojim uslovima i okolnostima se to dešavalo! Ali treba reći osnovno da se to nije primijenilo prema c r n o g o r c i m a (zato što su crnogorci), već prema banditima koji su sa oružjem u ruci kidisali na red i poredak u državi Pitao bih kako bi se nadležni organi i institucije u državi ponijeli da se danas (ne daj Bože) desi nešto slično?
Vlaška posla

17. 12. 2018 - 14:52

Otac hrvatske domovine dr Ante Starčević, inače lički polu-Srbin, tvrdio je da su Srbi vlaški nakot, nečista rasa, bića niže vrednosti i smeće od naroda jer su legura Cigana i Vlaha. Dr Ivo Pilar, njegov sledbenik i otac hrvatske geopolitike, pisao je da su Srbi niža rasa, jer imaju crnu, kovrdžavu kosu i debelu dlaku naspram hrvatske: plave, prave i tanke. Da su zlo Balkana, nomadske vucibatine, malobrojni narod, ali otrovan kao mala zmija, s neukrotivim razbojničkim i pljačkaškim nagonom u sebi. Dodavši da oko 64 posto Srba ima izrazito tamno lice, mrke su masti i nalik ptici grabljivici. Lice Srba je lice pravoslavlja, uzvikivao je on. Zvao ih je je smrdljive kaftanlije (kaftan: turski kaput). Dr Dominik Mandić, Pilarov sledbenik, izneo je teoriju da Srbi potiču iz severne Afrike, od crnih Mavara, koji su kao rimski legionari došli na Balkan i pomešali se sa stočarima Vlasima: on Srbe u svojim knjigama naziva još Mavrovlasima.
skrndje lampa

17. 12. 2018 - 20:38

Pa ako su Srbi vec mesavina Cigana i Vlaha otkuda onda Starcevic "polu-Srbin". Zasto se onda Srbi krive za bilo sta kada su ocigledno krivi Cigani i Vlasi. Problem sa elementarnom logikom? Politicki mozda korektno.
Crnogorac

17. 12. 2018 - 15:29

U pravu si Nije bio zlocin no Genocid.
Katunjanin

17. 12. 2018 - 17:07

A sto bi mi sada vama izdajnicima trebali da radio onda .Oni su branili svoje i svoju drzavu od tudjina iz Srbije ,a vi izdajete zemlju i narod dje zivite I nece dobro biti za vas ako opet predjete crvenu liniju mnogo ste nas mnoge zaduzili ,ne zovite da vam to vracamo pametnije vam je
Genocidna sorta

18. 12. 2018 - 03:34

Muci nesoju! Mi i danas pamtimo clanove familja sto ih jer genocidna horda pobila poslije "oslobodjenja" 1918. Ostalo je zapamceno u mojoj familiji da ste bili 100X gori od Austougara!
Zoran

17. 12. 2018 - 15:00

Eto to su ti srpski oslobodioci kako ih naziva pop risto.
Crnogorac

17. 12. 2018 - 15:22

Eto moji Crnogorci vidjite ko pocinje Genocid .
Anđa

17. 12. 2018 - 15:24

Imate li administratora? Ili imate, pa samo neka fašisiodna reagovanja puštate. Ostali fašizmi su zaista fašizmi kao i ono što se dešavalo od 1918 . Ne smeta vam kad se jedan narod zove "nižom vrstom"? I zato nikad neće bit sreće na ovim prostorima. Sram bilo sve, ali SVE fašiste!
Andji

17. 12. 2018 - 16:24

Draga Andjo, iz istog razloga sam napustio diskutovanje na PortalAnalitika, ako se izuzmu ovakvi komentari. I tebi savjetujem isto pa neka im ostanu velikosrpski fasisti na portalu S postovanjem
provirujes opet

17. 12. 2018 - 18:04

sto lazes da si napustio ? a ni Andju nijesi ukapirao . neka laju nema veze dobili su zeleni , i opet ce, porciju . i to bez imalo sazaljenja i samilosti
OBRATI PAŽNJU

17. 12. 2018 - 19:48

ONA JE MISLILA NA VAŠ FAŠIZAM
Lele Ugrozen Celovjek!

18. 12. 2018 - 03:38

Mora da si bio ugrozen BRE nebeski celovjek! Greote.
ZAR NE SHVATATE!

17. 12. 2018 - 17:28

Širenjem neistina, krivotvorenjem istorijskih činjenica, postižete samo kontraefakat, da i ono zrne istine u gomili laži, niko ne može prepoznati. Mržnja i laž nikom nije donijela koristi. Ako mislite suprotno, navedite bar jedan primjer. Što više falsifikata i krivotumačenja, počevši od autora ovog teksta, do grupice istomišljenika, tim više odbojnosti i neuzimanja za ozbiljno, čak i za rijetke primjere gdje imate pravo. Čitajući autora i dobar dio komentara stiče se utisak da su Srbi postojali i postoje samo sa jednim ciljem-uništenjem Crne Gore i Crnogoraca. Vjerujete li zaista u to pišete. Žao mi je ako je odgovor , da, jer u tom slučaju "nema vi lijeka", kako bi rekao narodni pjevač. Postali ste zarobljenici sopstvenih iluzija i krivotvorenja, neshvatajući da tako pored sebe činite zlo i cijeloj Crnoj Gori, do koje vam je navodno stalo.
OBRATI PAŽNJU

17. 12. 2018 - 18:58

Čuveni Sima Ćirković je u analizi ,istorije Dragoje Živkovića takve tipove nazvao ,,KOMPILATORIMA.nevjeruju ni oni to što pišu ali moraju ,griješni su a Britva naredio
Velje Srbsko Prduckanje

18. 12. 2018 - 03:31

Pricajte tu pricu nekome ko nema pojma o time nogadjajima, bre. Treba pistai i o zlocinima nad Hrvatima koji su vam se vratili kao bumerang 100X vise. Ili i to "neistina" jer ne ogovara "srbskoj istini" bre?
flamantes

18. 12. 2018 - 12:12

ZAR NE SHVATATE! Ja sam to davno shvatio, vi zaista postojite isključivo da se uništi Crna Gora i da se istrijebe Crnogorci, da nije tako trebali bi dokazati govoreći istinu, no vi ste na laži i stvorerni.
Ilija

17. 12. 2018 - 17:39

Adžiću, ubi li koji Turčin Crnogorca ili su samo Srbi iz Srbije sablje tupili na nas.
Misliš

17. 12. 2018 - 18:03

na poturčene posrbice. Ubi, kako da ne.
A O OVOME NE PIŠETE

17. 12. 2018 - 19:11

U sudskim spisima iz 1920-ih nalaze se tvrdnje da su komiti Đorđije Radojičić i Damjan Adžić, između ostaloga, optuženi da su u jesen 1922. god. u Goliji – planini na granici prema Hercegovini – ubili dvojicu žandarma muslimanske vjeroispovijesti[8]; a da je, otprilike u isto vrijeme, u Tološima – tada selu kod Podgorice – grupa komite Vuka Radovića ubila narednika Davida Reljića i ranila žandarma Ćazima Omerovića.[9] Nikčević, B. Radojičić, D. Adžić i drugi, tvrdila je optužnica, kod hana Mehmeda Džubure u blizini Gackog su 1. maja 1923. god, žandarme – narednika Dragišu Janjića i Ćamila Hadžipašića, „zaklali, ostavivši na mrtvim žandarmima ceduljicu sa natpisom: OSVETA ZA NAŠEGA DRUGA TODORA DULOVIĆA”.[10] Dulović je, prethodno, 15. aprila 1923. god. ubijen u selu Prisoji kod Andrijevice.[11] Akcijom je rukovodio, kako je objavila srpska štampa, „žandarmerijski potporučnik Šabanović”[12], koji je za ubistvo čuvenoga crnogorskoga komite iz Beograda dobio novčanu nagradu
A O OVOME NE PIŠETE

17. 12. 2018 - 19:12

To nas opet dovodi do profesora Vejna S. Vučinića, koga su u SAD smatrali emeritusom slavističkih studija. U pomenutome članku on se priśeća svoga djetinjstva i straha od Maja Vujovića: „Još uvijek mogu čuti ujaka Ivana koji mi jedne večeri kaže: ‘Mali, čuvaj se da te komiti ne ufate!’ (‘Little one, be on watch lest the Komiti get you!’). Śećam se i vremena da su lokalne vlasti dijelile puške ljudima iz Bileće da ojačaju žandarmeriju koju su komiti napadali”.[14] Majo Vujović je u istočnoj Hercegovini zaveo režim osvetničkoga terora. „Posle pogibije one grupe crnogorskih razbojnika sa Mujom Bašovićem i Raspopovićem na čelu, odmetnička akcija u Crnoj Gori počela je naglo da malaksava”.[15] Međutim, „ostalo je bilo još nekoliko manjih bandi, među kojima i banda Vujovića; ali pošto joj je rad u Crnoj Gori bio onemogućen, ona je morala da se prebaci u Hercegovinu – tamo je Vujović ubrzo postao strah i trepet”.[16] U staln
A O OVOME NE PIŠETE

17. 12. 2018 - 19:15

Na drugoj strani, đe god i kako god su mogli, komiti su nanosili udarce organima vlasti Kraljevine SHS, osobito žandarmeriji i vojsci, . Istoričar Ivo Banac će zapisati: „Zelenaški komite vraćali su milo za drago. I oni su palili i odvodili stoku, ubijali vodeće Bjelaše, uključujući i članove Velike narodne [tzv. Podgoričke] skupštine, i napadali javne zgrade. Prilike u Crnoj Gori od 1919. do sredine 1920-ih bile su zaista slične ratnome stanju, jer su ustanici zaustavljali vlakove, plijenili banke, i vodili žestoke borbe”.[18]
A O OVOME NE PIŠETE

17. 12. 2018 - 19:16

Poznati otorinolaringolog i antropogeograf, Branimir Gušić, u jednome članku iz 1966. se osvrnuo na svoju pośetu Tjentištu, malome muslimanskome selu u dolini rijeke Sutjeske, koje je obišao 40 godina ranije – dakle, godine 1926, kada su u tome kraju živa śećanja na Maja Vujovića. Opisujući Tjentište, on veli kako je selo „i žandarmerijsku stanicu dobilo tek zbog komita, koji se pojaviše poslije Prvoga rata i koji su se pod vodstvom silnoga hajduka Maje Vujovića iz ogromnih prašuma Sutjeskinih znali zalijetati i do ovih sela šireći strah i trepet”.[21] „Nap
A O OVOME NE PIŠETE

17. 12. 2018 - 19:17

Vlasti su na tom području morale pribjeći i podjeli oružja ‘pouzdanijim’ i ‘sigurnijim’ seljacima, kako bi i na taj način suzbijali napade komita i naoružanih pljačkaških grupa. U pojedinim graničnim kotarima bilo je proglašavano i vanredno stanje, a u čajničkom kotaru i prijeki sud. Stalni napadi na pomenute granične kotare prema Crnoj Gori držali su stanovništvo u strahu. Iako je tamošnje muslimansko stanovništvo bilo najviše na udaru, žrtve tih napadača, ipak, nisu uvijek birane, jer su s muslimanskim porodicama, stradale i hrišćanske, posebno imućnije porodice. Pljačkaška aktivnost s područja Crne Gore se intenzivirala, a aktivnost žandarmerije se pokazala neefikasnom
A O OVOME NE PIŠETE

17. 12. 2018 - 19:18

Kako stoji u jednome izvještaju, ubistvâ 11 crnogorskih komita kod Nikšića 28. decembra 1923. god. predvodio je „leteći odred koji je pre 20 dana došao iz sarajevske školeNE SRBIJANSKE NO SARAJEVSKE
A O OVOME NE PIŠETE

17. 12. 2018 - 19:22

Mehmed Spaho, šef JMO, 13. avgusta 1925. god. uputio je telegram potpredśedniku vlade KSHS Marku Đuričiću i ministru unutrašnjih djela Božu Markoviću, navodeći da su Muslimani u srezu gatačkome „u paničnom strahu od opšteg pokolja”. Kako piše o „poznatim razbojnicima”, M. Spaho, imenuje Maja Vujovića,
A O OVOME NE PIŠETE

17. 12. 2018 - 19:24

Više drugih izvora svjedoče da su pojedine žrtve, Muslimani – koje je Majo Vujović likvidirao ili mu se neosnovano pripisuje njihova likvidacija – bili aktivni ili rezervni žandarmi ili njihova „poverljiva lica”, te da su predvodili kontrakomitske seoske straže, patrole i zaśede sa puškama, podstaknuti novcem primljenim od vlasti Kraljevine SHS. „Politika” piše da je „poznato celoj Hercegovini da su muslimani sreza gatačkog, dali nekoliko odličnih nacionalnih radnika i dobrovoljaca – braća Kurtovići, Sarići, Hasanbegovići, Tanovići, Zvizdići, Čampare i drugi”.[33]
Komunist

17. 12. 2018 - 20:06

Samo jos da ste napisali da je CG jedina zemlja koja je u I sv. ratu predala oruzje i ostala u istoriji upamcena kao jedina koja je kapitulirala 1916. Znaci 1916. je nestala CG a Kralj Nikola sa zlatom pobjegao i ostavio narod na milost i nemilost Austrougarskom okupatoru. 1918. junacka srpska vojska oslobadja CG i bez ikakve naknade cašcava Crnogorce teritoriju za koju su oni krv prolivali. Kompleks i sramota da su im porodice oslobadjali drugi dugo su ostale. Mjestanke su istina znale da cijene heroje, junake i oslobodioce, ali muski dio je bio malo ljubomoran. A zene ka zene vole heroje i junake.
Realista

17. 12. 2018 - 20:48

Aooo, iz kojih si knjiga učio Mrčo?
Bokelj

17. 12. 2018 - 22:17

AJMO MORLACI NIKAD VISE 1918!!!
nikola

18. 12. 2018 - 06:09

Srbi ovo smatraju humanitarnom pomoci kao i svi okupatori u svjetu.Svoje zlocine prikrivaju uz pomoc saveznika,istina uvjek ugleda svjetlost
vesko

18. 12. 2018 - 08:24

Kako su se u ovim godinama drzali i prolazili preci Novaka Adzica koji se kao autor bavi ovom temom?.Za moje pretke koji su zivjeli u okolini Pljevalja znam da nisu bili ni zelenasi mi bjelasi,niko ih nije ugrozavao ni zatvarao niti im je otimao imovinu.Istine radi srpsko stanovnisto iz Pljevalja je 1912 bilo za prisajedinjenje Srbiji a ne Crnoj Gori ali je izmedju Petrovica i Karadjordjevica napravljen dogovor i Pljevlja su usla u sastav Crne Gore.Zalosno je i jadno ovo bratoubilastvo koje se desavalo u Crnoj Gori u opisanom periodu i to je strasna sramota koja da se nije desila ne bi ni doslo do stvaranja nezavisne Crne Gore 2006 niti bi bilo Crnogoraca koji ne priznaju svoje srpsko porijeklo kao sto ih danas ima mnogo.
Srbsko poreklo?

19. 12. 2018 - 03:43

Ma sto velis jadan? Srbsko poreklo? Mi nemamo veze sa robovima koji su cekali gotovo cetri vijeka dignu "ustanak" protiv Turaka. Mi smo previse divlji za vas pitome robove.
Naravno, vi ste vlaški....

19. 12. 2018 - 09:24

....stočari, bogumili, koji kasno primiše hrišćanstvo. Nasred Cetinja imate i dan-danas Vlašku crkvu usred patarenskog (bogumilskog) groblja, a imate isto to genetsko naslijeđe. Ne mislim ništa loše o tome - samo da znaš!
17837

18. 12. 2018 - 23:21

Interesantan podatak koji je potvrdio Rastoder,Turcin koji mu je predjed ubio i naredio da se ubije 40 ako ne i vise na sjeveru tokom turske okupacije brda i Crne gore.
Мирослав Ђукић

20. 12. 2018 - 09:01

Нека сам дочекао да г. Аџић опонира својим идолима Секули и Штедимлији. Подсетимо се, Аустроугарску окупацију је Секуле Дрљевић провео у заробљеничком логору, а онда је био одушевљени присталица Подгоричке скупштине. Штедимлија је, у годинама након Божићне побуне, гонио комите по шумама и горама. Мора да их је Сима Милутиновић - Сарајлија завео? Разумљиво, били су они тада још млади, незнавени. А није било ни г. Аџића да им објасни ствари...
Ja sam u šoku

20. 12. 2018 - 12:38

I sad se pitam šta su radili narodu u ostatku ondašnje Kraljevine SHS, da li je iko prošao kao bratska Crna Gora. Volio bih da uporedimo kako su u tim danima prošli Hrvati ili Slovenci koji su bili u sastavu Austrougarske vojske, Jesu li i prema njima bili ovako svirepi ili je to rezervisano samo za "braću." Đe je trebalo najviše pritegnut, odakle je prijetila najveća opasnost po tada novu državu.
Pogledajte sliku u naslovu

20. 12. 2018 - 20:19

Čije su ovo kape na glavama ovih .........? Crnogorske nisu, srbijanske nisu! To su i t a l i j a n s k e kape!!!!! Žalosni oni!
Realista

20. 06. 2019 - 13:03

Slabo vidiš, crnogorske su samo ti i ne znaš kako izgleda crnogorska kapa.
Novi komentar